Merike Sisask

28.07.1968
+372 51 66 543
+372 651 6550
sisask.merike@gmail.com
0000-0001-6821-6367
Kodakondsus: Eesti
Kontaktaadress: Õie 39 Tallinn 11615

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–31.08.2018    Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Professor (0,40)
01.09.2013–2015    Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut, Sotsiaaltervishoiu professor (0,40)
01.09.2011–31.08.2013    Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut, Sotsiaaltervishoiu dotsent (0,25)
2011–2016    Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, Tegevdirektor ja vanemteadur (0,60)
2007–2011    Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, Tegevdirektor ja teadur (1,00)
2003–2007    Nõustamiskabinet Sigmund, Psühholoogiline nõustaja (0,20)
2002–2007    Saku Päevakeskus, Psühholoogiline nõustaja (0,20)
2001–2007    Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, Teadur ja projektijuht (1,00)
1995–2001    Saku Õlletehase AS, Jurist (1,00)
1991–1995    Informatsiooni- ja kaubanduskeskus ITC, Jurist-konsultant (1,00)
 
 
Haridustee
2006–2011    Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, doktoriõpe
2005–2005    Tartu Ülikool, Tervishoiu Instituut, magistriõpe
2000–2003    Professionaalse Psühholoogia Erakool
1986–1991    Tartu Riiklik Ülikool, õigusteaduskond
1975–1986    Saku Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Ajakirja BMJ Open retsensent
2016−...    Eesti rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vaimse tervise valdkonna hindamisraporti ekspertgrupi liige
2016−...    Põhja- ja Baltimaade sotsiaaltöö doktoriõppe võrgustiku juhtgrupi liige
2016−...    Eesti ülikoolidevahelise sotsiaal-, käitumis- ja terviseteaduste doktorikooli nõukogu liige
2016−...    Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, nõunike kogu liige
2016−...    Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut, teaduskolleegiumi liige
2015−...    Ajakirja Journal of Mental Health Training, Education and Practice retsensent
2015−...    Ajakirja Suicidology Online (SOL) retsensent
2014−...    Ajakirja British Journal of Psychiatry retsensent
2014−...    Ajakirja European Psychiatry retsensent
2014−...    Rahvusvahelise Suitsiidiuuringute Akadeemia (IASR) liige
2014−...    Sotsiaaltöö doktoriõppekava juht / kuraator (Tallinna Ülikool)
2014−...    Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö doktoriõppe vastuvõtukomisjoni liige (alates 2015 esimees)
2013−...    Ajakirja International Journal of Social Psychiatry retsensent
2013−...    Ajakirja Children and Youth Services Review retsensent
2013−...    Eesti Psühhiaatrite Seltsi toetajaliige
2013−...    Suitsidoloogia ja suitsiidipreventsiooni sektsiooni liige, Euroopa Psühhiaatrite Assotsiatsioon (EPA)
2013−...    Militaarpsühhiaatria sektsiooni liige, Maailma Psühhiaatrite Assotsiatsioon (WPA)
2013−...    Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö doktoriõppe atesteerimiskomisjoni liige (alates 2015 esimees)
2012−...    Ajakirja Psychiatry Research retsensent
2012−...    Ajakirja Nordic Journal of Psychiatry retsensent
2012−...    Rahvusvahelise Suitsiidipreventsiooni Assotsiatsiooni (IASP) liige - Eesti esindaja alates 2015; Suitsiidide ja meedia töögrupp; Noorte suitsidaalse käitumise huvigrupp
2012−...    Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala bakalaureusetööde kaitsmiskomisjoni esimees
2011−...    Eesti Statistikaseltsi liige
2010−...    Ajakirja Crisis retsensent
2009−...    Ajakirja American Journal of Orthopsychiatry retsensent
2017−2018    17. Euroopa suitsiidide ja suitsidaalse käitumise sümpoosiumi teaduskomitee liige (5-8 September 2018, Ghent, Belgium)
2016−2018    Tallinna Ülikooli akadeemilise komisjoni liige
2016−2016    Austraalia suitsiidipreventsiooni meediakampaania ekspert
2016−2016    Hollandi tervisealase teadus- ja arendusorganisatsiooni (ZonMw) projektitaotluste hindamisekspert
2016−2016    Eesti Teadusfondi (ETF) grandiprojekti aruannete hindamisekspert
2016−2016    Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi akadeemiliste ametikohtade valimiskomisjoni esimees
2015−2017    Projekt MasterMind (Vaimse tervisega seotud häirete haldamine uuenduslike tehnoloogiate ja teenuste abil - telemeditsiin vaimsele tervisele)
2015−2019    Eesti esindaja Rahvusvahelise Suitsiidipreventsiooni Assotsiatsiooni (IASP) juures
2015−2016    Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni (VATEK) vaimse tervise strateegia 2016-2025 töögrupi liige
2015−2015    Austria teadus- ja arendusagentuuri (FFG) projektitaotluste hindamisekspert
2015−2016    Kristjan Jaagu stipendiumitaotluste hindamisekspert
2014−2015    Norra rahvatervise programmi projekt AppsTerv - veebipõhised rakendused vaimse tervise heaks, põhitäitja, administratiiv- ja finantsasjad
2014−2015    Norra rahvatervise programmi projekt Tervise Ilmajaam - koolitus kogukondadele, teadur ja koolitaja
2014−2016    VÜF EMP toetusel AEF vahendusel, võrgustikuprojekt Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni kui eestkõneleja ja poliitikakujundaja võimekuse tõstmine, teadur
2013−2016    EK rahvatervise projekt MH-WB - vaimne tervis ja heaolu, põhitäitja
2012−2014    EK rahvatervise projekt ACTION FOR HEALTH - Tervisealase ebavõrdsuse vähendamine: tegevuskavade ja struktuurifondide ettevalmistus, põhitäitja
2012−2013    Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala balaureuseõppe vastuvõtukomisjoni liige
2011−2011    Eesti Teadusfondi ekspert
2011−2014    EK rahvatervise projekt PREDI-NU - EL võrgustikutöö depressiooni ennetamiseks ja sellest teadlikkuse suurendamiseks, põhitäitja, administratiiv- ja finantsasjade alal kohalik projektijuht
2011−2015    NATO RTO, HRM paneel, Militaarsuitsiidide alase töörühma HFM-RTG-218 liige (Kaitseministeeriumi poolt määratud)
2010−2012    EK rahvatervise projekt MHPHands - vaimse tervise edendamise käsiraamatud, kohalik koordinaator
2010−2013    EK rahvatervise projekt SUPREME - Suitsiidide ennetamine Interneti abil ja meedial põhinev vaimse tervise edendamine, põhitäitja
2010−2013    EK 7RP projekt WE-STAY - Euroopa noorte hulgas koolipuudumiste vähendamine, põhitäitja, administratiiv- ja finantsasjade alal kohalik projektijuht
2010−2014    15. Euroopa suitsiidide ja suitsidaalse käitumise sümpoosiumi ase-president (27-30. august 2014 Tallinnas)
2009−2011    EK Leonardo da Vinci projekt T-MHP - koolitusprogramm vaimse tervise edendamiseks, kohalik koordinaator
2009−2011    EK 7RP projekt SEYLE - säästame ja võimestame noori elusid Euroopas, põhitäitja, administratiiv- ja finantsasjade alal kohalik projektijuht
2008−2012    EK 7RP projekt OSPI-Europe - optimeeritud suitsiidioreventsiooniprogrammid ja nende rakendamine Euroopas, põhitäitja, kohalik projektijuht
2007−2009    EK 6RP projekt ProMenPol - vaimse tervise edendamine ja kaitse, kohalik projektijuht 2007-2008, kohalik koordinaator 2009
2005−2006    EK rahvatervise projekt, EMIP, kohalik projektijuht 2006
2005−2007    EK rahvatervise projekt IMHPA - vaimse tervise tegevuskava rakendamine, kohalik projektijuht 2006-2007
2004−2008    EK rahvatervise projekt EAAD - Eesti Depressioonivabaks, kohalik projektijuht
2001−2005    WHO ülemaailmne projekt SUPRE-MISS - suitsiidide ennetamine, kohalik projektijuht

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2011, Merike Sisask, Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi III preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes
2003, Merike Sisask, Parim suuline ettekanne Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse II aastakonverentsil
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS ERIALA: S215 Sotsiaalsed probleemid ja heaolu, sotsiaalkindlustus; PÕHISUUND: Vaimne tervis ja heaolu, suitsidaalne käitumine, tervisekäitumine, sekkumisprogrammid
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.6. Rahvatervishoid; CERCS ERIALA: S290 Sotsiaalmeditsiin; PÕHISUUND: Vaimne tervis ja heaolu, suitsidaalne käitumine, tervisekäitumine, sekkumisprogrammid

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.3.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
2.5.
2015
3.3.
2015
5.2.
2015
6.2.
2015
6.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
4.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
5.1.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
2.3.
2010
4.1.
2010
5.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.3.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.3.
2008
1.3.
2008
4.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.6.
2008
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.7.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
2.3.
2005
1.3.
2004
5.2.
2004
6.6.
2004
6.7.
2004
6.7.
2004
6.7.
2004
5.2.
2003
5.2.
2003
6.6.
2003
5.2.
2002
5.2.
2002
6.7.
1991

Merike Sisask

28.07.1968
+372 51 66 543
+372 651 6550
sisask.merike@gmail.com
0000-0001-6821-6367
Citizenship: Estonian
Contact address: Õie 39 Tallinn 11615

Career

Institution and occupation
01.09.2015–31.08.2018    Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Professor (0,40)
01.09.2013–2015    Tallinn University, Institute of Social Work, Professor in Public Health (0,40)
01.09.2011–31.08.2013    Tallinn University, Institute of Social Work, Associate Professor in Public Health (0,25)
2011–2016    Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute, Executive Director and Senior Researcher (0,60)
2007–2011    Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute, Executive Director and Researcher (1,00)
2003–2007    Private practice Sigmund, Psychological counsellor (0,20)
2002–2007    Saku Day-care Centre, Psychological counsellor (0,20)
2001–2007    Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute, Researcher and Project Manager (1,00)
1995–2001    Saku Brewery, Legal counsellor (1,00)
1991–1995    Information and Trading Centre ITC, Legal counsellor/consultant (1,00)
 
 
Education
2006–2011    Tallinn University, Institute of International and Social Studies, doctoral studies
2005–2005    Tartu University, Public Health Institute, master studies
2000–2003    Private School of Professional Psychology
1986–1991    Tartu State University, law faculty
1975–1986    Saku Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Reviewer of the BMJ Open
2016−...    Member of expert group for evaluation the mental health field of the Estonian National Health Plan 2009-2020
2016−...    Steering group member of the Nordic-Baltic Doctoral Network in Social Work
2016−...    Member of the council of the Estonian interuniversity doctoral school in social, behavioural and health sciences
2016−...    Tallinn Health Care College, Member of the Advisory Body
2016−...    Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Member of the Research Collegium
2015−...    Reviewer of the Journal of Mental Health Training, Education and Practice
2015−...    Reviewer of the Suicidology Online (SOL)
2014−...    Reviewer of the British Journal of Psychiatry
2014−...    Reviewer of the European Psychiatry
2014−...    Regular member of the International Academy of Suicide Research (IASR)
2014−...    Head of the PhD Study Program in Social Work (Tallinn University)
2014−...    Member (chair since 2015) of admission committee for PhD studies in social work at the Tallinn University
2013−...    Reviewer of the International Journal of Social Psychiatry
2013−...    Reviewer of the Children and Youth Services Review
2013−...    Associate Member of the Estonian Psychiatric Association
2013−...    Member of the Section of Suicidology and Suicide Prevention, European Psychiatric Association (EPA)
2013−...    Member of the Section of Military Psychiatry, World Psychiatric Association (WPA)
2013−...    Member (chair since 2015) of progress review committee for PhD studies in social work at the Tallinn University
2012−...    Reviewer of the Psychiatry Research
2012−...    Reviewer of the Nordic Journal of Psychiatry
2012−...    Member of the International Association for Suicide Prevention (IASP) - Country Representative of Estonia since 2015; Task Force on Suicide and the Media; Special Interest Group on Suicidal Behaviour in Adolescents
2012−...    Chair of the bachelor’s thesis defence committee in social work at the Tallinn University
2011−...    Member of the Estonian Statistical Society
2010−...    Reviewer of the Crisis
2009−...    Reviewer of the American Journal of Orthopsychiatry
2017−2018    Member of the Scientific Committee for the 17th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour, to be held in Ghent (Belgium), 5-8 September 2018
2016−2018    Tallinn University, Member of the Academic Committee
2016−2016    Expert on media campaign for suicide prevention in Australia
2016−2016    Expert-reviewer of the Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw)
2016−2016    Expert-reviewer of the grant reports of the Estonian Science Foundation
2016−2016    Chair of the election committee for academic positions at the School of Governance, Law and Society of the Tallinn University
2015−2017    Project MasterMind (MAnagement of mental health diSorders Through advancEd technology and seRvices – telehealth for the MIND)
2015−2019    National Representative of the International Association for Suicide Prevention (IASP)
2015−2016    Member of workgroup of the mental health strategy 2016-2025 of the Estonian Mental Health and Well-being Coalition (VATEK)
2015−2015    Expert-reviewer of the Austrian Research Promotion Agency (FFG)
2015−2016    Expert-reviewer of the Kristjan Jaak scholarship applications
2014−2015    Norwegian Public Health Program project AppsTerv - Web-based applications for mental health, researcher, administrative and financial issues
2014−2015    Norwegian Public Health Program project Health Promotion Station - Trainings for Communities, researcher and trainer
2014−2016    NGO Fund of the EEA Grants, project Improving advocacy and policymaking capacity of the Estonian mental health and wellbeing coalition, researcher
2013−2016    EC public health project - Joint Action on Mental Health and Well-being, researcher
2012−2014    EC public health project ACTION FOR HEALTH - Reducing Health Inequalities: Preparation for Action Plans and Structural Funds, researcher
2012−2013    Member of the admission committee for bachelor’s studies in social work at the Tallinn University
2011−2011    Expert of the Estonian Science Foundation
2011−2014    EC public health project PREDI-NU - Preventing depression and improving awareness through networking in the EU, researcher, local project manager on administrative and financial issues
2011−2015    NATO RTO, HRM panel, Member of the Technical Team on Military Suicide HFM-RTG-218 (designated by the Ministry of Defence)
2010−2012    EC public health project MHPHands - mental health promotion handbooks, local coordinator
2010−2013    EC public health project SUPREME - Suicide Prevention by Internet and Media Based Mental Health Promotion, researcher
2010−2013    EC 7FP project WE-STAY - Working in Europe to Stop Truancy Among Youth, researcher, local project manager on administrative and financial issues
2010−2014    Vice-President of the 15th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour (August 27-30, 2014 in Tallinn)
2009−2011    EC Leonardo da Vinci projet T-MHP - training for mental health promotion, local coordinator
2009−2011    EC 7FP project SEYLE - saving and empowering young lives in Europe, researcher, local project manager on administrative and financial issues
2008−2012    EC 7FP project OSPI-Europe - optimised suicide prevention programmes and their implementation in Europe, researcher, local project manager
2007−2009    EC 6FP project ProMenPol - promoting and protecting mental health, local project manager 2007-2008, local coordinator 2009
2005−2006    EC public health project EMIP, local project manager 2006
2005−2007    EC pubic health project IMHPA - implementing mental health promotion actions, local project manager 2006-2007
2004−2008    EC public health project EAAD - European Alliance Against Depression, local project manager
2001−2005    WHO global project SUPRE-MISS - suicide prevention, local project manager

Qualifications

 
 
Honours & awards
2011, Merike Sisask, The 3rd reward at the national contest of students' research, PhD students' level in the field of culture and society
2003, Merike Sisask, The best oral presentation at II annual conference of Estonian Centre for Behavioural and Health Sciences
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS SPECIALTY: S215 Social problems and welfare, national insurance ; SPECIALITY: Mental health and well-being, suicidal behaviours, health behaviours, intervention programs
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.6. Public Health Science; CERCS SPECIALTY: S290 Social medicine ; SPECIALITY: Mental health and well-being, suicidal behaviours, health behaviours, intervention programs
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.3.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
2.5.
2015
3.3.
2015
5.2.
2015
6.2.
2015
6.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
4.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
5.1.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
2.3.
2010
4.1.
2010
5.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.3.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.3.
2008
1.3.
2008
4.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.6.
2008
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.7.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
2.3.
2005
1.3.
2004
5.2.
2004
6.6.
2004
6.7.
2004
6.7.
2004
6.7.
2004
5.2.
2003
5.2.
2003
6.6.
2003
5.2.
2002
5.2.
2002
6.7.
1991
  • Leitud 23 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUKA/9214"Tervise ilmajaam - koolitused kogukondadele"01.07.201431.12.2015Marju MedarTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Haapsalu Kolledz; Tallinna Ülikool, Terviseteaduste ja Spordi Instituut; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut; Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut; Tallinna Ülikool, Kommunikatsiooni Instituut181 192,50 EUR
ETFETF6799Alkoholi roll suitsiidiprotsessis ja suitsidaalse käitumise preventsioonis01.01.200631.12.2008Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut34 512,30 EUR
MUU2-2.1/6034AppsTerv - Veebipõhised rakendused vaimse tervise heaks01.01.201431.12.2015Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut232 241,72 EUR
MUU20101214Depressiooni ennetamine ja teadlikkuse tõstmine võrgustikutöö kaudu (PREDI-NU)01.09.201131.08.2014Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut92 306,00 EUR
MUU2003301Edenduslike ja preventiivsete vaimse tervise strateegiate rakendamine Euroopa Liidu liikmesriikides ning kandidaatmaades (EMIP)01.07.200430.09.2006Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut23 092,36 EUR
MUU2003317Eesti Depressioonivabaks (EAAD I)15.04.200431.12.2005Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut98 865,62 EUR
MUU2005323Eesti Depressioonivabaks (EAAD II)01.01.200630.09.2008Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut90 118,00 EUR
MUU241542Euroopa noorte hulgas koolipuudumiste vähendamine (WE-STAY)01.05.201030.04.2013Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut232 360,00 EUR
MUU2004112Euroopa platvorm vaimse tervise edendamiseks (IMPHA)01.01.200531.12.2007Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut5 622,32 EUR
1.1.7.4.156437Kiusamine koolis01.02.201531.05.2015Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut12 966,00 EUR
MUU2009 [LLP/LdV/TOI/2009/IRL-502Koolitusprogramm vaimse tervise edendamiseks (T-MHP)01.10.200930.10.2011Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut27 288,00 EUR
1.1.7.1.9.6-4/5982Laste ja noorte vaimse tervise olukorra ja sekkumisvõimaluste kaardistamine Eestis01.12.201331.05.2015Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut60 000,00 EUR
MUUMasterMindMasterMind (Vaimse tervisega seotud häirete haldamine uuenduslike tehnoloogiate ja teenuste abil - telemeditsiin vaimsele tervisele)10.02.201528.02.2017Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut43 760,00 EUR
MUU223138Optimeeritud suitsiidipreventsiooni programmid ja nende rakendamine Euroopas (OSPI-Europe)01.10.200831.03.2013Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut200 928,00 EUR
MUU'044406 (044406)Poliitika, teaduse ja praktika ühendamine vaimse tervise edendamiseks ja kaitseks (ProMenPol)01.01.200731.12.2009Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut24 800,00 EUR
MUU20091219Suitsiidide ennetamine Interneti abil ja meedial põhinev vaimse tervise edendamine (SUPREME)01.09.201031.08.2013Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut64 130,00 EUR
MUU2003135Suitsiidikatsete monitooring Euroopas (MONSUE)01.01.200501.06.2010Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut38 153,00 EUR
MUU223091Säästame ja võimestame noori elusid Euroopas: tervise edendamine läbi riski- ja ennasthävitava käitumise ennetamise (SEYLE)01.01.200931.12.2011Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut200 749,00 EUR
MUUTIKKTervise ilmajaam - koolitused kogukondadele01.07.201431.12.2015Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut5 935,00 EUR
MUU20111205Tervisealase ebavõrdsuse vähendamine: tegevuskavade ja struktuurifondide ettevalmistus (ACTION FOR HEALTH)15.06.201214.06.2014Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut30 000,00 EUR
MUU20122202Vaimne tervis ja heaolu (MH-WB)01.02.201331.01.2016Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut16 260,00 EUR
MUU20091213Vaimse tervise edendamise käsiraamatud (MHPHands)01.03.201028.02.2013Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut66 588,00 EUR
MUUF/2216 (TLÜ uuringufondi nõukogu otsus 15.04.2016 )Ühiskonna ja avatud valitsemise fookusvaldkonna teadusarendusvõrgustik 01.05.201631.01.2017Koidu SaiaTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut8 400,00 EUR
  • Leitud 96 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
McMahon, E.; Corcoran, P.; O’Regan, G.; Keeley, H.; Cannon, M.; Carli, V.; Wasserman, C.; Hadlaczky, G.; Sarchiapone, M.; Apter, A.; Balazs, J.; Balint, M.; Bobes, J.; Brunner, R.; Cozman, D.; Haring, C.; Iosue, M.; Kaess, M.; Kahn, J.-P.; Nemes, B. ... Wasserman, D. (2017). Physical activity in European adolescents and associations with anxiety, depression and well-being. European Child and Adolescent Psychiatry, 26 (1), 111−122.s00787-016-0875-9.1.1.
Brunstein Klomek, A.; Snir, A.; Apter, A.; Carli, V.; Wasserman, C.; Hadlaczky, G.; Hoven, CW.; Sarchiapone, M.; Balazs, J.; Bobes, J.; Brunner, R.; Corcoran, P.; Cosman, D.; Haring, C.; Kahn, JP.; Kaess, M.; Postuvan, V.; Sisask, M.; Tubiana, A.; Varnik, A. ... Wasserman, D. (2016). Association between victimization by bullying and direct self injurious behavior among adolescence in Europe: a ten-country study. European Child & Adolescent Psychiatry, 25, 1183−1193.10.1007/s00787-016-0840-7.1.1.
Rahu, Mati; Rahu, Kaja; Sisask, Merike (2016). Tšernobõli veteranide mured ja kõhklused: vastus internetikommentaaridele. Akadeemia, 28 (4), 635−669.1.3.
Sisask, Merike (2016). Suicide Prevention in Youth. In: DeLeo, Diego; Poštuvan, Vita (Ed.). Resources for Suicide Prevention: Bridging Research and Practice (75−85). Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers [ilmumas].3.2.
Strittmatter, E.;,Kaess, M.; Parzer, P.; Fischer, G.; Carli, V.; Hoven, C.; Wasserman, C.; Sarchiapone, M.; Durkee, T.; Apter, A.; Bobes, J.; Brunner, R.; Cosman, D.; Sisask, M.; Värnik, P.; Wasserman, D. (2015). Pathological Internet use among adolescents: Comparing gamers and non-gamers. Psychiatry Research, 228 (1), 128−135.1.1.
Kasahara-Kiritani, M.; Hadlaczky, G.; Westerlund, M.; Carli, V.; Wasserman, C.; Apter, A.; Balazs, J.; Bobes, J.; Brunner, R.; McMahon, E.M.; Cosman, D.; Farkas, L.; Haring, C.; Kaess, M.; Kahn, J-P.; Keeley, H.; Nemes, B.; Mars Bitenc, U.; Postuvan, V.; Saiz, P. ... Wasserman, D. (2015). Reading Books and Watching Films as a Protective Factor against Suicidal Ideation. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12, 15937−15942.10.3390/ijerph121215032.1.1.
Arensman, E.; Koburger, N.; Larkin, C.; Karwig, G.; Coffey, C.; Maxwell, M.; Harris, F.; Rummel-Kluge, C.; van Audenhove, C.; Sisask, M.; Alexandrova-Karamanova, A.; Perez, V.; Purebl, G.; Cebria, A.; Palao, D.; Costa, S.; Mark, L.; Tóth, MD.; Gecheva, M.; Ibelshäuser, A. ... Hegerl, U. (2015). Depression Awareness and Self-Management Through the Internet: Protocol for an Internationally Standardized Approach. JMIR Research Protocols , 4 (3), e99.10.2196/resprot.4358.1.2.
Mark, Lauraliisa; Sisask, Merike; Vaikma, Joosep; Värnik, Peeter; Värnik, Airi (2015). Kiusamine koolis: uuringu raport. 1−45.2.5.
Medar, Marju; Alas,Maie; Kaal,Esta; Leek-Ambur, Hele; Leino, Mare; Mitendorf, Airi; Sisask, Merike; Soonik,Mart; Tampere, Kaja; Vaask, Sirje; Värnik, Airi (2015). TERVISE EDENDAMINE JA SÕLTUVUSAINETE TARVITAMISE ENNETAMINE JUHEND KOGUKONDADE TERVISEPROJEKTIDE PLANEERIMISEKS. 3.3.
Sisask, Merike; Mark, Lauraliisa; Värnik, Peeter; Vaikma Joosep; Värnik, Airi (2015). AppsTerv – Web-based applications for mental health. European Journal of Public Health, 25 (SUPP/3), N/A.10.1093/eurpub/ckv175.125.5.2.
Part, Kai; Oidermaa, Anna-Kaisa; Sisask, Merike; Pertel, Tiia; Hunt, Kaisa; Meigas, Doris; Raudsepp, Triin; Suurtee, Ailen; Külm, Kadri-Liis; Mark, Lauraliisa; Kaoküla, Ingrid; Kereme, Helen (2015). Noorte tervisealase internetinõustamise kvaliteedistandardid: juhend kvaliteediindikaatorite määratlemiseks ja mõõtmiseks seksuaaltervise ja vaimse tervise veebinõustamise näitel. 1−80.6.2.
Tall, Karmel (2015). Nõustamise alused veebipõhisele nõustajale. 1−45.6.2.
Rüütel, E.; Sisask, M.; Värnik, A.; Värnik, P.; Carli, V.; Wasserman, C.; Hoven, C.W.; Sarchiapone, M.; Apter, A.; Balazs, J.; Bobes, J.; Brunner, R.; Corcoran, P.; Cosman, D.; Haring, C.; Iosue, M.; Kaess, M.; Kahn, J-P.; Poštuvan, V.; Sáiz, P.A. ... Wasserman, D. (2014). Alcohol Consumption Patterns among Adolescents are Related to Family Structure and Exposure to Drunkenness within the Family: Results from the SEYLE Project. International Journal of Environmental Research and Public Health, 11 (12), 12700−12715.10.3390/ijerph111212700.1.1.
Sarchiapone, M.; Mandelli, L.; Carli, V.; Iosue, M.; Wasserman, C.; Hadlaczky, G.; Hoven, C.W.; Apter, A.; Balazs, J.; Bobes, J.; Brunner, R.; Corcoran, P.; Cosman, D.; Haring, C.; Kaess, M.; Keeley, H.; Keresztény, A.; Kahn, J-P.; Postuvan, V.; Mars, U. ... Wasserman, D. (2014). Hours of sleep in adolescents and its association with anxiety, emotional concerns, and suicidal ideation. Sleep Medicine, 15 (2), 248−254.10.1016/j.sleep.2013.11.780.1.1.
Kaess, M.; Durkee, T.; Brunner, R.; Carli, V.; Parzer, P.; Wasserman, C.; Sarchiapone, M.; Hoven, C.; Apte, A.; Balazs, J.; Balint, M.; Bobes, J.; Cohen, R.; Cosman, D.; Cotter, P.; Fischer, G.; Floderus, B.; Iosue, M.; Haring, C.; Kahn, J-P. ... Wasserman, D. (2014). Pathological Internet use among European adolescents: psychopathology and self-destructive behaviours. European Child and Adolescent Psychiatry, 23 (11), 1093−1102.10.1007/s00787-014-0562-7.1.1.
Kaess, M.; Brunner, R.; Parzer, P.; Carli, V.; Apter, A.; Balazs, JA.; Bobes, J.; Coman, HG.; Cosman, D.; Cotter, P.; Durkee, T.; Farkas, L.; Feldman, D.; Haring, C.; Iosue, M.; Kahn, J-P.; Keeley, H.; Podlogar, T.; Postuvan, V.; Resch, F. ... Wasserman, D. (2014). Risk-behaviour screening for identifying adolescents with mental health problems in Europe. European Child and Adolescent Psychiatry, 23 (7), 611−620.10.1007/s00787-013-0490-y.1.1.
Sisask, M.; Värnik, P.; Värnik, A.; Apter, A.; Balazs, J.; Balint, M.; Bobes, J.; Brunner, R.; Corcoran, P.; Cosman, D.; Feldman, D.; Haring, C.; Kahn, J.-P.; Poštuvan, V.; Tubiana, A.; Sarchiapone, M.; Wasserman, C.; Carli, V.; Hoven, C.V.; Wasserman, D. (2014). Teacher satisfaction with school and psychological well-being affects their readiness to help children with mental health problems. Health Education Journal, 73 (4), 382−393.10.1177/0017896913485742.1.1.
Värnik, Airi; Sisask, Merike; Värnik, Peeter (2014). Essential papers on suicidology 2008-2014. In: Värnik, Airi; Sisask, Merike; Värnik, Peeter (Ed.). .. Tallinn: Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute (ERSI).4.2.
Wu, Jing; Värnik, Peeter; Sisask, Merike; Värnik, Airi. (2014). Suicide prevention for elderly in micro-level – how emotional closeness with family members works? the 15th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour (ESSSB15), August 27-30, 2014, Tallinn, Estonia. 5.2.
Balázs, J.; Miklósi, M.; Keresztény, A.; Hoven, CW.; Carli, V.; Wasserman, C.; Apter, A.; Bobes, J.; Brunner, R.; Cosman, D.; Cotter, P.; Haring, C.; Iosue, M.; Kaess, M.; Kahn, JP.; Keeley, H.; Marusic, D.; Postuvan, V.; Resch, F.; Saiz, PA. ... Wasserman, D. (2013). Adolescent subthreshold-depression and anxiety: psychopathology, functional impairment and increased suicide risk. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 670−677.1.1.
Maloney, J.; Pfuhlmann, B.; Arensman, E.; Coffey, C.; Gusmão, R.; Poštuvan, V.; Scheerder, G.; Sisask, M.; van der Feltz-Cornelis, CM.; Hegerl, U.; Schmidtke, A. (2013). Media recommendations on reporting suicidal behavior and suggestions for optimisation. Acta Psychiatrica Scandinavica, 18 (2), 156−169.10.1111/acps.12131.1.1.
Coppens, E.; Van Audenhove, C.; Scheerder, G.; Arensman, E.; Coffey, C.; Costa, S.; Koburger, N.; Gottlebe, K.; Gusmão, R.; O’Connor, R.; Postuvan, V.; Sarchiapone, M.; Sisask, M.; Székely, A.; vander Feltz-Cornelis, C.; Hegerl, U. (2013). Public attitudes toward depression and help-seeking in four European countries baseline survey prior to the OSPI-Europe intervention. Journal of Affective Disorders, 150 (2), 320−329.10.1016/j.jad.2013.04.013.1.1.
Mark, L.; Samm, A.; Tooding, L.-M.; Sisask, M.; Aasvee, K.; Zaborskis, A.; Zemaitiene, N.; Värnik, A. (2013). Suicidal ideation, risk factors, and communication with parents: HBSC study on school children in Estonia, Lithuania and Luxembourg. Crisis, 34 (1), 3−12.10.1027/0227-5910/a000153.1.1.
Pertel, T.; Abel-Ollo, K.; Aasvee, K.; Eha, M.; Eigo, N.; Varava, L.; Vaask, S.; Sisask, M.; Sossulina, N. (2013). Lapse tervis. Dagmar Kutsar (Toim.). Laste heaolu - Child well-being (42−67).. Tallinn: Eesti Statistikaamet.3.2.
Yur´yev, A.; Värnik, A.; Värnik, P.; Sisask, M.; Leppik, L. (2012). Employment status influences suicide mortality in Europe. International Journal of Social Psychiatry, 62−68.1.1.
  • Leitud 16 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Addiction as a Multidimensional Psychosocial Phenomenon Among YouthRüütel, ErikdoktorikraadMerike Sisask; Airi VärnikJuhendamiselTallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut
Alkoholi tarvitamise seos tervise ja perega seotud probleemidega: Eesti kooliõpilased võrdluses Euroopa riikidegaVolt, ViivikamagistrikraadMerike SisaskKaitstud2014Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut
Depressiivsete ja suitsidaalsete kooliõpilaste riskikäitumisest ja riskikäitumise seostestMark, LauraliisadoktorikraadAiri Värnik; Merike SisaskJuhendamiselTallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut
Kohalik omavalitsus piiratud teovõimega täisealiste isikute eestkostja ülesannete täitjana Pärnu Maakohtu tööpiirkonna näitelTsuiman, KatrinmagistrikraadMerike SisaskKaitstud2015Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut
Naissoost uimastitarvitajate uimastite tarvitamise mustrid ning nende arvamused ja hoiakud esmatasandi preventsiooni suhtesPapševa, IrinamagistrikraadMerike SisaskKaitstud2014Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut
Narrative Therapy for Body Image Disturbance in Adolescence and Youth: A Supportive Method of Corrective Surgery and Non-Surgical Correction for Chest Wall Deformities and Body DysmorphiaTicchi, DavidedoktorikraadMerike SisaskJuhendamiselTallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut
Noorte vaimse tervise probleemide ennetamisele ja toimetulekule suunatud mobiilirakenduste testimine kasutajate hulgas ning rakenduste teenustesse integreerimise võimalusedAneth TuurmaamagistrikraadMerike SisaskKaitstud2016Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut
Noorukite tõlgendusi uimastite tarvitamisest Tallinna Lastehaigla psühhiaatria osakonna näitelLeisberg, MaritmagistrikraadMerike SisaskKaitstud2015Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut
Perceived differences of professional social worker's role throughout occupational areasRähn, AnnedoktorikraadMerike Sisask; Marju MedarJuhendamiselTallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut
Perearstipraksise sidusus vaimse tervise häiretega patsientide puhulMuru, EdamagistrikraadAiri Värnik; Merike SisaskKaitstud2008Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut
Promoting mental health and wellbeing of children: impact of a universal school-based preventive intervention (Good Behavior Game) on elementary school students in EstoniaStreimann, KarindoktorikraadMerike Sisask; Karmen TorosJuhendamiselTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut
Suitsiidijuhtumite kajastamine: analüüs Maailma Terviseorganisatsiooni soovituslikest meediajuhistest lähtudesValling, KertumagistrikraadMerike SisaskKaitstud2010Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut
Tajutud sotsiaalne toetus suitsiidikatsete sooritanute hulgasSiiri TõnistemagistrikraadAleksander Pulver; Merike SisaskKaitstud2007Tallinna Ülikool, Psühholoogia Instituut
Tegevusmudel parima praktika teostamiseks tervishoiu sotsiaaltöösSepping, RainmagistrikraadMerike SisaskKaitstud2015Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut
Õpilaste puudumine koolist ja sellega seonduvad tegurid WE-STAY projekti andmete põhjalRiin PeetersmagistrikraadMerike SisaskKaitstud2016Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut
Üksilduse tõlgendusest ning selle seosed lähima suhtevõrgustikuga noorte seasMerle KarkmagistrikraadMerike Sisask; Airi VärnikKaitstud2011Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut