Tiina Paet

16.07.1974
6177524
tiina.paet@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
15.12.2016–...    Eesti Keele Instituut, Vanemkeelekorraldaja-nooremteadur (1,00)
2012–15.12.2016    Eesti Keele Instituut, Vanemkeelekorraldaja (1,00)
2009–2012    Eesti Keele Instituut, Keelekorraldaja (1,00)
1998–2009    Eesti Keele Instituut, Assistent (1,00)
 
 
Haridustee
01.09.2012–...    2012 Tartu Ülikool, eesti ja soome-ugri keeleteadus, doktoriõppe eksternatuur
2008–2010    Tartu Ülikool, eesti ja soome-ugri keeleteadus (MA)
1992–1998    Tartu Ülikool, eesti filoloogia (BA)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Emekeele Seltsi liige
2008−...    Euroopa Nõukogu keeleoskustasemetest lähtuvate eesti keele tasemetestide arenduskomisjoni liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
2013. a oktoobrist kuni 2016. a oktoobrini lapsehoolduspuhkusel;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H350 Keeleteadus; PÕHISUUND: keelekorraldus, leksikoloogia, leksikograafia

Tiina Paet

16.07.1974
6177524
tiina.paet@eki.ee

Career

Institution and occupation
15.12.2016–...    Institute of the Estonian Language, senior language planner, junior researcher (1,00)
2012–15.12.2016    Institute of the Estonian Language, senior language planner (1,00)
2009–2012    Institute of the Estonian Language, language planner (1,00)
1998–2009    Institute of the Estonian Language, Assistant (1,00)
 
 
Education
01.09.2012–...   
2008–2010    University of Tartu, Estonian and Finno-Ugric Linguistics (MA)
1992–1998    University of Tartu, Estonian philology (BA)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...   
2008−...   
 
 
Additional career information
;