Silja Lassur

3.03.1975
640 9361
silja@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2017–...    Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, analüütik (0,40)
01.09.2015–...    Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, analüütik (0,10)
01.09.2015–...    Tallinna Ülikool, Avatud Akadeemia, Arendusprojektide konsultant (0,60)
2005–...    Estonian Business School (EBS Education OÜ), doktorant (1,00)
2013–2013    Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahanduse ja majandusteooria instituut, Majandusteooria õppetool, nooremteadur (1,00)
01.11.2012–30.04.2013    Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahanduse ja majandusteooria instituut, Majandusteooria õppetool, Avaliku sektori ökonoomika õppetool, nooremteadur (0,50)
01.01.2009–31.08.2015    Tallinna Ülikool, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, Teadur (1,00)
1999–2008    MTÜ Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, Teadur (1,00)
 
 
Haridustee
2005–...    Estonian Business School, doktoriõpingud juhtimisteaduste alal
1995–1999    Tartu Ülikool, BA sotsioloogias
1993–1995    Tallinna Kommetskool, diplom raamatupidamise alal

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; CERCS ERIALA: S180 Majandus, ökonomeetrika, majandusteooria, majanduslikud süsteemid, majanduspoliitika; PÕHISUUND: Innovatsioon, loomemajandus- ja loomeettevõtlus, innovatsioonipoliitika, innovatsiooni juhtimine.

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
1.1.
2014
1.3.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
1.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
3.2.
2009
6.7.
2009
6.7.
2008
6.7.
2008

Silja Lassur

3.03.1975
640 9361
silja@tlu.ee

Career

Institution and occupation
2017–...    Tallinn University, School of Governance, Law and Society, analyst (0,40)
01.09.2015–...    Tallinn University, School of Governance, Law and Society, analyst (0,10)
01.09.2015–...    Tallinn University, Open University , Development projects consultant (0,60)
2005–...    Estonian Business School (EBS Education OÜ), PhD student (1,00)
2013–2013    Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Economic Theory, Junior Researcher (1,00)
01.11.2012–30.04.2013    Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Economic Theory, Chair of Public Economics, Junior Researcher (0,50)
01.01.2009–31.08.2015    Tallinn University, The Estonian Institute for Futures Studies, project researcher (1,00)
1999–2008    Estonian Institute for Future Studies, Researcher (1,00)
 
 
Education
2005–...    Estonian Business School, PhD student
1995–1999    University of Tartu, BA in sociology
1993–1995    Tallinn Commercial School, Diploma on accounting

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; CERCS SPECIALTY: S180 Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy ; SPECIALITY: Innovation, creative economy and creative entrepreneurship, innovation policy, innovation management.
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
1.1.
2014
1.3.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
1.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
3.2.
2009
6.7.
2009
6.7.
2008
6.7.
2008