Katri Ots

23.05.1971
+372 53435107
katri.ots@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2015–31.12.2019    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond, Vanemteadur (1,00)
01.01.2005–31.12.2014    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, ökofüsioloogia osakond, Vanemteadur (1,00)
01.01.2004–31.12.2005    EPMÜ Metsanduslik Uurimisinstituut, ökofüsioloogia osakonna vanemteadur
01.01.1998–31.12.2003    EPMÜ Metsanduslik Uurimisinstituut, ökofüsioloogia osakonna teadur
01.01.1996–31.12.1998    Ökoloogia Instituut, ökofüsioloogia osakonna teadur
01.01.1993–31.12.1996    Ökoloogia Instituut, ökofüsioloogia osakonna vaneminsener
 
 
Haridustee
1996–2001    Eesti Põllumajandusülikool, metsandusteaduskond, doktorant
1994–1996    Eesti Põllumajandusülikool, metsandusteaduskond, magistrant
1989–1993    Eesti Põllumajandusülikool, metsandusteaduskond, metsamajanduse insener
1978–1989    Tallinna 44. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    COSTi projekti FP1305 ''Maa-aluse mitmekesisuse seosed ökosüsteemide talitlemisega Euroopa metsades (BioLink)'' raportöör
2015−...    Saku Vallavolikogu keskkonnakomisjoni liige
2012−...    Keskkonnaministeeriumi juurde kuuluva turbaalade ümarlaua liige
2004−...    Järgmiste Current Contents's refereeritavate ajakirjade retsensent: Environmental Monitoring and Assessment, Baltic Forestry, Oil Shale
2010−2014    COSTi valdkonnakomitee liige (Mets, nende tooted ja teenused)
2010−2014    COSTi valdkonnakomitee (Mets, nende tooted ja teenused) tuumikgrupi liige
2010−2013    COSTi projekti FP0903 Kliimamuutus ning metsa adaptatsioon saastunud keskkonnas raportöör
2004−2006    TKN ekspert
2003−2005    Kogumiku Metsanduslikud uurimused toimetuskolleegiumi liige
2002−2008    EPMÜ Metsandus- ja maaehitusinstituudis 1 teadusteema (2002-2006) põhitäitja, 1 ETF granti (2004-2007) hoidja, 1 ETF granti (2005-2008), 1 EL projekti ja lepingulise töö (2002-2006) põhitäitja;
2000−2005    EPMÜ Metsandusliku Uurimisinstituudi teadusnõukogu liige
1998−2004    EPMÜ Metsanduslikus Uurimisinstituudis 1 teadusteema (1998-2001) põhitäitja, 2 lepingulise töö (1998–2000) ja 2 ETF granti (1998–2004) põhitäitja ning 1 ETF granti hoidja (1999–2001);
1993−1998    Ökoloogia Instituudis 1 teadusteema (1995-1997) põhitäitja, 4 lepingulise uurimustöö (1993–1997) ja 3 ETF granti (1996–1998) põhitäitja.
 
 
Loometöö
Energia tootmisel tekkivate toitainerikaste tuhkade (puu-, põlevkivi- ja turbatuhk), inimtekkelise tolmusaaste (leeliseline tsemenditolm) ning põlevkivi tootmise ja töötlemise piirkonnas lendtuha saaste mõju uurimine erivanuseliste leht- ja okaspuuliikide biomassi produktsioonile ja mineraalainevahetusele;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Doktoritöö kaitsmiskomisjonides osalemine:
2014 - Diana Laarmann doktoritöö kaitsmine (Eesti Maaülikool)
2015 - Helen Karu doktoritöö kaitsmine (Tartu Ülikool)
2016 - Valda Araminiene doktoritöö kaitsmine (Vytautas Magnus University, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry);

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2004, Katri Ots, EV Teaduspreemia põllumajandusteaduste alal
1998, Katri Ots, ETF põllumajandusteaduste ekspertkomisjoni preemia
1995, Katri Ots, ETF bio-geoteaduste ja põllumajandusteaduste ekspertkomisjonide preemia
1993, Katri Ots, Metsaameti poolt korraldatud lõputööde konkursil I koht
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; CERCS ERIALA: B430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia; PÕHISUUND: Peamiselt uurinud bioenergeetikas tekkivate tuhkade (puu-, põlevkivi- ja turbatuhk), inimtekkelise tolmusaaste (leeliseline tsemenditolm) ning põlevkivi tootmise ja töötlemise piirkonnas lendtuha saaste mõju erivanuseliste leht- ja okaspuude biomassi produktsioonile ja mineraalainevahetusele
 
 
Lisainfo
Põllumajandusteaduse doktor metsanduse erialal
Metsandusmagistri teaduskraad metsakasvatuse erialal
Eesti Põllumajandusülikool, 2002
Eesti Põllumajandusülikool, 1996

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
1.2.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
3.4.
2004
4.1.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
3.4.
2003
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
2.3.
2002
3.2.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
3.2.
2001
1.1.
2000
1.2.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
5.2.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.3.
1999
1.3.
1999
3.1.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
5.2.
1999
1.1.
1998
1.3.
1998
5.2.
1998
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1995
3.2.
1995
3.2.
1995
1.2.
1994
3.2.
1994
6.6.
1994

Katri Ots

23.05.1971
+372 53435107
katri.ots@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2015–31.12.2019    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Silviculture, Senior Research Fellow (1,00)
01.01.2005–31.12.2014    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Ecophysiology, Senior Research Fellow (1,00)
01.01.2004–31.12.2005    Estonian Agricultural University, Forest Research Institute, Department of Ecophysiology, Senior Research Fellow
01.01.1998–31.12.2003    Estonian Agricultural University, Forest Research Institute, Department of Ecophysiology, Research Fellow
01.01.1996–31.12.1998    Institute of Ecology, Department of Ecophysiology, researcher
01.01.1993–31.12.1996    Institute of Ecology, Department of Ecophysiology, senior engineer
 
 
Education
1996–2001    Estonian Agricultural University, Faculty of Forestry, Ph.D. student
1994–1996    Estonian Agricultural University, Faculty of Forestry, M.Sc. student.
1989–1993    Estonian Agricultural University, Faculty of Forestry, engineer of forest management.
1978–1989    Tallinna Secondary Scool No 44
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    COST Action FP1305 ''Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests (BioLink)'', Rapporteur
2015−...    Saku Municipal Council, member of Environment Commission
2012−...    Member of the Peatland's Round Table at Ministry of Environment, Estonia
2004−...    Reviewer of Current Contents scientific journals: Environmental Monitoring and Assessment, Baltic Forestry, Oil Shale
2010−2014    COST Domain Committee Member in the domain Forests, their Products and Services
2010−2014    COST Domain Committee Core Group Member in the domain Forests, their Products and Services
2010−2013    COST Action FP0903 Climate Change and Forest Mitigation and Adaptation in a Polluted Environment, Rapporteur
2004−2006    expert of Research Compentency Council
2003−2005    member of editorial board of Forestry Studies
2002−2008    Senior personnel in 1 target financed research project (2002-2006), leader of 1 ESF grant (2004–2007), senior personnel in 1 ESF grant (2005-2008) project, in 1 EU project and in 1 contractual research project (2002-2006) at Institute of Forestry and
1998−2004    Senior personnel in 1 target financed research project (1998-2001), participation in 2 contractual research projects (1998–2000) and senior personnel in 2 ESF grant project (1998–2004) and leader of 1 ESF grant (1999–2001) at Forest Research Institut
1993−1998    Senior personnel in 1 target financed research project (1995-1997), participation in 4 contractual research projects (1993–1997) and senior personnel in 3 ESF grant projects (1996–1998) at the Institute of Ecology.
 
 
Creative work
The effect of different biofuel ashes (wood, oil shale and peat ash) and influence of anthropogenic dust pollution (alkaline cement dust, oil shale fly ash) on the biomass production and mineral nutrition of different decidous and conifer species;
 
 
Additional career information
Member of defence board of doctoral theses:
2014 - Diana Laarmann doctoral theses defence (Estonian University of Life Sciences)
2015 - Helen Karu doctoral theses defence (University of Tartu)
2016 - Valda Araminiene doctoral theses defence (Vytautas Magnus University, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry);

Qualifications

 
 
Honours & awards
2004, Katri Ots, Science awards of the Republic of Estonia
1998, Katri Ots, ESF prize in agricultural sciences for successful research work
1995, Katri Ots, ESF prize in bio-geo sciences and agricultural sciences for successful research work
1993, Katri Ots, 1st prize for graduation paper at the competition arranged by Forestry Office
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences; CERCS SPECIALTY: B430 Sylviculture, forestry, forestry technology ; SPECIALITY: Mainly research into influence of biofuel ashes (wood ash, oil shale ash, peat ash), antropogenic dust pollution (alkaline cement dust) and air pollution in the area of oil shale mining processing on the biomass formation and mineral nutrition of decidous and conifer species
 
 
Additional information
Doctor of agricultural sciences (forestry)
M.Sc. (forestry)
Estonian Agricultural University, 2002
Estonian Agricultural University, 1996

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
1.2.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
3.4.
2004
4.1.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
3.4.
2003
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
2.3.
2002
3.2.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
3.2.
2001
1.1.
2000
1.2.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
5.2.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.3.
1999
1.3.
1999
3.1.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
5.2.
1999
1.1.
1998
1.3.
1998
5.2.
1998
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1995
3.2.
1995
3.2.
1995
1.2.
1994
3.2.
1994
6.6.
1994