See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
16.02.1957
696 5463
riina.kroonberg@sisekaitse.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2004–...   
Sisekaitseakadeemia, Lektor (1,00)
1991–2004   
Lõuna Politseiprefektuur, uurija ja uurimisjuht (1,00)
1975–1979   
Tartu Maakohus, istungisekretär ja kohtutäitur (1,00)
 
 
Haridustee
2004–2008   
Tartu Ülikool, õigusteadus, magistrikrsaad
1997–2001   
Sisekaitseakadeemia, uurija eriala, diplom
1972–1975   
Otepää Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2011−...   
Osalemine kriminalistika uurimisgrupis
 
 
Loometöö
2005 - Õppevahendi "Kriminaalmenetlus" toimetamine
2005 - Õppevahendi "Kaasused kriminaalmenetlusõiguses" koostamine
2008 - Magistritöö koostamine
2009 - Artikkel Sisekaitseakadeemia Toimetistesse "Isikuliste tõendite problemaatika ja võimalikud lahendused"
2010 - Artikkel "Kriminaalmenetlus" prof.I.Aimre mäletuste raamatusse.
Koostatud täienduskoolituse programmid:
- kehakeele märkide lugemine,
- isiksusetüüpidest tulenev käitumine küsitlemisel
- väärteomenetlus
- karistusõigus
- küsitlemine(alaealiste erisused)
09-10.02.2010- Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil(korraldas PPA) "Tõenditeooria"
19.-20.10.2010 - Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil(korraldas PPA)"Menetlustaktika"
2011 - Kriminalistika uurimisgrupi liikmena koostatud terminoloogiline sõnastik kriminaalmenetluses.
2012- koostöös SKA keelekeskusega koostatud sisejulgeolekualane terminoloogia sõnastik.
Koostatud e-õppeobjektid:
2012 „Tulekahjusündmuse menetlemine“
2013 „ Tõendamiseseme asjaolud“
2013 „Virtuaalkeskkonnas loodus tulekahjusündmuse vaatlus ja vaatluse kirjeldus“ .
 
 
Lisainfo
Professionaalne enesetäiendamine.
Läbiviidavad täieduskoolitused:
- väärteomenetlus
- kriminaalmenetlus
- haldusmenetlus
- karistusõigus
- ülekuulamine
- alaealiste ülekuulamise erisused
- isiksusetüübist tulenev
käitumine küsitlemisel
- verbaalsed- ja mittevebaalsed valetamise
märgid(kehakeele lugemine)
- kriminalistika,tõendite kogumine ja tõendamine
koolitaja kogemus alates 2006.a
Enesetäiendamine:
18.11.1994 Tampere Politseikool, ülekuulamise koolitus
20.09. 1995 ESKO Koolitus, raamatupidamise alg-ja põhikursus.
20.05.1998 Eesti Õiguskeskus, täiendõppe programm prokuröridele, Riigiõigus, Haldusõigus, Rahvusvaheline õigus, Kriminaal õigus, Kriminaalprotsess, EV Kohtusüsteem, Tsiviilõiguse
üldosa, Asjaõigus, Võlaõigus, Kahjude hüvitamine,Tööõigus ja avalik teenistus.
23.04.1999 The Nordic-Baltic Police Academy- lastevastane seksuaalne- ja füüsiline vägivald
11.09.1999 Eesti Õiguskeskus,alaealine kriminaalprotsessis.
30.05.2000 Taani Sotsiaalministeeriumi koolitusseaminar, seksuaalse väärkohtlemise ohvriks langenud laste abistamisest Eestis
05.12.2002 Nordic –Baltic Police Academy, kriminaaluurimise protsessi juhtimine.
23.08.2002 Sisekaitseakadeemia täienduskoolitus, karistusõiguse üldosa
29.11.2002 Sisekaitseakadeemia täienduskoolitus, karistusõiguse eriosa
21.02.2003 Euroopa Kriminaalpreventsiooni ja Kontrolli Instituut HEUNI, naiste vastu suunatud vägivalla mehhanismid ja vägivallajuhtumite lahendamise strateegia.
09.11.2003 Sisekaitseakadeemia täienduskoolitus,kriminaalmenetlus.
04.09.2004 Sisekaitseakadeemia täienduskoolitus, kriminaalmenetluse seadustiku rakendamine
28.03.2005 Sisekaitseakadeemia täiendukoolitus, karistus- ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise praktika
27.03.2006 ATAK täiendukoolitus, õppimine ja õpetamine kõrgkoolis
14.06.2007 Avatud Meele Instituut, õpiprotsessi juhtimine kaasaegses õppeasutuses
16. 07 2007 Preismann Koolitus, uue isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse põhimuudatused ja rakendusküsimused
15.11.2008 Preismann Koolitus, kriminaalmenetluse seadustiku rakendusküsimusi
23.03.2008 Tartu Ülikool täienduskoolitus, sissejuhatus e-õppesse.
06.01.2009 Avatud Meele Instituut - reflektiivne tagasisideprotsessis
14.05.2009 Tartu Ülikooli täienduskoolitus, õppejõu sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused
14.12.2009 Primus Koolitus,Web 2.0 ja vahendid koostöölises õppes
22.12.2009 OÜ Avarda, stressijuhtimine,enesehindamine
11.02.2010 Tartu Ülikooli täienduskoolitus,loengupidamise kunst õppejõududele
02.03.2010 Tartu Ülikooli täuenduskoolitus, õppimist toetavad õppemeetodid
14.04.2010 Tartu Ülikooli täienduskoolitus,interaktiivsed õppemeetodid
21.12.2010 ATAK-i täiendukoolitus, õppejõu motiveerivad oskused
2011 Tallinna Ülikooli täiendukoollitus, kutsepedagoogika
2011 Inga Vau Võta hindamine
2011 Tallinna Ülikool Kutsepedagoogika kursus
2012 Siseministeerium Õigusloome koolitus
2012 Talis Bachmann Praktiline publitseerimine
2013 Aune Past Sisekommunikatsioon
2014 Krista Lepik TÜ Kursus kvalitatiivsetest meetoditest ja kvalitatiivse analüüsi tarkvarast Atlas.fi
2014 Sihtasutus Iuridicum 33. Eesti Õigusteadlaste Päevadel osalemine
2015 SKA Vaiko Mäe Moodle baaskoolitus
2015 SKA Vaiko Mäe Moodle: Iseseisvate- ja rühmatööde korraldamine
2015 SKA Vaiko Mäe Moodle: Enesekontroll ja hindelised testid
2015 SKA Triin Kibar Rasked kohad õigekirjutuses
2015 SKA Suveakadeemia, Eneken Titov, Stella Polikarpus jt Õppejõudude koolitus: õppemeetodid,
hindamine
Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: S149 Kriminaalõigus ja -protsess

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.5.
2020
2.5.
2019
1.3.
2018
2.4.
2018
6.2.
2017
1.3.
2014
6.7.
2014
6.2.
2013
6.2.
2013
3.3.
2012
3.3.
2012
6.2.
2012
3.2.
2010
1.3.
2009
6.7.
2008
6.2.
2005
25.01.2021
16.02.1957
696 5463
riina.kroonberg@sisekaitse.ee

Career

Institutions and positions
2004–...   
Estonian Academy of Security Sciences, Lecturer (1,00)
1991–2004   
Lõuna Police Prefecture, investigator (1,00)
1975–1979   
Tartu County Court, bailiff (1,00)
 
 
Education
2004–2008   
Tartu University, Faculty of Law, MA
1997–2001   
Estonian Academy of Security Sciences, investigator speciality, diploma
1972–1975   
Otepää Hihg School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2011−...   
Participating in forensics research group
 
 
Creative work
2005 - Toolkit "Criminal" editing
2005 - Toolkit "case law of criminal procedure" Preparation
2008 - Master's thesis preparation
2009 - Academy Proceedings Article 'personal evidence problems and possible solutions "
2010 - The article "Criminal" prof.I.Aimre book of memories.
Done in continuing education programs:
- Body language reading,
- Personality types resulting from the conduct of the interview
- a misdemeanor
- Criminal law
- Questioning (Specifications for minors)
09-10.02.2010- presentation at the international conference (organized by PPA) "Evidence Theory"
19.-20.10.2010 - Presentation of the international conference (organized by PPA) 'Procedural Tactic "
2011 - Forensic science terminology glossary drawn up by a member of the research group of criminal proceedings.
2012- cooperation with SKA Language Centre established internal terminology dictionary.
Create e-Learning objects:
2012 "Fire event processing"
2013 'elements of proof "
2013 "in the virtual environment of natural fire event monitoring and observation, description".
 
 
Additional information
The professional self-improvement.
Läbiviidavad täieduskoolitused:
- väärteomenetlus
- kriminaalmenetlus
- haldusmenetlus
- karistusõigus
- ülekuulamine
- alaealiste ülekuulamise erisused
- isiksusetüübist tulenev
käitumine küsitlemisel
- verbaalsed- ja mittevebaalsed valetamise
märgid(kehakeele lugemine)
- kriminalistika,tõendite kogumine ja tõendamine
koolitaja kogemus alates 2006.a
Enesetäiendamine:
18.11.1994 Tampere Politseikool, ülekuulamise koolitus
20.09. 1995 ESKO Koolitus, raamatupidamise alg-ja põhikursus.
20.05.1998 Eesti Õiguskeskus, täiendõppe programm prokuröridele, Riigiõigus, Haldusõigus, Rahvusvaheline õigus, Kriminaal õigus, Kriminaalprotsess, EV Kohtusüsteem, Tsiviilõiguse
üldosa, Asjaõigus, Võlaõigus, Kahjude hüvitamine,Tööõigus ja avalik teenistus.
23.04.1999 The Nordic-Baltic Police Academy- lastevastane seksuaalne- ja füüsiline vägivald
11.09.1999 Eesti Õiguskeskus,alaealine kriminaalprotsessis.
30.05.2000 Taani Sotsiaalministeeriumi koolitusseaminar, seksuaalse väärkohtlemise ohvriks langenud laste abistamisest Eestis
05.12.2002 Nordic –Baltic Police Academy, kriminaaluurimise protsessi juhtimine.
23.08.2002 Sisekaitseakadeemia täienduskoolitus, karistusõiguse üldosa
29.11.2002 Sisekaitseakadeemia täienduskoolitus, karistusõiguse eriosa
21.02.2003 Euroopa Kriminaalpreventsiooni ja Kontrolli Instituut HEUNI, naiste vastu suunatud vägivalla mehhanismid ja vägivallajuhtumite lahendamise strateegia.
09.11.2003 Sisekaitseakadeemia täienduskoolitus,kriminaalmenetlus.
04.09.2004 Sisekaitseakadeemia täienduskoolitus, kriminaalmenetluse seadustiku rakendamine
28.03.2005 Sisekaitseakadeemia täiendukoolitus, karistus- ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise praktika
27.03.2006 ATAK täiendukoolitus, õppimine ja õpetamine kõrgkoolis
14.06.2007 Avatud Meele Instituut, õpiprotsessi juhtimine kaasaegses õppeasutuses
16. 07 2007 Preismann Koolitus, uue isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse põhimuudatused ja rakendusküsimused
15.11.2008 Preismann Koolitus, kriminaalmenetluse seadustiku rakendusküsimusi
23.03.2008 Tartu Ülikool täienduskoolitus, sissejuhatus e-õppesse.
06.01.2009 Avatud Meele Instituut - reflektiivne tagasisideprotsessis
14.05.2009 Tartu Ülikooli täienduskoolitus, õppejõu sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused
14.12.2009 Primus Koolitus,Web 2.0 ja vahendid koostöölises õppes
22.12.2009 OÜ Avarda, stressijuhtimine,enesehindamine
11.02.2010 Tartu Ülikooli täienduskoolitus,loengupidamise kunst õppejõududele
02.03.2010 Tartu Ülikooli täuenduskoolitus, õppimist toetavad õppemeetodid
14.04.2010 Tartu Ülikooli täienduskoolitus,interaktiivsed õppemeetodid
21.12.2010 ATAK-i täiendukoolitus, õppejõu motiveerivad oskused
2011 Tallinna Ülikooli täiendukoollitus, kutsepedagoogika
2011 Inga Vau Võta hindamine
2011 Tallinna Ülikool Kutsepedagoogika kursus
2012 Siseministeerium Õigusloome koolitus
2012 Talis Bachmann Praktiline publitseerimine
2013 Aune Past Sisekommunikatsioon
2014 Krista Lepik TÜ Kursus kvalitatiivsetest meetoditest ja kvalitatiivse analüüsi tarkvarast Atlas.fi
2014 Sihtasutus Iuridicum 33. Eesti Õigusteadlaste Päevadel osalemine
2015 SKA Vaiko Mäe Moodle baaskoolitus
2015 SKA Vaiko Mäe Moodle: Iseseisvate- ja rühmatööde korraldamine
2015 SKA Vaiko Mäe Moodle: Enesekontroll ja hindelised testid
2015 SKA Triin Kibar Rasked kohad õigekirjutuses
2015 SKA Suveakadeemia, Eneken Titov, Stella Polikarpus jt Õppejõudude koolitus: õppemeetodid,
hindamine
Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
2.5.
2020
2.5.
2019
1.3.
2018
2.4.
2018
6.2.
2017
1.3.
2014
6.7.
2014
6.2.
2013
6.2.
2013
3.3.
2012
3.3.
2012
6.2.
2012
3.2.
2010
1.3.
2009
6.7.
2008
6.2.
2005
25.01.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 2 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUHOME/2015/ISFP/AG/LETXDARRA - Detection and response to radicalisation appearances 01.01.201731.12.2019Helina MaasingSisekaitseakadeemia0,00 EUR
MUU6.1-5/181Sisekaitseakadeemia kriminalistika ja kriminoloogia uurimisgrupp09.06.201101.09.2013Jaan HuikSisekaitseakadeemia15 805,10 EUR