Liina Kangur

liina.kangur@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.10.2005–31.12.2007    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, erakorraline teadur (1,00)
 
 
Haridustee
2012–2013    Doktori õpe Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudis
1997–2000    magistri õpe Tartu Ülikooli bioloogia-geoloogia teaduskonna biokeemia erialal
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...    Eesti Ornitoloogia Ühingu tegevliige
2003−...    Eesti Loodusuurijate Seltsi (Assotsieerunud Eesti Teaduste Akadeemiaga 23.01.1998) tegevliige

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.1. Biokeemia; CERCS ERIALA: P310 Proteiinid, ensümoloogia
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.1. Biokeemia; CERCS ERIALA: P310 Proteiinid, ensümoloogia; PÕHISUUND: 1. Madalmolekulaarsete metalle sisaldavate valkude ekspresseerimine, isoleerimine ja iseloomustamine. 2. Bioloogiliste molekulide spektroskoopiline iseloomustamine UV-, VIS- ja luminestsents-.3. Piimhappe produktsiooni optimeerimine ja tööstuslik tootmine. 4. Membraansed valgu kõrge rõhu tingimustes (stabiilsus küsimused läbi spektroskoopiliste meetodite)
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringud; CERCS ERIALA: B120 Molekulaarne biofüüsika

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2015
1.1.
2012
3.2.
2012
1.1.
2008
1.2.
2008
5.1.
2005
1.1.
2004
1.1.
2003
5.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
1999
5.2.
1999

Liina Kangur

liina.kangur@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.10.2005–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Research Fellow extraordinarius (1,00)
01.01.2004–31.12.2005    TUT researcher
 
 
Education
2012–2013    doctorial student University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Molecular and cell Bology
1997–2000    master student University of Tartu in Faculty of Biology and Geography by Institute of Molecular and Cell Biology in biochemical sciences.
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...    active member of Estonian Ornithological Society
2003−...    active member of Estonian Naturalists’ Society (Associated with the Estonian Academy of Sciences 23.01.1998)

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.1. Biochemistry; CERCS SPECIALTY: P310 Proteins, enzymology
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.1. Biochemistry; CERCS SPECIALTY: P310 Proteins, enzymology ; SPECIALITY: 1. Expression, isolation and characterization of low-molecular weight metal containing proteins. 2. UV, VIS and luminescense spectroscopic characterization of biological molecules. 3. Optimization of microbiological lactic acid production for industrial production. 4.Membrane proteins under high-pressure (stability and spectroscopy).
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.12. Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Economic and Technological Research relating to Bio- and Environmental Sciences; CERCS SPECIALTY: B120 Molecular biophysics
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2015
1.1.
2012
3.2.
2012
1.1.
2008
1.2.
2008
5.1.
2005
1.1.
2004
1.1.
2003
5.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
1999
5.2.
1999