Anne Paju

2.03.1950
6204369
6204370
anne@chemnet.ee
Kaitstud lõputõid on 2: 1. Nadezda Hohlova "3-Aminoetüül-1,2-tsüklopentaan-diooni süntees ja asümmeetriline oksüdatsioon," detsember 2007. 2. Priit Lumi "3-Aminometüül-1,2-tsüklopentaandioonide süntees ja katalüütiline asümmeetriline oksüdatsioon," juuni 2010.

Teenistuskäik

 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Eesti Keemia Seltsi liige

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2004, Anne Paju, Eesti Vabariigi Teaduspreemia keemia ja molekulaarbioloogia alal, 2004
 
 
Lisainfo
Õppetegevus
Kaitstud bakalaureusetööd:
Karolin Oja "3-Bensüül-2,4-dihüdroksütsüklopent-2-eenoonide süntees ja asümmeetriline oksüdatsioon" 2011)
Katharina Matkevitš "(R)-Homosidrunhappe laktooni asümmeetriline süntees" (2011)
Martin Jakoobi "Bensüül- ja etüülasendatud nukleosiidianaloogide süntees" (2012)
Deniss Glazistov "3-Metüül-indenooni süntees ja dimeriseerumine" (2012)
Eleana Lopušanskaja "Tsükliliste 3-arüülasendatud 1,2-dikarbonüülühendite süntees kasutades Suzuki sidestusreaktsiooni" (2015)
Keemimagister
Loodusteaduste doktor
Tartu Ülikool, 1992
Tallinna Tehnikaülikool, 2001

Anne Paju

2.03.1950
6204369
6204370
anne@chemnet.ee

Career

Institution and occupation
1996-2001 Institute of Chemistry, researcher
1993-1996 Institute of Chemistry, senior researcher
1986-1993 Institute of Chemistry, researcher
1984-1986 Institute of Chemistry, junior researcher
1980-1984 Pilot Plant of Organic Synthesis and Biopreparates, producer
1973-1980 Institute of Thermophysics and Electrophysics, engineer
01.09.2001–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Chemistry, Chair of Organic Chemistry, Senior Researcher (1,00)
 
 
R&D related managerial and administrative work
Member of Estonian Chemical Society

Qualifications

 
 
Honours & awards
2004, Anne Paju, Scientific Prize of Estonian Rebublic in chemistry and molecular biology, 2004
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology
 
 
Additional information
Master of Science in Chemistry
Doctor of Philosophy in Natural Sciences
Tartu University, 1992
Tallinn University of Technology, 2001

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.1.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2000
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996

Industrial property

Industrial property
  • Leitud 12 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF7114Asendatud 1,2-diketoonide asümmeetrilised reaktsioonid ja nende rakendused bioaktiivste ühendite sünteesil01.01.200731.12.2010Margus LoppTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond48 854,06 EUR
MUUAR12171Development of Trk antagonists as drug candidates for the treatment of neuropathic pain01.09.201231.08.2015Tõnis TimmuskTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Molekulaarbioloogia õppetool226 100,00 EUR
ETFETF5628Karbonüülühendite asümmeetrilised muundumised01.01.200331.12.2006Margus LoppTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond53 894,06 EUR
SFSF0140060s12Katalüütilise asümmeetriline sünteesi ja stereokeemilise analüüsi meetodid ja rakendused 01.01.201231.12.2013Margus LoppTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond285 640,00 EUR
TKTAR8103Keemilise bioloogia tippkeskus28.03.200830.11.2015Margus LoppTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Orgaanilise keemia õppetool198 497,44 EUR
MUUG3164 (ETF3164)Kiraalsed metallikompleksid asümmeetrilises sünteesis01.01.199831.12.2001Tõnis KangerTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Orgaanilise keemia õppetool3 195,58 EUR
IUTIUT19-32Suunatud asümmeetriline katalüütiline süntees: kompleksne integreeritud käsitlus01.01.201431.12.2019Margus LoppTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond; Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Keemia- ja biotehnoloogia instituut832 000,00 EUR
SFSF0351761s01Uued selektiivsed asümmeetrilise sünteesi meetodid ja nende kasutamine bioaktiivsete ühendite saamiseks01.01.200131.12.2005Margus LoppTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond345 250,71 EUR
SFSF0142725s06Uued asümmeetrilise sünteesi strateegiad ja meetodid01.01.200631.12.2011Margus LoppTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond749 371,30 EUR
MUUG3781 (ETF3781)Uued kiraalsed lähteühendid ja katalüsaatorid asümmeetrilises sünteesis01.01.199931.12.2002Margus LoppTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Orgaanilise keemia õppetool27 162,45 EUR
MUULep7058Vähivastased sahhariidide ja nukleoosiidide analoogid. TMR meetodid05.04.200730.06.2009Margus LoppTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut25 564,66 EUR
MUU590LVähivastased sahhariidide ja nukleosiidide analoogid01.09.200530.06.2009Margus LoppTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Orgaanilise keemia õppetool88 293,94 EUR
  • Leitud 49 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Maljutenko, Karolin; Paju, Anne; Järving, Ivar; Pehk, Tõnis; Lopp, Margus (2016). Kinetic resolution of epoxy alcohols with the Sharpless Ti-isopropoxide/tartaric ester complex. Tetrahedron-Asymmetry, 27, 608−613.10.1016/j.tetasy.2016.05.007.1.1.
Paju, A.; Kostromarova, D.; Matkevitš, K.; Laos, M.; Pehk, T.; Kanger, T.; Lopp, M. (2015). 3-Alkyl-1,2-cyclopentanediones by Negishi cross-coupling of a 3-bromo-1,2-cyclopentanedione silyl enol ether with alkylzinc reagents: an approach to 2-substituted carboxylic acid gamma-lactones, homocitric and lycoperdic acids. Tetrahedron, 71 (49), 9313−9320.10.1016/j.tet.2015.10.014.1.1.
Paju , Anne; Oja, Karolin; Matkevitš, Katharina; Lumi, Priit; Järving, Ivar; Pehk, Tõnis. (2014). Asymmetric synthesis of tertiary 2-substituted 5-oxotetrahydrofuran-2-carboxylic acids. Heterocycles, 88 (2), 981−995.1.1.
Reile, Indrek; Kalle, Sigrid; Werner, Franz; Järving, Ivar; Kudrjashova, Marina; Paju, Anne; Lopp, Margus (2014). Heterogeneous Platinum Catalytic Aerobic Oxidation of Cyclopentane-1,2-diols to Cyclopentane-1,2-diones. Tetrahedron, 70 (22), 3608−3613.1.1.
Osadchuk, I.; Pehk, T.; Paju, A.; Lopp, M.; Öeren, M.; Tamm, T. (2014). Isomers and conformers of complexes of Ti(OiPr)4 with cyclopentane-1,2-dione: NMR study and DFT calculations. International Journal of Quantum Chemistry, 114 (15), 1012−1018.10.1002/qua.24619.1.1.
Paju, A.; Kanger, T.; Müürisepp, A-M.; Aid, T.; Pehk, T.; Lopp, M. (2014). Sonogashira cross-coupling of 3-bromo-1,2-diones: an access to 3-alkynyl-1,2-diones. Tetrahedron, 70 (35), 5843−5848.10.1016/j.tet.2014.06.037.1.1.
Oja, Karolin; Paju, Anne; Pehk, Tõnis; Lopp, Margus (2014). Kinetic resolution of allylic cyclopentenols and the resulting epoxide. Balticum Organicum Syntheticum, Vilnius, Lithuania, July 6-9. 5.1.
Kostomarova, D.; Paju, A.; Pehk, T., Lopp, M. (2014). Negishi cross-coupling for the synthesis 1,2-cyclopentanediones: a short way to lycoperdic acid and its homoanalogue. Balticum Organicum Syntheticum: 8th Biennual international conference on organic synthesis, Vilnius, Lithuania, July 6-9, 2014. 81−81.5.2.
Oja, K.; Paju, A.; Pehk, T.; Lopp, M. (2014). The Synthesis and Epoxidation of Allylic Cyclopentenols. FMTDK TEADUSKONVERENTS, Tartu, 04.03-05.03.2014. 5.2.
Niidu, A.; Paju, A.; Müürisepp, A.-M.; Järving, I.; Kailas, T.; Pehk, T.; Lopp, M. (2013). Stereoselective synthesis of 1-methyl-1,2-and 1,3-cyclopentanediols via g-lactones. Chemistry of Heterocyclic Compounds, 48 (12), 1751−1760.10.1007/s10593-013-1206-4.1.1.
Reile, I.; Paju, A.; Kanger, T.; Järving, I.; Lopp, M. (2012). Cyclopentane-1,2-dione bis(tert-butyldimethylsilyl) enol ether in asymmetric organocatalytic Mukaiyama–Michael reactions. Tetrahedron Letters, 53 (12), 1476−1478.10.1016/j.tetlet.2012.01.041.1.1.
Paju, A.; Kostomarova, D.; Pehk, T.; Lopp, M. (2012). Synthesis of 3-substituted 1,2-cyclopentanediones via palladium-catalyzed cross-coupling reactions. International Conferece on Organic Synthesis. July 1-4, 2012, Tallinn, Estonia, Program and Abstracts, PO104. 5.2.
Niidu, A.; Paju, A.; Kailas, T.; Müürisepp, A.-M.; Pehk, T.; Lopp, M. (2012). Synthesis of cyclopentane hydroxy derivatives. International Conference on Organic Synthesis. July 1-4, 2012, Tallinn, Estonia, Program and Abstracts, PO95. 5.2.
Oja, K.; Paju, A.; Pehk, T.; Lopp, M. (2012). The synthesis and asymmetric oxidation of 3-benzyl-2,4-dihydroxycyclopent-2-enones. International Conference on Organic Synthesis. July 1-4, 2012, Tallinn, Estonia, Program and Abstracts, PO101. 5.2.
Reile, I.; Paju, A.; Müürisepp, A.-M.; Pehk, T.; Lopp, M. (2011). Oxidation of cyclopentane-1,2-dione: a study with 18O labeled reagents. Tetrahedron, 67 (33), 5942−5948.10.1016/j.tet.2011.06.036.1.1.
Paju, A.; Päri, M.; Selyutina, A.; Zusinaite, E.; Merits, A.; Pehk, T.; Siirde, K.; Müürisepp, A.M.; Kailas, T.; Lopp, M. (2010). Synthesis of novel acyclic nucleoside analogues with anti-retroviral activity. Nucleosides Nucleotides & Nucleic Acids, 29 (9), 707−720.10.1080/15257770.2010.501776.1.1.
Jõgi, A.; Jäälaid, R.; Paju, A.; Pehk, T.; Lopp, M. (2010). 4´-Asendatud nukleosiidi analoogide süntees ja nende bioloogiline aktiivsus. Teaduskonverentsi teesid: XXXI Eesti Keemiapäevad, Tallinn, 2010. 36.5.2.
Paju, A.; Niidu, A.; Lumi, P.; Matkevitš, Katharina; Oja, Karolin; Pehk, T.; Lopp, M. (2010). Catalytic asymmetric synthesis of g-lactone acids. Program & Abstracts: International Conference on Organic Synthesis, Riga, Latvia, June27-30, 2010. 5.2.
Paju, A.; Niidu, A.; Lumi, P.; Matkevitš, K.; Oja, K.; Pehk, T.; Lopp, M. (2010). Enantiomeersete laktoonhapete katalüütiline asümmeetriline süntees. Teaduskonverentsi teesid: XXXI Eesti Keemiapäevad, Tallinn, 2010. 61.5.2.
Niidu, A.; Kislitsõn, K.; Paju, A.; Lopp, M. (2010). Synthesis of key intermediate en route to novel carbasugar analogues. Program & Abstracts: International Conference on Organic Synthesis, Riga, Latvia, June 27-30, 2010. P0103.5.2.
Jõgi, A.; Jäälaid, R.; Paju, A.; Pehk, T.; Lopp, M. (2010). The synthesis of 4´-substituted nucleoside analogues and their biological activity. Program & Abstracts: International Conference on Organic Synthesis, Riga, Latvia, June27-30,2010. P059.5.2.
Jõgi, A.; Paju, A.; Pehk, T.; Kailas, T.; Müürisepp, M.; Lopp, M. (2009). Synthesis of 4 '-aryl-2 ',3 '-dideoxynucleoside analogues. Tetrahedron, 65 (15), 2959−2965.1.1.
Niidu, A.; Paju, A.; Müürisepp, A.-M.; Kailas, T.; Pehk, T.; Lopp, M.. (2009). Synthesis of chiral enantioenriched tetrahydrofuran derivatives. Arkivoc, xiv, 39−52.1.1.
Reile, Indrek; Paju, Anne; Eek, Margus; Pehk, Tõnis; Lopp, Margus. (2008). Aerobic Oxidation of Cyclopentane-1,2-diols to Cyclopentane-1,2-diones on Pt/C Catalyst. Synlett, 2008 (3), 347−350.1.1.
Jõgi, Artur; Ilves, Marit; Paju, Anne; Pehk, Tõnis; Kailas, Tiiu; Müürisepp, Aleksander-Mati; Lopp, Margus. (2008). Asymmetric synthesis of 4'-C-benzyl-2,3-dideoxynucleoside analogues from 3-benzyl-2-hydroxy-2-cyclopentane-1-one. Tetrahedron: asymmetry, 19 (5), 628−634.1.1.
  • Leitud 8 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
1,2-tsüklopentaandioonide süntees Negishi sidestusreaktsioonil: lihtne meetod lükoperikhappe ja selle homoanaloogi sünteesiksDiana KostromarovamagistrikraadMargus Lopp; Anne PajuKaitstud2014Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
Asendatud allüülsete tsüklopentenoolide süntees ja asümmeetriline oksüdatsioonKarolin OjamagistrikraadAnne PajuKaitstud2013Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Orgaanilise keemia õppetool
Kiraalsete tertsiaarsete laktoonhapete asümmeetriline sünteesMarit Laosmagistrikraad (teaduskraad)Anne PajuKaitstud2006Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond
Synthesis of 4'-substituted 2'3'-dideoxynucleoside AnaloguesJõgi, ArturdoktorikraadMargus Lopp; Anne PajuKaitstud2008Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
Synthesis of Cyclopentane and Tetrahydrofuran DerivativesNiidu, AllandoktorikraadMargus Lopp; Anne PajuKaitstud2013Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
Tsüklopentaandioolide Pt-katalüütiline õhuhapnikuga oksüdeerimine tsüklopentaandioonideksReile, IndrekmagistrikraadMargus Eek; Anne PajuKaitstud2007Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Orgaanilise keemia õppetool
Uus meetod homosidrunhappe süntonite saamiseksKatharina MatkevitšmagistrikraadAnne PajuKaitstud2013Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
Uute atsükliliste nukleosiidianaloogide süntees Päri, MallemagistrikraadAnne PajuKaitstud2007Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
  • Leitud 5 kirjet
TüüpPrioriteedi numberPrioriteedi kuupäevPrioriteedi klassifikaatorPealkiriAutoridFailAsutused
Patentne leiutisP20060001725.05.2006Rahvusvaheline (IPC)(2-hüdroksü-3-okso-tsüklopentüül)-äädikhappe estrid ja meetod nendest ainetest (-)-R- ja (+)-S-homosidrunhappe g-laktooni ja vastavate (-)-R- ja (+)-S-homosidrunhappe soolade valmistamiseksMargus Lopp; Anne Paju; Marit Laos; Tõnis Pehk; Raissa Jäälaid; Margus EekTallinna Tehnikaülikool;
Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus AS;
AS Cambrex Tallinn
Patentne leiutisP2008000402.06.2008Rahvusvaheline (IPC)4′-arüül-2′,3′-dideoksünukleosiidi analoogidMargus Lopp; Anne Paju; Artur Jõgi; Raissa Jäälaid; Tõnis Pehk; Kaarel SiirdeTallinna Tehnikaülikool;
AS Cambrex Tallinn;
Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus AS
Patentne leiutisUS13/923,49521.06.2013Rahvusvaheline (IPC)A method for preparation of (2-hydroxy-3-oxo-cyclopent-1-enyl)-acetic acid estersMargus Lopp; Anne Paju; Katharina MatkevitšTallinna Tehnikaülikool
Patentne leiutisSU1983363180312.08.1983Rahvusvaheline (IPC)Derivates of endo-3-hydroxy-anti-2-(4-phenoxy-3-hydroxy-1E-butenyl)-bicyclo/3,2,0/heptan-6-one as semiproduct for synthesis of 16-phenoxysubstituted analogues of F2 alpa prostaglandin and (4-phenoxy-3-alkoxy-1E-butenyl)-1-pentynylcuprates of lithium as raw material for producing derivatives of endo-3-hydroxy-anti-2(4-phenoxy-3-hydroxy-1E-butenyl)-bicyclo-/3,2,0/-heptane-6-oneMargus Lopp; Ülo Lille; Omar Parve; Anne Paju; Madis Närep; Toomas VälimäeTA Keemia Instituut
Patentne leiutisP2004000099.01.2004Rahvusvaheline (IPC)Meetod (-)-R-homosidrunhappe- ja (+)-S-homosidrunhappe laktoonide saamiseksMargus Lopp; Anne Paju; Tõnis Pehk; Margus Eek; Tõnis KangerAS ProSyntest