Kalle Merusk

11.09.1949
737 5980
kalle.merusk@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
juuni 1990 – apr 1994 TÜ õigusteadus-konna avaliku õiguse instituudi dotsent;
apr 1994 – sept 1997 TÜ õigusteaduskonna riigi- ja haldusõiguse õppetooli korralise professori kt;
sept 1997 - TÜ õigusteaduskonna avaliku õiguse instituudi riigi- ja haldusõiguse õppetooli korraline professor;
01.09.2002–31.08.2015    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, riigi- ja haldusõiguse professor (1,00)
01.01.2000–31.12.2009    alates 01.02.2000 kuni 01.09.2009 TÜ õigusteaduskonna dekaan
 
 
Haridustee
Tartu Ülikool, õigusteaduskond (1973)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2011−...    Ajakirja "Kõrgemate õppeasutuste toimetised. Õigusteadus" toimetuskolleegiumi liige, St. Peterburgi Ülikooli Kirjastus
2003−...    Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi juhatuse liige ajakirja “Juridica” toimetuse kolleegiumi liige;
1995−...    TÜ õigusteaduskonna nõukogu liige
Rahvusvahelise Õigus- ja Sotsiaalfilosoofia Ühingu Eesti Sektsiooni asepresident;
TÜ valitsuse liige, Sihtasutuse “Eesti Õiguskeskus” nõukogu liige

Kvalifikatsioon

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.3.
2011
1.2.
2009
3.3.
2008
3.3.
2008
1.2.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
3.5.
2006
1.2.
2004
6.5.
2004
6.7.
2004
1.2.
2002
1.3.
2002
1.3.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
1.2.
2001
1.3.
2001
1.2.
2000
1.3.
2000
1.2.
1999
1.3.
1999
2.2.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
2.2.
1998
3.2.
1998
4.1.
1998
4.1.
1997

Kalle Merusk

11.09.1949
737 5980
kalle.merusk@ut.ee

Career

Institution and occupation
Institute of Public Law of the Faculty of Law (University of Tartu), June 1990- April 1994, Docent;
Chair of the Constitutional and Administrative Law of the Faculty of Law (University of Tartu), April, 1994-Sept 1997, Substitute for the professor in ordinary of the Constitutional and Administrative Law;Institute of Public Law of the Faculty of Law (University of Tartu);
Professor in Ordinary; Faculty of Law (University of Tartu), Sept 1997;
01.09.2002–31.08.2015    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Professor of Constitutional and Administrative Law (1,00)
01.01.2000–31.12.2009    Febr 2000 – sept 2009 Dean of Faculty of Law (University of Tartu)
 
 
Education
University of Tartu, Faculty of Law (1973)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2011−...    Member of the editorial board of the science magazine "Proceedings of the higher education institutions. Law". The Publishing House of the St Petersburg State University
1995−...    Member of the Council of the Faculty of Law;
Vice President of the Estonian Legal Philosophy Association;

Qualifications

 
 
Additional information
PhD
University of Tartu, 1984

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.3.
2011
1.2.
2009
3.3.
2008
3.3.
2008
1.2.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
3.5.
2006
1.2.
2004
6.5.
2004
6.7.
2004
1.2.
2002
1.3.
2002
1.3.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
1.2.
2001
1.3.
2001
1.2.
2000
1.3.
2000
1.2.
1999
1.3.
1999
2.2.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
2.2.
1998
3.2.
1998
4.1.
1998
4.1.
1997
  • Leitud 5 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF6464Avalike ülesannete eraõiguslikele isikutele üleandmise õigusteoreetilised lähtekohad01.01.200531.12.2008Kalle MeruskTartu Ülikool, Õigusteaduskond45 790,83 EUR
SFSF0182740s06Eesti õigusruum globaalses õigusruumis01.01.200631.12.2011Raul NaritsTartu Ülikool, Õigusteaduskond232 418,32 EUR
SFSF0181782s01Eesti õigussüsteemi reform, areng ja vastastikune toime EL õiguskorraga01.01.200131.12.2005Kalle MeruskTartu Ülikool, Õigusteaduskond54 133,17 EUR
MUUSOIOI07260Põhiseaduse kommenteeritud väljaande täiendatud versioon.01.01.200801.12.2008Kalle MeruskTartu Ülikool19 173,49 EUR
MUULOIEO10183Testülesannete väljatöötamine avalike teenistujate tippjuhtidele15.11.201015.03.2011Merle EriksonTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut18 121,76 EUR
  • Leitud 45 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Merusk, Kalle; Narits, Raul (2017). Verfassungsgeschichte Estland 20.-21. Jahrhundert. Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte. Reihe B: 20.-21. Jahrhundert, Bonn (57−70). De Gruyter. (Reihe B) [ilmumas].3.1.
Ernits, Madis; Merusk, Kalle (2017). § 4. Tartu Ülikool (Toim.). Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne (75−88). Tallinn: Juura OÜ. (4. väljaanne).3.2.
Merusk, Kalle (2014). The Republic of Estonia. In: Constitutional Law of the EU Member States (441−507).. Kluwer.3.1.
Andresen, Ene; Kalmo, Hent; Kask, Oliver; Madise, Ülle; Merusk, Kalle; Narits, Raul; Olle, Vallo; Parrest, Nele; Pilving, Ivo; Reenumägi, Aare; Saarmets, Virgo; Taro, Külli; Vene, Einar; Vinkel, Priit. (2014). Arvamus halduskorralduse uue regulatsiooni väljatöötamiskavatsuse projekti kohta. Madise, Ülle (Toim.). .. Esitatud Justiitsministeeriumile.6.7.
Olle, Vallo; Merusk, Kalle (2013). Problems of Estonian Local Government in 2013 and Co-operation as an Instrument of Their Resolution. Juridica International: Law Review of University of Tartu, 160−168.1.2.
Narits, Raul; Merusk, Kalle (2013). Über das funktionale Wesen der Rechtsprinzipien und über ihre Anwendung in der estnischen Rechtsordnung beim finden dem Recht entsprechenden Entscheidung. Positivität, Normativität und Institutionalität des Rechts. Festschrift für Werner Krawietz zum 80. Geburtstag (419−433).. Berlin: Duncker & Humblot.3.1.
I.Pilving, K.Merusk, R.Narits jt (2013). Halduskohtumenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne. Halduskohtumenetluse seadustik. (1−36).. Tallinn: Juura, Õigusteabe AS.3.2.
Merusk, Kalle; Pilving, Ivo (2013). Halduskohtumenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura, Õigusteabe AS.4.1.
Merusk, Kalle; Annus, Taavi; Ernits, Madis; Kalmo, Hent; Lindpere, Heiki; Madise, Lauri; Mälksoo, Lauri (2012). I peatükk. Üldsätted. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Kolmas, täiendatud väljaanne (43−94). Juura, Õigusteabe AS.3.3.
Merusk, Kalle; Põld, Jüri (2012). VI peatükk. Vabariigi Valitsus. Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne (603−629).. Juura, Õigusteabe AS.3.3.
Merusk, K. (2011). Haldusakt kehtivas õiguskorras: teooria ja praktika. Juridica, 27−34.1.3.
Merusk, K.; Olle, V. (2009). On Assignment of Local Government Tasks to the Private Sector in Estonia. Juridica International: Law Review of University of Tartu, XVI, 33−43.1.2.
Merusk, K.; Põld, J. (2008). Vabariigi Valitsus. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Teine täiendatud väljaanne (499−525).. Tallinn: Kirjastus Juura.3.3.
Merusk, K.; Annus, T.; Ernits, M.; Lindpere, H.; Madise, L. (2008). Üldsätted. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Teine täiendatud väljaanne (39−74).. Tallinn: Kirjastus Juura.3.3.
Merusk, K. (2007). Interessenabwägung im Planungsverfahren als normatives Kommunikationsproblem: Rechtsschutz und Ermessensfehler. Rechtstheorie, 38, 329−345.1.2.
Merusk, K. (2006). Discretion of Interests in Planning Procedure: Legal Protection and Abuse of Discretion. Juridica International: Law Review of University of Tartu, XI, 158−165.1.2.
Narits, R.; Merusk, K. (2006). Richtige Praktiken der Rechtsetzung und Reform des estnischen Verwaltungsrecht. Osteuropa Recht, 52, 137−151.1.2.
Susi, M.; Merusk, K. (2006). Ten Years After Ratification - The European Convention on Human Rights and Its Impact on Estonia. German Yearbook of International Law, 48, 327−367.1.2.
Merusk, K. (2006). The Republic of Estonia. In: Kortmann, C.; Fleuren, J.; Voermans, W. (Ed.). Constitutional Law of 10 EU Member States (156−226).. The Hague, London, Boston: Kluwer Law International.3.1.
Merusk, K. ; Susi, M. (2006). Ten Years after Ratification - The European Convention on Human Rights and Its Impact on Estonia. German Yearbook of International Law, 48, 327−366.3.2.
Mäeltsemees, S.; Truuväli, E-J.; Merusk, K.; Olle, V.; Lääne, S. (2006). Euroopa kohaliku omavalitsuse harta ja tema mõju Eesti kohaliku omavalitsuse õigusruumile ja toimisele. <i>20 aastat Euroopa kohaliku omavalitsuse hartat ja selle tähendus Eestile: Tallinn, TTÜ humanitaarteaduskond; 01.02.2006.</i> Toim. Mäeltsemees, S. Tallinn: Infotrükk OÜ, 18−41.3.5.
Merusk, K. (2004). Administrative Law Reform in Estonia: Legal Policy Choises and Their Implementation. Juridica International: Law Review of University of Tartu, IX, 52−62.1.2.
Merusk, K. (2004). Sissejuhatus. - Jüri Uluots. Seaduse sünd ehk Eesti õiguse lugu. Jüri Uluots. Seaduse sünd (7−13).. Tartu: Ilmamaa. (Eesti mõttelugu).6.5.
Olle, V.; Saarmets, V.; Merusk, K. (2004). Eesti kodanikuühenduste seadusandlike küsimuste analüüs. . Tallinn: EV Siseministeeriumi kodulehekülg.6.7.
Merusk, Kalle (2002). Presumptions of Law for Ensuring Fundamental Rights in Administrative Proceeding. Juridica International: Law Review of University of Tartu, VII, 76−85.1.2.
  • Leitud 51 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Advokaadi kutse-eetika õigusteoreetilised alusedmagistrikraad (teaduskraad)Kalle MeruskKaitstud2010Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Akadeemiline vabadus ja ülikooli autonoomia - magistrikraad (teaduskraad)Kalle MeruskKaitstud2010Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Alaealisest menetlusalune isik väärteomenetluses - doktorikraadKalle MeruskJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Avalik-õigusliku ringhäälingu õiguslik regulatsioonmagistrikraad (teaduskraad)Kalle MeruskKaitstud2010Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Avaliku võimu sisene haldusõiguslik järelevalve - doktorikraadKalle MeruskJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Diskretsiooniotsustused ja kaalutlusruum teenistusalastes suhetes ning nende kohtuliku kontrolli võimalikkus ja ulatus. - doktorikraadKalle MeruskJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Eesti korrakaitseõigus ohuennetusõigusena - doktorikraadKalle MeruskKaitstud2015Tartu Ülikool
Eesti tulumaksureform. - doktorikraadKalle MeruskKaitstud2001Tartu Ülikool
Efektiivne kommunikatsioon menetlusosaliste õiguste tagajana haldusmenetluses. - magistrikraadKalle MeruskKaitstud2004Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Eraelu ja selle elementide õiguslik kaitsemagistrikraadKalle MeruskKaitstud2004Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Ettevaatusprintsiip keskkonnaõiguses - doktorikraadKalle MeruskKaitstud2004Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Ettevaatusprintsiip keskkonnaõiguses. - magistrikraadKalle MeruskKaitstud2004Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Euroopa haldusmenetluste ühtlustumine rahvusvahelise kaitse taotlejate menetlustagatiste näitel - doktorikraadKalle Merusk; Vallo OlleJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Haldusakti siduvus. Uurimus kehtiva haldusakti õiguslikust tähendusest rõhuasetusega avalik-õiguslikel lubadel - doktorikraadKalle MeruskKaitstud2006Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Haldusakti, toimingu ja mentlustoimingu eristamise kriteeriumid ja vaidlustamine halduskohtusRauk, TriinumagistrikraadKalle Merusk; Einar VeneKaitstud2013Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Halduslepingu ja tsiviilõigusliku lepingu eristamine - doktorikraadKalle Merusk; Ivo PilvingJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Haldustegevuse liikide süsteem, õiguse arengust tingitud muudatuste mõju süsteemile ja kvalifitseerimisprobleemid Rauk, TriinudoktorikraadKalle Merusk; Ivo Pilving; Uno LõhmusJuhendamiselTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Infoühiskond ja selle aspektid riigihalduses ja andmekaitses.magistrikraad (teaduskraad)Kalle MeruskKaitstud2007Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Järelevalve kohaliku omavalitsuse tegevuse üle. Kohaliku omavalitsuse eksternse järelevalve aspektid Eesti Vabariigis.magistrikraad (teaduskraad)Kalle MeruskKaitstud2007Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Kaebeõigus Eesti Vabariigi ja Ameerika Ühendriikide haldusprotsessis.magistrikraadKalle MeruskKaitstud2005Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Tartu Ülikooli Õigusinstituut
Kohaliku omavalitsuse garantii Eesti Vabariigi 1992. aasta põhiseaduses. - magistrikraadKalle MeruskKaitstud2001Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Kohaliku omavalitsuse tegevuse kontroll - magistrikraadKalle MeruskKaitstud1993Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Kohaliku omavalitsuse teostamine vahetu demokraatia vormis: kohalik rahvaalgatus ja rahvahääletus. - doktorikraadKalle MeruskKaitstud2002Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Kohtuliku aktivismi kontseptsioon. Kohtulik aktivism Eesti Vabariigi Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve praktikas 1993-2004. - magistrikraadKalle MeruskKaitstud2005Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Kohtusse pöördumise õigus Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 15 lõike 1 alusel.magistrikraadKalle MeruskKaitstud2005Tartu Ülikool, Õigusteaduskond