Anne Paju

2.03.1950
6204369
6204370
anne@chemnet.ee
Kaitstud lõputõid on 2: 1. Nadezda Hohlova "3-Aminoetüül-1,2-tsüklopentaan-diooni süntees ja asümmeetriline oksüdatsioon," detsember 2007. 2. Priit Lumi "3-Aminometüül-1,2-tsüklopentaandioonide süntees ja katalüütiline asümmeetriline oksüdatsioon," juuni 2010.

Teenistuskäik

 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Eesti Keemia Seltsi liige

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2004, Anne Paju, Eesti Vabariigi Teaduspreemia keemia ja molekulaarbioloogia alal, 2004
 
 
Lisainfo
Õppetegevus
Kaitstud bakalaureusetööd:
Karolin Oja "3-Bensüül-2,4-dihüdroksütsüklopent-2-eenoonide süntees ja asümmeetriline oksüdatsioon" 2011)
Katharina Matkevitš "(R)-Homosidrunhappe laktooni asümmeetriline süntees" (2011)
Martin Jakoobi "Bensüül- ja etüülasendatud nukleosiidianaloogide süntees" (2012)
Deniss Glazistov "3-Metüül-indenooni süntees ja dimeriseerumine" (2012)
Eleana Lopušanskaja "Tsükliliste 3-arüülasendatud 1,2-dikarbonüülühendite süntees kasutades Suzuki sidestusreaktsiooni" (2015)
Keemimagister
Loodusteaduste doktor
Tartu Ülikool, 1992
Tallinna Tehnikaülikool, 2001

Anne Paju

2.03.1950
6204369
6204370
anne@chemnet.ee

Career

Institution and occupation
1996-2001 Institute of Chemistry, researcher
1993-1996 Institute of Chemistry, senior researcher
1986-1993 Institute of Chemistry, researcher
1984-1986 Institute of Chemistry, junior researcher
1980-1984 Pilot Plant of Organic Synthesis and Biopreparates, producer
1973-1980 Institute of Thermophysics and Electrophysics, engineer
01.09.2001–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Chemistry, Chair of Organic Chemistry, Senior Researcher (1,00)
 
 
R&D related managerial and administrative work
Member of Estonian Chemical Society

Qualifications

 
 
Honours & awards
2004, Anne Paju, Scientific Prize of Estonian Rebublic in chemistry and molecular biology, 2004
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology
 
 
Additional information
Master of Science in Chemistry
Doctor of Philosophy in Natural Sciences
Tartu University, 1992
Tallinn University of Technology, 2001

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.1.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2000
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996

Industrial property

Industrial property