Külliki Tafel-Viia

10.09.1979
5036492
kylliki.tafel-viia@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–...    Avatud akadeemia, Arendusprojektide valdkonna juht (0,50)
01.09.2015–...    Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Teadur (0,50)
01.09.2015–31.12.2015    Tallinna Ülikool, Avatud Akadeemia, Arendusprojektide koordinaator (0,50)
01.09.2013–31.08.2015    Tallinna Ülikool, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, Teadur (1,00)
01.09.2013–31.08.2015    Tallinna Ülikool, Balti Filmi-ja Meediakool, lepinguline lektor; kursus Innovation and Creative Economy (0,10)
01.04.2012–31.08.2013    Tallinna Ülikool, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, projektijuht/teadur (1,00)
01.01.2009–31.03.2012    Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Haridusuuringute Keskus, Teadur (1,00)
01.01.2009–31.03.2012    Tallinna Ülikool, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, lepinguline teadustöötaja
01.11.2008–31.12.2008    Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, projektijuht (0,20)
2003–2005    Tallinna Tehnikaülikool, lepinguline lektor (0,25)
2002–2008    MTÜ Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, Teadur (1,00)
 
 
Haridustee
2003–2008    Tallinna Tehnikaülikool, doktoriõpingud, haldusjuhtimise eriala
2001–2003    Tallinna Tehnikaülikool, magistriõpe, haldusjuhtimise eriala
1997–2001    Tallinna Tehnikaülikool, humanitaarteaduste bakalaureus cum laude, haldusjuhtimise eriala
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2011−...    Eesti Kultuuri Koja liige
2014−2015    sotsiaalteaduste valdkonna töögrupi juht Tallinna Ülikooli arengukava koostamisel
2005−2007    bakalaureusetööde kaitsmiskomisjoni liige Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise valdkonnas
2005−2007    Tallinna Tehnikaülikooli humanitaarteaduse valdkonna õppekava komisjoni liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Külliki Tafel-Viia, Tallinna Ülikooli Tänukiri loomemajanduse valdkonna publikatsioonide eest
2008, Külliki Tafel-Viia, Jaan Poska stipendium
2006, Külliki Tafel-Viia, Jaan Poska stipendium
2005, Külliki Tafel-Viia, Jaan Poska stipendium
2003, Külliki Tafel-Viia, Diplom EV Haridusministeeriumi 2003. a üliõpilaste teadustööde konkursil magistritööle “Märk ja ühiskond. Siduvate tähenduste olulisus eristavate tähendustega võrreldes Eesti näitel“
2003, Külliki Tafel-Viia, Mente et Manu medal Tallinna Tehnikaülikooli Humanitaarteaduskonna parimale lõpetajale aastal 2003
2002, Külliki Tafel-Viia, TTÜ Arengufondi stipendium magistriõppe üliõpilasele
2001, Külliki Tafel-Viia, Diplom EV Haridusministeeriumi 2001. a üliõpilaste teadustööde konkursil bakalaureusetööle “Eesti märk. Filosoofiast teostuseni”
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS ERIALA: S213 Sotsiaalstruktuuride uuringud; PÕHISUUND: loomemajandus, sotsiaalne innovatsioon, disaini evolutsioon, (haridus)võrgustikud

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.3.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
6.7.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
6.7.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.3.
2007
2.2.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.7.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
3.4.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.7.
2005
5.2.
2004
6.3.
2004
6.7.
2004
1.1.
2003
2.2.
2003
2.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.5.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
6.7.
2003
3.5.
2002

Külliki Tafel-Viia

10.09.1979
5036492
kylliki.tafel-viia@tlu.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–...    Open Academy, Head of Development Projects (0,50)
01.09.2015–...    Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Researcher (0,50)
01.09.2015–31.12.2015    Tallinn University, Open University , Development Projects Coordinator (0,50)
01.09.2013–31.08.2015    Tallinn University, The Estonian Institute for Futures Studies, Researcher (1,00)
01.09.2013–31.08.2015    Tallinn University, Baltic Film and Media School, contractual lector; course Innovation and Creative Economy (0,10)
01.04.2012–31.08.2013    Tallinn University, The Estonian Institute for Futures Studies, project manager/project researcher (1,00)
01.01.2009–31.03.2012    Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Centre of Educational Research of Tallinn University, Researcher (1,00)
01.01.2009–31.03.2012    Tallinn University, The Estonian Institute for Futures Studies, Other staff
01.11.2008–31.12.2008    Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities, project manager (0,20)
2003–2005    Tallinn University of Technology , contractual lector (0,25)
2002–2008    Estonian Institute for Future Studies, Researcher (1,00)
 
 
Education
2003–2008    Tallinn University of Technology, doctoral student, public administration
2001–2003    Tallinn University of Technology, MSc, public administration
1997–2001    Tallinn University of Technology, BA in public administration
 
 
R&D related managerial and administrative work
2011−...    member of Estonian Chamber of Culture
2014−2015    leader of the working group of developing Tallinn University Development Plan in the field of social sciences
2005−2007    Member of defence committee of bachelor thesis of public administration at Tallinn University of Technology
2005−2007    Member of the Curriculum Committee of the Faculty of Humanities at Tallinn University of Technology

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Külliki Tafel-Viia, Letter of thanks by Tallinn University for the publications in the field of CI
2008, Külliki Tafel-Viia, Jaan Poska’s scholarship (for outstanding social activity and contribution to development of Tallinn city)
2006, Külliki Tafel-Viia, Jaan Poska’s scholarship (for outstanding social activity and contribution to development of Tallinn city)
2005, Külliki Tafel-Viia, Jaan Poska’s scholarship (for outstanding social activity and contribution to development of Tallinn city)
2003, Külliki Tafel-Viia, Diploma in National Contest of Scientific works for students in MSc category
2003, Külliki Tafel-Viia, Mente et Manu medal for the best graduate of the Faculty of Humanities of Tallinn University of Technology in 2003
2002, Külliki Tafel-Viia, Scholarship of Development Foundation of TUT for MSc students
2001, Külliki Tafel-Viia, Diploma in National Contest of Scientific works for students in BA category
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS SPECIALTY: S213 Social structures ; SPECIALITY: creative industries, social innovation, evolution of design, (educational) networks
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.3.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
6.7.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
6.7.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.3.
2007
2.2.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.7.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
3.4.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.7.
2005
5.2.
2004
6.3.
2004
6.7.
2004
1.1.
2003
2.2.
2003
2.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.5.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
6.7.
2003
3.5.
2002