Ülle Pärl

3725167205
ylle.parl@ebs.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2017–...    Eesti Maaülikool, Dotsent (0,20)
2013–...    Estonian Business School (EBS Education OÜ), Dotsent (1,00)
01.01.1998–...    Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor külalisõppejõud
01.02.2014–01.03.2014    University of Sydney, Sydney Ülikool, Austraalia. Külalisteadur. Sydney Ülikooli stipendium (1,00)
01.01.2014–31.12.2016    Mikkeli University of Applied Sciences, Mikkeli Rakendusteaduste Ülikool, Soome, külalisõppejõud (0,10)
01.10.2010–30.04.2011    Tampere Ülikool, Külalisteadur (1,00)
2010–2013    Estonian Business School (EBS Education OÜ), Lektor (1,00)
01.01.2007–31.12.2008    AS ET, Juhtimiskonsultant
01.10.2006–30.04.2007    Tampere Ülikool, Külalisteadur (1,00)
01.09.2006–30.06.2008    Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Majandusteaduskonna dekanaat, erakorraline teadur (0,10)
01.01.2003–31.12.2007    Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori , Majandusarvestuse ja finantsjuhtimise osakonna juhataja, lektor
01.01.2002–31.12.2003    AS ET, Juhtimisarvestuse peaspetsialist
01.01.1997–31.12.1998    Tartu Üliõpilasküla, finantsjuht
01.01.1996–31.12.1996    AS Tapila (Valio OY) , finantsdirektor
01.01.1991–31.12.1996    AS Sirma, Finantsjuht
 
 
Haridustee
2006–2012    Tampere Ülikool, doktorantuur
2005–2012    Tartu Ülikool, doktorantuur
1989–1992    Tartu Ülikool, sotsiaalpsühholoogia
1981–1987    Eesti Maaülikool, majandusteaduskond, põllumajanduse ökonomist-organisaatori diplom (cum laude)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Management Control and Reporting Symposium (MCaR), Member of the Scientific Committee
2014−...    Theoretical Journal of Accounting, retsensent
2014−...    Baltic Journal of Management, retsensent
2012−...    Majandusarvestuse Õpetajate Kogu eestvedaja
2009−...    ENROAC (European Network for Research in Organisational and Accounting Change
2006−...    EMS (Eesti Majandusteadlaste Selts)
2006−...    PMA (Performance Management Association)
2006−...    RESPMAN (Responsible Management Research Group, University of Tampere)
2005−...    EAA (European Accounting Association)
2014−2014    European Academy of Management (EURAM) Aastakonverents, retsensent
2010−2011    International Journal of Critical Accounting, retsensent
 
 
Loometöö
Management Control with the Strategic Management Framework in Estonian Companies and Organizations;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Õpetamine:
Juhtimisarvestus (bakal. päevaõpe) 4,5 EAP;
Juhtimisarvestus (bakal. kaugõpe) 4,5 EAP;
Juhtimisarvestus (bakal. õhtuõpe) 4,5 EAP;
Juhtimisarvestus (MBA) 3 EAP;
Controlling (MA, MBA) 3 EAP;
Finants- ja juhtimisarvestus (MBA) 3 EAP;
Juhtimisarvestus edasijõudnutele (MA) 3 EAP;
Inglise keeles:
Managerial Accounting (international students) 4,5 EAP;
Intensive course: ABC costing (20 hours).

;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2013, Ülle Pärl, SA Archimedes Kristjan Jaagu välislähetuse stipendium
2011, Ülle Pärl, SA Archimedes Kristjan Jaagu välislähetuse stipendium
2009, Ülle Pärl, Tartu Ülikooli Sihtasutuse Kaleva Traveli stipendium
2009, Ülle Pärl, SA Archimedes Kristjan Jaagu välislähetuse stipendium
2007, Ülle Pärl, SA Archimedes Kristjan Jaagu välislähetuse stipendium
2006, Ülle Pärl, SA Archimedes Kristjan Jaagu osalise õppe stipendium
2006, Ülle Pärl, SA Archimedes Kristjan Jaagu välislähetuse stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; PÕHISUUND: Juhtimisarvestus
 
 
Lisainfo
Raamatupidaja kutsekomisjoni ekspert (2017)
• Raamatupidaja kutsestandardi uuendamise töörühma liige (2017)
Kutsekoja poolt koordineeritava OSKA programmi Arvestusvaldkonna ekspertkogu liige (2016)
Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde loodud Täienduskoolituse riikliku koolitustellimuse õppekavade hindamiskomisjoni liige (2016)
Raamatupidamise seaduse muutmisseaduse ekspertgrupi liige. (2015-2016)
Rahandusministeeriumi juurde loodud Arvestusvaldkonna terminoloogiakomisjoni esimees (2015)
Väline ekspert Rahandusministeeriumi juurde loodud Arvestusvaldkonna stipendiumi komisjonis (2012)
ACCA learning provider
Pärnu Raamatupidamiskonverents 2014, 2016 programmi toimkonna liige
Pärnu Finantskonverents 2015 programmitoimkonna liige
Eesti Raamatupidajate Kogu kutseomistamise programmitoimkonna töös osalemine (2014)

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2016
6.2.
2016
6.2.
2016
6.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
1.2.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
1.2.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
1.2.
2012
2.3.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
1.2.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
3.1.
2010
3.4.
2010
3.5.
2010
5.2.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
3.4.
2009
6.6.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
5.2.
2008
3.5.
2007
5.2.
2007
3.2.
2006
3.4.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
3.4.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
1.3.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001

Ülle Pärl

3725167205
ylle.parl@ebs.ee

Career

Institution and occupation
2017–...    Estonian University of Life Sciences, Associate Professor (0,20)
2013–...    Estonian Business School (EBS Education OÜ), Associate Professor (1,00)
01.01.1998–...    University of Tartu, Estonian University of Life Sciences, Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences, Visiting Lecturer
01.02.2014–01.03.2014    University of Sydney, University of Sydney, Australia. Visiting Researcher. Fellowship from University of Sydney (1,00)
01.01.2014–31.12.2016    Mikkeli University of Applied Sciences, Mikkeli University of Applied Sciences, Finland, Visiting Lecturer (0,10)
01.10.2010–30.04.2011    University of Tampere, Visiting Researcher (1,00)
2010–2013    Estonian Business School (EBS Education OÜ), Lecturer (1,00)
01.01.2007–31.12.2008    AS ET, Management Consultant
01.10.2006–30.04.2007    University of Tampere, Visiting Researcher (1,00)
01.09.2006–30.06.2008    University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration, Dean's Office, Research Fellow extraordinarius (0,10)
01.01.2003–31.12.2007    Estonian Enrepreneurship University of Applied Sciences, Head of Financial Management Specialisation, Lecturer
01.01.2002–31.12.2003    AS ET, Management Accounting Specialist
01.01.1997–31.12.1998    Tartu Student Village, CFO
01.01.1996–31.12.1996    AS Tapila (Valio OY), CFO
01.01.1991–31.12.1996    AS Sirma, CFO
 
 
Education
2006–2012    University of Tampere, doctoral student
2005–2012    University of Tartu, doctoral student
1989–1992    University of Tartu, social psychology
1981–1987    Estonian University of Life Sciences, diplom of Business Administration and Accounting (cum laude)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Management Control and Reporting Symposium (MCaR), Member of the Scientific Committee
2014−...    Theoretical Journal of Accounting, reviewer
2014−...    Baltic Journal of Management, reviewer
2012−...    ATA (Accounting Teachers´ Association ), leader
2009−...    ENROAC (European Network for Research in Organisational and Accounting Change
2006−...    Estonian Economic Association
2006−...    PMA (Performance Management Association)
2006−...    RESPMAN (Responsible Management Research Group, University of Tampere)
2005−...    EAA (European Accounting Association)
2014−2014    European Academy of Management (EURAM) Annual Conference, reviewer
2010−2011    International Journal of Critical Accounting, reviewer
 
 
Creative work
Management Control with the Strategic Management Framework in Estonian Companies and Organizations;
 
 
Additional career information
Teaching:
In English:
Managerial Accounting (Bachelor’s daytime studies) 4,5 EAP.
Intensive week in managerial accounting (20 hours): ABC costing.
In Estonian:
Bachelor’s studies -
Managerial Accounting (daytime, evening, and distance studies) 4,5 EAP.
Master's studies -
Managerial Accounting (MBA) 3 EAP,
Management Control (MBA, MA) 3 EAP,
Advanced Topics in Managerial Accounting (MA) 3 EAP,
Financial and Managerial Accounting (MBA) 3 EAP.

;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2013, Ülle Pärl, Archimedes Foundation , scholarship of Kristjan Jaak
2011, Ülle Pärl, Archimedes Foundation , scholarship of Kristjan Jaak
2009, Ülle Pärl, The Foundation of the University of Tartu, scholarship of Kaleva Travel
2009, Ülle Pärl, Archimedes Foundation , scholarship of Kristjan Jaak
2007, Ülle Pärl, Archimedes Foundation , scholarship of Kristjan Jaak
2006, Ülle Pärl, Archimedes Foundation , scholarship of Kristjan Jaak
2006, Ülle Pärl, Archimedes Foundation , scholarship of Kristjan Jaak
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; SPECIALITY: Management Accounting
 
 
Additional information
ACCA learning provider

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2016
6.2.
2016
6.2.
2016
6.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
1.2.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
1.2.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
1.2.
2012
2.3.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
1.2.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
3.1.
2010
3.4.
2010
3.5.
2010
5.2.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
3.4.
2009
6.6.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
5.2.
2008
3.5.
2007
5.2.
2007
3.2.
2006
3.4.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
3.4.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
1.3.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
  • Leitud 3 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0180037s08Innovatsioonisüsteemi rajasõltuvust arvestava mudeli loomine ja rakendusmehhanismi väljatöötamine väikeriigi näitel01.01.200831.12.2013Urmas VarblaneTartu Ülikool, Majandusteaduskond984 741,41 EUR
ETFETF5850Kulude juhtimine ja controlling avaliku sektori institutsioonides01.01.200431.12.2006Toomas HaldmaTartu Ülikool, Majandusteaduskond23 784,91 EUR
ETFETF7621TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE JA JUHTIMINE AVALIKU SEKTORI INSTITUTSIOONIDES01.01.200831.12.2010Toomas HaldmaTartu Ülikool, Majandusteaduskond35 831,44 EUR
  • Leitud 61 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Ülle Pärl, Rodney Koyte and Salme Näsi (2016). Examining middle managers mediating role in MCS implementation. Prace Naukowe Uniweytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, 441, 164−190.1.2.
Ülle Pärl (2016). (Digi)raamatupidamise seadus annab ettevõtjale suurema vabaduse ja vastutuse. Raamatupidamise Praktik : Rp, 109, 34−38.6.2.
Ülle Pärl (2016). Kulude juhtimine teenindussektoris. Raamatupidamise Praktik : Rp, 106, 24−26.6.2.
Ülle Pärl (2016). Omahind ja kulude struktuur. Raamatupidamise Praktik : Rp, 105, 13−16.6.2.
Ülle Pärl (2016). Eesti firmade kasvuvõimalus peitub andmetes. Infopõhine juhtimine. Äripäev (20).6.3.
Ülle Pärl (2016). Ettevõtte juhtimisarvestuse kvaliteet oleneb juhist. Raamatupidamise Praktik : Rp, 107, 16−18.6.3.
Ülle Pärl (2016). Arvestusspetsialisti kompetentsiraamistik. Raamatupidamise Praktik : Rp (5−6). Äripäeva Kirjastus.6.6.
Ülle Pärl (2016). Integreeritud aruandluse mõju organisatsiooni edukusele. Raamatupidamise Praktik : Rp, 103, 23−25.6.6.
Ülle Pärl (2016). Kas raamatupidajad on liiga targad? Raamatupidaja.ee.6.6.
Ülle Pärl (2016). Kuidas jõuda finantsaruandluselt integreeritud aruandluseni. Raamatupidamise Praktik : Rp. Äripäeva Kirjastus.6.6.
Ülle Pärl (2016). Raamatupidaja kui integreeritud mõtlemise ja juhtimise eestvedaja. Raamatupidamise Praktik : Rp. Äripäeva Kirjastus.6.6.
Aleksei Nazarov, Ülle Pärl (2015). The quality of performance measurement systems at the Estonian Ministry of Agriculture. Zeszyty Teoretyczne Rachukowości, 84 (140), 139−157.1.2.
Ülle Pärl (2015). Kuidas saada heaks raamatupidajaks? raamatupidaja.ee.6.6.
Pärl, Ü (2014). The role of dialogue between executives and ground-level employees mediated by MACS. Baltic Journal of Management, 9 (2), 189−212.1.1.
Pärl, Ülle; Valts, Maris (2014). Audit Committees in Estonian Public Interest Entities: A Preliminary Assessment. Journal of Management and Change, 1/2 (32/33), 26−42.1.2.
Pärl, Ü (2014). Ärimaailmas jääb stabiilsust üha vähemaks. Kaja: kommunikatsiooni ja suhtekorralduse ajakiri, 14, 48−50.6.3.
Pärl, Ülle (2014). Majandusarvestuse õpetajad panustavad kutse arengusse. Äripäev, Raamatupidaja, 1−2.6.6.
Pärl, Ü. (2013). Learning About a Social System in the Change Process of Your Own Organization An Analysis of an Analysis. Journal of Management and Change, 105−123.1.2.
Pärl, Ü.; Näsi, S. (2013). The chain of MACS. 9th European Network for Research in Organisational & Accounting Change (ENROAC) conference, Jyväskylä, Finland, 5-7.06.2013. 1−22.3.4.
Pärl, Ü. (2013). The role of dialogue between executives and ground level employees mediated by MACS. In: (1−25).EAA 36th Annual Congress, Paris, France, 6-8.05.2013. 5.2.
Pärl, Ü. (2012). Modelling Communication Processes in Management Accounting and Control Systems. International Journal of Critical Accounting, 4 (1), 92−110.10.1504/IJCA.2012.045783.1.2.
Pärl, Ülle (2012). Understanding the Role of Communication in the Management Accounting and Control Process. (Doktoritöö, University of Tampere). Tampere, Finland: Tampere University Press.2.3.
Pärl, Ülle (2012). The Role of Communication in MAC. From Strategy to Delivery: PMA 2012 Conference: From Strategy to Delivery, 11‐13 July 2012, Fitzwilliam College, University of Cambridge, UK Conference proceedings. Cambridge, UK: Institute for Manufacturing, 1−20.3.4.
Pärl, Ülle; Näsi, Salme (2012). Rethinking the Role of Management Accounting in Organization. The Dialogical View of MACS. Programme and Collected Abstracts: European Accounting Association 35th Annual Congress 9-11 May 2012 Ljubljana, Slovenia. Ed. Valentincic, A., Slapnicar, S., Lapanja, M., Drolc, T., Pucelj, J., Koren, J. Ljubljana, Slovenia, 416.5.2.
Pärl, Ülle (2011). A semiotic alternative to communication in MACS processes. Sign Systems Studies, 183−208.1.2.
  • Leitud 16 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
The Effect of Audit Committee Formation and Activity on Organisations in EstoniaMaris ValtsmagistrikraadÜlle PärlKaitstud2014Estonian Business School (EBS Education OÜ)
Analysis of the Performance Measurement System of the Ministry of AgricultureAleksei NazarovmagistrikraadÜlle PärlKaitstud2014Estonian Business School (EBS Education OÜ)
Changing the Financial Planning in a Multi-Location Concern Through Sales and Operations PlanningTiiu KurgmagistrikraadÜlle PärlKaitstud2015Estonian Business School (EBS Education OÜ)
Computer-assisted translation in accounting information systemsHõbejõgi, TaavidoktorikraadÜlle PärlJuhendamiselEBS
Eesti finantsjuhtide profiili uuringImmo IlmjärvmagistrikraadÜlle PärlKaitstud2015Estonian Business School (EBS Education OÜ)
Events based AIS for recording accounting transactionsHõbejõgi, TaavidoktorikraadÜlle PärlJuhendamiselEstonian Business School (EBS Education OÜ)
Impact of corporate taxation on Foreign Direct Investment into Special Purpose Entities in Europe. Urmas KaarlepdoktorikraadÜlle PärlJuhendamiselEstonian Business School (EBS Education OÜ)
Keskastme juhi roll tegevuspõhise kuluarvestuse juurutamiselMeelis SeppammagistrikraadÜlle PärlKaitstud2015Estonian Business School (EBS Education OÜ)
Kliente teenindavate töötajate eesmärkide seadmine ja tulemuslikkuse mõõtmine teadmusmahukas ettevõttesKristel VahermagistrikraadÜlle PärlJuhendamiselEstonian Business School (EBS Education OÜ)
Performance measurement system in Ericsson RECA Supply: analysis and proposal for improvementOlga AntonovamagistrikraadÜlle PärlKaitstud2012Estonian Business School (EBS Education OÜ)
The Examination of Corporate Social Responsibility Disclosures According to Assessment Grid.Anastassia RogotskajamagistrikraadÜlle PärlKaitstud2014Estonian Business School (EBS Education OÜ)
Tulemuslikkuse hindamise täiustamine tasakaalus tulemuskaardi abil finantsteenuste ettevõtte näitelLauri LõugasmagistrikraadÜlle PärlKaitstud2013Estonian Business School (EBS Education OÜ)
TULEMUSLIKKUSE MÕÕTMINE AS ELCOTEQ TALLINNASMartin KõivmagistrikraadÜlle PärlKaitstud2011Estonian Business School (EBS Education OÜ)
Tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi loomine ettevõttes AS M ja P Nurst Harri NõulikmagistrikraadÜlle PärlKaitstud2014Estonian Business School (EBS Education OÜ)
Väikeettevõtte tulemuslikkuse juhtimine ja mõõtmineMarianne RekkaromagistrikraadÜlle PärlKaitstud2016Estonian Business School (EBS Education OÜ)
Võtmemõõdikute väljatöötamise protsess kui muudatuste juhtimine, AS Schenker näitelKristel AnnusmagistrikraadÜlle PärlKaitstud2016Estonian Business School (EBS Education OÜ)