Kalle Karoles

1.06.1953
5260993
kalle.karoles@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2008–...    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Dotsent (0,50)
01.06.2013–30.06.2015    Keskkonnaagentuur, Metsaseire osakonna juhataja (1,00)
01.04.2010–31.05.2013    Keskkonnateabe Keskus, peadirektor (1,00)
2003–2005    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Dotsent (0,50)
01.01.1996–31.12.2010    Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus, direktor
 
 
Haridustee
1986–1987    Peterburgi Metsatehniline Akadeemia (St. Petersburg State Forest Technical Academy), Peterburg, Filosoofiadoktor (Ph. D.) Diplom CX N 010831. Välja antud 14. oktoober 1987 a.
1971–1976    Eesti Põllumajandusülikool, Tartu, metsamajanduse insener, Diplom aII N201688. Välja antud 26. jaanuar 1976 a
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2008−...    • Keskkonnainvesteeringute Keskus, metsanduse ekspertkomisjoni liige
2007−...    • EMÜ Metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu liige
2012−2015    • Keskkonnaministeerium, metsandusnõukogu liige
2008−2010    • Eesti Metsanduse Arengukava 2010-2020 metsade bioloogilise mitmekesisuse kaitse töörühma liige
2006−2007    • Riigimetsa Majandamise Keskus, nõukogu liige;
2006−2008    • Keskkonnaministeerium, metsandusnõukogu liige
2004−2016    • AS Eesti Metsataim, nõukogu liige (2004 - 2016 ), alates märts 2006 nõukogu esimees
2002−2003    • Eesti Metsaseaduse (2003) koostamise töörühma liige;
2001−2005    • EPMÜ metsandusteaduskonna nõukogu liige;
2000−2002    • Eesti Metsanduse Arengukava 2001-2010 töörühma - Säästev metsandus ja kaitse koordinaator;
1998−1999    •Eesti metsanduslike õigusaktide Euroopa Liidu määruste ja direktiividega harmoneerimise töörühma liige
1997−1998    • Eesti Metsaseaduse (1998) koostamise töörühma liige;
1997−1997    Eesti Metsanduse Arenguprogrammi ja Eesti Metsapoliitika koostamise järelvalvekomisjoni liige
1995−2010    • Ajakirja „Baltic Forestry“ toimetuskolleegiumi liige;
1990−2015    • Rahvusvahelise metsaseireprogrammi ICP Forest rahvusliku keskuse juht ning Eesti keskkonnaseire programmi metsaseire alamprogrammi koordinaator (1990- 2015
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Tunnustused - Valgetähe IV Klassi Teenetemärk;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; CERCS ERIALA: B430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia; PÕHISUUND: Metsaseire, metsakaitse ja metsade uuendamine, säästev metsade majandamine, metsapoliitika metsarekreatsioon
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; CERCS ERIALA: B430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
5.1.
2014
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
2.2.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
6.3.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.4.
2011
6.3.
2010
5.2.
2009
6.3.
2009
5.2.
2008
6.3.
2008
2.2.
2007
3.4.
2006
3.4.
2005
5.2.
2005
6.3.
2005
3.4.
2001
3.2.
2000

Kalle Karoles

1.06.1953
5260993
kalle.karoles@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2008–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Associate Professor (0,50)
01.06.2013–30.06.2015    Estonian Environment Agency, Head of department of forest monitoring (1,00)
01.04.2010–31.05.2013    Estonian Environment Information Centre, general director (1,00)
2003–2005    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Associate Professor (0,50)
01.01.1996–31.12.2010    Centre of Forest Protection and Silviculture, director
 
 
Education
1986–1987    Doctor of Philosophy (Ph. D.) (St. Petersburg State Forest Technical Academy), Diploma CX N 010831 October 14, 1987
1971–1976    B. Sc. Forestry - Estonian Agricultural University, Tartu, Diploma aII N201688 January 26, 1976
 
 
R&D related managerial and administrative work
2008−...    Environmental Investment Centre, member of the forestry advisory board
2007−...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, member of the board
2012−2015    Estonian Ministry of the Environment; member of the forestry advisory board
2008−2010    Estonian Forestry Development Program 2010-2020 member of the working group - forest biodiversity and protection
2006−2007    State Forest Management Centre, member of the board
2006−2008    Estonian Ministry of the Environment; member of the forestry advisory board
2004−2016    Estonian Forest Plant, Head of the board (2004 -2016), Chairman of the board since March 2006
2002−2003    Estonian Forest Act (2003), member of the drafting working group
2001−2005    Estonian Agricultural University, Faculty of forestry, member of the board
2000−2002    Estonian Forestry Development Program 2001-2010 coordinator of the working group - Sustainable forestry and forest protection
1998−1999    Member of the Working Group for harmonization of the Estonian forestry legislation with European Union regulations and directives
1997−1998    Estonian Forest Act (1998), member of the drafting working group
1997−1997    Estonian Forestry Development Programme and the preparation of the Estonian Forest Policy, member of the steering committee
1995−2010    Journal "Baltic Forestry", member of the editorial advisory board
1990−2015    European Forest Monitoring Program ICP Forest, head of National Focal Centre
 
 
Additional career information
Order of the White Star;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences; CERCS SPECIALTY: B430 Sylviculture, forestry, forestry technology ; SPECIALITY: Forest monitoring, forest protection, silviculture, sustainable forestry, forest policy, forest recreation
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences; CERCS SPECIALTY: B430 Sylviculture, forestry, forestry technology
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
5.1.
2014
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
2.2.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
6.3.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.4.
2011
6.3.
2010
5.2.
2009
6.3.
2009
5.2.
2008
6.3.
2008
2.2.
2007
3.4.
2006
3.4.
2005
5.2.
2005
6.3.
2005
3.4.
2001
3.2.
2000