Ene Vainik

28.04.1964
6177510
5078616
ene.vainik@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.07.2016–30.06.2019    Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (0,50)
16.05.2013–12.12.2015    Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (1,00)
2008–2013    Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (1,00)
2003–2008    Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (1,00)
1990–2003    Eesti Keele Instituut, Teadur (1,00)
1989–1990    Eesti Keele Instituut, nooremteadur (1,00)
 
 
Haridustee
2012–2012    Interdistsiplinaarsete uuringute suvekool "Kunst, esteetika ja emotsioonid" , korraldatud Šveitsi afektiivsusuuringute keskuse poolt (Genfi ülikool)
2005–2005    Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduskond, täiendkoolitus loovteraapiate alal
1998–2001    Professionaalse Psühholoogia Erakool, psühholoogiline nõustamine
1982–1989    Tartu Ülikool, eesti keel ja kirjandus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2004−2006    Eesti Teadusfondi lingvistkaekspert

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: semantika, psühholigvistika, kognitiivne lingvistika
 
 
Lisainfo
Osalemised rahvusvahelistel konverentsidel (alates 2013)
• RAaM seminar „Metaphor, metonymy and Emotions“ Poznanis, Poolas (3.-5. 05.2013), ettekanne „What can Estonian motion verbs reveal about emotion conceptualizations?“
• Konverents „Uralic and Indo-European Language Contacts“, Tallinnas 21.11.2013, ettekanne „Emotional contacts with the Indo-Europeans“.
• Konverents „Figurative Thought and Language“ (Thessaloniki, 26.-28. Aprill 2014), ettekanne “Multiplicity of motivation behind the dynamic descriptions of emotion in Estonian
• Konverents Mapping Methods, Tartu Ülikool, 08.-10.05.2014. Ettekanne (koos H. Sahkaiga) „Using synchronic corpus data to infer the development of a construction”
• Konverents „Language, Culture and Mind VI“ (Lublin, 23-26. Juuni 2014), ettekanne „Early emotional contacts with the Indo-Europeans“
• Konverents „Figurative Thought and Language II“, (Pavia, Itaalia 28.-29.10. 2015, ettekanne „The intensity curve of emotions“.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
6.3.
2017
1.3.
2016
1.3.
2016
2.1.
2016
1.3.
2015
1.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
6.3.
2012
3.1.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.4.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.2.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
3.4.
2005
1.2.
2004
2.2.
2004
5.2.
2004
6.3.
2004
1.2.
2003
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
3.2.
2002
3.3.
2001
3.3.
2001
6.6.
1999
6.6.
1998
2.2.
1995
3.2.
1993
1.2.
1992
1.2.
1992
1.2.
1990
3.2.
1987
6.3.
0
6.3.
0
6.3.
0
6.3.
0

Ene Vainik

28.04.1964
6177510
5078616
ene.vainik@eki.ee

Career

Institution and occupation
01.07.2016–30.06.2019    Institute of the Estonian Language, Senior Researcher (0,50)
16.05.2013–12.12.2015    Institute of the Estonian Language, Senior Researcher (1,00)
2008–2013    Institute of the Estonian Language, Senior Researcher (1,00)
2003–2008    Institute of the Estonian Language, Senior Researcher (1,00)
1990–2003    Institute of the Estonian Language, Researcher (1,00)
1989–1990    Institute of the Estonian Language, Other staff (1,00)
 
 
Education
2012–2012    International Summer School in Affective Sciences "Art, Aesthetics, and the Emotions" organized by the Swiss Centre of Affective Sciences ( University of Geneva)
2005–2005    Tallinn University, the department of social sciences -- courses in creative therapies
1998–2001    Private School of Proffessional Psychology, councelling
1982–1989    University of Tartu, the Estonian language and literature
 
 
R&D related managerial and administrative work
2004−2006    The expert in linguistics of the Estonian Science Foundation

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIALITY: semantics, psyholinguistics, cognitive linguistics
 
 
Additional information
PhD (General Lingusitics)
The University of Tartu
Participation in international conferences (since 2013)
• RAaM seminar „Metaphor, metonymy and Emotions“ Poznan, Poland (3.-5. 05.2013), presentation „What can Estonian motion verbs reveal about emotion conceptualizations?“
• Conference „Uralic and Indo-European Language Contacts“, Tallinn, Estonia 21.11.2013, presentatation „Emotional contacts with the Indo-Europeans“.
• Conference „Figurative Thought and Language“ (Thessaloniki, 26.-28. Aprill 2014), presentation “Multiplicity of motivation behind the dynamic descriptions of emotion in Estonian
• Conference Mapping Methods, Tartu, Estonia 08.-10.05.2014. A joint presenation with H. Sahkai) „Using synchronic corpus data to infer the development of a construction”
• Conference „Language, Culture and Mind VI“ (Lublin, Poland 23-26. Juuni 2014, presentation „Early emotional contacts with the Indo-Europeans“
• Conference „Figurative Thought and Language II“, (Pavia, Itaaly 28.-29.10. 2015, presentation „The intensity curve of emotions“.

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
6.3.
2017
2.1.
2016
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2011
6.4.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005