Mart Ustav

8.07.1986
mart_jr@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.03.2010–31.08.2010    Eesti Biokeskus, Erakorraline teadur (0,40)
 
 
Haridustee
2007–2009    Tartu Ülikool, Molekulaarbioloogia, M.Sc
2004–2007    Tartu Ülikool, Bioloogia
2001–2004    Tartu Hugo Treffneri Gümnaasium

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.16. Biotehnoloogia (loodusteadused ja tehnika); CERCS ERIALA: T490 Biotehnoloogia ; PÕHISUUND: Inimese papiloomiviiruse (HPV) segregatsioonimehhanism ja rakulised faktorid HPV genoomi stabiilsel replikatsioonil rakus

Mart Ustav

Career

Institution and occupation
01.03.2010–31.08.2010    Estonian Biocentre, Extraordinary Researcher (0,40)
 
 
Education
2007–2009    University of Tartu, Molecular Biology, M.Sc
2004–2007    University of Tartu, Biology
2001–2004    Tartu Huge Treffner Gymnasium

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.16. Biotechnology relating to Natural Sciences and Engineering; CERCS SPECIALTY: T490 Biotechnology ; SPECIALITY: Human Papillomavirus (HPV) segregation mechanism and cellular factors for the HPV genome stable replication