Kadri Muischnek

15.01.1965
kadri.muischnek@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.08.2018    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, arvutilingvistika dotsent (0,25)
01.01.2016–31.08.2018    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia vanemteadur (0,75)
01.09.2013–31.12.2015    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia vanemteadur (0,75)
01.09.2013–31.12.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, arvutilingvistika dotsent (0,25)
01.09.2011–31.08.2013    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, üldkeeleteaduse dotsent (0,25)
01.09.2008–31.08.2013    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia vanemteadur (0,75)
01.09.2008–31.08.2011    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, dotsent (0,25)
01.01.2008–31.08.2008    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, erakorraline teadur (1,00)
01.09.2006–31.12.2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, arvutilingvistika teadur (1,00)
01.09.2005–31.08.2006    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofiateaduskonna dekanaat, erakorraline teadur (0,15)
01.09.2005–31.08.2006    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, arvutilingvistika teadur (0,85)
2005–2006    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Keeleteaduse ja -tehnoloogia doktorikool, erakorraline teadur (0,15)
2005–2006    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Üldkeeleteaduse osakond, Üldkeeleteaduse õppetool, Teadur (0,85)
01.09.2002–31.08.2005    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, arvutilingvistika teadur (1,00)
1992–2005    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond, Teadur (1,00)
 
 
Haridustee
2000–2006    PhD Tartu ülikool
1998–1998    Tartu Ülikool, MA üldkeeleteaduse alal
1983–1988    TRÜ filoloogiateaduskonna eesti keele ja kirjanduse eriala
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−2017    Konverentsi NoDaLiDa programmikomitee liige
2016−2016    LREC (Language Resources and Evaluation Conference) teaduskomitee liige
2016−2016    6th General PARSEME Meeting programmikomitee liige
2015−2017    riikliku programmi "Eesti keele keeletehnoloogiline tugi" projekti "Sihipärane süntaks korpuste jaoks" vastutav täitja
2015−2015    6th General PARSEME Meeting programmikomitee liige
2013−2013    NODALIDA (Nordic Conference on Computational Linguistics) programmikomitee liige
2011−2014    riikliku programmi Eesti keeletehnoloogia projekti "Vahendid teksti mitmekihiliseks märgendamiseks (rakendatuna Koondkorpusele)" juht
2010−2010    riikliku programmi "Eesti keele keeletehnoloogiline tugi" projekti "Eesti keele koondkorpuse esituse ja kasutusvõimaluste arendamine" juht
2009−2009    NODALIDA (Nordic Conference on Computational Linguistics) programmikomitee liige
2006−2009    riikliku programmi "Eesti keele keeletehnoloogiline tugi" projekti "Eesti keele koondkorpus" juht
2004−2005    riikliku programmi „Eesti keel ja rahvuslik mälu“ Keeletehnoloogia allprogrammi projekti „Eesti keele koondkorpus“ juht

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: korpuslingvitika; eesti keele süntaktiline ja morfosüntaktiline struktuur ning selle formaliseerimine; masintõlge; püsiühendid ning nende automaattöötlus

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
3.4.
2017
6.3.
2017
3.1.
2016
3.4.
2015
1.2.
2014
3.1.
2014
3.4.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
3.4.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
2.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
4.2.
2012
1.1.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
3.4.
2009
3.4.
2008
5.2.
2008
3.4.
2007
4.2.
2007
1.2.
2006
2.3.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
5.2.
2006
6.6.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
1.2.
2004
3.4.
2004
6.2.
2004
6.6.
2004
1.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
6.3.
2003
1.3.
2002
3.2.
2002
3.3.
2002
3.4.
2002
6.3.
2002
2.2.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
6.3.
2001
1.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
1999
1.2.
1998

Kadri Muischnek

15.01.1965
kadri.muischnek@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.08.2018    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics, Associate Professor of Computational Linguistics (0,25)
01.01.2016–31.08.2018    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Computer Science, Senior Research Fellow in Language Technology (0,75)
01.09.2013–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Senior Research Fellow in Language Technology (0,75)
01.09.2013–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Associate Professor of Computational Linguistics (0,25)
01.09.2011–31.08.2013    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Associate Professor in General Linguistics (0,25)
01.09.2008–31.08.2013    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Senior Research Fellow in Language Technology (0,75)
01.09.2008–31.08.2011    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Associate Professor (0,25)
01.09.2006–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow (1,00)
2005–2006    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Department of General Linguistics, Chair of General Linguistics, Researcher (0,85)
01.09.2002–31.08.2005    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow (1,00)
1992–2005    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Department of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Researcher (1,00)
 
 
Education
2000–2006    PhD student at Tartu University
1998–1998    MA in General Linguistics
1983–1988    Tartu State University, Estonian philology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−2017    NoDaLiDa Program Chair
2016−2016    LREC (Language Resources and Evaluation Conference) Scientific Committee member
2016−2016    6th General PARSEME Meeting PC member
2015−2017    project leader of the project "Sihipärane süntaks korpuste jaoks" (Syntax for corpus annotation)
2015−2015    6th General PARSEME Meeting, PC member
2013−2013    PC member of NODALIDA (Nordic Conference on Computational Linguistics)
2011−2014    project leader of the project "Resources for the multi-layer annotation of an estonian text (applied to the Estonian reference Corpus)" financed by the National Programme for Estonian Language Technology
2010−2010    project leader of the project "Developing the usage possibilities and codings of the Estonian Reference Corpus" financed by the National Programme for Estonian Language Technology
2009−2009    PC member of NODALIDA (Nordic Conference on Computational Linguistics)
2006−2009    project leader of the project "Eesti keele koondkorpus (The Corpus of Estonian)" financed by the state program "Language Technology Support for Estonian"
2004−2005    project leader of the project "Eesti keele koondkorpus" (The Corpus of Estonian), financed by the state program "Eesti keel ja rahvuslik mälu" (Estonian Language and National Memory) 2004-2008

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIALITY: corpus linguistics; syntactic and morphosyntactic structure of Estonian and its formalisations; macgine translation; multi-word units and their automated processing
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
3.4.
2017
6.3.
2017
3.1.
2016
3.4.
2015
1.2.
2014
3.1.
2014
3.4.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
3.4.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
2.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
4.2.
2012
1.1.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
3.4.
2009
3.4.
2008
5.2.
2008
3.4.
2007
4.2.
2007
1.2.
2006
2.3.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
5.2.
2006
6.6.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
1.2.
2004
3.4.
2004
6.2.
2004
6.6.
2004
1.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
6.3.
2003
1.3.
2002
3.2.
2002
3.3.
2002
3.4.
2002
6.3.
2002
2.2.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
6.3.
2001
1.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
1999
1.2.
1998