See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
6664527
britt.petjarv@tktk.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2013–...   
Tallinna Tehnikakõrgkool, Humanitaar- ja majandusainete keskus, Humanitaar- ja majandusainete keskuse juhataja (1,00)
01.09.2007–31.08.2013   
Tallinna Tehnikakõrgkool, Humanitaar- ja majandusainete keskus, saksa keele lektor, humanitaarainete keskuse e-õppe tugiisik (1,00)
2007–2008   
Tallinna Saksa Kultuuriinstituut, Täiskasvanutele mõeldud saksa keele kursuste läbiviimine (0,25)
2004–2007   
Tallinna Saksa Kultuuriinstituut, Lapsepuhkus (1,00)
2003–2004   
Tallinna Saksa Kultuuriinstituut, täiendkoolituste korraldamine saksa keele õpetajatele (1,00)
01.01.2002–31.12.2004   
Kadrioru Saksa Gümnaasium, saksa keele õpetaja
1997–2003   
Tallinna Saksa Kultuuriinstituut, saksa keele kursuste läbiviimine täiskasvanutele (1,00)
01.01.1997–31.12.2005   
Saksa Majandusesindus, saksa keele suuline järeltõlge
 
 
Haridustee
2016–2018   
Tallinna Ülikool, Hariduse juhtimine, MA, cum laude
1996–2001   
Tallinna Pedagoogikaülikool, Saksa keele õpetaja, lisaerialaga inglise keele õpetaja, MA, cum laude
1993–1996   
Tallinna 54. KK, praegune Tallinna Saksa Gümnaasium
 
 
Loometöö
E-õppe kursuse "Täiendav inglise keele õpe" projektijuht, e-kursuse kvaliteedimärk 2018.
E-õppe kursus "Deutsch für Fernstudium", e-õppe kvaliteedimärk 2010.
Rahvusvaheline e-õppe kursuse "ADOK- Deutsch und Automatisierung im online-Kurs" kaasautor, 2012.
 
 
Lisainfo
Oman sotsiaalteaduste magistrikraadi hariduse juhtimises ning töötan humanitaar- ja majandusainete keskuse juhatajana ja juhtimise õppejõuna Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Teaduspõhiselt on minu huviorbiidis kõrghariduspoliitika, täiskasvanuõpe, elukestev õpe, hariduspsühholoogia ja eestvedamine.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2019, Britt Petjärv, Kasvatusteaduslike tööde riiklikul konkursi II koht tööga „Enesejuhitud õppimise toetamine võimekususkumuste mõjutamisega inseneeria valdkonna üliõpilaste näitel“. Korraldaja Eesti Teadusagentuur.
2012, Britt Petjärv, Aasta võõrkeelealane tegu 2012 innovaatilise automatiseerimise ja saksa keele online kursuse "ADOK" eest
 
 
Lisainfo
Täienduskoolitus:
2021 - Treening "Õppejõud kui esmatasandi juht" (Tiit Kõnnusaar)
2020 - E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle (TÜ, 3 EAP, Triin Marandi)
2020 - Ettevõtlusõppe meistriklass (EduTegu)
2019 - Muudatuste juhtimine. Koostöökultuuri arendamine ja organisatsiooni juhtimine üksuste liitmise ajal (ERE koolitus)
2018 - Ümberpööratud auditoorium (Taavi Vaikjärv)
2018 - EURASHE 28. konverents – Tallinn 2018
2018 - Teaching for learning - the university perspective (TÜ konverents)
2017 - Muutuv õpikäsitus - kuidas see klassiruumis välja näeb?
2016 - Juhtimine (6 EAP); Organisatsioonikäitumine (6 EAP), TTÜ
2014 - Eriala õpetamine inglise keeles
2014 - Kommunikatsioon õppejõu töös
2014 - Mõjus esinemine
2014 - Akadeemiline inglise keel III: akadeemilise inglise keele grammatika
2014 - Akadeemiline inglise keel II: akadeemiline kirjutamine
2014 - Erialakeelte õpetamise alane seminar "Keel kui töövahend"
2013 - Ettevõtlike hoiakute arendamine kõrgkooliõppes valdkondadevahelise koostöö kaudu
2013 - Ajajuhtimine õppejõu töö tõhusamaks korraldamiseks
2013 - Läbipõlemise ennetamine õppejõu töös
2012 - Arenguvestluse läbiviimine
2011 - Veebipõhine keeleõpe - praktilised lahendused V
2011 - Keeleõppeprogrammi "Quizlet" koolitus
2010 - Uued suunad keeleõppes"
2010 - Haridustehnoloogia seminar "Kes? Kus? Millal?"
2010 - Väljundipõhise hindamine keeleõppes
2010 - Väljundipõhine hindamine keeleõppes - õpiväljundite, hindamismeetodite- ja kriteeriumite sidusus
2009 - Keeleõppe õpiväljundid ja väljundipõhine hindamine
2009 - Deutsch in der internationalen Fachkommunikation "Technik/Ingenieurwesen"; Goethe Institut, München
2009 - Õppimist toetavad õppemeetodid
2009 - Aktiivsed õppemeetodid ja üliõpilaste motiveerimine
2008 - E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle
2008 - E-õppe metoodikad ja õpikeskkonnad
2008 - Veebipõhiste kursuste läbiviimine
Ettekanded seminaridel/konverentsidel:

2021 - "Millised õppimisega seotud aspektid mõjutavad edasijõudmist kõrgharidusõppes?" (TTK UAS)

2014 - Conference "Modern Methodology and Practices for Teaching Foreign Languages: Tradition and Innovation", Defence College of Estonia

2013 esinemine ettekandega "Brückenschlag zwischen Automatiserung und Deutsch als Fremdsprache" rahvusvahelise seminari raames International Week for Language Teachers – "Innovative Methods in Language Teaching and Learning", Tampere University of Applied Sciences

2012 esinemine ettekandega intergreeritud keeleõppest inseneeria valdkonnas konverentsil "Moodlemoot", Münster, Saksamaa.

2011 Võrgustik võrgutab seminar "Igaüks on oma õnne sepp". Ettekanne "Paremate tulemusteni keeleõppes".

2010 e-õppe infopäev "Uued suunad keeleõppes". Rahvusvahelises koostöös (Erasmus projekt) valminud e- õppe moodulite tutvustamine (automatiseerimine ja projektialane saksa keel), Sisekaitseakadeemia.

Lõppenud projektid

5.10.2021
6664527
britt.petjarv@tktk.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2013–...   
TTK University of Applied Sciences, Centre for Humanities and Economics, Head of the Centre for Humanities and Economics (1,00)
01.09.2007–31.08.2013   
TTK University of Applied Sciences, Centre for Humanities and Economics, lecturer of German language, E-Learning support in the centre for humanities (1,00)
2007–2008   
Goethe-Institut Tallinn, Teacher (0,25)
2004–2007   
Goethe-Institut Tallinn, Maternity leave (1,00)
2003–2004   
Goethe-Institut Tallinn, Assistant (1,00)
01.01.2002–31.12.2004   
Kadrioru German Gymnasium, teacher of German
1997–2003   
Goethe-Institut Tallinn, Teacher (1,00)
01.01.1997–31.12.2005   
German Trade Mission, interpreter
 
 
Education
2016–2018   
University of Tallinn, Educational Management, MA, cum laude
1996–2001   
Tallinn Pedagogical University, teacher of German and English, cum laude
1993–1996   
Tallinn Secondary School No 54
 
 
Creative work
Online-course "Complementary English course", quality sign of E-Learning 2018.
E-Learning course "Deutsch für Fernstudium", quality sign of E-Learning.
Co-author of the international E-Learning course "ADOK - Automation and German in the online-course",.
 
 
Additional information
I hold a Master of Arts in Social Sciences in Educational Leadership and I work as a head of the Centre for Humanities and Economics at Tallinna Tehnikakõrgkool UAS as well as a lecturer of management and leadership. My field of knowledge encompasses HE pedagogy and policies, life long learning, learning psychology and leadership.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2019, Britt Petjärv, 2nd place in the national competition for educational research papers with the work “Supporting self-directed learning by influencing ability beliefs on the example of engineering students”. Organized by the Estonian Research Agency.
2012, Britt Petjärv, European Language Label 2012 for the language project "Automation and German in the online course"
 
 
Additional information
Further training:

2021 - Training "Lecturer as a first level leader" (Tiit Kõnnusaar)
2020 - Creation of an e-course in the learning environment Moodle (UT, 3 ECTS, Triin Marandi)
2020 - Entrepreneurship Master Class (EduTegu)
2019 - Change Management. Development of a culture of cooperation and organizational management during the merger of units (ERE training)
2018 - Inverted auditorium (Taavi Vaikjärv)
2018 - 28th EURASHE Conference - Tallinn 2018
2018 - Teaching for learning - the university perspective (UT conference)
2017 - Changing perception of learning - what does it look like in the classroom?
2016 - Management (6 ECP); Organizational Behaviour (6 ECP), Tallinn University of Technology

2014: Teaching Academic Subject in English, (Ü.Sihver and U.Erik, Estonian University of Life Sciences)

2014: Communication skills in the work of a lecturer (Tallinn University)

2014: Effective performance (TU)

2014: Academic English III (TU)

2014: Academic English II (TU)

2014: Seminar for Language for Special Purposes: "Language as a Tool" (University of Tartu)

2013: Developing of enterpreneurial attitude on the basis of integreated learning (TU)

2013: Time management to enhance the work of lecturer (TU)

2013: Preventing burnout in academic work

2012: Conducting Appraisal interviews (Addenda, K.Alujev)

2011: Web-based language learning - practical solutions V

2011: Language learning software "Quizlet"

2010: New trends in language learning

2010: Seminar about educational technology "Who? Where? When?"

2010: Outcome-based assessment in language teaching

2010: Outcome-based assessment in language teaching - integration of outcomes, evaluation methods- and criteria

2009: Deutsch in der internationalen Fachkommunikation "Technik/Ingenieurwesen"; Goethe Institut, München

2009: Learning supportive methods

2009: Active learning methods and students motivation

2008: Creating e-courses in Moodle

2008: Moethods of e-learning and learning environments

2008: Conducting web-based courses
Presentations at seminars and conferences:

2021 - "What aspects of learning affect progression in higher education?" (TTK UAS)

2014 - Conference "Modern Methodology and Practices for Teaching Foreign Languages: Tradition and Innovation", Defence College of Estonia

2013 - Presentation "A Bridge between Engineering and Language Learning " at the International Week for Language Teachers - "Innovative Methods in Language Teaching and Learning", Tampere University of Applied Sciences

2012 - Presentation about content and language integrated learning(CLIL) in the field of engieering at an international conference "Moodlemoot", Germany

2011 - Presentation at the E-Learning seminar: For Better Results in Language Learning, The Estonian Information Technology College

2010 - Presentation at the E-learning seminar "New Trends in Language Learning"

Completed projects

Publications

5.10.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 4 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
1.2.1.3.5G34-NO14-01341E-CBA E-CBA 01.12.202030.11.2022Helen KiisTallinna Tehnikakõrgkool12 000,00 EUR
1.; 1.1.7-3.1/2418-11Koostööleping20.11.201830.01.2019Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskus8 960,43 EUR
1.1.5.3.2014-2020.1.05.20-0604Tallinna Tehnikakõrgkooli praktikasüsteemi arendamine01.03.202130.06.2022Eda VaheroTallinna Tehnikakõrgkool85 472,60 EUR
1.2.2.4.9G34-MU14-VAKEN2020 VAKEN 15.05.202001.10.2021Helen KiisTallinna Tehnikakõrgkool75 100,00 EUR (kogurahastus 75 100,00 EUR)