6.09.1979
kaur.sarv@eesti.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2018–2019   
Estonian Road Administration, Tallinna liikuvuskava 2035 ekspert (0,50)
2017–2018   
AS GoBus, Arendusjuht (1,00)
2016–2017   
Ministry of Economic Affairs and Communications, EL ja rahvusvaheliste suhete osakonna Transpordi valdkonna nõunik (1,00)
2014–2016   
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Transpordi arengu ja investeeringute osakonna peaspetsialist (1,00)
2013–2015   
NGO Jaan Tonisson Institute, Arengukoostöö projektijuht (0,50)
2011–2012   
Välisministeerium, Arengukoostöö büroo lauaülem (1,00)
2011–2014   
MTÜ Linnalabor, Liikuvuse valdkonna spetsialist (1,00)
2010–2011   
SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Säästva transpordi projektijuht (0,50)
2010–2011   
Estonian Emergency Response Center, Välissuhete spetsialist (1,00)
2007–2008   
Suurbritannia saatkond Eestis, pressiesindaja (1,00)
2005–2006   
Riigikantselei, Peaministri assistent (1,00)
2003–2005   
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Ministri abi (1,00)
2002–2003   
Tallinna Linnavolikogu, fraktsiooni nõunik (1,00)
2001–2002   
Majandusministeerium, avalike suhete osakonna peaspetsialist (1,00)
 
 
Haridustee
2018–...   
Tallinna Tehnikaülikool, doktorantuur
2010–2014   
Eesti Kunstiakadeemia, urbanistika magistrikursus, MSc. Eng. Urbanistika
2008–2009   
Università di Roma “La Sapienza”, Erasmuse kursus majanduse erialal
2008–2010   
Tallinna Tehnikaülikool, bakalaureusekraad haldusjuhtimises
1998–2005   
Tallinna Ülikool, haldusjuhtimine
 
 
Lisainfo
Osalemine projektides:

1) Transpordilogistika kutsestandardite koostamine (ESF meede Kutsete süsteemi arendamine; SA Kutsekoda; töörühma liige 2018);
2) FinEst SmartMobility (Interreg; Maanteeamet; projekti ekspert 2018-2019).;

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.6.
2019
6.7.
2018
6.7.
2018
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.3.
2012
6.6.
2012
3.3.
2010
23.03.2019
6.09.1979
kaur.sarv@eesti.ee

Career

Institutions and positions
2018–2019   
Estonian Road Administration, Tallinn Mobility Plan 2035 expert (0,50)
2017–2018   
Go Bus Estonia, Development Manager (1,00)
2016–2017   
Ministry of Economic Affairs and Communications, EU and International Affairs Department, Transport Policy Advisor (1,00)
2014–2016   
Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications, Executive Officer in Transport Development and Investments Department (1,00)
2013–2015   
NGO Jaan Tonisson Institute, Development co-operation project manager (0,50)
2011–2012   
Ministry of Foreign Affairs, Desk Officer for Development Co-operation (1,00)
2011–2014   
NGO Linnalabor, Mobility management specialist (1,00)
2010–2011   
Stockholm Environment Institute Tallinn Center, Project manager for Sustainable Transport (0,50)
2010–2011   
Estonian Emergency Response Center, International Relations specialist (1,00)
2007–2008   
British Embassy in Estonia, Press and Political Affairs Officer (1,00)
2005–2006   
The State Chancellery, Assistant to the Prime Minister (1,00)
2003–2005   
Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications, Assistant to the minister (1,00)
2002–2003   
Tallinn City Council, assistant to the faction (1,00)
2001–2002   
Ministry of Economy, Specialist in the Public Relations department (1,00)
 
 
Education
2018–...   
TalTech, PhD studies
2010–2014   
Estonian Academy of Arts, Urban Studies, MSc. Eng. in Urban Studies
2008–2009   
Università di Roma “La Sapienza”, Erasmus course on economy
2008–2010   
Tallinn University of Technology, BA degree in Public Administration
1998–2005   
Tallinn University, Public Administration
 
 
Additional information
Participation in projects:

1) Compilation of transportation logistics qualification standard (ESF Qualifications system development; Estonian Qualifications Authority; member of the expert group 2018);
2) FinEst SmartMobility (Interreg; Estonian Road Administration; project expert on mobility 2018-2019).;

Publications

Category
Year
Publication
 
6.6.
2019
6.7.
2018
6.7.
2018
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.3.
2012
6.6.
2012
3.3.
2010
23.03.2019