Viljo Allik

11.01.1963
+3725042931
viljo.allik@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.1993–31.12.2010    Comnet Sys AB, Rootsi
1991–1993    Mesotech OÜ, tsiviilinsener (1,00)
 
 
Haridustee
1970–1981    Tartu 1. Keskkool
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Töötanud alates 1993.aastast konsultandina peamiselt Ericsson AB ja Sony Ericsson Mobile Communications AB juures elektroonika, kõrgsagedustehnika ja elektromagnetilise ühilduvuse valdkondades.

Raadioamatöör alates aastast 1987, praegune kutsung ES5PC;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.8. Elektrotehnika ja elektroonika; CERCS ERIALA: T191 Kõrgsagedustehnoloogia, mikrolained ; PÕHISUUND: Elektroonika, kõrgsagedustehnika, kosmosetehnoloogia, elektromagnetiline ühilduvus

Viljo Allik

11.01.1963
+3725042931
viljo.allik@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.1993–31.12.2010    Comnet Sys AB, Sweden
1991–1993    Mesotech OÜ, Civil engineer (1,00)
 
 
Education
1970–1981    Tartu 1st Secondary School
 
 
Additional career information
Worked since 1993 as a consultant at Ericsson AB and Sony Ericsson Mobile Communications AB in area of electronics, RF engineering and electromagnetic compatibility (EMC).

Radio amateur since 1987, current callsign ES5PC
;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.8. Electrical Engineering and Electronics; CERCS SPECIALTY: T191 High frequency technology, microwaves ; SPECIALITY: Electronics, RF engineering, EMC, Space technologies