Krista Kodres

15.10.1957
6267325
5156606
krista.kodres@artun.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.12.2015–...    Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus, Vanemteadur (0,20)
2003–...    Eesti Kunstiakadeemia, Kunstikultuuri teaduskond, Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut, Professor (1,00)
Alates 2003 Eesti Kunstiakadeemia professor
1997-2003 Eesti Kunstiakadeemia erakorraline professor
1995-1998 Eesti Kunstiakadeemia prorektor
1993-1995 Eesti Kunstiakadeemia teadusprorektor
1991-1993 Eesti Arhitektuurimuuseumi teadussekretär
1980-1990 Kultuurimälestiste Riiklik projekteerimise Instituut, kunstiajaloolane
2014–30.11.2015    Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut, Vanemteadur (0,20)
2007–2013    Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut, Vanemteadur (0,25)
 
 
Haridustee
1999–1999    Eesti Kunstiakadeemia, filosoofiadoktor kunstiteaduse alal
1987–1992    Moskva Üleliiduline Kunstiteaduse Instituut, aspirantuur, kunstiteaduste kandidaat
1975–1980    Tartu Riiklik Ülikool, ajalugu ja kunstiajalugu
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Soome Akadeemia sihtfinantseerimise rahvusvahelise ekspertgrupi liige
2014−...    Leipzigi Ülikooli professuuri rahvusvahelise hindamisnõukogu liige
2012−...    Rahvusvahelise initsiatiivgrupi "Baroque in the North" liige (Paderborni ülikool, Saksamaa)
2012−...    Gdanski Ülikooli akadeemilise kunstiteadusliku väljaande Porta Aurea kollegiumi liige
2010−...    Acta Universitatis Talliniensis. Artes sarja toimetuskollegiumi esinaine
2009−...    Soome Akadeemia sihtfinantseerimise rahvusvahelise ekspertkomisjoni liige
2009−...    Eesti ülikoolide Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool, nõukogu liige
2008−...    Ülemaailmse kustiteadlaste ühingu CIHA (Comitè International d'histoire de l'art) liige, Eesti Kunstiteadlaste Ühingu titulaaresindaja
2007−...    Helsingi ülikooli kunstiteaduse professuuri konkursi ekspert
2007−...    Eesti Ajaloomuuseumi aastaraamatu Varia historica toimetuskollegiumi liige
2006−...    EKA kunstiteaduse doktoriõppekava juht
2006−...    Böckler-Mare-Balticum-Stiftung kuratooriumi liige
2006−...    TKN humanitaarteaduste ekspertgrupi liige
2004−...    Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse doktorinõukogu esinaine
1998−...    Koguteose "Eesti kunsti ajalugu" peatoimetaja
2005-.... "Acta Historiae Artium Balticae" rahvusvahelise kolleegiumi liige
2002-.... "Kunstiteaduslikke Uurimusi" kolleegiumi liige
2004-.... Läti Kunstiakadeemia doktorinõukogu välisekspert
2004-.... Riikliku "Pühakodade programmi" "Pühakodade inventeerimisprogrammi" juht
2000-2004 Eesti Teadusfondi humanitaarteaduste nõukogu liige
2003-.... EKA restaureerimiseriala magistrinõukogu esinaine
1999-2002 Eesti Kunstiteadlaste Ühingu esinaine
1993-1998 EKA prorektor ja teadusprorektor
1991-1993 Arhitektuurimuuseumi teadussekretär
2015−2018    teadusnõukogu liige: Herder-Institut für historsiche Ostmitteluropaforschung, Institut der Leibnitz-Gesellschaft, Marburg
2015−2018    Ida-Euroopa Humanitaarteaduste Keskus (Geisteswissenschaftliche Zentrum für Osteuropa=GWZO) Leipzigis, teadusnõukogu liige
2014−2014    Soome Akadeemia sihtfinantseerimise rahvusvahelise ekspertgrupi liige
2013−2013    Leipzigi ülikooli juures asuva Kesk- ja Ida-Euroopa ajaloo ja kultuuri uurimiskeskuse (GWZO Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas) rahvusvahelise evalveerimiskomisjoni liige
2011−2011    Soome Akadeemia sihtfinantseerimise rahvusvahelise ekspertgrupi liige
2007−2007    Uppsala ülikooli teaduse evalveerimise rahvusvahelise ekspertgrupi liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Krista Kodres, Ervin Pütsepa mälestusfondi preemia monograafia eest (Esitledes iseend. Tallinnlane ja tema elamu varauusajal. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2014)
2014, Krista Kodres, Eesti Vabariigi teaduspreemia humanitaarteaduste vallas monograafia "Esitledes iseend. Tallinlane ja tema elamu varauusajal" eest
2013, Krista Kodres, EV Valgetähe kolmanda klassi orden
2006, Krista Kodres, Böckler-Mare-Balticum-Stiftung autasu
2005, Krista Kodres, Eesti Vabariigi kultuuri aastapereemia "Eesti kunsti ajalugu 1520-1770" eest
2005, Krista Kodres, Eesti ajalookirjanduse aastapreemia diplom "Eesti kunsti ajalugu 1520-1770" eest
2002, Krista Kodres, Eesti Kultuurkapitali aastapreemia riigi arhitektuuripoliitika kava väljatöötamise eest (kollektiivis).
2001, Krista Kodres, Eesti Kultuurkapitali aastapreemia raamatu "Ilus maja, kaunis ruum" eest.
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.5. Kunstiteadus; PÕHISUUND: Varauusaegne arhitektuur ja kunst, kunstiajaloo historiograafia, kunstiteaduse teooriad ja metodoloogia, Eesti arhitektuur ja disain 20. sajandil
 
 
Lisainfo
kunstiteaduse kandidaat

filosoofiadoktor
Üleliiduline Kunstiteaduste Instituut Moskvas, 1992
Eesti Kunstiakadeemia, 1999

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2014
2.1.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
4.1.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
2.2.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
3.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
3.2.
2008
4.1.
2008
4.1.
2008
3.2.
2006
3.2.
2006
4.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
4.1.
2005
1.1.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
2.2.
2001

Krista Kodres

15.10.1957
6267325
5156606
krista.kodres@artun.ee

Career

Institution and occupation
01.12.2015–...    Tallinn University, School of Humanities, Institute of History, Archaeology and Art History, Senior Researcher (0,20)
2003–...    Estonian Academy of Arts, Faculty of Art and Culture, Institute of Art History and Visual Culture, Professor (1,00)
Since 2003 Professor at the Estonian Academy of Arts
1997-2003 extraordinary professor at the Estonian Academy of Arts
1995-1998 vice rector of the Estonian Academy of Arts
1993-1995 academic vice rector of the Estonian Academy of Arts
1991-1993 academic secretary of Estonian Museum of Architecture
1980-1990 State Institute of National Heritage, art historian
2014–30.11.2015    Tallinn University, Institute of History, Senior Researcher (0,20)
2007–2013    Tallinn University, Institute of History, Senior Researcher (0,25)
 
 
Education
1999–1999    Estonian Academy of Arts, PhD in art history
1987–1992    Moscow Allunion Institute of Art History, candidate of art history
1975–1980    University of Tartu, history and art history
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    member of grant evaluation committee of Finnish Academy
2014−...    Member of the professorship evaluation committee of Leipzig University
2012−...    Member of the international initiative "Baroque in the North" (University of Paderborn, Germany)
2012−...   
2010−...    Acta Universitatis Talliniensis.Chief of the board of Artes series
2009−...    Member of the international expert committee of Finnish Academy
2009−...    Doctoral school of Cultural Studies and Arts, member of the board
2008−...    Titular member of CIHA
2007−...    Expert of the professorship elections in art history of University of Helsinki
2007−...    Annual publication of Estonian History Museum Varia historica, member of editorial board
2006−...    Director of doctoral studies programm of Institute of Art History
2006−...    Böckler-Mare-Balticum-Stiftung member of curatorial board
2006−...    Member of the expert group of the Research Competency Council
2004−...    Chairwomen of the doctoral council in art history of Estonian Academy of Arts
1998−...    Editor-in-chief of "History of Estonian Art"
2005-.... "Acta Historiae Artium Balticae", member of international editorial board
2002-.... "Kunstiteaduslikke Uurimusi/Studies in Art and Architecture", member of the editorial board
2004-.... Latvian Academy of Arts, external expert of the doctoral committee
2004-.... state programme "Sacral architecture", head of the subprogramme "Inventory of Estonian Churches"
2000-2004 Estonian Science Foundation, member of the board of humanities
2003-... Estonian Academy of Arts, head of the MA board for the speciality "Conservation of national heritage"
1999-2002 head of the Estonian Society of Art Historians
1993-1998 Estonian Academy of Arts, vice rector
1991-1993 academic secretary of Estonian Museum of Architecture
2015−2018    member of the scientific committee: Herder-Institut für historsiche Ostmitteluropaforschung, Institut der Leibnitz-Gesellschaft, Marburg
2015−2018    Memeber of scientific advisory board of Eastern European Humanistic Research (Geisteswissenschaftliche Zentrum für Osteuropa=GWZO) in Leipzig
2014−2014    Member of intenational grant' evaluation committee of Finnish Academy
2013−2013    Member of international committe for evaluation of Centre for Research of History and Culture of East- and Middle-Europe in University of Leipzig
2011−2011    Member of international expert committee of Finnish Academy
2007−2007    member of the international expert group of the research evaluation in University of Uppsala

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Krista Kodres, Ervin Pütsep' Prize for the monograph Presenting Oneself. Tallinn' bourgeois and his dwelling in Early modern period. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2014
2014, Krista Kodres, The state research award in the field of humanities for the monogrpah "Presenting Oneself. Tallinn' bourgeois and his Dwelling in Early Modern Period"
2013, Krista Kodres, State White Star decoration, 3rd class
2006, Krista Kodres, Böckler-MAre-Balticum-Stiftung award
2005, Krista Kodres, Annual cultural award of Estonian Republic for "History of Estonian Art 1520-1770"
2005, Krista Kodres, Annual award (diploma) of Estonian history writings for "History of Estonian Art 1520-1770"
2002, Krista Kodres, Annual award of the Estonian Cultural Endowment for the elaboration of state architectural policy (collective).
2001, Krista Kodres, Annual award of Estonian Cultural Endowment for the book "Beatiful house, pretty rooms".
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.5. Aesthetics and Arts Research; SPECIALITY: Art and architecture of Early Modern period, hisotriography of art history, theorie and methodology of art history, Estonian architecture and design in 20th century
 
 
Additional information
candidate of art history

doctor of philosophy
All-union Institute for Art Studies, Moscow, 1992
Estonian Academy of Arts, 1999

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2017
1.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
1.1.
2014
2.1.
2014
3.2.
2014
4.1.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
4.1.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
2.2.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
3.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
3.2.
2008
4.1.
2008
4.1.
2008
3.2.
2006
3.2.
2006
4.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
4.1.
2005
1.1.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
2.2.
2001
  • Leitud 21 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF grant"Eesti kunsti ajaloo" 6-köitelise väljaande koostamine01.01.199831.12.2002Krista KodresEesti Kunstiakadeemia0,00 EUR
MUUS03-15/0199L"Eesti kunsti ajaloo" 6/II (1970-91) üldtoimetamine01.01.201501.09.2015Krista KodresEesti Kunstiakadeemia; Eesti Kunstiakadeemia, Kunstikultuuri teaduskond1 188,00 EUR
MUUS02-14/0696"Eesti kunsti ajalugu 1770-1840" (3. köide) artiklite üldtoimetamine20.08.201401.12.2014Krista KodresEesti Kunstiakadeemia; Eesti Kunstiakadeemia, Kunstikultuuri teaduskond, Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut880,00 EUR
MUUS03-15/0200L"Eesti kunsti ajalugu" 6/II (1970-91) väljaandmine01.01.201501.09.2015Krista KodresEesti Kunstiakadeemia; Eesti Kunstiakadeemia, Kunstikultuuri teaduskond, Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut235,00 EUR
MUUS02-15/0527L"Eesti kunsti ajalugu" kd 6/II, 1969-1991 jaoks tehtav uurimistöö ja teksti kirjutamine01.06.201501.10.2015Krista KodresEesti Kunstiakadeemia; Eesti Kunstiakadeemia, Kunstikultuuri teaduskond; Eesti Kunstiakadeemia, Kunstikultuuri teaduskond, Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut2 065,00 EUR
MUUEKA VEesti kunsti ajalugu periood 1900-1940 uurimistöö01.08.200831.12.2010Krista KodresEesti Kunstiakadeemia; Eesti Kunstiakadeemia, Kunstikultuuri teaduskond, Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut4 672,00 EUR
MUUEKA IIIEesti kunsti ajalugu perioodil 1770-1840 uurimistöö01.01.2009Krista KodresEesti Kunstiakadeemia; Eesti Kunstiakadeemia, Kunstikultuuri teaduskond, Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut943,00 EUR
MUUEKA VI-1Eesti Kunsti ajalugu perioodil 1940-1991 uurimistöö01.05.201230.06.2013Krista KodresEesti Kunstiakadeemia; Eesti Kunstiakadeemia, Kunstikultuuri teaduskond, Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut12 400,00 EUR
MUUS02-14/0932LIllustratsioonid "Eesti kunsti ajalugu 1770-1840" köitele01.12.201401.03.2015Krista KodresEesti Kunstiakadeemia; Eesti Kunstiakadeemia, Kunstikultuuri teaduskond, Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut997,50 EUR
MUUS03-14/0350Lillustratsioonid "Eesti kunsti ajalugu 1770-1840" köitele01.12.201401.03.2015Krista KodresEesti Kunstiakadeemia; Eesti Kunstiakadeemia, Kunstikultuuri teaduskond, Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut997,00 EUR
SFSF0130019s08Kristianiseerimine, koloniseerimine ja kultuurivahetus: Eesti Euroopa-identiteedi ajaloolised lätted (13.–17. sajand) 01.01.200831.12.2013Anu MändTallinna Ülikool, Ajaloo Instituut429 446,84 EUR
MUUP195/924 (1.2.0401-09-0071)Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool (KTKDK). Nelja kõrgkooli doktoriõppe kvaliteedi parandamine.01.09.200931.12.2015Krista KodresEesti Kunstiakadeemia89 668,04 EUR
ETFETF6900Kunst, kultus ja patronaazh hiliskeskaegses ja varauusaegses Eestis: järjepidevus ja muutused01.01.200631.12.2009Anu MändTallinna Ülikool, Ajaloo Instituut51 630,40 EUR
PUT; PUT_OPPUT788Kunsti ajaloostades: kunstiajaloo-alane teadmisloome Eestis muutuvate ideoloogiate ja distsiplinaarsete arengute ühisväljal01.01.201531.12.2018Krista KodresEesti Kunstiakadeemia133 800,00 EUR
MUUS03-14/0345LKunstiteaduse instituudi õppereis Viin-Brno01.04.201501.06.2015Andres KurgEesti Kunstiakadeemia; Eesti Kunstiakadeemia, Kunstikultuuri teaduskond, Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut3 725,00 EUR
MUUS02-14/0930LKunstiteaduse Instituudi õppereis Viin-Brno01.04.201501.06.2015Andres KurgEesti Kunstiakadeemia; Eesti Kunstiakadeemia, Kunstikultuuri teaduskond, Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut2 000,00 EUR
IUTIUT18-8Liivimaa kujunemine: toimijad, institutsioonid ja võrgustikud kesk- ja varauusaegses Läänemere regioonis01.01.201431.12.2019Anu MändTallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus640 000,00 EUR
SFSF0042478s03Oma ja võõras: Eesti vanema kunsti identiteediprobleemid rahvusvaheliste kunstivoolude mõjusfääris01.01.200331.12.2007Kersti MarkusTallinna Ülikool, Ajaloo Instituut171 474,95 EUR
MUUS03-15/0201Lpildistamine ja fototöötlus "Eesti kunsti ajalugu 1770-1840", 3. kd illustratsioonide tarvis01.04.201501.10.2015Krista KodresEesti Kunstiakadeemia; Eesti Kunstiakadeemia, Kunstikultuuri teaduskond, Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut3 645,00 EUR
MUUTAJ (S03-10/0062, S03-13/0288)Tallinna arhitektuurijuhi koostamine01.01.200931.10.2014Triin Tõrs-OjariEesti Kunstiakadeemia17 890,00 EUR
MUUS02-15/0526LÜle-Eesti objektide pildistamine "Eesti kunsti ajaloo" III köite illustreerimise tarvis01.06.201501.10.2015Krista KodresEesti Kunstiakadeemia; Eesti Kunstiakadeemia, Kunstikultuuri teaduskond, Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut500,00 EUR
  • Leitud 57 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Krista Kodres (2017). Übersetzungen: Reformatorischer Ideentransfer durch Architektur und visuelle Medien im östlichen Ostseeraum. Ed. by Joachim Bahlcke, Beate Störtkuhl and Matthias Weber.. Der Luthereffekt im östlichen Europa. Geschichte, Kultur, Erinnerung. (English version under the title: The Luther Effect in Eastern Europe: History, Culture, Memory) (1−23). De Gruyter / Oldenbourg [ilmumas].3.1.
Kodres, Krista (2017). Kunstiteaduse(lase) piirid ja võimalused. Intervjuu Jaak Kangilaskiga. Sirp (4−6).6.7.
Krista Kodres (2016). Scientific Baroque - for Everyone. Constructing and Conveying an Art Epoch during the Stalinist Period in the Soviet Union and in Soviet Estonia. Journal of Art Historiography, 15, 1−25.1.2.
Krista Kodres (2016). Arhitektuuripärandi restaureerimine: ideoloogia, poliitika, tegevuspraktika. Jaak Kangilaski (Toim.). Eesti kunsti ajalugu 1940-1991. II osa (407−420). Kultuurileht. (Eesti kunsti ajalugu).3.2.
Krista Kodres, Kai Lobjakas (2016). Disain ja sisekujundus. Jaak Kangilaski (Toim.). Eesti kunsti ajalugu 1940-1991. II osa (265−281). Kultuurileht. (Eesti kunsti ajalugu).3.2.
Kodres, Krista (2016). Visuaalkultuuri uuringud. Marek Tamm (Toim.). Kuidas uurida kultuuri? Kultuuriteaduste metodoloogia (381−416). Tallinn: TLÜ kirjastus. (Gigantum Humeris).3.2.
Krista Kodres (2016). Sotsialistliku kunstiajaloo mitu nägu. Sirp (15). Tallinn: kultuurileht.6.3.
Kodres, Krista (2016). Pintsliga jutustatud ajalugu. Sirp. Tallinn.6.9.
Kodres, Krista (2015). Stil und Bedeutung: Über die konkurrierende Renaissancemodelle in der polarisierten Welt des Kalten Krieges. ARS (Journal of Institute of Art History of Slovak Academy of Sciences), 118−135.1.1.
(2015). Das Kirchengebäude: Privatprojekt des Gutsbesitzers? Jan Harasimowicz. Protestantischer Kirchenbau der Frühen Neuzeit in Europa. Grundlagen und neue Forschungskonzepte (271−282).. Regensburg: Schnell & Steiner.3.2.
Kodres, Krista (2014). Peeglid ja peegeldused: lugedes ja vaadates 19. sajandit. Kunstiteaduslikke Uurimusi = Studies on art and architecture = Studien für Kunstwissenschaft, 23, 237−242.1.1.
Kodres, Krista (2014). Esitledes iseend. Tallinlane ja tema elamu varauusajal. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.2.1.
(2014). „Ich wil dich vnterweisen, vnd dir den weg zeigen“. Bild und Bedeutung in der frühneuzeitlichen evangelische Kirche. Zwei Fallstudien aus Estland. Hrsg. Michael Lissok, Haik T. Porada. Christi Ehr vnd gemeinen Nutzen Willig zu fodern vnd zu schützen. Beiträge zur Kirchen-, Kunst- und Landesgeschichte Pommers und des Ostseeraums. Bd. I. Festschrift für Norbert Buske (735−756).. Schwerin: Thomas Helms Verlag .3.2.
Jõekalda, Kristina (Koost., Toim.); Kodres, Krista (Koost.) (2014). Debating German Heritage: Art History and Nationalism during the Long Nineteenth Century. Eesti Kunstiteadlaste Ühing.4.1.
Kodres, Krista (2013). Writing the Renaissance: Mai Lumiste and the Soviet Art History Discourse. Kunstiteaduslikke Uurimusi = Studies on art and architecture = Studien für Kunstwissenschaft, 23, 42−64.1.1.
Kodres, Krista (2013). Kesk- ja Ida-Euroopa kunstiajaloo "rändseminarid". Unfolding Narratives of East-Central Europe after 1989. Kunstiteaduslikke Uurimusi = Studies on art and architecture = Studien für Kunstwissenschaft, 22, 248−250.1.2.
Kodres, Krista; Mänd, Anu (2013). Introduction. In: Kodres, Krista; Mänd, Anu (Ed.). Images and Objects in Ritual Practices in Medieval and Early Modern Northern and Central Europe (1−12).. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.3.1.
Kodres, Krista (2013). Magic of Presence: The Ceremony of Taking an Oath of Allegiance in 1690 in Tallinn (Reval). In: Krista Kodres, Anu Mänd (Ed.). Images and Objects in Ritual Pracices in Medieval and Early Modern Northern and Central Europe (183−203).. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.3.1.
Kodres, Krista, Lobjakas, Kai (2013). Mööbel ja disain (Stalinism); Disainiutoopia sünd ja areng (1955-1970. aastad). Jaak Kangilaski (Toim.). Eesti kunsti ajalugu 1940-1991. I osa. (155, 214, 396−153, 211, 414).. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia .3.2.
Kodres, Krista; Mänd, Anu (Eds.) (2013). Images and Objects in Ritual Practices in Medieval and Early Modern Northern and Central Europe. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.4.1.
Koppel, Greta; Hermens, Erma; Wadum, Jørgen; Ilsink, Matthijs; Kodres, Krista (2012). Fookuses. In focus. Eesti Kunstimuuseumi toimetised, 2 (7), 8−40.1.2.
Kodres, Krista, Mickunaite, Giedrè, Pelše, Stella (2012). Cultures of Interruptions. Art History in the Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania. In: Matthew Rampley, Thierry Lenain, Hubert Lochner, Andrea Pinotti, Charlotte Schoell-Glass, Kitty Zijl (Ed.). Art History and Visual Studies in Europe. Transnational Discourses and National Frameworks (249−274).. Leiden, Boston: BRILL Academic Publishers.3.1.
Kodres, K. (2012). Das „Geistliche Gebäwde” der Kirche. The Lutheran church in Early Modern Estonia as a meeting place of theological, social and artistic ideas. In: Andrew Spicer (Ed.). Lutheran Churches in Early Modern Europe (333−376).. Ashgate Publishing.3.1.
Gerstmeier, Markus (2012). Der Hauptaltar des Revaler/Tallinner Doms. Matthias Asche, Werner Buchholz, Anton Schindling. Die baltischen Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Livland, Estland, Ösel, Ingermannland und Lettgallen. Stadt, Land und Konfession 1500-1721. (15−25).. Münster: Aschendorff Verlag. (Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitlater der Glaubensspaltung; 72).3.2.
Kodres, Krista (2012). Ich wil mit deinem Munde sein, vnd dich Lehrnen was du sagen sollest. Pilditähenduse loomine luterlikus kirikus. Piret Lotman (Toim.). Lugemise kunst /The Art of Reading (37−55).. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu. (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised / Raamat ja aeg. Libri et memoria, nr 2; 13).3.2.
  • Leitud 13 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
A. von Liphart kunstikoguja ja museolooginaMurre, AleksandradoktorikraadKrista KodresJuhendamiselEesti Kunstiakadeemia
Exploring and Exhibiting 16-17th century Netherlandish Art Today. Current topics and methods in art history practiceGreta KoppeldoktorikraadKrista KodresJuhendamiselEesti Kunstiakadeemia
Kirikukunst ja -ruum 16. sajandi TallinnasKurisoo, MerikedoktorikraadKrista Kodres; Anu MändJuhendamiselTallinna Ülikool, Ajaloo Instituut
Klassideta ühiskond kõverpeeglis. Nomenklatuuri kortermajad Tallinnas 1945-1985Lankots, Eppmagistrikraad (teaduskraad)Krista KodresKaitstud2005Eesti Kunstiakadeemia
Kulda väärt kunst Kadrioru kunstimuuseumi madalmaade maalikogusKoppel, Gretamagistrikraad (teaduskraad)Krista KodresKaitstud2007Eesti Kunstiakadeemia
Kunstiajalookirjutus ning pärandiloome 19. sajandi ja 20. sajandi alguse Eestis: põrkuvad rahvuslikud taotlusedKristina JõekaldadoktorikraadKrista Kodres; Ulrike PlathJuhendamiselEesti Kunstiakadeemia
Lõimimine ja omandamine. Kunstiajaloo-diskursuse moderniseerimine Tartu Ülikoolis 1920. aastatelEero KangordoktorikraadKrista KodresJuhendamiselEesti Kunstiakadeemia
Portreeretoorika. Portreekunst Eesti- ja Liivmaal 17. sajandilHein, Ivar-KristjandoktorikraadKrista KodresJuhendamiselEesti Kunstiakadeemia
Preservation of wallpapers as a part of interior. Addressing issues of wallpaper conservation on the basis of projects carried out in Austria, Estonia and Romania. Kallaste, KadridoktorikraadKrista Kodres; Markus KlaszKaitstud2013Eesti Kunstiakadeemia
Rootsiaegne maalikunst Tallinnas (1561-1710). Produktsioon ja retseptsioonEhasalu, PiadoktorikraadKrista KodresKaitstud2007Eesti Kunstiakadeemia
Samastumised ja vastandumised. Eesti tarbekunsti minapildi kujundamine 1960.-70. aastatelKarin NugismagistrikraadKrista KodresKaitstud2011Eesti Kunstiakadeemia
Samastumised ja vastandumised. Eesti tarbekunsti minapildi kujundamine 1960.-70. aastatel. Karin NugismagistrikraadKrista KodresKaitstud2011Eesti Kunstiakadeemia
Viisipäraselt ehitatud. Luterlik kirikuehitus, -arhitektuur ja -kunst Eestis Aleksander II ajal (1855-1881)Kreem, Tiina-MalldoktorikraadKrista KodresKaitstud2010Eesti Kunstiakadeemia