Toomas Schvak

24.03.1979
552 6980
toomas.schvak@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
13.03.2017–...    Sihtasutus Arvo Pärdi Keskus, raamatukoguhoidja (1,00)
09.03.2016–27.02.2017    Olive Hospitality OÜ, konverentside ja ürituste koordinaator (1,00)
01.11.2014–31.12.2014    Läti Rahvusraamatukogu, tähtajaline tehniline konsultant (1,00)
25.09.2012–24.09.2014    AS BIT (Kirjastus Avita), peatoimetaja asetäitja (1,00)
15.06.2011–05.03.2012    Tallinna Ülikool, Akadeemiline Raamatukogu, digiteerimise peaspetsialist (1,00)
25.10.2010–20.05.2011    AS Tea Kirjastus, entsüklopeedia peatoimetaja (1,00)
01.06.2002–31.05.2011    Eesti Rahvusraamatukogu, projektijuht (1,00)
31.03.2001–31.05.2002    Tallinna Keskraamatukogu, infotehnoloog (1,00)
01.03.2000–30.03.2001    Eesti Rahvusraamatukogu, vanemraamatukoguhoidja (1,00)
15.01.1998–28.02.2000    Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, teabekorraldaja (1,00)
 
 
Haridustee
2009–25.08.2017    Tartu Ülikool; usuteaduskonna doktoriõpe
2007–2009    Tartu Ülikool; usuteaduskond; religiooniantropoloogia (MA, cum laude)
1997–2001    Tallinna Pedagoogikaülikool; infoteadus (BA, põhieriala), ajalugu (lisaeriala)
1985–1997    Tallinna Väike-Õismäe Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Eesti Kirikuloo Selts, juhatuse liige (sekretär)
2012−...    Euroopa Teaduse ja Teoloogia Uurimise Ühing (ESSSAT), liige
2010−...    Balti kirikuloolaste rahvusvaheline võrgustik, liige
2010−...    Eesti Kirikuloo Selts, liige
2015−2017    Balti Kooliajaloolaste Ühendus, liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadused; PÕHISUUND: Digitaalraamatukogud ja raamatukogudevaheline koostöö
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; PÕHISUUND: Õigeusu kiriku ajalugu Eestis ja lähivälismaal
 
 
Lisainfo
Juhendatud üliõpilastööd:

Toomas Erikson "Tartu Aleksandri(te) õigeusu kiriku ja koguduse ajalugu aastatel 1913–1940" (BA, 2014)

Kaire Puumets-Sõber "Tallinna Pühtitsa abiklooster aastatel 1940–1959" (Ba, 2014)

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.2.
2016
1.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
4.1.
2015
6.3.
2015
1.2.
2014
3.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.9.
2014
1.1.
2013
2.2.
2013
2.2.
2013
2.2.
2013
3.2.
2013
6.3.
2012
1.1.
2011
4.2.
2011
4.2.
2011
3.4.
2010
3.2.
2009
6.3.
2007
6.7.
2007
1.3.
2006

Toomas Schvak

24.03.1979
552 6980
toomas.schvak@gmail.com

Career

Institution and occupation
13.03.2017–...    International Arvo Pärt Centre, librarian (1,00)
09.03.2016–27.02.2017    Olive Hospitality OÜ, conference and banqueting coordinator (1,00)
01.11.2014–31.12.2014    National Library of Latvia, technical consultant (1,00)
25.09.2012–24.09.2014    AS BIT (Publishing House Avita), Assistant Editor-in-Chief (1,00)
15.06.2011–05.03.2012    Tallinn University, Academic Library, digitisation coordinator (1,00)
25.10.2010–20.05.2011    Tea Publishers, editor in chief of encyclopaedia (1,00)
01.06.2002–31.05.2011    National Library of Estonia, project manager (1,00)
31.03.2001–31.05.2002    Tallinn Central Library, IT specialist (1,00)
01.03.2000–30.03.2001    National Library of Estonia, senior librarian (1,00)
15.01.1998–28.02.2000    National Examinations and Qualifications Centre, information manager (1,00)
 
 
Education
2009–25.08.2017    University of Tartu; PhD studies inTheology
2007–2009    University of Tartu; Faculty of Theology; Religious Anthropology (MA, cum laude)
1997–2001    Tallinn Pedagogical University; information science (BA, major), history (minor)
1985–1997    Tallinn Väike-Õismäe Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Estonian Society of Church History, secretary
2012−...    European Society for the Study of Science and Theology (ESSSAT), member
2010−...    International Network of Baltic Church Historians, member
2010−...    Estonian Society of Church History, member
2015−2017    Baltic Association of Historians of Pedagogy, member

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.14. Communication and Information Sciences; SPECIALITY: Digital libraries and co-operation between libraries
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; SPECIALITY: History of the Orthodox Church in Estonia and neighbouring areas
 
 
Additional information

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.2.
2016
1.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
4.1.
2015
6.3.
2015
1.2.
2014
3.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.9.
2014
1.1.
2013
2.2.
2013
2.2.
2013
2.2.
2013
3.2.
2013
6.3.
2012
1.1.
2011
4.2.
2011
4.2.
2011
3.4.
2010
3.2.
2009
6.3.
2007
6.7.
2007
1.3.
2006