Ülle Pärl

ylle.parl@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...    Tartu Ülikool, Dotsent (0,75)
2017–...    Eesti Maaülikool, Dotsent (0,20)
2013–...    Estonian Business School (EBS Education OÜ), Dotsent (1,00)
01.01.1998–...    Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor külalisõppejõud
01.02.2014–01.03.2014    University of Sydney, Sydney Ülikool, Austraalia. Külalisteadur. Sydney Ülikooli stipendium (1,00)
01.01.2014–31.12.2016    Mikkeli University of Applied Sciences, Mikkeli Rakendusteaduste Ülikool, Soome, külalisõppejõud (0,10)
01.10.2010–30.04.2011    Tampere Ülikool, Külalisteadur (1,00)
2010–2013    Estonian Business School (EBS Education OÜ), Lektor (1,00)
01.01.2007–31.12.2008    AS ET, Juhtimiskonsultant
01.10.2006–30.04.2007    Tampere Ülikool, Külalisteadur (1,00)
01.09.2006–30.06.2008    Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Majandusteaduskonna dekanaat, erakorraline teadur (0,10)
01.01.2003–31.12.2007    Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori , Majandusarvestuse ja finantsjuhtimise osakonna juhataja, lektor
01.01.2002–31.12.2003    AS ET, Juhtimisarvestuse peaspetsialist
01.01.1997–31.12.1998    Tartu Üliõpilasküla, finantsjuht
01.01.1996–31.12.1996    AS Tapila (Valio OY) , finantsdirektor
01.01.1991–31.12.1996    AS Sirma, Finantsjuht
01.01.1988–31.12.1990    Kambja Sovhoos, peaökonomist
01.01.1987–31.12.1988    Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituut, nooremteadur
 
 
Haridustee
2006–2012    Tampere Ülikool, doktorantuur
2005–2012    Tartu Ülikool, doktorantuur
1989–1992    Tartu Ülikool, sotsiaalpsühholoogia
1981–1987    Eesti Maaülikool, majandusteaduskond, põllumajanduse ökonomist-organisaatori diplom (cum laude)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Management Control and Reporting Symposium (MCaR), Member of the Scientific Committee
2014−...    Theoretical Journal of Accounting, retsensent
2014−...    Baltic Journal of Management, retsensent
2012−...    Majandusarvestuse Õpetajate Kogu eestvedaja
2009−...    ENROAC (European Network for Research in Organisational and Accounting Change
2006−...    EMS (Eesti Majandusteadlaste Selts)
2006−...    PMA (Performance Management Association)
2006−...    RESPMAN (Responsible Management Research Group, University of Tampere)
2005−...    EAA (European Accounting Association)
2014−2014    European Academy of Management (EURAM) Aastakonverents, retsensent
2010−2011    International Journal of Critical Accounting, retsensent
 
 
Loometöö
Management Control with the Strategic Management Framework in Estonian Companies and Organizations;
Presentation at TARC 2017 Trends in Accounting Research conferentce 04-06.10.2017, Kaunas, Lithuania "The Integrated Reporting Applicability in Non-Profit Organization with Paemurru, Elina and Paemurru, Kristjan. ;
Presentation at 40 th Annual Congress of the European Accounting Association 10-12 May 2017 in Valencia, Spain "25 Years of Change in Management Control Systems and Business Education in Estonia" ;
Ettekanne Pärnu Raamatupidamiskonverentsil 21-22.09.2017 "Raamatupidaja Pettuste korraldaja või avastaja";
Ettekanne Pärnu Raamatupidamiskonverentsil 21-22.09.2017 "Integreeritud mõtlemine ja aruandlus. Aastaaruanne, mida juhid vajavad ja koostööpartnerid loevad";
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Õpetamine:
Juhtimisarvestus (bakal. päevaõpe) 4,5 EAP;
Juhtimisarvestus (bakal. kaugõpe) 4,5 EAP;
Juhtimisarvestus (bakal. õhtuõpe) 4,5 EAP;
Juhtimisarvestus (MBA) 3 EAP;
Controlling (MA, MBA) 3 EAP;
Finants- ja juhtimisarvestus (MBA) 3 EAP;
Juhtimisarvestus edasijõudnutele (MA) 3 EAP;
Integreeritud tulude ja kulude juhtimine (MA, MBA) 3 EAP
Finants- ja juhtimisarvestuse süvakursus (MA), 7 EAP
Rahvusvaheline arvestus ja aruandlus (MA), 6 EAP
Magistriseminar (MA, MBA) 4 EAP
Inglise keeles:
Managerial Accounting 4,5 EAP;
Intensive course: ABC costing (20 hours).

;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2013, Ülle Pärl, SA Archimedes Kristjan Jaagu välislähetuse stipendium
2011, Ülle Pärl, SA Archimedes Kristjan Jaagu välislähetuse stipendium
2009, Ülle Pärl, Tartu Ülikooli Sihtasutuse Kaleva Traveli stipendium
2009, Ülle Pärl, SA Archimedes Kristjan Jaagu välislähetuse stipendium
2007, Ülle Pärl, SA Archimedes Kristjan Jaagu välislähetuse stipendium
2006, Ülle Pärl, SA Archimedes Kristjan Jaagu osalise õppe stipendium
2006, Ülle Pärl, SA Archimedes Kristjan Jaagu välislähetuse stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; PÕHISUUND: Juhtimisarvestus
 
 
Lisainfo
2017 Erasmus + projekt "Collaboration in Higher Education for Digital Transformation in European
Business (CHEDTEB)" töörühma juht
Raamatupidaja kutsekomisjoni ekspert (2017)
• Raamatupidaja kutsestandardi uuendamise töörühma liige (2017)
Kutsekoja poolt koordineeritava OSKA programmi Arvestusvaldkonna ekspertkogu liige (2016)
Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde loodud Täienduskoolituse riikliku koolitustellimuse õppekavade hindamiskomisjoni liige (2016)
Raamatupidamise seaduse muutmisseaduse ekspertgrupi liige. (2015-2016)
Rahandusministeeriumi juurde loodud Arvestusvaldkonna terminoloogiakomisjoni esimees (2015)
Väline ekspert Rahandusministeeriumi juurde loodud Arvestusvaldkonna stipendiumi komisjonis (2012)
ACCA learning provider
Pärnu Raamatupidamiskonverents 2014, 2016 programmi toimkonna liige
Pärnu Finantskonverents 2015 programmitoimkonna liige
Eesti Raamatupidajate Kogu kutseomistamise programmitoimkonna töös osalemine (2014)
2017 Eesti Teadusagentuur, Teaduse populariseerimise osakond. Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi tööde hindaja.

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
1.2.
2016
6.2.
2016
6.2.
2016
6.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
1.2.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
1.2.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
1.2.
2012
2.3.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
1.2.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
3.1.
2010
3.4.
2010
3.5.
2010
5.2.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
3.4.
2009
6.6.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
5.2.
2008
3.5.
2007
5.2.
2007
3.2.
2006
3.4.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
3.4.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
1.3.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001

Ülle Pärl

ylle.parl@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2017–...    University of Tartu, Associate Professor (0,75)
2017–...    Estonian University of Life Sciences, Associate Professor (0,20)
2013–...    Estonian Business School (EBS Education OÜ), Associate Professor (1,00)
01.01.1998–...    University of Tartu, Estonian University of Life Sciences, Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences, Visiting Lecturer
01.02.2014–01.03.2014    University of Sydney, University of Sydney, Australia. Visiting Researcher. Fellowship from University of Sydney (1,00)
01.01.2014–31.12.2016    Mikkeli University of Applied Sciences, Mikkeli University of Applied Sciences, Finland, Visiting Lecturer (0,10)
01.10.2010–30.04.2011    University of Tampere, Visiting Researcher (1,00)
2010–2013    Estonian Business School (EBS Education OÜ), Lecturer (1,00)
01.01.2007–31.12.2008    AS ET, Management Consultant
01.10.2006–30.04.2007    University of Tampere, Visiting Researcher (1,00)
01.09.2006–30.06.2008    University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration, Dean's Office, Research Fellow extraordinarius (0,10)
01.01.2003–31.12.2007    Estonian Enrepreneurship University of Applied Sciences, Head of Financial Management Specialisation, Lecturer
01.01.2002–31.12.2003    AS ET, Management Accounting Specialist
01.01.1997–31.12.1998    Tartu Student Village, CFO
01.01.1996–31.12.1996    AS Tapila (Valio OY), CFO
01.01.1991–31.12.1996    AS Sirma, CFO
01.01.1988–31.12.1990    State Farm of Kambja, CFO
01.01.1987–31.12.1988    ELVI, researcher
 
 
Education
2006–2012    University of Tampere, doctoral student
2005–2012    University of Tartu, doctoral student
1989–1992    University of Tartu, social psychology
1981–1987    Estonian University of Life Sciences, diplom of Business Administration and Accounting (cum laude)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Management Control and Reporting Symposium (MCaR), Member of the Scientific Committee
2014−...    Theoretical Journal of Accounting, reviewer
2014−...    Baltic Journal of Management, reviewer
2012−...    ATA (Accounting Teachers´ Association ), leader
2009−...    ENROAC (European Network for Research in Organisational and Accounting Change
2006−...    Estonian Economic Association
2006−...    PMA (Performance Management Association)
2006−...    RESPMAN (Responsible Management Research Group, University of Tampere)
2005−...    EAA (European Accounting Association)
2014−2014    European Academy of Management (EURAM) Annual Conference, reviewer
2010−2011    International Journal of Critical Accounting, reviewer
 
 
Creative work
Management Control with the Strategic Management Framework in Estonian Companies and Organizations;
Presentation at TARC 2017 Trends in Accounting Research conferentce 04-06.10.2017, Kaunas, Lithuania "The Integrated Reporting Applicability in Non-Profit Organization with Paemurru, Elina and Paemurru, Kristjan. ;
Presentation at 40 th Annual Congress of the European Accounting Association 10-12 May 2017 in Valencia, Spain "25 Years of Change in Management Control Systems and Business Education in Estonia";
 
 
Additional career information
Teaching:
In English:
Managerial Accounting (Bachelor’s daytime studies) 4,5 EAP.
Intensive week in managerial accounting (20 hours): ABC costing.
In Estonian:
Bachelor’s studies -
Managerial Accounting (daytime, evening, and distance studies) 4,5 EAP.
Master's studies -
Managerial Accounting (MBA) 3 EAP,
Management Control (MBA, MA) 3 EAP,
Advanced Topics in Managerial Accounting (MA) 3 EAP,
Financial and Managerial Accounting (MBA) 3 EAP.
Integrated revenue and cost management (MA, MBA) 3 EAP
International Accounting and Reporting (MA), 6 EAP
Advanced Topics in Financial and Managerial Accounting (MA, MBA) 7 EAP
Master's seminar (MA, MBA) 4 EAP

;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2013, Ülle Pärl, Archimedes Foundation , scholarship of Kristjan Jaak
2011, Ülle Pärl, Archimedes Foundation , scholarship of Kristjan Jaak
2009, Ülle Pärl, The Foundation of the University of Tartu, scholarship of Kaleva Travel
2009, Ülle Pärl, Archimedes Foundation , scholarship of Kristjan Jaak
2007, Ülle Pärl, Archimedes Foundation , scholarship of Kristjan Jaak
2006, Ülle Pärl, Archimedes Foundation , scholarship of Kristjan Jaak
2006, Ülle Pärl, Archimedes Foundation , scholarship of Kristjan Jaak
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; SPECIALITY: Management Accounting
 
 
Additional information
ACCA learning provider

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
1.2.
2016
6.2.
2016
6.2.
2016
6.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
1.2.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
1.2.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
1.2.
2012
2.3.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
1.2.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
3.1.
2010
3.4.
2010
3.5.
2010
5.2.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
3.4.
2009
6.6.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
5.2.
2008
3.5.
2007
5.2.
2007
3.2.
2006
3.4.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
3.4.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
1.3.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001