Silja Lassur

3.03.1975
640 9361
silja@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2017–...    Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, analüütik (0,40)
01.09.2015–...    Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, analüütik (0,10)
01.09.2015–...    Tallinna Ülikool, Avatud Akadeemia, Arendusprojektide konsultant (0,50)
2005–...    Estonian Business School (EBS Education OÜ), doktorant (1,00)
2013–2013    Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahanduse ja majandusteooria instituut, Majandusteooria õppetool, nooremteadur (1,00)
01.11.2012–30.04.2013    Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahanduse ja majandusteooria instituut, Majandusteooria õppetool, Avaliku sektori ökonoomika õppetool, nooremteadur (0,50)
01.01.2009–31.08.2015    Tallinna Ülikool, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, Teadur (1,00)
1999–2008    MTÜ Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, Teadur (1,00)
 
 
Haridustee
2005–...    Estonian Business School, doktoriõpingud juhtimisteaduste alal
1995–1999    Tartu Ülikool, BA sotsioloogias
1993–1995    Tallinna Kommetskool, diplom raamatupidamise alal

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; CERCS ERIALA: S180 Majandus, ökonomeetrika, majandusteooria, majanduslikud süsteemid, majanduspoliitika; PÕHISUUND: Innovatsioon, loomemajandus- ja loomeettevõtlus, innovatsioonipoliitika, innovatsiooni juhtimine.

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
1.1.
2014
1.3.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
1.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
3.2.
2009
6.7.
2009
6.7.
2008
6.7.
2008

Silja Lassur

3.03.1975
640 9361
silja@tlu.ee

Career

Institution and occupation
2017–...    Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, analyst (0,40)
01.09.2015–...    Tallinn University, School of Governance, Law and Society, analyst (0,10)
01.09.2015–...    Tallinn University, Open University , Development projects consultant (0,50)
2005–...    Estonian Business School (EBS Education OÜ), PhD student (1,00)
2013–2013    Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Economic Theory, Junior Researcher (1,00)
01.11.2012–30.04.2013    Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Economic Theory, Chair of Public Economics, Junior Researcher (0,50)
01.01.2009–31.08.2015    Tallinn University, The Estonian Institute for Futures Studies, project researcher (1,00)
1999–2008    Estonian Institute for Future Studies, Researcher (1,00)
 
 
Education
2005–...    Estonian Business School, PhD student
1995–1999    University of Tartu, BA in sociology
1993–1995    Tallinn Commercial School, Diploma on accounting

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; CERCS SPECIALTY: S180 Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy ; SPECIALITY: Innovation, creative economy and creative entrepreneurship, innovation policy, innovation management.
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
1.1.
2014
1.3.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
1.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
3.2.
2009
6.7.
2009
6.7.
2008
6.7.
2008
  • Leitud 17 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUVIR572Balti mere keskosas piirkonna nutika konkurentsivõime arendamine01.05.201231.12.2013Alari PurjuTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahanduse ja majandusteooria instituut, Majandusteooria õppetool, Avaliku sektori ökonoomika õppetool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Logistika õppetool78 150,00 EUR
MUUTKA16018Cross-Motion 01.03.201601.03.2019Alessandro NanìTallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut516 200,00 EUR
PUT; PUT_SPPUT1674Digiajastu keerukused Euroopa Liidu väikeriikide audiovisuaaltööstustele01.01.201731.12.2020Ulrike RohnTallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut50 400,00 EUR
MUURU34909 (Konsultatsioonileping nr.1.1-10/31)Eesti kultuuripärandi hoidmise ja väärtustamise arengukava aastani 2030 koostamise metoodiline juhendamine06.04.200931.10.2009Erik TerkTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut2 426,02 EUR
MUU; 1.1.5.TÕA16010 EETA - „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ 01.12.201531.12.2020Külliki Tafel-ViiaTallinna Ülikool, Avatud Akadeemia247 228,25 EUR
SFSF0130018s09Haridusmuutus kui sotsiaalne innovatsioon01.01.200931.12.2011Krista LoogmaTallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut122 694,53 EUR
MUURU35009 (Töövõtuleping nr. 4-17.9/67)INTERREG IV C Projekti "Creative Metropoles – Public Policies and Instruments in Support of Creative Industries" raames uuringu "Loomemajandus Tallinnas" läbiviimine01.04.200931.08.2009Andres ViiaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut6 132,45 EUR
MUURU/11009 (SFE15)Interreg IV Programm 2007-2013 Project Teenusedisain17.11.200931.08.2012Erik TerkTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut277 692,09 EUR
MUURU34009 (Nr 4-17.9/66)INTERREG iVC programmi projekti "Creative Metropoles" raames väliseksperdi teenuse tellimine01.01.200931.05.2011Silja LassurTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut76 157,44 EUR
MUUTP/7212Kultuuripealinna Tallinn 2011 programmi mõju hindamine01.04.201231.12.2012Külliki Tafel-ViiaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut7 528,00 EUR
1.1.TP/3513Metoodika lageraiete mõju hindamiseks ja konfliktide ennetamiseks maastiku tasandil, arvestades sotsiaalseid, majanduslikke ja ökoloogilisi aspekte01.03.201330.04.2015Erik TerkTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut65 349,60 EUR
1.2.3.4.TRU15098PROVIDE Avalike hüvede nutikas korraldamine ELi põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas15.06.201515.06.2018Külliki Tafel-ViiaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut79 637,50 EUR
MUUKNTS-59/270 (PR04008/M8226/14)Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine. Olemasoleva olukorra analüüs ja toimimispõhimõtete väljatöötamine.19.12.201415.12.2015Anneli RandlaEesti Kunstiakadeemia13 457,00 EUR
MUUTP/2714Sinise majandusekasvu (meremajanduse) potentsiaali ja võimaluste uuring Eestis05.03.201401.10.2014Silja LassurTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut9 500,00 EUR
MUUF/1815 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 20.04.2015 nr 9)TLÜ meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskus 01.05.201531.12.2020Indrek IbrusTallinna Ülikool, Balti Filmi-ja Meediakool23 000,00 EUR
MUUF/2413 (TLÜ senati teadukomisjoni istungi protokoll 18.11.2013)Uurimisprojekti “European Welfare States in Uncertain and Interdependent World” programmi NORFACE Welfare State Futures raames täistaotluse ettevalmistamine25.11.201316.01.2014Erik TerkTallinna Ülikool, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut1 000,00 EUR
MUUTP/10513Uuring "Eraomandis oleva kinnismälestise hoidmine"17.10.201331.03.2014Külliki Tafel-ViiaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut29 827,20 EUR
  • Leitud 22 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Viia,A., Toots, A., Černič, B., Kerbler, B., Øverland, E., Terk,E., Tafel-Viia, K.,Kaivo-oja, J., Finnerty, J., Considine, M., Sendi, R., Lassur, S. (2016). Futures of European welfare models and policies: seeking actual research questions, and new problem-solving arsenal for European welfare states. European Journal of Futures Research, 4 (1), 1−13.10.1007/s40309-015-0080-y.1.1.
Külliki Tafel-Viia, Andres Viia, Erik Terk, Silja Lassur (2015). Creative industries' policies in Baltic States' metropoles: agents for structural change? MORAVIAN GEOGRAPHICAL REPORTS, 23 (4), 47−58.1.1.
Tafel-Viia, Külliki; Lassur, Silja (2015). Kultuur ja loovus kui majandusmudeli kujundajad: loomemajanduse perspektiivist Eestis. Eesti Inimaregu Aruanne (45−54).. Eesti Ekspressi Kirjastus.3.2.
Terk, Erik; Lassur, Silja (2015). Tuleviku-uurijad hariduse ja kooli tulevikust. Haridus Tallinnas ja Collegium Estonicum (15−34).. Trükikoda EVG Print.3.2.
Tafel-Viia, Külliki; Viia, Andres; Terk, Erik; Lassur, Silja (2014). Urban Policies for the Creative Industries: A European Comparison. European Planning Studies, 22 (4), 796−815.10.1080/09654313.2013.772755.1.1.
Tafel-Viia, Külliki Terk, Erik, Lassur, Silja, Viia, Andres (2014). Loomemajandus maailmas ja Eestis: dilemmad ja võimalused. Riigikogu Toimetised, 29, 137−159.1.3.
Tafel-Viia, Külliki; Lassur, Silja (2014). Kultuuri mõõt ehk kuidas hinnata Tallinn 2011 mõju? Kultuur! Pealinn. Muutus? Mõjutusi Euroopa kultuuripealinna aastast Tallinna kultuurielule (15−22).. SA Tallinna Kultuurikatel.3.2.
Tafel-Viia, Külliki; Lassur, Silja (2014). Kultuuripealinn kui innovatsiooni mootor? Kultuur! Pealinn. Muutus? Mõjutusi Euroopa kultuuripealinna aastast Tallinna kultuurielule (23−42).. SA Tallinna Kultuurikatel.3.2.
Tafel-Viia, Külliki, Lassur, Silja (2013). Explaining the change: Creative industries policy from the perspective of social innovation. Case of Tallinn. Territoire en Mouvement, 2, 118−130.1.2.
Ibrus, Indrek; Tafel-Viia, Külliki; Lassur, Silja; Viia, Andres (2013). Tallinn Film Cluster: Realities, Expectations and Alternatives. Baltic Screen Media Review, 1, 6−27.1.2.
Terk, Erik, Lassur, Silja, Lauristin, Marju (2013). Globaliseerumine ja poliitikamustrid. Eesti Inimarengu Aruanne 2012/2013. Eesti maailmas (177−191).. Iloprint.3.2.
Terk, Erik; Männik, Katrin; Lassur, Silja (2013). Innovatsioon. Heidmets M. (peatoimetaja), Sepp J. (ptk toimetaja) (Toim.). Eesti Inimarengu Aruanne 2012/2013. Eesti maailmas (166-174).. Tallinn: SA Eesti Koostöö Kogu.3.2.
Tafel-Viia, Külliki; Loogma, Krista; Lassur, Silja; Roosipõld, Anne (2012). Networks as agents of innovation: teacher networking patterns in the context of vocational and professional higher education reforms. Vocations and Learning: Studies in vocational and professional education, 5 (2), 175−193.10.1007/s12186-012-9077-x.1.1.
Tafel-Viia, Külliki; Viia, Andres; Lassur, Silja, Kuosa, Tuomo (2012). Content Analysis - Centres and Peripheries in Service Design. In: Kuosa, Tuomo; Westerlund, Leo (Ed.). Service Design. On the Evolution of Design Expertise (45−55).. Lahti: Lahti University of Applied Sciences.3.2.
Viia, Andres; Terk, Erik; Lassur, Silja; Kaivo-oja, Jari; Kuosa, Tuomo (2012). Trends and Drivers Affecting Service Design. Kuosa, Tuomo; Westerlund, Leo (Toim.). Service Design. On the Evolution of Design Expertise (123−136).. Lahti: Lahti University of Applied Sciences.3.2.
Tafel-Viia, Külliki; Loogma, Krista; Kuosa, Tuomo; Lassur, Silja (2011). How networking enhances teachers' community renewal? European Conference on Educational Research, Urban Education, Berlin, Germany, September 12-16. 5.2.
Tafel-Viia, Külliki; Loogma, Krista; Lassur, Silja; Rekkor, Sirje; Roosipõld, Anne (2011). Networks as Agents of Innovation: Networking Patterns of the Teachers in VET and Professional HE in Cultural-Creative and Tourism Sector. European Conference on Educational Research, Urban Education, Berlin, Germany, September 12-16. 5.2.
Lassur, S.; Tafel-Viia, K.; Terk, E.; Summatavet, K. (2010). Intertwining of Drivers in Formation of a New Policy Focus: The Case of Creative Industries in Tallinn. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, 1, 13, 59−85.1.2.
Lassur, Silja; Tafel-Viia, Külliki; Terk, Erik (2009). Cities as development engines. In: Estonian Human Development Report 2008 (148−151).. Eesti Ekspressi Kirjastus.3.2.
Tafel-Viia, Külliki; Lassur, Silja; Terk, Erik; Viia, Andres; Sooväli, Helen; Pikner, Tarmo; Tuvike, Tauri; Pehk, Teele; Inkinen, Sam (2009). Uuring „Eesti loomemajanduse potentsiaal ja arenguks vajalikud riiklikud toetusmeetmed”. 6.7.
Jürisson, Veiko; Tafel, Külliki; Viia, Andres; Lassur, Silja; Terk, Erik; Ristal, Katri (2008). Loova Tallinna visiooni kontseptsioon. 6.7.
Lemberg, Merle; Terk, Erik; Viia, Andres; Tafel, Külliki; Lassur, Silja. (2008). Tallinna Vanalinna Arengukava: Tallinna Linnavolikogu 28. augusti 2008 otsuse nr 171 LISA. 68−68.6.7.
  • Leitud 1 kirjet
AutoridPealkiriAsutus
Katrin Männik; Külliki Tafel-Viia; Silja Lassur; Marek Mühlberg; Lilian RückenbergArendus- ja koolitusteenused terviklahendusena ettevõteteleTallinna Ülikool, Avatud Akadeemia