Ene Vainik

28.04.1964
6177510
5078616
ene.vainik@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.07.2016–30.06.2019    Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (0,50)
16.05.2013–12.12.2015    Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (1,00)
2008–2013    Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (1,00)
2003–2008    Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (1,00)
1990–2003    Eesti Keele Instituut, Teadur (1,00)
1989–1990    Eesti Keele Instituut, nooremteadur (1,00)
 
 
Haridustee
2012–2012    Interdistsiplinaarsete uuringute suvekool "Kunst, esteetika ja emotsioonid" , korraldatud Šveitsi afektiivsusuuringute keskuse poolt (Genfi ülikool)
2005–2005    Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduskond, täiendkoolitus loovteraapiate alal
1998–2001    Professionaalse Psühholoogia Erakool, psühholoogiline nõustamine
1982–1989    Tartu Ülikool, eesti keel ja kirjandus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2004−2006    Eesti Teadusfondi lingvistkaekspert

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: semantika, psühholigvistika, kognitiivne lingvistika
 
 
Lisainfo
Osalemised rahvusvahelistel konverentsidel (alates 2013)
• RAaM seminar „Metaphor, metonymy and Emotions“ Poznanis, Poolas (3.-5. 05.2013), ettekanne „What can Estonian motion verbs reveal about emotion conceptualizations?“
• Konverents „Uralic and Indo-European Language Contacts“, Tallinnas 21.11.2013, ettekanne „Emotional contacts with the Indo-Europeans“.
• Konverents „Figurative Thought and Language“ (Thessaloniki, 26.-28. Aprill 2014), ettekanne “Multiplicity of motivation behind the dynamic descriptions of emotion in Estonian
• Konverents Mapping Methods, Tartu Ülikool, 08.-10.05.2014. Ettekanne (koos H. Sahkaiga) „Using synchronic corpus data to infer the development of a construction”
• Konverents „Language, Culture and Mind VI“ (Lublin, 23-26. Juuni 2014), ettekanne „Early emotional contacts with the Indo-Europeans“
• Konverents „Figurative Thought and Language II“, (Pavia, Itaalia 28.-29.10. 2015, ettekanne „The intensity curve of emotions“.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.3.
2015
1.3.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
6.3.
2012
3.1.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.4.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.2.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
3.4.
2005
1.2.
2004
2.2.
2004
5.2.
2004
6.3.
2004
1.2.
2003
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
3.2.
2002
3.3.
2001
3.3.
2001
6.6.
1999
6.6.
1998
2.2.
1995
3.2.
1993
1.2.
1992
1.2.
1992
1.2.
1990
3.2.
1987
6.3.
0
6.3.
0
6.3.
0
6.3.
0

Ene Vainik

28.04.1964
6177510
5078616
ene.vainik@eki.ee

Career

Institution and occupation
01.07.2016–30.06.2019    Institute of the Estonian Language, Senior Researcher (0,50)
16.05.2013–12.12.2015    Institute of the Estonian Language, Senior Researcher (1,00)
2008–2013    Institute of the Estonian Language, Senior Researcher (1,00)
2003–2008    Institute of the Estonian Language, Senior Researcher (1,00)
1990–2003    Institute of the Estonian Language, Researcher (1,00)
1989–1990    Institute of the Estonian Language, Other staff (1,00)
 
 
Education
2012–2012    International Summer School in Affective Sciences "Art, Aesthetics, and the Emotions" organized by the Swiss Centre of Affective Sciences ( University of Geneva)
2005–2005    Tallinn University, the department of social sciences -- courses in creative therapies
1998–2001    Private School of Proffessional Psychology, councelling
1982–1989    University of Tartu, the Estonian language and literature
 
 
R&D related managerial and administrative work
2004−2006    The expert in linguistics of the Estonian Science Foundation

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIALITY: semantics, psyholinguistics, cognitive linguistics
 
 
Additional information
PhD (General Lingusitics)
The University of Tartu
Participation in international conferences (since 2013)
• RAaM seminar „Metaphor, metonymy and Emotions“ Poznan, Poland (3.-5. 05.2013), presentation „What can Estonian motion verbs reveal about emotion conceptualizations?“
• Conference „Uralic and Indo-European Language Contacts“, Tallinn, Estonia 21.11.2013, presentatation „Emotional contacts with the Indo-Europeans“.
• Conference „Figurative Thought and Language“ (Thessaloniki, 26.-28. Aprill 2014), presentation “Multiplicity of motivation behind the dynamic descriptions of emotion in Estonian
• Conference Mapping Methods, Tartu, Estonia 08.-10.05.2014. A joint presenation with H. Sahkai) „Using synchronic corpus data to infer the development of a construction”
• Conference „Language, Culture and Mind VI“ (Lublin, Poland 23-26. Juuni 2014, presentation „Early emotional contacts with the Indo-Europeans“
• Conference „Figurative Thought and Language II“, (Pavia, Itaaly 28.-29.10. 2015, presentation „The intensity curve of emotions“.

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
2.1.
2016
1.1.
2014
1.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2011
6.4.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
  • Leitud 6 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0050042s08Eesti keel kui modelleeriv kommunikatiivne süsteem: kood, tõlge ja ajalugu01.01.200831.12.2008Urmas SutropEesti Keele Instituut31 955,82 EUR
SFSF0050023s09Eesti keele alusuuringud keeletehnoloogiliste rakenduste teenistuses 01.01.200931.12.2014Meelis MihklaEesti Keele Instituut520 915,53 EUR
MUUEesti keele sõnavara afektikalduvuse määramise raamtööd aastal 201001.01.201031.12.2010Ene VainikEesti Keele Instituut0,00 EUR
ETFETF7149Emotsioonide kontseptualiseermise dünaamilised aspektid01.01.200731.12.2010Ene VainikEesti Keele Instituut34 877,35 EUR
MUUMitte-spetsiifiline emotsionaalsus eesti keeles01.01.201531.12.2015Ene VainikEesti Keele Instituut0,00 EUR
SFSF0052488s03Tänapäeva eesti keele leksikaalne ja grammatiline struktuur01.01.200331.12.2007Urmas SutropEesti Keele Instituut683 726,82 EUR
  • Leitud 66 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Vainik, Ene (2017). Multiplicity of motivation behind dynamic descriptions of emotion in Estonian. International Journal of Language and Culture, xxx−xxx [ilmumas].1.1.
Vainik, Ene (2016). Karistus eesti moodi. Õiguskeel (91−94).1.3.
Vainik, Ene (2016). Seaduse saaga. 1.3.
Vainik, Ene (2016). Eesti tunded. Sõnaportreed. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus [ilmumas].2.1.
Vainik, Ene (2015). Kohtu lugu. (1−4).1.3.
Vainik, Ene (2015). Süüst, sügavuti. (1−5).1.3.
Vainik, Ene (2014). Kelle emotsioonile anda teksti ette lugedes hääl? Vaatlus mitmest perspektiivist. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 335−351.1.1.
Vainik, Ene (2014). Jumala jälgi ajamas. Mäetagused, 58, 59−86.1.2.
Vainik, Ene (2014). Mine metsa! (144−148).. 6.3.
Vainik, Ene (2013). Mida teevad mõtted, kui nad mõlguvad? Emakeele Seltsi aastaraamat, 58 (1), 233−264.1.1.
Vainik, Ene (2012). Kuidas määrata eesti keele sõnavara tundetoone? Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 8, 257−274.1.1.
Vainik, Ene (2012). Eesti keele sõnavara afektikalduvus ja mis sellega peale hakata. Keel ja Kirjandus, 644−657.1.2.
Vainik, Ene; Orav, Heili (2012). Emotion meets motion: Estonian personality trait vocabulary motivated by embodied experience. In: Brdar, Mario; Raffaelli, Ida; Fuchs, Milena Zic (Ed.). Cognitive linguistics between universality and variation (355−380).. Cambridge Scholars Press.3.1.
Vainik, Ene (2012). Kurb, aga tõsi. (26−27).. 6.3.
Vainik, Ene (2011). The dynamic body parts in the Estonian figurative descriptions of emotions. In: Maalej, Zouheir A. and Ning Yu (Ed.). Embodiment via Body Parts: Studies from Various Languages and Cultures (41−70).. Benjamins. (Human Cognitive Processing).3.1.
Vainik, Ene (2011). Eestlaste pikk viha. (40−41).. 6.3.
Vainik, Ene (2011). Kust tuleb mõistmine? (46−47).. 6.3.
Vainik, Ene (2011). Tundest taipamiseni. (54−55).. 6.3.
Lakoff, George; Johnson, Mark (2011). Metafoorid, mille järgi me elame. Heete Sahkai (Toim.). .. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus. (Gigantum Humeris).6.4.
Vainik, Ene; Kirt, Toomas; Orav, Heili (2010). Conceptual co-presence of motion and emotion in the Estonian terms of personality. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 6, 349−368.10.5128/ERYa6.21.1.1.
Vainik, Ene (2010). Kuidas õpetada kõnesüntesaatorile empaatiat? Emotsiooni automaatse tuvastuse võimalustest eestikeelses kirjalikus lauses sisalduva info põhjal. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 6, 327 −347.1.1.
Vainik, Ene (2010). Emotsioonid eesti keele metakommunikatiivsetes käe-väljendites. Keel ja Kirjandus, 7, 487−507.1.2.
Vainik, E.; Orav, H. (2009). Edasipüüdlik, aga tagasihoidlik. Emotsioonid ja liikumine eesti keele kehapõhiselt motiveeritud isikuomaduste sõnavaras. Keel ja Kirjandus, 11, 830−846.1.2.
Vainik, Ene (2009). Towards a conceptualized model of bodily communication: A study of HAND-expressions in Estonian. In: Zlatev, J., Andrén, M., Lundmark, C. and Johansson Falck, M. (Ed.). Studies in Language and Cognition. (438−453).. London: Cambridge Scholars Press.3.2.
Kirt, Toomas; Vainik, Ene (2009). What can self-organizing maps reveal about the structure of emotion concepts: a case study of Estonian. In: Zlatev, J.; Andrén, M.; Johansson Falck, M.; Lundmark, C. (Ed.). Studies in Language and Cognition (160−170).. London: Cambridge Scholars Press.3.2.
  • Leitud 5 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Assotsiatsioonid eesti ja inglise keelesAnna-Liisa MännikmagistrikraadMari Uusküla; Ene VainikKaitstud2016Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut
Autori kohalolu aoutomaattuvastus eestikeelsetes tekstidesOjamaa, BirgittamagistrikraadEne VainikJuhendamiselTartu Ülikool
Eesti ja inglise keele sõna-assotsiatsioonide võrdlusAnna-Liisa MännikmagistrikraadEne Vainik; Mari UuskülaJuhendamiselTallinna Ülikool
Semantik und (Morpho-)syntax der Emotionsverben im Deutschen und im EstnischenRääts, AnnidoktorikraadEne Vainik; Anne AroldKaitstud2011Tartu Ülikool
Somaatiliste emotsioonikirjelduste omistamine – kas perspektiivil on mõju? Laura SalumetsmagistrikraadEne VainikJuhendamiselTallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut