18.04.1988
tammik.helena@gmail.com

Teenistuskäik

Haridustee
2010–2012   
Tallinna Ülikool, Keskkonnakorraldus, MSc
2007–2010   
Tallinna Ülikool, Geoökoloogia, BSc
1995–2007   
Koeru Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...   
Eesti Geograafia Seltsi Noorteklubi, liige
2010−...   
MTÜ Eesti Geoinformaatika Selts, liige
5.04.2018
18.04.1988
tammik.helena@gmail.com

Career

Education
2010–2012   
Tallinn University, Environmental Management, MSc,
2007–2010   
Tallinn University, Geoecology, BSc,
1995–2007   
Koeru High School (Estonia)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...   
Estonian Geographical Society Youth Club, member
2010−...   
Estonian Geoinformatics Society, member
5.04.2018