Andres Aland

13.10.1962
7313705
55690935
andres.aland@emu.ee
Abielus, kaks poega.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–31.08.2021    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaaria alusteaduste ja populatsioonimeditsiini osakond, lektor (1,00)
01.09.2011–31.08.2016    Eesti Maaülikool, EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor (1,00)
01.02.2009–31.01.2014    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, looma tervise ja keskkonna osakond, dotsent (1,00)
01.02.2005–31.01.2009    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, looma tervise ja keskkonna osakond, dotsent (1,00)
01.01.2004–31.12.2005    EPMÜ looma tervise õppetool, dotsent
01.01.1998–31.12.2004    EPMÜ looma tervise õppetool, lektor
01.01.1996–31.12.1998    EPMÜ loomatervishoiu õppetool, lektor
01.01.1994–31.12.1996    EPMÜ loomatervishoiu õppetool, assistent
01.01.1986–31.12.2003    Saadjärve kolhoos, Jõgeva maakond, osakonna veterinaararst
 
 
Haridustee
1998–2003    EPMÜ doktorantuur
1994–1996    EPMÜ magistrantuur
1981–1986    Eesti Põllumajanduse Akadeemia
1970–1981    Tartu 8. keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2008−...    Töörühma „Loomade heaolu uurimiskeskus“ (LHU) juhataja
2005−...    Skandinaavia Katseloomateaduse Seltsi (Scand-LAS) liige
1997−...    Rahvusvaheline Loomatervishoiu Ühing (ISAH): 1997 - liige; 2003 - juhatuse liige; 2005-2007 - II asepresident; 2007 - I asepresident
1996−...    Eesti Akadeemiline Loomakaitse Ühing
1996−...    Konverentsi “Veterinaarmeditsiin ‘96” korralduskomisjoni liige
1988−...    Eesti Loomaarstide Ühing
2014−2015    Rahvusvahelise Loomatervishoiu Ühingu (ISAH) XVII kongressi (7.-11. juuni, 2015, Košice, Slovaki Vabariik), teaduskomitee liige
2014−2019    Veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava doktoritööde kaitsmiskomisjoni sekretär
2013−2018    Põllumajandusministeeriumi loomkatseprojekti loakomisjoni liige
2012−2013    Rahvusvahelise Loomatervishoiu Ühingu (ISAH) XVI kongressi (5.-9. mai, 2013, Nanjing, Hiina Rahvavabariik), teaduskomitee liige
2011−2011    Conference of the Australian Society for Engineering in Agriculture (SEAg) (28.-30. September, 2011, Surfers Paradise, Austraalia), teaduskomitee liige
2011−2015    SA Archimedes programmi „Tervishoiuteaduste võimekuse edendamine“ (TerVE) nõukogu liige
2010−2011    Rahvusvahelise Rakendusliku Käitumisteaduse Ühingu (ISAE) Põhjamaade regiooni 23. teadussümpoosioni (19.-21. jaanuar 2011, Tartu) korralduskomitee esimees
2010−2011    Rahvusvahelise Loomatervishoiu Ühingu (ISAH) XV kongressi (3.-7. juuli, 2011, Viin, Austria), teaduskomitee liige
2010−2014    EMÜ loomaarstiteaduse ja toiduteaduse alaste doktoritööde kaitsmiskomisjoni akadeemiline sekretär
2009−2009    Symposium of the Australian Society for Engineering in Agriculture (SEAg) (13.-16. September, 2009, Brisbane, Austraalia) teaduskomitee liige
2008−2011    EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusnõukogu liige
2008−2009    Rahvusvahelise Loomatervishoiu Ühingu (ISAH) XIV kongressi (19.-23. juuli, 2009, Vechta, Saksamaa) teaduskomitee liige
2007−2008    Skandinaavia Katseloomateaduse Seltsi (Scand-LAS) 38. Aastasümpoosiumi ja õppepäevade (Tartu, Eesti, 8.–11.05.2008) korralduskomitee liige
2007−2008    Rahvusvahelise PhD kursuse “Dairy cattle production environment and welfare – aspects of precision livestock farming” (EMÜ, Tartu, 26.-30.05.2008) kaaskorraldaja
2006−2010    Eesti Teadusfondi terviseuuringute ekspertkomisjoni liige
2005−2007    Rahvusvahelise Loomatervishoiu Ühingu (ISAH) XIII kongressi Tartu-2007 korralduskomitee esimees
2005−2006    Eesti Maaülikooli arengukava aastani 2015 koostamise toimkonna liige
2005−2011    EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi veterinaarmeditsiini eriala õppekavakomisjoni liige
2005−2009    EMÜ loomaarstiteaduse alaste doktoritööde kaitsmiskomisjoni akadeemiline sekretär
2005−2008    OÜ Est-Doma ja EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi stipendiumikomisjoni liige
2004−2013    Põllumajandusministeeriumi loomkatse läbiviimise loakomisjoni liige
2002−2004    EPMÜ loomaarstiteaduskonna nõukogu liige
1998−1999    Loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu koostamise töörühma liige
1998−1998    Loomaarstiteaduskonna 150. juubeli korralduskomisjoni liige
1996−2001    EPMÜ loomaarstiteaduskonna nõukogu liige
 
 
Loometöö
Pirkko Penttilä-Hiltunen: ”Veise akuutse faasi proteiinid farmi tasemel ja seos karja viirusinfektsioonide staatusega”, VLI loomaarsti eriala lõputöö (MSc), EMÜ, 2009.;
Kadri Kaugerand: ”Kliinilised mastiidid ja nende mõju lehma põletikujärgsele piimatoodangule”, loomaarsti eriala lõputöö (MSc), EMÜ, 2010.;
Evely Luga: ”Mikrokliima parameetrid Särevere tallis talveperioodil”, VLI loomakasvatuse ja kalakasvatuse eriala bakalaureusetöö, EMÜ, 2015.;
MUU:
Integratsiooni Sihtasutuse meetme „Keeleõppe arendamine“ programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ tegevus „Eesti keele kui teise keele täiendav õpe ja selle korraldus kõrgharidustaseme õppuritele“, 07.11.2008-05.07.2009, Põhitäitja.;
RETSENSENT:
Frederick Kwame Teye: „Microclimate and gas emissions in dairy buildings: instrumentation, theory and measurements“, Doktoritöö, Helsingi Ülikool, 2008
;
Hinnang CABI kirjastusele Ingvar Ekesbo taotluse kohta kirjastada raamat "Farmiloomade bioloogilised eripärad", oktoober 2009.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2008, Andres Aland, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri magistriõppe üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil 2008. aastal edukalt osalenud Aile Kulli konkursitöö juhendamise eest
2007, Andres Aland, Eesti Maaülikooli Raefondi preemia
2004, Andres Aland, DeLaval’i nimelise uurimistöö stipendiumi I taseme laureaat
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.2. Veterinaarmeditsiin; PÕHISUUND: Looma- ja karja tervishoid
 
 
Lisainfo
Loomatervishoid, loomaruumide sisekliima, multifaktoriaalsed haigused ja nende riskitegurid eesti piimakarja lõas- ja vabapidamisel, prognoosiprogrammid, lehmade käitumine, loomade heaolu

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.3.
2015
3.2.
2013
4.1.
2013
6.3.
2013
3.2.
2012
3.2.
2012
6.2.
2012
1.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
3.4.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
4.1.
2009
6.3.
2009
3.4.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
3.4.
2007
4.2.
2007
6.2.
2006
1.1.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
3.4.
2004
2.3.
2003
3.4.
2003
6.1.
2003
1.1.
2002
6.3.
2002
3.4.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
3.4.
2000
3.5.
2000
3.5.
2000
6.3.
2000
3.4.
1999
3.4.
1999
3.4.
1999
3.4.
1998
3.5.
1998
3.4.
1997
3.5.
1996
3.5.
1995

Andres Aland

13.10.1962
7313705
55690935
andres.aland@emu.ee
Married, two children.

Career

Institution and occupation
01.09.2016–31.08.2021    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Basic Veterinary Sciences and Population Medicine, Lecturer (1,00)
01.09.2011–31.08.2016    Estonian University of Life Sciences, Director of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences (1,00)
01.02.2009–31.01.2014    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Animal Health and Environment, Associate Professor (1,00)
01.02.2005–31.01.2009    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Animal Health and Environment, Associate Professor (1,00)
01.01.2004–31.12.2005    Estonian Agricultural University, associate professor
01.01.1998–31.12.2004    Estonian Agricultural University, lecturer
01.01.1996–31.12.1998    Estonian Agricultural University, lecturer
01.01.1994–31.12.1996    Estonian Agricultural University, assistant, junior scientist
01.01.1986–31.12.2003    The collective farm "Saadjärve", veterinary surgeon
 
 
Education
1998–2003    Estonian Agricultural University, Dr Vet Med
1994–1996    Estonian Agricultural University, MSc
1981–1986    Estonian Agricultural Academy, DVM
1970–1981    Tartu 8. Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2008−...    Director of the working group "Estonian Research Centre for Animal Welfare" at the Estonian University of Life Sciences
2005−...    Member of the Scandinavian Society for Laboratory Animal Science (Scand-LAS)
1997−...    International Society for Animal Hygiene (ISAH): 1997 - member; 2003 - member of the Executive Board; 2005-2007 - II vice-president; 2007 - I vice-president
1988−...    Estonian Veterinary Association
2014−2015    Member of the Scientific Committee of the XVII ISAH Congress (June 7-11, 2015, Košice, Slovakia)
2014−2019    Academic Secretary of the PhD Committee for Veterinary Medicine and Food Science
2013−2018    Member of the Permission Committee for Conducting Animal Experiments at the Ministry of Agriculture
2012−2013    Member of the Scientific Committee of the XVI ISAH Congress (July 5-9, 2013, Nanjing, China)
2011−2011    Member of the Scientific Committee of the Conference of the Australian Society for Engineering in Agriculture (SEAg) (September 28-30, 2011, Surfers Paradise, Austraalia)
2011−2015    Council member of the Estonian Archimedes Foundation's programme "Health Promotion Research Programme TerVE"
2010−2011    Chairman of the organising committee of the 23rd ISAE Nordic Regional Meeting (January 19-21, 2011, Tartu, Estonia
2010−2011    Member of the Scientific Committee of the XV ISAH Congress (July 3-7, 2011, Vienna, Austria)
2010−2014    Academic Secretary of the PhD Committee for Veterinary Medicine and Food Science
2009−2009    Member of the Scientific Committee of the Symposium of the Australian Society for Engineering in Agriculture (SEAg) (13.-16. September, 2009, Brisbane, Austraalia)
2008−2011    Member of the Scientific Council of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Scinces of EMU
2008−2009    Member of the Scientific Committee of the XIV ISAH Congress (July 19-23, 2009, Vechta, Germany)
2007−2008    Member of organising committee of the 38th Annual Symposium and Educational Days of Scand-LAS, Tartu, Eesti, 8.–11.05.2008
2007−2008    Co-organiser of the International PhD course “Dairy cattle production environment and welfare – aspects of precision livestock farming” (EMÜ, Tartu, 26.-30.05.2008)
2006−2010    Member of the Expert Commission for Health of Estonian Science Foundation
2005−2007    Chairman of the Organizing Committe for XIII International Congress in Animal Hygiene, June 17-21, 2007, Tartu, Estonia
2005−2006    Member of the working group of the Development Plan of the Estonian University of Life Sciences till 2015
2005−2011    Member of the Veterinary Medicine study programme evaluation committee of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences
2005−2009    Member of the PhD Committee for Veterinary Medicine Science
2005−2008   
2004−2013    Member of the Permission Committee for Conducting Animal Experiments at the Ministry of Agriculture
2002−2004    Member of the Council of the Faculty of Veterinary Medicine
1998−1998   
1996−2001    Member of the Council of the Faculty of Veterinary Medicine
 
 
Creative work
Pirkko Penttilä-Hiltunen: "Farm level bovine acute phase proteins concentrations and their associations with herd virus infections status", final thesis in veterinary medicine (MSc), EMÜ, 2009.;
Kadri Kaugerand: ”Clinical mastitis and their impact to cows post-inflammatory milk production”, final thesis in veterinary medicine (MSc), EMÜ, 2010.;
Evely Luga: ”Microclimate parameters in Särevere stable in winter period”, graduation thesis in animal science and fish farming (BSc), EMÜ, 2015. ;
;
REVIEWER:
Frederick Kwame Teye: „Microclimate and gas emissions in dairy buildings: instrumentation, theory and measurements“, PhD thesis, University of Helsinki, 2008
;
CABI review questionnaire: Ingvar Ekesbo’s book proposal “Biological Characteristics of Farm Animals”, October, 2009. ;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2008, Andres Aland, Letter of thanks from the Ministry of Education and Science for the supervision of Aile Kull's MSc thesis
2007, Andres Aland, Prize of Raefond, Estonian University of Life Sciences
2004, Andres Aland, DeLaval Scientific Research Grant, I prize winner
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.2. Veterinary Medicine; SPECIALITY: Animal and herd health
 
 
Additional information
Animal and herd health; health monitoring; multifactorial diseases; environmental risk factors; animal housing; environmental hygiene, dairy cattle keeping; preventive health programmes; animal welfare, veterinary public health

Publications

Category
Year
Publication
 
6.3.
2015
3.2.
2013
4.1.
2013
6.3.
2013
3.2.
2012
3.2.
2012
6.2.
2012
1.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
3.4.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
4.1.
2009
6.3.
2009
3.4.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
3.4.
2007
4.2.
2007
6.2.
2006
1.1.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
3.4.
2004
2.3.
2003
3.4.
2003
6.1.
2003
1.1.
2002
6.3.
2002
3.4.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
3.4.
2000
3.5.
2000
3.5.
2000
6.3.
2000
3.4.
1999
3.4.
1999
3.4.
1999
3.4.
1998
3.5.
1998
3.4.
1997
3.5.
1996
3.5.
1995