See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
+372 51 28 962
marekitsnik@gmail.com
Eesti keele kui teise keele ekspert (keeleomandamise uurimine, metoodikaarendus, mängustatud keeleõppe, õppematerjalide loomine); eesti keele kui teise keele õpetaja; täiskasvanute koolitaja; suhtlemistreener; LAK-õppe koolitaja

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2021–31.08.2023   
Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, eesti keele võõrkeelena didaktika kaasprofessor (1,00)
01.09.2018–31.12.2020   
Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, eesti keele võõrkeelena didaktika vanemteadur (1,00)
2011–2018   
Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, doktorant (1,00)
 
 
Haridustee
01.09.2011–16.05.2018   
Talinna Ülikool, lingvistika doktoriõpe eesti keele kui teise keele alal
2004–2007   
Tallinna Ülikool, lingvistika MA (cum laude)
1981–1986   
Tartu Ülikool, psühholoogia, psühholoog, õpetaja
1978–1981   
Nõo Keskkool, matemaatika eriklass
1970–1978   
Elva Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2020−...   
Eesti keele kui teise keele olümpiaadi žürii esimees
2018−...   
Tallinna eesti keele maja nõukogu liige
2015−...   
Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liige
2015−...   
Emakeele Seltsi liige
2012−...   
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu liige
2006−...   
Eesti keele B2-tasemeeksami ekspertrühma liige
2018−2018   
Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ja põhikooli riikliku õppekava sidususe analüüsimise ekspertrühma liige
2018−2018   
Põhikooli ja gümnaasiumi eesti keel teise keelena ainekava arendamise töörühma juht
 
 
Loometöö
.
 
 
Lisainfo
Oponeeritud magistritööd:
- Marika Randma "Lõimitud aine- ja keeleõpe gümnaasiumi ühiskonnaõpetuses". Tallinna Ülikool 2015
- Siiri Erm "Klassiväline õpe. Olemus ja rakendusvõimalused kahe Harjumaa ning kuue Tallinna kooli näitel". Tallinna Ülikool 2016
- Tiiu Üksik "Grammatika õpetamine eesti keele kui teise keele täiskasvanute õpikutes". Tallinna Ülikool 2019
- Tiia Neuvonen "Lõimitud aine- ja keeleõpe kultuuri õpetamise teenistuses. Õppematerjalid kolmandale kooliastmele". Tartu Ülikool 2019
- Diana Astok "Loodusõpetuse teema “Soo elukeskkonnana” toestamine 6. klassis LAK-õppe põhimõtetest lähtuvalt" 2020

Juhendatud bakalaureusetööd:
- Jelizaveta Novak "Grammatika õpetamine põhikooli eesti keele teise keelena tundides" (juh Mare Kitsnik, Kristiina Praakli), Tartu Ülikool, 2019
- Anastasiia Shestakova (juh Mare Kitsnik) "Välismaal eesti keelt õppivate täiskasvanute teadmised ja arvamused eesti keele õppimise ja eesti kultuuri kohta", Tartu Ülikool, 2021.

Retsenseerimine: Eesti rakenduslingvistika aastaraamat 2015 - ...

Pirgita-Maarja Hallase magistritöö (juhendaja Mare Kitsnik)"Mängustatud õppetegevuste mõju üheksanda klassi õpilaste suhtumisele eesti keele kui teise keele tundidesse" - 2019. aasta üliõpilaste teadustööde konkursil äramärgitud töö

Linda Paltsi ja Monika Urbi magistritöö (juhendaja Mare Kitsnik) "Eestikeelne A2-tasemel lugemistekstide kogumik "Meie elu" täiskasvanud õppijale" - 2020. aasta üliõpilaste teadustööde konkursil äramärgitud töö

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2019, Mare Kitsnik, Teine koht Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde konkursil teaduspublikatsiooni eest kultuuriliste kompetentside valdkonnas
2017, Mare Kitsnik, Esimene koht kokkuvõttevõistlusel "Tuum"
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS KLASSIFIKAATOR: H360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika ; TÄPSUSTUS: teise keele omandamine, keeletasemed, õppijakeel, keelekorpused, keeleõppe meetodid, erialakeel, ainekeel

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2021
1.1.
2021
1.2.
2021
2.1.
2021
3.2.
2021
6.2.
2021
6.2.
2021
6.3.
2021
6.3.
2021
6.6.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
2.5.
2020
2.5.
2020
6.2.
2020
6.2.
2020
6.3.
2020
6.6.
2020
1.1.
2019
6.2.
2019
6.2.
2019
6.6.
2019
6.6.
2019
6.6.
2019
6.6.
2019
6.7.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
2.3.
2018
6.6.
2018
6.7.
2018
1.1.
2017
6.6.
2017
1.1.
2015
1.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
3.3.
2013
3.3.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.3.
2011
6.2.
2010
6.2.
2010
6.3.
2010
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
3.3.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
3.5.
2007
3.5.
2007
1.2.
2006
6.2.
2006
3.5.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
1993
26.11.2021
+372 51 28 962
marekitsnik@gmail.com

Career

Institutions and positions
01.01.2021–31.08.2023   
University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics, Associate Professor of Estonian as Foreign Language (1,00)
01.09.2018–31.12.2020   
University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics, Senior Research Fellow in Estonian as Foreign Language (1,00)
2011–2018   
Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture, PhD student (1,00)
 
 
Education
01.09.2011–16.05.2018   
Tallinn University, Linguistics PhD
2004–2007   
Tallinn University, Linguistics MA (cum laude)
1981–1986   
Tartu University, Psychology, Psychologist, Teacher
1978–1981   
Nõo Secondary School
1970–1978   
Elva Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2020−...   
Head of the jury of the Estonian as a Second Language Olympiad
2018−...   
Member of the Council of the Estonian Language House in Tallinn
2015−...   
Member of The Estonian as a Second Language Teachers Union
2015−...   
Member of Mother Tongue Society
2012−...   
Member of Estonian Association for Applied Linguistics
2006−...   
Member of the Expert Group for Estonian Language Proficiency Examination of B2-level
2018−2018   
Member of the Expert Group on Analyzing Coherence between the National Curriculum of the Pre-School Childcare Institution and the National Curriculum of the Basic School
2018−2018   
Head of the National Curriculum development team of Estonian as the second language in the primary and secondary school
 
 
Creative work
.
 
 
Additional information
Oponeeritud magistritööd:
- Marika Randma "Lõimitud aine- ja keeleõpe gümnaasiumi ühiskonnaõpetuses". Tallinna Ülikool 2015
- Siiri Erm "Klassiväline õpe. Olemus ja rakendusvõimalused kahe Harjumaa ning kuue Tallinna kooli näitel". Tallinna Ülikool 2016
- Tiiu Üksik "Grammatika õpetamine eesti keele kui teise keele täiskasvanute õpikutes". Tallinna Ülikool 2019
- Tiia Neuvonen "Lõimitud aine- ja keeleõpe kultuuri õpetamise teenistuses. Õppematerjalid kolmandale kooliastmele". Tartu Ülikool 2019
- Diana Astok "Loodusõpetuse teema “Soo elukeskkonnana” toestamine 6. klassis LAK-õppe põhimõtetest lähtuvalt" 2020

Juhendatud bakalaureusetööd:
- Jelizaveta Novak "Grammatika õpetamine põhikooli eesti keele teise keelena tundides" (juh Mare Kitsnik, Kristiina Praakli), Tartu Ülikool, 2019
- Anastasiia Shestakova (juh Mare Kitsnik) "Välismaal eesti keelt õppivate täiskasvanute teadmised ja arvamused eesti keele õppimise ja eesti kultuuri kohta", Tartu Ülikool, 2021.

Retsenseerimine: Eesti rakenduslingvistika aastaraamat 2015 - ...

Pirgita-Maarja Hallase magistritöö (juhendaja Mare Kitsnik)"Mängustatud õppetegevuste mõju üheksanda klassi õpilaste suhtumisele eesti keele kui teise keele tundidesse" - 2019. aasta üliõpilaste teadustööde konkursil äramärgitud töö

Linda Paltsi ja Monika Urbi magistritöö (juhendaja Mare Kitsnik) "Eestikeelne A2-tasemel lugemistekstide kogumik "Meie elu" täiskasvanud õppijale" - 2020. aasta üliõpilaste teadustööde konkursil äramärgitud töö

Qualifications

 
 
Honours & awards
2019, Mare Kitsnik, Second place in Tallinn University student research competition for scientific publication in the field of cultural competencies
2017, Mare Kitsnik, Esimene koht kokkuvõttevõistlusel "Tuum"
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS CLASSIFICATION: H360 Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics ; SPECIFICATION: Second language acquisition, language levels, learner language, language corpora, language teaching methodology, Estonian for specific purposes
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2021
1.1.
2021
1.2.
2021
2.1.
2021
3.2.
2021
6.2.
2021
6.2.
2021
6.3.
2021
6.3.
2021
6.6.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
2.5.
2020
2.5.
2020
6.2.
2020
6.2.
2020
6.3.
2020
6.6.
2020
1.1.
2019
6.2.
2019
6.2.
2019
6.6.
2019
6.6.
2019
6.6.
2019
6.6.
2019
6.7.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
2.3.
2018
6.6.
2018
6.7.
2018
1.1.
2017
6.6.
2017
1.1.
2015
1.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
3.3.
2013
3.3.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.3.
2011
6.2.
2010
6.2.
2010
6.3.
2010
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
3.3.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
3.5.
2007
3.5.
2007
1.2.
2006
6.2.
2006
3.5.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
1993
26.11.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 4 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUURU/6912Eesti keele kui teise keele õppe uuringu läbiviimine11.06.201210.06.2013Helena MetslangTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut39 999,00 EUR
EKKMEKKM15-419Eesti õppijakeele tervikkäsitlus 01.01.201531.12.2018Annekatrin KaivapaluTallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut36 000,00 EUR
MUUÕA33008 (SFTE08653)Erialase eesti keele koolitusmaterjalide, sõnavaraloendite ja jätkukoolituse kavade koostamine31.10.200830.05.2009Mare KitsnikTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut22 369,08 EUR
RITA1AlamprojektLLTOM18066 (RITA1/01-03-11)Rändesõltuvus ja lõimumise väljakutsed Eesti riigile, tööandjatele, kogukondadele ja haridusele01.01.201831.12.2020Tiit Tammaru; Raul EametsTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut765 768,40 EUR