See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
29.12.1963
7370229
tiinauusma@nooruse.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2007–...   
Tartu Tervishoiu Kõrgkool, kutseõppe õppekavade juht (1,00)
01.01.2000–31.12.2007   
Tartu lasteaed “Nukitsamees” eripedagoog pervasiivse arenguhäirega laste rühmas.
01.01.1994–31.12.2000   
Tartu lastepäevakodu “Meelespea” defektoloog autismiga laste rühmas
01.01.1992–31.12.1994   
Tartu Emajõekool, õpetaja
01.01.1987–31.12.1992   
Tartu Hiie Kool, kasvataja ja õpetaja
 
 
Haridustee
1982–1987   
Tartu Ülikool Defektoloogia osakond (MA)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2007−...   
Tartu Tervishoiu Kõrgkool kutseõppe õppekavade juht
 
 
Lisainfo
ESF projekti ”Erihoolekande valdkonna kompleksse täienduskoolitussüsteemi ning koostöövõrgustiku arendamine” (ETA) nr. 1.1.0801.10 – 0027 Õppekavade väljatöötamine ning koolitamine
ESF meede 1.3.1. ”Sotsiaalhoolekande valdkonna täienduskoolituse süsteemi terviklik arendamine” (STA) (projekti nr. 1.1.0801.10-0017) Hooldustöö valdkonna õppekavade väljatöötamine ja täienduskoolituse korraldamine
Lapsehoidja eriala koolitaja ESF meetme 1.1 projekti “Kutseõppeasutuste õppekavade arendus” raames. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Kutsehariduse osakond.
Leonardo da Vinci programmi uuendussiirdeprojekt "TRAIN - Apprenticeship Training Program for the Health Care Sector" 2008 − 2010. Õpetaja.

Eesti Autismiühingu juhatuse liige

Kvalifikatsioon

 
 
Lisainfo
Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat 2013. Ekspert
Eripedagoogika ja alternatiivkommunikatsiooni alused.E-kursus - tunnustatud e-kursuse kvaliteedimärgiga 2011 ja 2012
Autismi riskiga väikelapse avastamine ja varajane sekkumine. Olukord Eestis praktiku pilgu läbi. Eripedagoogika TEADUS JA PRAKTIKA 2008 konverentsi teesid
Muusika kasutamisest autismiga laste õpetamisel // Eripedagoogika : Alusharidus (2007)

Publikatsioonid

1.03.2021
29.12.1963
7370229
tiinauusma@nooruse.ee

Career

Institutions and positions
2007–...   
Tartu Health Care College, Other staff (1,00)
01.01.2000–31.12.2007   
Special Education teacher in kindergarden "Nukitsamees" (specilaized for Autism)
01.01.1994–31.12.2000   
Special Education teacher in kindergarden "Meelespea" (specilaized for Autism)
01.01.1992–31.12.1994   
Tartu Emajoe School, teacher for blind and visually impaired students
01.01.1987–31.12.1992   
Tartu Hiieschool, teacher for students with speech disorders
 
 
Education
1982–1987   
University of Tartu, Department of Special Education (MA)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2007−...   
Tartu Health Care College, Coordinator of the Vocational Curricula
 
 
Additional information
ESF project "Special welfare service training in the field of complex systems, and development of a network of cooperation" (ETA) No. 1.1.0801.10 - 0027 Curriculum Development and Training
The ESF measure 1.3.1. "Development of a comprehensive training system in the field of social welfare" (STA) (Project No. 1.1.0801.10-0017) Maintenance work in the field of curriculum development and in-service training activities
Babysitter professional trainer ESF measure 1.1 project "Development of curricula of vocational" program. National Examination and Qualification Centre. Department of Vocational Education.
Leonardo da Vinci Transfer of Innovation "TRAIN - apprenticeship Training Program for the Health Care Sector" 2008 - 2010. Teacher.
Estonian Autism Society, board member

Qualifications

 
 
Additional information
Emergency medical technician Handbook 2013. Ekspert
Basics of Special Education and Alternative Communications. E -learning course. Recognized symbol of quality e -learning course in 2011 and 2012.
Detecting a child with a risk of Autism and early intervention. The situation in Estonia - through the eyes of a practitioner SPECIAL EDUCATION: THEORY AND PRACTICE 2008. Proceedings of the Conference
Music in teaching children with autism // Special Education : Basic Education ( 2007 )

Publications

1.03.2021