Margo Hurt

9.03.1972
0037253736731
margo.hurt@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–...    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, vesiviljeluse osakond, vähimajanduse lektor (0,10)
01.09.2016–...    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, vesiviljeluse osakond, ihtüoloog (0,90)
01.07.2005–31.08.2016    Eesti Maaülikool, ihtüoloog (1,00)
1994–2005    Keskkonnaministeerium, Võrumaa keskkonnateenistuse juhataja asetäitja, peaspetsialist (1,00)
 
 
Haridustee
1993–2003    Eesti Põllumajandusülikool, magistrantuur
1989–1993    Eesti Põllumajandusülikool
1986–1989    Vastseliina Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2003−...    Jõevähi töörühma juhtimine

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; CERCS ERIALA: T270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
5.2.
2015
1.1.
2013
3.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008

Margo Hurt

9.03.1972
0037253736731
margo.hurt@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2016–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Aquaculture, lecturer of crayfish farming (0,10)
01.09.2016–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Aquaculture, ichthyologist (0,90)
01.07.2005–31.08.2016    Estonian University of Life Sciences, ichthyologist (1,00)
1994–2005    Ministry of Environment, Other staff (1,00)
 
 
Education
1993–2003    Estonian Agricultural University, master's course
1989–1993    Estonian Agricultural University
1986–1989    Vastseliina high school
 
 
R&D related managerial and administrative work
2003−...    lead of crayfish working group

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; CERCS SPECIALTY: T270 Environmental technology, pollution control
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
5.2.
2015
1.1.
2013
3.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008