Uno Silberg

3.05.1964
+3725065533
Skype: silbeu
uno.silberg@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–27.01.2018    Estonian Academy of Security Sciences, Finantskolledži direktor (0,50)
2008–2017    Sisekaitseakadeemia, finantskolledži direktor (1,00)
2004–2017    Eesti Maaülikool, Euroopa Liidu poliitikate dotsent (0,50)
04.02.2004–31.01.2006    Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Rahvamajanduse instituut, riigimajanduse lektor (0,50)
01.01.2004–31.12.2008    Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor
1997–2004    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, Lektor (0,50)
1997–2004    Tartu Ülikool, Lektor (1,00)
01.01.1993–31.12.1997    EV Põllumajandusministeerium, ökonoomikaosakonna juhataja
01.01.1992–31.12.1993    Tallinna Puu- ja Köögivilja Kaubastu kommertsdirektor
01.01.1990–31.12.1992    Tallinna Puu- ja Köögivilja Kaubastu baasi direktor
01.01.1989–31.12.1990    Tallinna Puu- ja Köögivilja Kaubastu varumisosakonna juhataja
01.01.1988–31.12.1989    Tallinna Puu- ja Köögivilja Kaubastu kaubaosakonna juhataja asetäitja
 
 
Haridustee
2001–2001    Eesti Põllumajandusülikool, majandusteaduse doktor
1998–2001    Tartu Ülikooli majandusteaduskond, doktorantuur
1997–1997    Eesti Põllumajandusülikool, majandusmagister (MSc)
1993–1995    Eesti Kõrgem Kommertskool (MBA kursus)
1984–1988    Tartu Riiklik Ülikool, majandusteaduskond, kaubandusökonoomika
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsiooni juhatuse liige
2015−...    Head of Editorial and International Advisory Board. Proceedings. Estonian Academy of Security Sciences.
2015−...    Tartu Ülikooli majandusteaduskonna vilistlaste mittetulundusühing "Hermes" juhatuse liige
2013−2014    International Peer Reviewer, Shota Rustaveli National Science Foundation in 2013-2014
2011−2011    International Peer Reviewer, Shota Rustaveli National Science Foundation in 2011
2010−2018    Sisekaitseakadeemia Toimetised, toimetuse liige
2008−2018    Sisekaitseakadeemia finantskolledži direktor
2008−2018    Sisekaitseakadeemia nõukogu liige
2004−2006    Tartu Ülikool, välismajanduse õppetooli riigimajanduse lektor (0,5)
2004−2017    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituudi dotsent (0,5)
1997−2000    Eesti Põllumajandusülikooli kuratooriumi liige
1997−2004    Eesti Põllumajandusülikool, majandus- ja sotsiaalteaduskonna agraarökonoomika ja turunduse instituudi lektor (0,5)
1997−2004    Tartu Ülikool, majandusteaduskonna, rahvamajanduse instituudi riigimajanduse lektor
1994−2000    Eesti Agraarökonoomika Instituudi Teadusnõukogu esimees
 
 
Loometöö
Uurimistöö valdkonnad: Euroopa Liidu rahandus ja institutsioonid; avaliku sektori ökonoomika; riigirahandus ja maksundus; kohalikud omavalitsused Eestis ja Euroopa Liidus; põllumajanduspoliitika ja regionaalpoliitika Eestis ja Euroopa Liidus; hoiu-la;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
1992–1994 Mercuri International kursused „Juhtide esinemiskunst”, „Aktiivne müük” ja „Müügiorganisatsiooni juhtimine”.
1993-1995 Magistriõpingud (rahvusvahelise ärijuhtimise eriala
magistriprogramm) Eesti Kõrgemas Kommertskoolis (EBS).
1994-1998 Riigiametnike (Euroopa Liidu alane) koolitus Taanis, Belgias, Soomes, Hollandis, Rootsis, Saksamaal ja Šveitsis (WTO - tollisüsteemid).
1996 Kõrgemate riigiametnike 3 kuuline koolitus USAs (NASACT - The National Association of State Auditors, Comptrollers and Treasurers), teemadeks:
• USA rahvusliku-, osariikide- ja kohalike omavalitsuste tasandi eelarved, finantseerimine ja auditeerimine;
• riigikassa süsteemi ülesehitus;
• riiklikud investeeringud;
• riiklik auditeerimissüsteem;
• aruandlus ja raamatupidamine avalikus sektoris;
• väärtpaberiturg avalikus sektoris.
1996-1997 EPMÜ agraarökonoomika ja turunduse instituut – magistrantuur.
1997 Eesti õigusloome normitehnika kursus.
1997 arvutiõpetus (Windows keskkond, Word, Excel, PowerPoint).
1998 - 2001 TÜ majandusteaduskond, rahvamajanduse instituut – doktorantuur.
1999 Baltic Economic Management Training Programm (Experiential Learning Theory and Learning Styles; Curriculum Development; Exploring the Potential of Instructional Media) – Dalhousie University, Estonian Institute of Public Adminitration.
2001 Doktori väitekirja ettevalmistus Bonni Ülikoolis Saksamaal.
2004 Inglise keele kursus (100 tundi) „Kohalik omavalitsus ja Euroopa Liit“, AHA Keskus.
2007 Töötervishoiu ja tööohutuse koolitus (24 tundi), PTB Koolituse OÜ.
2007 Kaugkoolituse kursuse loomine WebCT vahenditega (1 AP), Tartu Ülikool.
2008 „Sisekaitseakadeemia meeskond“ Vain @ Partners koolitus.
2008 „Arukas ajajuhtimine“ Vain @ Partners koolitus.
2009 „Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis“ 160 tundi (4 AP) Tartu Ülikool, Avatud Ülikool.
2009 „Õliõpilase hindamine“ 6 tundi Primus koolitus.
2009 „Õppejõust saab mentor“ 80 tundi (2 AP) Tartu Ülikool, Avatud Ülikool.
2009 „Varasemate õpingute ja töökogemuse hindamine“ 6 tundi, Primus koolitus.
2010 „Muudatuste juhtimine haridusasutuses“ 16 tundi Tallinna Ülikool, Avatud Ülikool.
2010 „E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle“ 80 tundi (3 EAP) Tartu Ülikool, Avatud Ülikool.
2010 Prantsuse keele algkursus.

;
2011 " Inglise keel institutsionaalseks akrediteerimiseks B2 tase" 12 tundi, SKA koolitus.
2011 "Esmaabi koolitus" 15 tundi, SKA koolitus.
2011 "Kvaliteedihindamise koolitus" 6 tundi (Primus, SKA).
2011 "Juhi välimus" 4 tundi, Gersi Stiilistuudio.
2011 "Avaliku sektori kvaliteediauhind 2011 - assessorite konkursi koolitus" 16 tundi (Eesti Kvaliteedi Ühing ja Rahandusministeerium).
2011 "Juhtide koolitus" 12 tundi, SKA.
2011 "Suprevisiooni koolitus" 6 tundi, Creates koolitus, (Kaupo Saue, meeskonnacoach ja superviisor).
2011 "Prantsuse keele õpe" 60 tundi.
2011-2012 Õppekavanõustajate täiendusõppekursus „Väljundipõhine õppekava kõrghariduses“, 6 EAP (sh 62 tundi auditoorne õppetöö) Primus.
2012 "Prantsuse keele õpe" 60 tundi.
2012 Akadeemiline juht kui muudatuste elluviija, 8 tundi, SA Archimedes.
2012 Teabe avalikustamise koolitus, 5 tundi, Gina Kilumets.
2012 Suhtlemiskonflikti anatoomia, 8 tundi, Tartu Ülikool, Tõnu Lehtsaar.
2012 Ajajuhtimine, Koosolekute juhtimine, 8 tundi, OÜ Selge Pilt Kristjan Otsmann.
2012 Smart Work, 8 tundi, CPD Konsultatsioonid Klaas-Jan Reincke.
2012 Institutsionaalse akrediteerimise ekspertide koolitus, 16 tundi, EKKA.
2013 "Eneseväljendus" 16-17.01.2013 Veikko Täär.
2013 „Kõrgharidus – kõrgtasemel õppimine?“ 23-25.01.2013 SA Archimedes.
2013 JUMP 4, SiM.
2013 "„Keeruliste olukordade lahendamine töös“ 02.04.2013 (8 tundi) Tõnu Lehtsaar.
2013 "Valik juhtimispsühholoogia ideid ja tehnikaid. Enesejuhtimise arengu võimalustest", 03.04.2013 (8 tundi) Mare Pork.
2013 "Töötervishoiu ja tööohutuse korraldamine ettevõttes. Seadusemuudatused" 16.04.2013 (8 tundi) Personali Arenduskeskus, Personal Partner OÜ.
2013 "Arenguvestluste läbiviimine". Tiina Saar 17.09.2013 ( 8 tundi).
2014 "Tööstress ja läbipõlemine ülikoolis. Edasiside ja tagasiside andmine", tunnistus nr 19764, 27.02.2014 (8 tundi), prof. Mare Teichmann, AS PE Konsult.
2014 JUMP 5, SiM.
2014 "Traditsioonilised töövõtted: Kiviaedade taastamine", tunnistus nr 768, 30.08.3014 (6 tundi) Aune Mark, Eesti Vabaõhumuuseumi Maa-arhitektuuri keskuse Koolitusprojektide juht.
2015 "Juhi personaalne esinemistreening", tunnistus nr K678-04 (8 tundi)Kristel Jalak, Äripäeva Akadeemia.;
2004-2006 Euroopa Liidu Regioonide Komitee asendusliige
2006-2020 Euroopa Liidu Regioonide Komitee liige
2006-2010 Euroopa Liidu Regioonide Komitee juhatuse liige
2008-2010 Euroopa Liidu Regioonide Komitee asepresident
2004-2015 Euroopa Liidu Regioonide Komitee majandus- ja sotsiaalpoliitika komisjoni liige (ECOS – Commission for economic and social policy).
2006-2015 Euroopa Liidu Regioonide Komitee COTER komisjoni liige (COTER – Commission for Territorial Cohesion Policy).
2009-2017 IG-AC asepresident (CoR intergroup on the automotive crisis)
2010-2012 Euroopa Liidu Regioonide Komitee fraktsiooni EA (European Alliance) esimene ase-esimees.
2010-2012 Euroopa Liidu Regioonide Komitee CAFA komisjoni liige (2012-2015 asendusliige)
2012-2015 EESC – CoR Monitoring Group liige
2012-2015 Euroopa Liidu Regioonide Komitee fraktsiooni EA (European Alliance) esimees
2002-2015 Euroopa Liidu Regioonide Komitee juhatuse liige
2015-2020 Euroopa Liidu Regioonide Komitee fraktsiooni EA (European Alliance) ase-esimees
2015-2020 Euroopa Liidu Regioonide Komitee CAFA komisjoni liige
2015-2020 EESC – CoR Monitoring Group liige
2015-2020 Territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja ELi eelarve komisjoni (COTER) liige
2015-2020 Loodusvarade komisjoni (NAT) liige
2015-2020 IG-BSR teine aseesimees (CoR Interregional Group „Baltic Sea Regions“);

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2011, Uno Silberg, Eesti Maaomavalitsuste Liidu kuldmärk. Tunnistus nr 8. EMOLi juhatuse 16.09.2011 otsusega nr 6 on antud Uno Silbergile väljapaistvate teenete eest Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti omavalitsussüsteemi arendamisel.
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; PÕHISUUND: Avaliku sektori rahandus
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; CERCS ERIALA: S180 Majandus, ökonomeetrika, majandusteooria, majanduslikud süsteemid, majanduspoliitika

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2016
3.1.
2016
4.1.
2016
5.2.
2016
2.5.
2015
3.2.
2015
4.1.
2015
6.2.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
2.2.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.6.
2014
6.7.
2014
1.2.
2013
1.3.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
1.3.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.4.
2010
6.6.
2010
3.4.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.6.
2009
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.6.
2008
1.2.
2007
3.4.
2007
3.5.
2007
5.2.
2007
3.5.
2006
3.5.
2006
1.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
1.2.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
3.2.
2003
3.5.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
6.7.
2003
1.2.
2002
6.1.
2002
1.2.
2001
2.2.
2001
3.3.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
3.4.
2000
3.4.
2000
3.5.
2000
3.5.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
3.4.
1999
3.4.
1999
3.5.
1999
3.5.
1999
5.2.
1999
6.3.
1999
6.6.
1999
3.2.
1998
3.4.
1998
6.7.
1998
3.2.
1997
6.7.
1997
4.2.
1994

Uno Silberg

3.05.1964
+3725065533
Skype: silbeu
uno.silberg@gmail.com

Career

Institution and occupation
01.01.2017–27.01.2018    Estonian Academy of Security Sciences, Director of the Financial College (0,50)
2008–2017    Estonian Academy of Security Sciences, Director of the Financial College (1,00)
2004–2017    Estonian University of Life Sciences, Associate Professor of European Union policies (0,50)
04.02.2004–31.01.2006    University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration, Institute of Economics, Lecturer (0,50)
01.01.2004–31.12.2008    Association of Municipalities of Estonia (AME), Executive Director
1997–2004    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Lecturer (0,50)
1997–2004    University of Tartu, Lecturer (1,00)
01.01.1993–31.12.1997    Estonian Ministry of Agriculture, Head of the Department of Economics
01.01.1992–31.12.1993    Tallinn Fruit and Vegetables Marketing Office, Commercial Director
01.01.1990–31.12.1992    Tallinn Fruit and Vegetables Marketing Office, Director of the Wholesale Store
01.01.1989–31.12.1990    Tallinn Fruit and Vegetables Marketing Office, Head of the Department of Procurement
01.01.1988–31.12.1989    Tallinn Fruit and Vegetables Marketing Office, Deputy Head of the Department of Trade
 
 
Education
2001–2001    Estonian Agricultural University, Dr (Econ.)
1998–2001    Tartu University (doctoral studies)
1997–1997    Estonian Agricultural University MSc (Econ.)
1993–1995    Estonian Business School
1984–1988    Tartu University, trade economics BAK
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Estonian Agricultural Economists Association, Member of the Board
2015−...    Head of Editorial and International Advisory Board. Proceedings. Estonian Academy of Security Sciences.
2015−...    University of Tartu, Faculty of Economics alumni non-profit organization "Hermes", member of the board
2013−2014    International Peer Reviewer, Shota Rustaveli National Science Foundation in 2013-2014
2011−2011    International Peer Reviewer, Shota Rustaveli National Science Foundation in 2011
2010−2018    Proceedings of the Estonian Academy of Security Sciences, Member of the Editorial Board
2008−2018    Estonian Academy of Security Sciences, Director of the Financial College
2008−2018    Estonian Academy of Security Sciences, Member of the Board
2004−2006    Tartu University, Institute of Economics, International Economics, Lecturer (0,5)
2004−2017    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economics and Social Sciences, Assistant Professor 0,5
1997−2000    Member of the Board of Trustees of the Estonian Agricultural University
1997−2004    Estonian Agriculture University, Economic Institute, Lecturer (0,5)
1997−2004    Tartu University, Institute of Economics, Lecturer
1994−2000    Head of the Science Council of the Estonian Institute of Agrarian Economics.
 
 
Creative work
Research: EU finance; public finance and taxation; local and regional authorities in Estonia and in the EU; agricultural policy, CAP, regional policy in Estonia and in the EU.;
 
 
Additional career information
1991-1994 Mercury International trainings.
1997 – Training seminar on the EU institutions at the Danish Ministry of Foreign Affairs (Denmark, Copenhagen), one month, June.
1997 – Training course on legal problems at the Ministry of Agriculture “Norms and creation of legal acts” (Tallinn), one month, October.
1999 – Course of Tartu University for doctoral students “Theory of bureaucracy”.
1993-1997 Special education program for government officials in Sweden, Denmark, Finland, Germany, Belgium, Switzerland and Netherlands.
1996 (3 month) Government Financial Administration Training Program in USA by USIA, NASACT and OEF.
1996 World Trade Organisation (WTO) training course in Geneva.
1994-2000 European Union special training courses and programs in Belgium, Germany, The Netherlands, Sweden, Denmark, Finland, Ireland, Latvia, Lithuania and Estonia.
1998-2001 PhD students, Tartu University, Institute of Economics.
2004 English course (100 hours) „Locale authorities and European Union“, AHA Keskus.
2007 ”Health and safety at work” course (24 hours), PTB Koolituse OÜ.
2007 WebCT course, Tartu University.
2008 „SKA Team“ Vain @ Partners.
2008 „Time management“ Vain @ Partners koolitus.
2009 „Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis“ (6 ECTS) Tartu University.
2009 „Õppejõust saab mentor“ (3 ECTS) Tartu University.
2009 „Varasemate õpingute ja töökogemuse hindamine“, Primus.
2010 „Muudatuste juhtimine haridusasutuses“ Tallinna University.
2010 „E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle“ (3 EAP) Tartu University.
2010 beginner's French course.
;
2011 "English for Institutional Accreditation B2 level" 12 hours, Estonian Academy of Security Sciences.
2011 "First aid" 15 hours, Estonian Academy of Security Sciences.
2011 "Kvaliteedihindamise koolitus" 6 hours (Primus, SKA).
2011 "Juhi välimus" 4 hours, Gersi Stiilistuudio.
2011 "Avaliku sektori kvaliteediauhind 2011 - assessorite konkursi koolitus" 16 hours (Eesti Kvaliteedi Ühing ja Rahandusministeerium).
2011 "Juhtide koolitus" 12 hours, SKA.
2011 "Suprevision" 6 hours, Creates.
2011 "French course" 60 hours.
2011-2012 Õppekavanõustajate täiendusõppekursus „Väljundipõhine õppekava kõrghariduses“, 6 ECTS, Primus.
2012 "French course" 60 hours.
2012 Akadeemiline juht kui muudatuste elluviija, 8 hours, SA Archimedes.
2012 Teabe avalikustamise koolitus, 5 hours, Gina Kilumets.
2012 Suhtlemiskonflikti anatoomia, 8 hours, Tartu Ülikool, Tõnu Lehtsaar.
2012 Ajajuhtimine, Koosolekute juhtimine, 8 hours, OÜ Selge Pilt Kristjan Otsmann.
2012 Smart Work, 8 hours, CPD Konsultatsioonid Klaas-Jan Reincke.
2012 Institutsionaalse akrediteerimise ekspertide koolitus, 16 hours, EKKA.
2013 "Self expression" 16-17.01.2013 Veikko Täär.
2013 Higher education - higher level learning? January 23th-25th, 2013 in Tallinn, Estonia SA Archimedes
2013 JUMP 4, SiM
2013 „Complex situations “ 02.04.2013 (8 hours) Tõnu Lehtsaar.
2013 "Choice of management ideas and techniques in psychology. Self-management development opportunities", 03.04.2013 (8 hours) Mare Pork.
2013 "Health and safety management. Changes in the law" 16.04.2013 (8 hours) Personali Arenduskeskus, Personal Partner OÜ.
2013 "Arenguvestluste läbiviimine". Tiina Saar 17.09.2013 ( 8 hours).
2014 "Work-related stress and burnout in university. Forward and feedback " Certificate No. 19764, 27.02.2014 (8 hours), prof. Mare Teichmann, AS PE Konsult.
2014 JUMP 5, SiM.
2014 "Traditional Practices: stonewalls restoration", Certificate No. 768, 30.08.3014 (6 hours), Mark Aune, the Estonian Open Air Museum of Architecture Centre for Rural Education.
2015 "Occurrence training" Certificate No. K678-04 (8 hours) Kristel Jalak, Äripäeva Akadeemia.;
2004-2006 alternate member of the Committee of the Regions (CoR) (European Union
2006-2020 member of the Committee of the Regions (CoR) (European Union
2008-2010 Vice-President of the Committee of the Regions (CoR) (European Union)
2004-2015 member of the ECOS – Commission for economic and social policy
2006-2015 member of the COTER – Commission for Territorial Cohesion Policy
2009-2017 Vice President IG-AC (CoR intergroup on the automotive crisis)
2010-2012 1st Vice President of the EA Group (European Alliance) Committee of the Regions
2010-2012 member of the CAFA, Committee of the Regions
2012-2015 member of the EESC – CoR Monitoring Group
2012-2015 President of the EA Group (European Alliance) Committee of the Regions
2015-2020 Vice President of the EA Group (European Alliance) Committee of the Regions
2015-2020 member of the CAFA, Committee of the Regions
2015-2020 member of the EESC – CoR Monitoring Group
2015-2020 member of the Commission for Territorial Cohesion Policy and EU Budget (COTER)
2015-2020 member of the Commission for Natural Resources (NAT)
2015-2020 2nd Vice President IG-BSR (CoR Interregional Group „Baltic Sea Regions“);

Qualifications

 
 
Honours & awards
2011, Uno Silberg, Association of Municipalities of Estonia (AME) "Gold Badge"
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; SPECIALITY: Public finance
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; CERCS SPECIALTY: S180 Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2016
3.1.
2016
4.1.
2016
5.2.
2016
2.5.
2015
3.2.
2015
4.1.
2015
6.2.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
2.2.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.6.
2014
6.7.
2014
1.2.
2013
1.3.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
1.3.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.4.
2010
6.6.
2010
3.4.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.6.
2009
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.6.
2008
1.2.
2007
3.4.
2007
3.5.
2007
5.2.
2007
3.5.
2006
3.5.
2006
1.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
1.2.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
3.2.
2003
3.5.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
6.7.
2003
1.2.
2002
6.1.
2002
1.2.
2001
2.2.
2001
3.3.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
3.4.
2000
3.4.
2000
3.5.
2000
3.5.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
3.4.
1999
3.4.
1999
3.5.
1999
3.5.
1999
5.2.
1999
6.3.
1999
6.6.
1999
3.2.
1998
3.4.
1998
6.7.
1998
3.2.
1997
6.7.
1997
4.2.
1994
  • Leitud 1 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUU6.1-5/413Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku finantseerimise uurimisgrupp22.12.201101.09.2013Uno SilbergSisekaitseakadeemia18 144,00 EUR
  • Leitud 139 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Saar, I.; Randlane, K.; Silberg, U.; Güldenkoh, M.; Elling, T. (2016). The efficiency of private enforcement of public law claims in Estonia. Estonian Discussions on Economic Policy, XXIV (1), 145−165.1.2.
Güldenkoh, M.; Silberg, U. (2016). Public-private partnerships in Estonia. In: B. Hamernikova; H. Hakenova (Ed.). Proceedings of the 9th International Conference European Entrepreneurship Forum 2015 (43−56). Praha: NEWTON Books.3.1.
Silberg, Uno; Vanamölder, Lauri (2016). Proceedings, Estonian Academy of Security Sciences, 15: Perspective Security. Proceedings, Estonian Academy of Security Sciences, 15.4.1.
Silberg, Uno (2016). Kohaliku arengu küsimuste TOP(10) Euroopa Liidu Regioonide Komitee (CoR) vaates. Linnade ja valdade päevad 2016. Kohaliku arengu trendid ja võimalused, Tallinn 16. märts 2016. 1−24.5.2.
Saar, Indrek; Güldenkoh, Maret; Koitla, Helle; Elling, Tõnis; Randlane, Kerly; Silberg, Uno. (2016). Infonumbrite Häirekeskuse töökeskkonnaga liitmise ja ühe lühinumbriga kontaktkeskuse loomise efektiivsus. Uuringuraport. Tallinn: Sisekaitseakadeemia.6.7.
Mäeltsemees, Sulev; Sepp, Toomas; Võigemast, Jüri; Läns, Anne; Kasuri, Ott; Ludvig, Sirje; Silberg, Uno; Laius, Ago; Lõhmus, Mikk; Milt, Tähve; Eevel, Ive; Iila, Malle (2015). KOV VOLIKOGU LIIKME KÄSIRAAMAT. Tallinn: Vali Press OÜ.2.5.
Silberg, Uno (2015). Investment package must be accessible to all local and regional authorities. In: Regions & Cities of Europe No 90 (10−10).. Belgium: EU Communication, Press and Events Directorate.3.2.
Silberg, Uno; Loik, Ramon (2015). Proceedings Estonian Academy of Security Sciences: Sustained Security. In: Silberg, Uno; Loik, Ramon; Taylor, Mark (Ed.). Proceedings Estonian Academy of Security Sciences: Sustained Security. Sisekaitseakadeemia.4.1.
Järvet, Shvea; Saar, Indrek; Valk, Anne; Loik, Ramon; Tamm, Liina; Kratovitš, Mairit; Lees, Merike; Karu, Tiina; Mäe, Vaiko; Elling, Tõnis; Silberg, Uno; Toom, Kristel; Karton, Inga; Talmar-Pere, Annika; Plaks, Piret (2015). Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend. Tallinn: Sisekaitseakadeemia.6.2.
Silberg, Uno; Värnik, Rando (2015). Opinion of the European Committee of the Regions — The Draft EU Budget for 2016 (2015/C 423/09). 48−52.6.7.
Saar, Indrek; Toom, Kristel; Valk, Anne; Silberg, Uno; Lahtein, Harry; Kasemets, Aare; Tammepuu, Ants; Eljas, Chris; Tammela, Merle; Just, Alar; Rüütel, Erik; Randlane, Kerly; Vanaisak, Ülle; Järvekald, Pille. (2015). SKA TAL motivatsioonisüsteemi ja välisfinantseerimise arendamine. Indrek Saar (Toim.). Lõpparuanne. Sisekaitseakadeemia.6.7.
Saar, Indrek; Randlane, Kerly; Silberg, Uno; Güldenkoh, Maret; Elling, Tõnis; Tammert, Paul (2014). Crime reducing effects of local government spending in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Security Sciences, 39−66.1.2.
Güldenkoh, Maret; Silberg, Uno (2014). Impact of the changing European Union regulations on the Estonian accounting policies. In: Mältsemees, S.; Reiljan, J; Raudjärv, M. (Ed.). Wirtschaftspolitische Theorie und Praxis in der Europäischen Union (80−98).. Berliner Wissenchafts-Verlag, Mattimar .1.2.
Silberg, Uno (2014). Euroopa Liidu rahandus. Tallinn: Sisekaitseakadeemia.2.2.
Silberg, Uno (2014). Urban-rural balance needed for sustainable Europe. In: Managing Editor: Brian Johnson (Ed.). The Parliament Magazine´s, REGIONAL, Europe´s Ragions and Cities REWIEW, September 2014 (69−70).. Brussels, Belgium: Dods Parliamentary Communications Ltd.3.2.
Silberg, Uno (2014). Actions speak louder than words; the European elections must not delay actions needed to tackle EU's social, economic and environmental challenges. 105th PLENARY SESSION OF THE COMMITTEE OF THE REGIONS, European Parliament, Jόzsef Antall Building, Room JAN 2Q2 30 January 2014. 5.2.
Silberg, Uno (2014). Eesti delegatsioon Regioonide Komitees 2004-2014+. Eesti Vabariigi taastamisest ja kohalikest omavalitsustest - võimalikud uued väljakutsed? MTÜ POLIS & PARTNERITE SUVEKONVERENTS, Kiili 19.08.2014. 5.2.
Silberg, Uno (2014). THE IMPLEMENTATION OF THE EUSDR. Conference "THE IMPLEMENTATION OF THE EUSDR & FUTURE DEVELOPMENTS OF THE STRATEGY, on 18 March 2014, Room PHS 7C050, in the European Parliament, Brussels. 5.2.
Silberg, Uno (2014). We can be proud of the results we have achieved. Regions & Cities of Europe, 10−10.6.6.
Silberg, Uno (2014). CoR 20th Anniversary: EA President Dr Silberg Stresses Key Achievements And Sets Future Objectives. 6.7.
Kirsipuu, Maret; Silberg, Uno (2013). Women in Family Enterprises in Estonia. In: Sulev Mäeltsemees; Matti Raudjärv; Janno Reiljan (Ed.). ESTNISCHE GESPRÄCHE ÜBER WIRTSCHAFTSPOLITIK Wirtschaftspolitische Theorie und Praxis in der Europäischen Union (74−92).. Berliner Wissenchafts-Verlag, Mattimar .1.2.
Saar, Indrek; Randlane, Kerly; Silberg, Uno; Raju, Olev; Kirsipuu, Maret; Elling, Tõnis; Tammert, Paul (2013). Sisejulgeoleku valdkonna kulud Euroopa riikides: tase, dünaamika ja erisused. Sisekaitseakadeemia Toimetised, 193−216.1.3.
Silberg, Uno (2013). Creative tourism can help boost jobs and growth while highlighting the rich and diverse heritage of Europe. The Parliament Magazine: European Politics and Policy, 28, 59−60.3.2.
Silberg, Uno (2013). EA group to focus on rural development and youth employment. Regions & Cities of Europe, 85, 7−7.3.2.
Silberg, Uno (2013). Estonia’s “Eesti 2020” involving local and regional authorities in delivering Europe 2020. Regions and cities supporting growth and jobs. The Committee of the Regions’ contribution to the Eur, 13−14.3.2.
  • Leitud 16 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Aktsiaselts Põlva Vesi jätkusuutlikkus peale Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projektide rahastamistAne VigelmagistrikraadUno SilbergKaitstud2010Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Eesti suhkrupoliitika võimalused Euroopa Liiduga liitumisel Tiit KoldemagistrikraadUno SilbergKaitstud2000Tartu Ülikool
Eesti valdade arengukavade mõju valdade eelarvetelePleksner, MargusmagistrikraadUno SilbergKaitstud2005Tartu Ülikool, Majandusteaduskond
Euroopa Liidu põhiseadus - Eesti riigi lõppLoo, ArgomagistrikraadUno SilbergKaitstud2005Audentese Ülikooli Euroopa Instituut OÜ
Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika kujundamine ning selle oletatav mõju Eesti põllumajanduseleSinisalu, KaiemagistrikraadUno SilbergKaitstud2002Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž
Euroopa Liidu struktuurifondide kaudu maaelu arendamiseks antud toetuste tulemuslikkus Raplamaa näitelKaidi MikkusmagistrikraadUno SilbergKaitstud2008Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Finantsteenuste käibemaksuga maksustamine Euroopa LiidusElling, Tõnismagistrikraad (teaduskraad)Uno SilbergKaitstud2010Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
KASSAPÕHISE JA TEKKEPÕHISE EELARVESTAMISE ERINEVUSED SOTSIAALMINISTEERIUMISPille ErmmagistrikraadUno SilbergKaitstud2017Eesti Maaülikool
LÕUNA-EESTI KOHALIKE OMAVALITSUSTE ETTEVÕTLUSKESKKONDADE KONKURENTSIVÕIME AASTATEL 2007–2014Taavi KiiskmagistrikraadUno SilbergKaitstud2017Eesti Maaülikool
Omavalitsuste - Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Pajusi vald - võimalik ühinemine ja selle mõju valla haldussuutlikkuseleReelika NeenomagistrikraadUno SilbergKaitstud2006Eesti Maaülikool
Puu- ja köögiviljasektori arengumudel Eestis Hansa Fruit Group S.L. näite baasilLauri BuntselmagistrikraadUno SilbergKaitstud2003Estonian Business School (EBS Education OÜ)
TALLINNA KOOLINOORTE TEADLIKKUS MAKSUDEST JA SELLE TÄHTSUS EESTI SISEJULGEOLEKULEJulia TjukinamagistrikraadUno Silberg; Priit MännikKaitstud2013Sisekaitseakadeemia
TARTU MAAKONNA AMETNIK PALGAKULUDE DÜNAAMIKA JA TÕHUSUS 2004-2007Estri TiigimagistrikraadUno SilbergKaitstud2009Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Tõrva linna, Helme valla ja Põdrala valla omavalitsuste ühinemineÜlle JuhtmagistrikraadUno SilbergKaitstud2009Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riigiteaduste instituut
VÄGIVALLAKURITEGEVUSE DÜNAAMIKA EESTIS 2003-2010 JA SELLE MÕJU ELANIKE TURVATUNDELEMartin MõtusmagistrikraadUno Silberg; Priit MännikKaitstud2011Sisekaitseakadeemia
ÜHINEMISTE MÕJU FINANTSILISELE JÄTKUSUUTLIKKUSELE EESTI KOHALIKES OMAVALITSUSTESTiiu TombergmagistrikraadUno SilbergKaitstud2017Eesti Maaülikool