See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
8.02.1969
+37255563272
silvia.luige@sisekaitse.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2020–...   
Sisekaitseakadeemia, Vanemlektor (1,00)
2015–31.08.2020   
Sisekaitseakadeemia, Lektor (1,00)
2008–2015   
Sisekaitseakadeemia, Õpetaja (1,00)
2005–2008   
Sisekaitseakadeemia, õppereferent (1,00)
1998–2003   
Tallinna Vangla, julgeolekuosakonna spetsialist ( uurija) (1,00)
1995–1998   
Tallinna Vangla, julgeolekuosakonna tõlk (1,00)
1990–1995   
Kohtla Põhikool, Õpetaja (1,00)
1986–1987   
Lohusuu Kool, Õpetaja (1,00)
 
 
Haridustee
1998–2002   
Sisekaitseakadeemia, Politseikolledž, diplomiõpe (uurimine)
1995–1998   
Tallinna Pedagoogikaülikool, vene põhikooli eesti keele õpetaja
1990–1995   
Tallinna Pedagoogikaülikool, eesti kooli vene keele ja kirjanduse õpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
1987–1989   
Tartu Riiklik Ülikool, filoloogiateaduskonna üliõpilane
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
Sisekaitseakadeemia nõukogu liige
2018−...   
Sisekaitseakadeemia aukohtu liige
2011−...   
Sisekaitseakadeemia justiitskolledži nõukogu liige
2019−2019   
Õppurite tagasisideküsimustiku uuendamise töörühma liige
2019−2019   
Sisekaitseakadeemia õppejõudude esindamine institutsionaalse akrediteerimise komisjoniga kohtumisel
2019−2020   
Vanglaametniku eriala õppekava ja moodulite rakenduskava uuendamise töörühma esimees
2018−2018   
Vanglaametniku eriala lõpueksami hindamiskomisjoni liige
2018−2018   
Korrektsiooni eriala rakenduskõrghariduse õppekava muutmise töörühma liige
2016−2016   
Sisekaitseakadeemia nõukogu liige
2016−2019   
Sisekaitseakadeemia vastuvõtukatsete hindamiskomisjoni liige
2016−2017   
Vene keele suvekooli organiseerimine ja juhtimine
2016−2018   
Teabe- ja uurimisametniku õppekava juhtimine
2016−2016   
Sisekaitseakadeemia justiitskolledži õppejõudude esindamine kolledži õppekavade akrediteerimiskomisjoniga kohtumisel
2013−2013   
Sisekaitseakadeemia nõukogu asendusliige
2011−2012   
Sisekaitseakadeemia nõukogu liige
2010−2010   
Sisekaitseakadeemia e-õppe arengukava töörühma liige
2010−2013   
Sisekaitseakadeemia e-õppe tugiisik
2010−2011   
Kvaliteediprojekti -Õppija rahulolu uurimine õppekvaliteediga: õppija tagasiside õppeprotsessile- töörühma liige
2010−2011   
Vanglaametniku kutseõppe keskhariduse baasil riikliku õppekava loomise töörühma liige
2010−2013   
Justiitskolledži veebilehe haldur
2010−2010   
Eelkoolituse programmi kuraator (korrektsiooni eriala)
2009−2010   
Vanglaametniku õppekava loomise töörühma liige
2009−2010   
Organisatsiooni kvaliteedikäsiraamatu koostamise töörühma liige
2009−2014   
Vanglaametniku eriala lõpueksami teoreetilise (kirjaliku) osa vastutav koostaja, lõpueksami konsultatsioonide läbiviija, lõpueksamikomisjoni liige ja lõpueksami korraldaja
2008−2009   
Korrektsiooni eriala valjundipõhise õppekava loomise töörühma liige
 
 
Loometöö
2020 Avalik ettekanne "Keeleõpe distantsilt" (Sillamäe, Sisekaitseakadeemia).
2020 Veebipõhine kursus õpikeskkonnas MOODLE "Järelevalvealase vene keele jätkukursus" https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=28656.
2019 Ettekanne 13. rahvusvahelisel konverentsil: Keel, isik ja ühiskond teemal: "LAK-õpe: erialase vene keele õpetamine Sisekaitseakadeemia justiitskolledžis". (Burgas, International Scientific Publications) https://www.scientific-publications.net/en/article/1001950/.
2018–2020 Veebipõhine kursus õpikeskkonnas MOODLE "Haldusmenetluse erikursus vene keeles" https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=28971.
2018–2019 Veebipõhine kursus õpikeskkonnas MOODLE "Taasühiskonnasatamise alase vene keele erikursus" https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=23356.
2018–2019 Veebipõhine kursus õpikeskkonnas MOODLE "Taasühiskonnasatamise alase vene keele üldkursus" https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=23367.
2017–2019 Veebipõhine kursus õpikeskkonnas MOODLE „Vangistus- ja haldusõigusalane vene keel“.
2016– Ettekanne erialakeele õpetamisest Sisekaitseakadeemias erialakeele õpetajate seminaril (Tartu, Tartu Ülikool).
2015 Ettekanne 5. rahvusvahelisel LAK-õppe konverentsil "Innovaatiliste meetodite ja võtete kasutamine erialase vene keele õpetamisel avalikele teenistujatele Eestis" (Narva, Tartu Ülikooli Narva Kolledž).
E-õppe kursus IVA keskkonnas: Seadusandlus vanglaametnikele (Kursus on loodud ESF projekti " E-õpe rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes (eVõti)" raames)..
E-õpiobjekt: Testide kogumik seadusandluses (Õpiobjekt on loodud ESF projekti " E-õpe rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes (eVõti)" raames;.
E-õppe kursus Blackboard´i keskkonnas: Riigi ja õiguse põhimõisted;
e-õppe kursus Blackboard´i keskkonnas: Vanglateenistus;
e-õppe kursus Blackboard´i keskkonnas: Vangistusõigus ja inimõigused
.
E-õppe kursus IVA keskkonnas: Eesti keel vanglaametnikele.
Sisejulgeolekualase sõnastiku (The Dictionary of Internal Security, http://dict.bestit.eu/) täiendamine (valdkond:vangistus ja kriminaalhooldus, maht: 100 sõna ja väljendit eesti ja vene keeles) (2014)
.
02.04.2014 Töötoa läbiviimine (sh teemakohase ettekande esitamine) inglise keeles teemal „Klassikaline vs uuenenud lähenemisviis on tulevikku vaatavate õppemeetodite loomise aluseks?“ („Classical vs upgraded approach as a ground for creating forward-looking methods in learning?“) rahvusvahelisel keelekonverentsil teemal „Kaasaegne metodoloogia ja praktika võõrkeelte õpetamisel: traditsioon ja innovatsioon“ („Modern methodology and practices for teaching foreign languages: tradition and innovation“).
Ettekanne teemal „Improving the prison officer competences through learning the professional russian language” 10. mail 2013 Sisekaitseakadeemias toimunud rahvusvahelisel keelekonverentsil „Applying CLIL: pros and cons”.
E-õpiobjekt: Haldusmenetlus vanglas (Õpiobjekt on loodud programmi (BeSt) raames)..
E-õpiobjekt: Ristsõnad valveteenistujale. Abiks eesti keele õppijale. II tase.(Õpiobjekt on loodud ESF projekti " E-õpe rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes (eVõti)" raames;.
E-õpiobjekt: Ristsõnad valveteenistujale. Abiks eesti keele õppijale. I tase.(Õpiobjekt on loodud ESF projekti " E-õpe rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes (eVõti)" raames.
Ettekanne teemal “Veebipõhised õppematerjalid lõimitud aine- ja keeleõppes” 28.03.2014 toimunud Tartu Ülikooli keelekeskuse seminaril "Veebipõhine keeleõpe - praktilised lahendused VIII“.
E-õpiobjekt: Erialane vene keel:vangla päevakava (2012).
Veebipõhine õppematerjal : ”Erialase eesti keele õppematerjalid vanglaametniku erialale. Elektrooniline õppematerjal”
.
e-õppe kursus Blackboard´i keskkonnas: Erialane vene keel (Kursus on loodud programmi (BeSt) raames). .
E-õpiobjekt: Vene-eesti online sõnastik vanglateenistujale (2011).
E-õpiobjekt: Kinnipeetava intervjueerimine riskihindamise koostamiseks (2013)
.
E-õpiobjekt: Riskihindamise intervjuu (2013).
 
 
Lisainfo
KOGEMUS TASEMEÕPPE ÕPPEJÕUNA

Haldusmenetluse erikursus vene keeles, 2016-..., SKA justiitskolledž;
Vangistus- ja haldusõigusalane vene keel, 2016-..., SKA justiitskolledž;
Taasühiskonnastamise alase vene keele erikursus, 2016-..., SKA justiitskolledž;
Taasühiskonnastamise alase vene keele üldkursus, 2016-..., SKA justiitskolledž;
LAK-õpe tunnid, 2018-2019, Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledž;
Järelevalvealane vene keel, 2017-2019, SKA justiitskolledž
Vene keele algtaseme kursus, 2018, Sisekaitseakadeemia;
Vene keele grammatika kursus, 2017, Sisekaitseakadeemia;
Haldusõiguse alane vene keel, 2015-2016, SKA Justiitskolledž;
Taasühiskonnastamise alane vene keel, 2015-..., SKA Justiitskolledž;
Erialane vene keel korrektsioonile, 2011-..., SKA Justiitskolledž;
Järelevalvealane vene keel, 2011-..., SKA Justiitskolledž;
Vangistusõigus ja inimõigused,2009-2010, SKA Justiitskolledž;
Riigi ja õiguse põhimõisted, 2009-2010, SKA Justiitskolledž;
Vanglateenistus, 2009-2010, SKA Justiitskolledž;
Seadusandlus, 2005-2008, SKA Justiitskolledž;
Erialane eesti keel, 2005-2008, SKA Justiitskolledž;
Erialane vene keel, 2005-2010, SKA Justiitskolledž;
KOGEMUS TÄIENDÕPPEPROGRAMMIDE KOOSTAJA JA ÕPPEJÕUNA:

2020 Järelevalvealane vene keel algtasemele, (täiendkoolitus, 44 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2015-2019 Täiendav vene keele kursus taasühiskonnastamise praktika ajal (täiendkoolitus, 36 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2013-2014 Erialane vene keel praktika ajal (täiendkoolitus, 88 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2013 Vanglaametnike baaskoolitus. II kalssi valvuri tegevuste õiguslikud ja organisatsioonilised alused. (8 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2013 Ametialane vene keel kriminaalhooldajatele (60 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2012 Erialane vene keel inspektor-kontaktisikutele. (60 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2012 Vanglaametnike baaskoolitus. II kalssi valvuri tegevuste õiguslikud ja organisatsioonilised alused. (24 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2011 Vanglaametnike baaskoolitus. II kalssi valvuri tegevuste õiguslikud ja organisatsioonilised alused. (24 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2010 Vanglaametnike baaskoolitus. II kalssi valvuri tegevuste õiguslikud ja organisatsioonilised alused. (24 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2009 Vanglaametnike baaskoolitus. II kalssi valvuri tegevuste õiguslikud ja organisatsioonilised alused. (12 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2008 Gruusia vanglaametnike koolituskeskuse õpetajate koolituskava koostamine ja koolituse läbiviimine. Täiendkoolituse teema: Õppemeetodid vanglaametnike õppe korraldamisel. (16 akadeemilist tundi, rahvusvaheline arengukoostööprojekt "SIDA" )
2008 Baasõppe koolitused Viru Vanglas:Seadusandlus (40 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)´
2008 Täiendkoolitus: Erialane vene keel vanglaametnikele (20 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
OSALETUD TÄIENDUSKOOLITUSEL:
12.08.-14.08.2020 English intensive course „English Coaching for Trainers“;
07.11-08.11.2019 Sisekaitseakadeemia justiitskolledži seminar, Pillapalu;
03.10.2019-16.04.2020 Tööalane inglise keel, OÜ Sugesto;
22.08.-23.08.2019 Suveakadeemia 2019:koostööoskused, Sisekaitseakadeemia;
14.03.2019 Uue maja puutetundlike ekraanide kasutamine, Sisekaitseakadeemia;
04.02.-06.05.2019 Tööalane inglise keel, OÜ Sugesto;
12.11.-13.11.2018 Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine, Haridus- ja Teadusministeerium;
01.11.2018 CLIL (Content and Language Integrated Learning) koolitusseminar keeleõpetajatele;
14.10.-27.10.2018 General English 20, European School of English, Malta;
05.12.2018 Sisekaitseakadeemia sisekonverents "Kuidas väärtused meid juhivad";
27.09.-28.09.2018 Täiskasvanud õppijat toetavad õppemeetodid, Haridus- ja Teadusministeerium;
06.02.-14.04.2018 Inglise suhtluskeele kursus, 68 ak.t., Multilingua Keelekeskus;
22.08-23.08.2017 Sisekaitseakadeemia suveakadeemia;
23.03.-24.03.2017 6. rahvusvaheline konverents "Frontiers in CLIL and ELT" Tartu Ülikooli Narva Kolledž;
17.03.2017 Koostööpäev.Kutsestandard, SA Innove;
01.11.2016 Language Centre Workshop "Teaching X,Y and Z Generation", Tallinna Tehnikakürgkool;
20.10-23.10.2016 Vene keel võõrkeelena erialases suhtluses, Tartu Ülikool;
15.11.2014 Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu 5.aastapäeva konverents;
07.11.2014-30.01.2015 koolitaja Sisekaitsekadeemia keelekeskus, koolituse nimetus "Teaching Academic Subjects in English", 40 akadeemilist tundi;
16.10.2014 konverents "Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis" Kaitseväe Ühendatud Õppeasutus;
21.08.2014 koolitaja Mart Saarso, koolituse nimetus "Kaptenina ümber maailma";
21.08.2014 koolitaja MAD meeskonnatreeningud, koolituse nimetus "Meeskonnatreening";
02.04.2014 conference "Modern methodology and practices for teaching foreign languages: tradition and innovation" Language Centre of Estonian Academy of Security Sciences;
28.03.2014 keelekeskuse seminar "Veebipõhine keeleõpe - praktilised lahendused VIII“, Tartu Ülikool ;
22.01.2014 koolitaja Tallinna Tehnikaülikool, erialakeele õpetamise alane seminar "Keel kui töövahend", 1 EAP;
09.-10.12.2013 koolitaja Tallinna Ülikool, koolituse nimetus "Õppejõu mõjusus", 16 akadeemilist tundi;
05.12.2013 koolitaja OÜ INVICTA, Meeskondlik mõtteviis ja hea koostöö meeskonnas, 8 akadeemilist tundi;
05.-06.11.2013 koolitaja Tallinna Ülikool, koolituse nimetus "Ajajuhtimine õppejõu töö tõhusamaks korraldamiseks", 16 akadeemilist tundi;
10.05. 2013 conference "Applying CLIL: pros and cons", Language Centre of Estonian Academy of Security Sciences;
04.- 05.04. 2013 Riias rahvusvaheline seminar välismaalastest kinnipeetavate kohtlemise teemal;
2013 koolitaja Aune Past, koolituse nimetus „Sisekommunikatsioon“;
2013 koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus „Inglise keele grammatika“;
2013 kooliaja Einike Pilli, koolituse nimetus „Lõpueksami hindamine“;
2013 koolitaja Toomas Roolaid, koolituse nimetus „Võib-olla viimane koolitus, mida sa vajad“;
2013 koolitaja Ott Ojamets, koolituse nimetus „Ennastjuhtiv keeleõppija“;
2013 koolitaja Riho Kuppart, koolituse nimetus „Eelarve juhtimine“;
2013 koolitaja Mart Soonik, koolituse nimetus „Olen ise SKA hea maine kujundaja“;
2013 koolitaja Estonian National Defence College (KVÜÕA), koolituse nimetus " Issues in testing listening and reading comprehension in accordance with STANAG 6001 edition 8;
2013 Läti Vanglate Amet, Projekti "Info ja parima praktika vahetus välismaalastest kinnipeetavatega töötamiseks" lõpukonverents;
4.- 5. aprill 2013 Riias Rahvusvaheline seminar välismaalastest kinnipeetavate kohtlemise teemal;
11.09.2012 Ülelinnaline eesti koolide vene keele õpetajate ainesektsiooni õppepäev, Õpetajate Maja, 3 akadeemilist tundi;
13.10.2010-31.01.2011, koolitaja Tartu Ülikool, programm Primus, koolituse nimetus "Väljundipõhine õppekava kõrghariduses";
18.09-27.09.2010, Correctional Service of Norway Staff Academy, kursuse nimetus "Training of prison officers and organisation of internship in Norway";
07.04.-21.04.2010, koolitaja Tartu Ülikool, programm Primus, koolituse nimetus "Õppimist toetavad õppematerjalid", kestus 26 tundi;
17.02.2010, koolitaja Sisekaitseakadeemia, programm Primus, koolituse nimetus "Väljundipõhine hindamine keeleõppes-õpiväljundite, hindamismeetodite- ja kriteeriumide sidusus", kestus 5 tundi;
11.02.-12.02.2010, koolitaja Tõnu Lehtsaar, programm Primus, koolituse nimetus "Loengupidamise kunst õppejõududele", kestus 52 tundi, (2 EAP);
07.04.-21.04.2010, koolitaja Tartu Ülikool, programm Primus, koolituse nimetus "Õppimist toetavad õppematerjalid", kestus 26 tundi;
08.12.2009, koolitaja SA Omanäolise kooli arenduskeskus, koolituse nimetus "Reflektiivne tagasiside protsess", kestus 16 tundi;
25.11.2009, koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus "Hindamismeetodid ja -kriteeriumid keeleõppe väljundipõhises hindamises", kestus 5 tundi;
16.10.2009, koolitaja Tartu Ülikool, programm Primus, koolituse nimetus "Üliõpilaste uurimistööde juhendamine ja tagasiside andmine", kestus 20 tundi;
13.10.2009, koolitaja Kaido Väljaots, koolituse nimetus "Organisatsiooni kvaliteedikäsiraamatu koostamine", kestus 14 tundi;
10.09.2009, koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus "Keeleõpiväljundid ja väljundipõhine hindamine", kestus 5 tundi;
14.05.2009, koolitaja Piret Kärtner, programm Primus, koolituse nimetus "Õppejõu sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused", kestus 8 tundi;
12.01.-08.03.2009, koolitaja Tartu Ülikool, programm Primus, koolituse nimetus "E-kursuse loomine Blackboardi õpikeskkonnas", kestus 80 tundi, (2 AP)
06.01.-12.02.2009, koolitaja Avatud Meele Instituut, koolituse nimetus "Reflektiivne tagasisideprotsess kolleegi arengu huvides", kestus 32 tundi;
05.01.2009, koolitaja Tartu Ülikool, programm Primus, koolituse nimetus "Väljundipõhise hindamise praktikum", kestus 6 tundi;
11.12.2008; koolitaja Presismanni Koolitus, koolituse nimetus "Kriminaalmenetluse seadustiku uuendusi ja rakendusküsimusi", kestus 7 tundi;
02.10.2008, koolitaja Preismanni Koolitus, koolituse nimetus "Valikküsimusi väärteomenetlusest", kestus 6 tundi;
22.05.-23.05.2008, koolitaja Avatud Meele Instituut, koolituse nimetus "Õpiprotsessi juhtimine kaasaegses õppeasutuses", kestus 16 tundi;
16.05.2008, koolitaja Tartu Ülikooli keelekeskus,koolituse nimetus "Testimine keeleõppes", kestus 6 tundi;
06.11.2007-01.02.2008, koolitaja Tartu Ülikool, koolituse nimetus "Õppemeetodid kõrgkoolis", maht 2 AP;
09.02.-09.11.2007, koolitaja Ülle Türk, koolituse nimetus "Keeleoskusetasemed ja nende mõõtmine", maht 3 AP;
01.05.2006-28.02.2007, kooltaja Tallinna Ülikool, koolituse nimetus" Eesti erialakeele õpetamise metoodika kutsekoolidele", kestus 160 tundi;
25.05-24.09.2006, koolitaja Tallinna Ülikool, koolituse nimetus "E-õppe metoodikad ja tehnoloogiad", kestus 80 tundi;
10.01-26.04.2006, koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus "Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis" , kestus 35 tundi;
2006, koolitaja BCS Koolitus, koolituse nimetus "Õppematerjalide loomise alane arvutikoolitus kutsekoolidele" , kestus 60 tundi;
06.09-20.12.2005, koolitaja Tea Keeltekool, koolituse nimetus "Inglise keele kursus", kestus 60 tundi;
23.03. ja 01.04.2005, koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus "Haldusmenetlus ja haldusakti koostamine", kestus 14 tundi;
28.03.-29.03.2005 ja 04.04.-05.04.2005, koolitaja Dagmar Kutsar, koolituse nimetus "Intervjueerimisstrateegiate kursus", kestus 26 tundi;
26.05.-27.05.2004, koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus "Kriminaalmenetlus", kestus 16 tundi;
15.06.2004,koolitaja Justiitsministeerium, koolituse nimetus " Uut Kriminaalmenetlusseadustikus. Esmased uurimistoimingud ja sündmuskoha vaatlus", kestus 6 tundi;
14.05. ja 21.05.2004, koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus " Väärteomenetluse põhikursus", kestus 14 tundi.
28.01.-29.01 ja 02.02-04.02.2004, koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus "Kriminaalmenetlus", kestus 20 tundi
27.10-29.10.2003, koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus "Küsitlemine seletuse võtmisel", kestus 24 tundi
2002, koolitaja Justiitsministeerium, koolituse nimetus "Karistusseadustiku üldosa", kestus 6 tundi;
2001, koolitaja Justiitsministeerium, koolituse nimetus " Narkootikumide kasutamise tunnused ja sümptomid", kestus 40 tundi.

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2021, Silvia Luige, Siseministri tänukiri innovatiivse töö eest vanglaametnike erialasel ettevalmistamisel distantsõppel ja üldise panuse eest Sisekaitsealkadeemia arengusse
2020, Silvia Luige, Aasta õppejõu finalist
2020, Silvia Luige, Sisekaitseakadeemia justiitskolledži parim õppejõud
2016, Silvia Luige, Siseministri tänukiri suurepärase töö eest vanglaametnike erialasel ettevalmistamisel
2016, Silvia Luige, Sisekaitseakadeemia aukiri justiitskolledži parimate õppematerjalide koostamise eest
2011, Silvia Luige, Sisekaitseakadeemia rektori tänukiri töökohustuste silmapaistvalt hea täitmise ja panustamise eest Sisekaitseakadeemia arengusse
2010, Silvia Luige, Sisekaitseakadeemia rektori tänukiri Justiitskolledži parim õppejõud
2004, Silvia Luige, Tallinna Pedagoogilise Seminari direktori tänukiri pikaajalise ja tulemusrikka kootöö eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS KLASSIFIKAATOR: H360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS KLASSIFIKAATOR: H380 Võrdlev keeleteadus
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S270 Pedagoogika ja didaktika
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS KLASSIFIKAATOR: H595 Vene keel ja kirjandus
 
 
Lisainfo
ETTEKANDED KONVERENTSIDEL JA SEMINARIDEL:

2019 Ettekanne 13. rahvusvahelisel konverentsil: Keel, isik ja ühiskond teemal: "LAK-õpe: erialase vene keele õpetamine Sisekaitseakadeemia justiitskolledžis", ( International Scientific Publications,Burgas,Bulgaaria)

2015 Ettekanne "Innovaatiliste meetodite ja võtete kasutamine erialase vene keele õpetamisel avalikele teenistujatele Eestis", 5. rahvusvaheline LAK-õppe konverents, Narva, Eesti

2010 Sisekaitseakadeemia keeleõppeseminar. Ettekanne veebipõhistest vahenditest "Haldusmenetlus vanglas"
2008 EITSA poolt korraldatud rahvusvaheline konverents. Ettekanne "E-õpik-samm tulevikku"
2007 Sisekaitseakadeemia keelekonverents. Ettekanne "Eesti keel vanglaametnikele".

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2019
2.4.
2018
2.4.
2015
5.2.
2015
3.3.
2012
6.2.
2009
6.6.
2009
6.2.
2008
29.09.2021
8.02.1969
+37255563272
silvia.luige@sisekaitse.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2020–...   
Estonian Academy of Security Sciences, Senior lecturer (1,00)
2015–31.08.2020   
Estonian Academy of Security Sciences, Lecturer (1,00)
2008–2015   
Estonian Academy of Security Sciences, Teacher (1,00)
2005–2008   
Estonian Academy of Security Sciences, Other staff (1,00)
1998–2003   
Tallinn Prison, Other staff (1,00)
1995–1998   
Tallinn Prison, Other staff (1,00)
1990–1995   
Kohtla Põhikool, Teacher (1,00)
1986–1987   
Lohusuu School, Teacher (1,00)
 
 
Education
1998–2002   
Sisekaitseakadeemia, Politseikolledž, diplomiõpe (uurimine)
1995–1998   
Tallinna Pedagoogikaülikool, vene põhikooli eesti keele õpetaja
1990–1995   
Tallinna Pedagoogikaülikool, eesti kooli vene keele ja kirjanduse õpetaja, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
1987–1989   
Tartu Riiklik Ülikool, filoloogiateaduskonna üliõpilane
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
Sisekaitseakadeemia nõukogu liige
2018−...   
Sisekaitseakadeemia aukohtu liige
2011−...   
Sisekaitseakadeemia justiitskolledži nõukogu liige
2019−2019   
Õppurite tagasisideküsimustiku uuendamise töörühma liige
2019−2019   
Sisekaitseakadeemia õppejõudude esindamine institutsionaalse akrediteerimise komisjoniga kohtumisel
2019−2020   
Vanglaametniku eriala õppekava ja moodulite rakenduskava uuendamise töörühma esimees
2018−2018   
Vanglaametniku eriala lõpueksami hindamiskomisjoni liige
2018−2018   
Korrektsiooni eriala rakenduskõrghariduse õppekava muutmise töörühma liige
2016−2016   
Sisekaitseakadeemia nõukogu liige
2016−2019   
Sisekaitseakadeemia vastuvõtukatsete hindamiskomisjoni liige
2016−2017   
The Organization and Management of the Russian Language Summer School
2016−2018   
Teabe- ja uurimisametniku õppekava juhtimine
2016−2016   
Sisekaitseakadeemia justiitskolledži õppejõudude esindamine kolledži õppekavade akrediteerimiskomisjoniga kohtumisel
2013−2013   
Sisekaitseakadeemia nõukogu asendusliige
2011−2012   
Sisekaitseakadeemia nõukogu liige
2010−2010   
Sisekaitseakadeemia e-õppe arengukava töörühma liige
2010−2013   
Sisekaitseakadeemia e-õppe tugiisik
2010−2011   
Kvaliteediprojekti -Õppija rahulolu uurimine õppekvaliteediga: õppija tagasiside õppeprotsessile- töörühma liige
2010−2011   
Vanglaametniku kutseõppe keskhariduse baasil riikliku õppekava loomise töörühma liige
2010−2013   
Justiitskolledži veebilehe haldur
2010−2010   
Eelkoolituse programmi kuraator (korrektsiooni eriala)
2009−2010   
Vanglaametniku õppekava loomise töörühma liige
2009−2010   
Organisatsiooni kvaliteedikäsiraamatu koostamise töörühma liige
2009−2014   
Vanglaametniku eriala lõpueksami teoreetilise (kirjaliku) osa vastutav koostaja, lõpueksami konsultatsioonide läbiviija, lõpueksamikomisjoni liige ja lõpueksami korraldaja
2008−2009   
Korrektsiooni eriala valjundipõhise õppekava loomise töörühma liige
 
 
Creative work
2020 Public presentation "Distance Language learning" (Sillamäe, Sisekaitseakadeemia).
2020 E-learning course in the environment MOODLE "Continuing Course of Professional Russian" https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=28656.
2019 13th International Conference: Language, Individual & Society, presentation: CLIL METHODS: Professional Russian language teaching in the College of Justice of Estonian Academy of Security Sciences. (Burgas, International Scientific Publications) https://www.scientific-publications.net/en/article/1001950/.
2018-2020 E-learning course in the environment MOODLE "Special Course in Administrative Proceedings (in Russian)" https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=28971.
2018-2019 E-learning course in the environment MOODLE "Special Course of Professional Russian of Resosialisation" https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=23356.
2018-2019 E-learning course in the environment MOODLE "General Course of Professional Russian of Resosialisation" https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=23367.
2017-2019 E-learning course in the environment MOODLE "Course of Professional Russian of Imprisonment and Administrative Law".
2016- Presentation on teaching a professional language at the Estonian Academy of Security Sciences (Tartu, Tartu Ülikool).
2015 Presentation "Possibilities of Using Innovative Methods and Techniques in Teaching Russian for Specific Purposes when Training Civil Servants in Estonia", 5th International ELT/CLIL Conference (Narva, Tartu Ülikooli Narva Kolledž).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
 
Additional information
KOGEMUS TASEMEÕPPE ÕPPEJÕUNA

Haldusmenetluse erikursus vene keeles, 2016-..., SKA justiitskolledž;
Vangistus- ja haldusõigusalane vene keel, 2016-..., SKA justiitskolledž;
Taasühiskonnastamise alase vene keele erikursus, 2016-..., SKA justiitskolledž;
Taasühiskonnastamise alase vene keele üldkursus, 2016-..., SKA justiitskolledž;
LAK-õpe tunnid, 2018-2019, Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledž;
Järelevalvealane vene keel, 2017-2019, SKA justiitskolledž
Vene keele algtaseme kursus, 2018, Sisekaitseakadeemia;
Vene keele grammatika kursus, 2017, Sisekaitseakadeemia;
Haldusõiguse alane vene keel, 2015-2016, SKA Justiitskolledž;
Taasühiskonnastamise alane vene keel, 2015-..., SKA Justiitskolledž;
Erialane vene keel korrektsioonile, 2011-..., SKA Justiitskolledž;
Järelevalvealane vene keel, 2011-..., SKA Justiitskolledž;
Vangistusõigus ja inimõigused,2009-2010, SKA Justiitskolledž;
Riigi ja õiguse põhimõisted, 2009-2010, SKA Justiitskolledž;
Vanglateenistus, 2009-2010, SKA Justiitskolledž;
Seadusandlus, 2005-2008, SKA Justiitskolledž;
Erialane eesti keel, 2005-2008, SKA Justiitskolledž;
Erialane vene keel, 2005-2010, SKA Justiitskolledž;
KOGEMUS TÄIENDÕPPEPROGRAMMIDE KOOSTAJA JA ÕPPEJÕUNA:

2020 Järelevalvealane vene keel algtasemele, (täiendkoolitus, 44 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2015-2019 Täiendav vene keele kursus taasühiskonnastamise praktika ajal (täiendkoolitus, 36 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2013-2014 Erialane vene keel praktika ajal (täiendkoolitus, 88 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2013 Vanglaametnike baaskoolitus. II kalssi valvuri tegevuste õiguslikud ja organisatsioonilised alused. (8 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2013 Ametialane vene keel kriminaalhooldajatele (60 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2012 Erialane vene keel inspektor-kontaktisikutele. (60 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2012 Vanglaametnike baaskoolitus. II kalssi valvuri tegevuste õiguslikud ja organisatsioonilised alused. (24 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2011 Vanglaametnike baaskoolitus. II kalssi valvuri tegevuste õiguslikud ja organisatsioonilised alused. (24 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2010 Vanglaametnike baaskoolitus. II kalssi valvuri tegevuste õiguslikud ja organisatsioonilised alused. (24 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2009 Vanglaametnike baaskoolitus. II kalssi valvuri tegevuste õiguslikud ja organisatsioonilised alused. (12 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
2008 Gruusia vanglaametnike koolituskeskuse õpetajate koolituskava koostamine ja koolituse läbiviimine. Täiendkoolituse teema: Õppemeetodid vanglaametnike õppe korraldamisel. (16 akadeemilist tundi, rahvusvaheline arengukoostööprojekt "SIDA" )
2008 Baasõppe koolitused Viru Vanglas:Seadusandlus (40 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)´
2008 Täiendkoolitus: Erialane vene keel vanglaametnikele (20 akadeemilist tundi, Justiitsministeerium)
OSALETUD TÄIENDUSKOOLITUSEL:
12.08.-14.08.2020 English intensive course „English Coaching for Trainers“;
07.11-08.11.2019 Sisekaitseakadeemia justiitskolledži seminar, Pillapalu;
03.10.2019-16.04.2020 Tööalane inglise keel, OÜ Sugesto;
22.08.-23.08.2019 Suveakadeemia 2019:koostööoskused, Sisekaitseakadeemia;
14.03.2019 Uue maja puutetundlike ekraanide kasutamine, Sisekaitseakadeemia;
04.02.-06.05.2019 Tööalane inglise keel, OÜ Sugesto;
12.11.-13.11.2018 Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine, Haridus- ja Teadusministeerium;
01.11.2018 CLIL (Content and Language Integrated Learning) koolitusseminar keeleõpetajatele;
14.10.-27.10.2018 General English 20, European School of English, Malta;
05.12.2018 Sisekaitseakadeemia sisekonverents "Kuidas väärtused meid juhivad";
27.09.-28.09.2018 Täiskasvanud õppijat toetavad õppemeetodid, Haridus- ja Teadusministeerium;
06.02.-14.04.2018 Inglise suhtluskeele kursus, 68 ak.t., Multilingua Keelekeskus;
22.08-23.08.2017 Sisekaitseakadeemia suveakadeemia;
23.03.-24.03.2017 6. rahvusvaheline konverents "Frontiers in CLIL and ELT" Tartu Ülikooli Narva Kolledž;
17.03.2017 Koostööpäev.Kutsestandard, SA Innove;
01.11.2016 Language Centre Workshop "Teaching X,Y and Z Generation", Tallinna Tehnikakürgkool;
20.10-23.10.2016 Vene keel võõrkeelena erialases suhtluses, Tartu Ülikool;
15.11.2014 Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu 5.aastapäeva konverents;
07.11.2014-30.01.2015 koolitaja Sisekaitsekadeemia keelekeskus, koolituse nimetus "Teaching Academic Subjects in English", 40 akadeemilist tundi;
16.10.2014 konverents "Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis" Kaitseväe Ühendatud Õppeasutus;
21.08.2014 koolitaja Mart Saarso, koolituse nimetus "Kaptenina ümber maailma";
21.08.2014 koolitaja MAD meeskonnatreeningud, koolituse nimetus "Meeskonnatreening";
02.04.2014 conference "Modern methodology and practices for teaching foreign languages: tradition and innovation" Language Centre of Estonian Academy of Security Sciences;
28.03.2014 keelekeskuse seminar "Veebipõhine keeleõpe - praktilised lahendused VIII“, Tartu Ülikool ;
22.01.2014 koolitaja Tallinna Tehnikaülikool, erialakeele õpetamise alane seminar "Keel kui töövahend", 1 EAP;
09.-10.12.2013 koolitaja Tallinna Ülikool, koolituse nimetus "Õppejõu mõjusus", 16 akadeemilist tundi;
05.12.2013 koolitaja OÜ INVICTA, Meeskondlik mõtteviis ja hea koostöö meeskonnas, 8 akadeemilist tundi;
05.-06.11.2013 koolitaja Tallinna Ülikool, koolituse nimetus "Ajajuhtimine õppejõu töö tõhusamaks korraldamiseks", 16 akadeemilist tundi;
10.05. 2013 conference "Applying CLIL: pros and cons", Language Centre of Estonian Academy of Security Sciences;
04.- 05.04. 2013 Riias rahvusvaheline seminar välismaalastest kinnipeetavate kohtlemise teemal;
2013 koolitaja Aune Past, koolituse nimetus „Sisekommunikatsioon“;
2013 koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus „Inglise keele grammatika“;
2013 kooliaja Einike Pilli, koolituse nimetus „Lõpueksami hindamine“;
2013 koolitaja Toomas Roolaid, koolituse nimetus „Võib-olla viimane koolitus, mida sa vajad“;
2013 koolitaja Ott Ojamets, koolituse nimetus „Ennastjuhtiv keeleõppija“;
2013 koolitaja Riho Kuppart, koolituse nimetus „Eelarve juhtimine“;
2013 koolitaja Mart Soonik, koolituse nimetus „Olen ise SKA hea maine kujundaja“;
2013 koolitaja Estonian National Defence College (KVÜÕA), koolituse nimetus " Issues in testing listening and reading comprehension in accordance with STANAG 6001 edition 8;
2013 Läti Vanglate Amet, Projekti "Info ja parima praktika vahetus välismaalastest kinnipeetavatega töötamiseks" lõpukonverents;
4.- 5. aprill 2013 Riias Rahvusvaheline seminar välismaalastest kinnipeetavate kohtlemise teemal;
11.09.2012 Ülelinnaline eesti koolide vene keele õpetajate ainesektsiooni õppepäev, Õpetajate Maja, 3 akadeemilist tundi;
13.10.2010-31.01.2011, koolitaja Tartu Ülikool, programm Primus, koolituse nimetus "Väljundipõhine õppekava kõrghariduses";
18.09-27.09.2010, Correctional Service of Norway Staff Academy, kursuse nimetus "Training of prison officers and organisation of internship in Norway";
07.04.-21.04.2010, koolitaja Tartu Ülikool, programm Primus, koolituse nimetus "Õppimist toetavad õppematerjalid", kestus 26 tundi;
17.02.2010, koolitaja Sisekaitseakadeemia, programm Primus, koolituse nimetus "Väljundipõhine hindamine keeleõppes-õpiväljundite, hindamismeetodite- ja kriteeriumide sidusus", kestus 5 tundi;
11.02.-12.02.2010, koolitaja Tõnu Lehtsaar, programm Primus, koolituse nimetus "Loengupidamise kunst õppejõududele", kestus 52 tundi, (2 EAP);
07.04.-21.04.2010, koolitaja Tartu Ülikool, programm Primus, koolituse nimetus "Õppimist toetavad õppematerjalid", kestus 26 tundi;
08.12.2009, koolitaja SA Omanäolise kooli arenduskeskus, koolituse nimetus "Reflektiivne tagasiside protsess", kestus 16 tundi;
25.11.2009, koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus "Hindamismeetodid ja -kriteeriumid keeleõppe väljundipõhises hindamises", kestus 5 tundi;
16.10.2009, koolitaja Tartu Ülikool, programm Primus, koolituse nimetus "Üliõpilaste uurimistööde juhendamine ja tagasiside andmine", kestus 20 tundi;
13.10.2009, koolitaja Kaido Väljaots, koolituse nimetus "Organisatsiooni kvaliteedikäsiraamatu koostamine", kestus 14 tundi;
10.09.2009, koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus "Keeleõpiväljundid ja väljundipõhine hindamine", kestus 5 tundi;
14.05.2009, koolitaja Piret Kärtner, programm Primus, koolituse nimetus "Õppejõu sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused", kestus 8 tundi;
12.01.-08.03.2009, koolitaja Tartu Ülikool, programm Primus, koolituse nimetus "E-kursuse loomine Blackboardi õpikeskkonnas", kestus 80 tundi, (2 AP)
06.01.-12.02.2009, koolitaja Avatud Meele Instituut, koolituse nimetus "Reflektiivne tagasisideprotsess kolleegi arengu huvides", kestus 32 tundi;
05.01.2009, koolitaja Tartu Ülikool, programm Primus, koolituse nimetus "Väljundipõhise hindamise praktikum", kestus 6 tundi;
11.12.2008; koolitaja Presismanni Koolitus, koolituse nimetus "Kriminaalmenetluse seadustiku uuendusi ja rakendusküsimusi", kestus 7 tundi;
02.10.2008, koolitaja Preismanni Koolitus, koolituse nimetus "Valikküsimusi väärteomenetlusest", kestus 6 tundi;
22.05.-23.05.2008, koolitaja Avatud Meele Instituut, koolituse nimetus "Õpiprotsessi juhtimine kaasaegses õppeasutuses", kestus 16 tundi;
16.05.2008, koolitaja Tartu Ülikooli keelekeskus,koolituse nimetus "Testimine keeleõppes", kestus 6 tundi;
06.11.2007-01.02.2008, koolitaja Tartu Ülikool, koolituse nimetus "Õppemeetodid kõrgkoolis", maht 2 AP;
09.02.-09.11.2007, koolitaja Ülle Türk, koolituse nimetus "Keeleoskusetasemed ja nende mõõtmine", maht 3 AP;
01.05.2006-28.02.2007, kooltaja Tallinna Ülikool, koolituse nimetus" Eesti erialakeele õpetamise metoodika kutsekoolidele", kestus 160 tundi;
25.05-24.09.2006, koolitaja Tallinna Ülikool, koolituse nimetus "E-õppe metoodikad ja tehnoloogiad", kestus 80 tundi;
10.01-26.04.2006, koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus "Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis" , kestus 35 tundi;
2006, koolitaja BCS Koolitus, koolituse nimetus "Õppematerjalide loomise alane arvutikoolitus kutsekoolidele" , kestus 60 tundi;
06.09-20.12.2005, koolitaja Tea Keeltekool, koolituse nimetus "Inglise keele kursus", kestus 60 tundi;
23.03. ja 01.04.2005, koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus "Haldusmenetlus ja haldusakti koostamine", kestus 14 tundi;
28.03.-29.03.2005 ja 04.04.-05.04.2005, koolitaja Dagmar Kutsar, koolituse nimetus "Intervjueerimisstrateegiate kursus", kestus 26 tundi;
26.05.-27.05.2004, koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus "Kriminaalmenetlus", kestus 16 tundi;
15.06.2004,koolitaja Justiitsministeerium, koolituse nimetus " Uut Kriminaalmenetlusseadustikus. Esmased uurimistoimingud ja sündmuskoha vaatlus", kestus 6 tundi;
14.05. ja 21.05.2004, koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus " Väärteomenetluse põhikursus", kestus 14 tundi.
28.01.-29.01 ja 02.02-04.02.2004, koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus "Kriminaalmenetlus", kestus 20 tundi
27.10-29.10.2003, koolitaja Sisekaitseakadeemia, koolituse nimetus "Küsitlemine seletuse võtmisel", kestus 24 tundi
2002, koolitaja Justiitsministeerium, koolituse nimetus "Karistusseadustiku üldosa", kestus 6 tundi;
2001, koolitaja Justiitsministeerium, koolituse nimetus " Narkootikumide kasutamise tunnused ja sümptomid", kestus 40 tundi.

Qualifications

Honours & awards
2021, Silvia Luige, Siseministri tänukiri innovatiivse töö eest vanglaametnike erialasel ettevalmistamisel distantsõppel ja üldise panuse eest Sisekaitsealkadeemia arengusse
2020, Silvia Luige, Aasta õppejõu finalist
2020, Silvia Luige, Sisekaitseakadeemia justiitskolledži parim õppejõud
2016, Silvia Luige, Siseministri tänukiri suurepärase töö eest vanglaametnike erialasel ettevalmistamisel
2016, Silvia Luige, Sisekaitseakadeemia aukiri justiitskolledži parimate õppematerjalide koostamise eest
2011, Silvia Luige, Sisekaitseakadeemia rektori tänukiri töökohustuste silmapaistvalt hea täitmise ja panustamise eest Sisekaitseakadeemia arengusse
2010, Silvia Luige, The best Lecturer
2004, Silvia Luige, Letter of thanks
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS CLASSIFICATION: H360 Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS CLASSIFICATION: H380 Comparative linguistics
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS CLASSIFICATION: S270 Pedagogy and didactics
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS CLASSIFICATION: H595 Russian language and literature
 
 
Additional information
2019 13th International Conference: Language, Individual & Society, presentation: CLIL METHODS: Professional Russian language teaching in the College of Justice of Estonian Academy of Security Sciences. (Bulgaria, Burgas, International Scientific Publications)
Presentation "Possibilities of Using Innovative Methods and Techniques in Teaching Russian for Specific Purposes when Training Civil Servants in Estonia", 5th International ELT/CLIL Conference, Narva, Estonia

2010 Sisekaitseakadeemia keeleõppeseminar. Ettekanne veebipõhistest vahenditest "Haldusmenetlus vanglas"
2008 EITSA poolt korraldatud rahvusvaheline konverents. Ettekanne "E-õpik-samm tulevikku"
2007 Sisekaitseakadeemia keelekonverents. Ettekanne "Eesti keel vanglaametnikele".

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2019
2.4.
2018
2.4.
2015
5.2.
2015
3.3.
2012
6.2.
2009
6.6.
2009
6.2.
2008
29.09.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 2 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUU7-3/1545-1 12.06.2017 (2014-2020.1.05.16-0021)Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul. Projekt "Vene keele suvekool".06.03.201704.10.2017Silvia LuigeSisekaitseakadeemia9 866,00 EUR
MUU3.1-20/05/583 (101-12/233)Toetus vanglasüsteemi reformimisele Gruusias01.10.200631.01.2008Hannes LiivakSisekaitseakadeemia29 163,00 EUR