Teenistuskäik

Haridustee
10.10.2017–30.11.2017   
TTÜ, Workshop on Didactics of Higher Education
2017–2018   
TTÜ, Rahvusvahelise insenerpedagoogi kvalifikatsioon ING-PAED IGIP
22.10.2013–22.05.2014   
Meta-Profit, TTÜ Juhtide arendusprogramm, 24 ak. t
16.09.2013–17.09.2013   
Aalto University Design Factory töötuba, Future Lab of Product Development (PDP6)
27.10.2010–16.12.2010   
TTÜ, Teadusmetoodika koolitus
16.12.2009–16.12.2009   
Tallinna Ülikool, Supervisioon
09.03.2009–20.03.2009   
TTÜ, Teadusmetoodika koolitus: Kvantitatiivsed uurimismeetodid
24.09.2007–11.12.2007   
St. Gallen’i Ülikooli doktoriprogrammi (PMA) raames võetud kursus "Rahvusvaheline äriühingute valitsemine"
2005–2011   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandus (TADD), doktorantuur, PhD (Ärikorraldus)
02.09.2002–27.09.2002   
Higher Hotel Institute Cyprus, Toitlustuse juhtimine
2002–2004   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, magistrantuur, MBA
20.07.1998–07.08.1998   
Ecole hôteliére de Lausanne, Toitlustuse juhtimise suvekool
1985–1990   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemiateaduskond, tehnoloogiainsener (Ühiskondliku toitlustamise tehnoloogia ja organiseerimise eriala (KÜ))

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Mike Franz Wahl, EIASM, 11 Äriühingute valitsemise töötoa artiklite hindamiskomitee valis artikli “Omanikkonna strateegia edukas arendamine” olulisuse, innovaatilisuse ja ranguse alusel kolme parima hulka.
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.7. Toiduteadused; CERCS ERIALA: T430 Toiduainete ja jookide tehnoloogia ; PÕHISUUND: toitlustuse juhtimine, valmistoidu tootmine
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; CERCS ERIALA: S190 Ettevõtete juhtimine; PÕHISUUND: äriühingute valitsemine, strateegiline juhtimine
 
 
Lisainfo
1. Äriühingute valitsemise valdkond sh Äriühingute omanikkonna uuringud fookusega omanikkonna strateegiatel (teadmised, oskused, tahe, võimekus ja väärtused).
2. Toitlustusettevõtte ärikorraldus sh Elamusgastronoomia.

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2019
1.1.
2018
3.4.
2018
1.2.
2017
1.2.
2017
3.4.
2017
1.2.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
3.4.
2015
1.2.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
5.2.
2014
1.2.
2013
3.2.
2013
6.2.
2013
1.2.
2012
4.1.
2012
2.3.
2011
3.1.
2011
3.1.
2010
3.1.
2009
6.2.
2009
3.3.
2008
1.2.
2006
6.7.
2004
4.10.2019

Career

Education
10.10.2017–30.11.2017   
TTÜ, Workshop on Didactics of Higher Education
2017–2018   
TTÜ, Qualification of an International Engineering Educator ING-PAED IGIP (International Society for Engineering Pedagogy)
22.10.2013–22.05.2014   
Meta-Profit, TUT Management development program, 24 academic hours
16.09.2013–17.09.2013   
Aalto University Design Factory workshop, Future Lab of Product Development (PDP6)
27.10.2010–16.12.2010   
TTÜ, Scientific Writing
16.12.2009–16.12.2009   
Tallinn University, Supervision
09.03.2009–20.03.2009   
TTÜ, Methodology training: Quantitative Methods
24.09.2007–11.12.2007   
University of St. Gallen, International Corporate Governance, PhD Program in Management (PMA)
2005–2011   
Tallinn University of Technology, Doctor of Philosophy (Business Administration)
02.09.2002–27.09.2002   
Higher Hotel Institute Cyprus, Food and Beverage Operations Management programme
2002–2004   
Tallinn Technical University, Master in Business Administration
20.07.1998–07.08.1998   
Ecole hôteliére de Lausanne, Food & Beverage and Restaurant Management Summer Program
1985–1990   
Tallinn Technical University, Technology Engineer (Catering technology and organization)

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Mike Franz Wahl, The Review Committee of the EIASM, 11th Workshop on Corporate Governance, has selected the paper “Developing a Successful Ownership Strategy” as one of the three best papers of the workshop based on relevance, innovation and rigor.
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.7. Food Sciences; CERCS SPECIALITY: T430 Food and drink technology ; SPECIALITY: F&B management, production of home meal replacements
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; CERCS SPECIALITY: S190 Management of enterprises ; SPECIALITY: corporate governance, strategic management
 
 
Additional information
1. Ownership research with focus on ownership strategies (knowledge, skills, will, capability & values).
2. Erlebnisgastronomie.

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2019
1.1.
2018
3.4.
2018
1.2.
2017
1.2.
2017
3.4.
2017
1.2.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
3.4.
2015
1.2.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
5.2.
2014
1.2.
2013
3.2.
2013
1.2.
2012
4.1.
2012
2.3.
2011
3.1.
2011
3.1.
2010
3.1.
2009
3.3.
2008
1.2.
2006
4.10.2019