Jüri Roosaare

4.02.1953
737 5827
juri.roosaare@ut.ee
http://www.geo.ut.ee/roosaare/roosaarecv.html

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.01.2020    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, geoinformaatika dotsent (1,00)
01.01.1995–31.01.2020    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool, Dotsent (1,00)
01.02.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, geoinformaatika dotsent (1,00)
01.01.2013–31.12.2015    Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, külalisprofessor, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, külalisprofessor (0,00)
01.02.2010–31.01.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, geoinformaatika dotsent (1,00)
01.01.2008–31.01.2010    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, geoinformaatika dotsent (1,00)
01.08.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , geoinformaatika dotsent (1,00)
01.02.2005–31.07.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut, geoinformaatika dotsent (1,00)
01.02.2000–31.01.2005    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut, geoinformaatika dotsent (1,00)
06.01.1995–05.03.1995    USA, Connecticuti Ülikool, geograafiaosakond, külalisprofessor (1,00)
01.10.1994–10.12.1994    Rootsi, Uppsala Ülikool, Balti Ülikooli programm, Külalisteadur (1,00)
01.01.1993–31.12.1994    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia Instituut, professori kohatäitja; (1,00)
01.02.1990–31.12.1992    Tartu Ülikooli Geoinformaatika labor, juhataja; (1,00)
01.06.1986–31.08.1986    NSVL TA Vulkanoloogia Instituut, Külalisteadur (1,00)
01.01.1986–31.01.1990    TRÜ Rakendusmatemaatika labor, senior researcher (1,00)
01.01.1985–31.12.1985    TRÜ Füüsilise geograafia kateeder, Vanemteadur (1,00)
01.01.1982–31.12.1984    TRÜ Füüsilise geograafia kateeder, nooremteadur (1,00)
01.09.1979–31.12.1979    Московский Государственный Университет, Геофак, Комплексная Восточная Экспедиция, Teadur (0,50)
01.09.1976–30.09.1978    TRÜ Füüsilise geograafia kateeder, stažöör-uurija; (1,00)
 
 
Haridustee
Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaosakond, 1976, diplomeeritud geograaf, 1976;
Moskva Riikliku Ülikooli geograafiateaduskond, aspirantuur, 1981;
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2006−...    Rahvusvaheliste konverentside organiseerimine. Programmikomitee liige: AGIT GI_Forum - Salzburg 2007-...; International Symposiums on Spatial Data Handling (Viin, 2006; Montpelier, 2008; Hong Kong, 2010; Bonn, 2012; Toronto 2014; Beijing 2016); ICSDM (Fuzhou 2011, 2015)
2004−...    Rahvusvahelise Geograafiauniooni Geoinformaatikakomisjoni orgkomitee liige
1999−...    Eesti esindaja projektides 56593-CP-2-1999-1-AT-ODL-ODL, 29320-IC-2-1-AT-ERASMUS-CDA-1, 103700 - CP -1-2002-1- UK- ERASMUS - TN, 510010-LLP-1-2010-1-AT-COMENIUS-CNW
ETF grantide 698 ja 3115 hoidja.
Ad hoc kaitsmisnõukogude liige, dissertatsioonide, artiklite, granditaotluste retsensent.
2009−2013    COST ekspert (FORMAN, MC Substitute Member, 2009-2011; Terrabites, MC Member, 2011-2013)
2003−2004    Rahvusvaheliste konverentside organiseerimine: Europeanisation of Geographical Education Curriculum and Policy (Tartu, 2004) peakorraldaja
1993−1994    õppetooli juhatamine
1990−1992    Geoinformaatika labori juhatamine
 
 
Loometöö
Publitsistlikud artiklid ajakirjanduses, reisikirjanduse klassika tõlge (sarjas "Maailm ja Mõnda"), e-õppe vahend koolidele, geoinformaatikat tutvustavad õppetükid geograafiaõpikutes; TÜ geograafia õppejõude tutvustavate raamatute koostamine;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Õppeaine "Ruumilisi otsustusi toetavad süsteemid" (1997-2016)
Õppeaine "Andmebaaside loomine ja kasutamine" (1999-2016)
Õppeaine "Ruumiandmete analüüs" (1998-2016)
Õppeaine "Geoinformaatika II" (2001-2016)
Õppeaine "Geoinformaatika I" (1997-2003)
Õppeaine "Geoinformaatika eriseminar" (2005-2016)
Õppeaine "Doktoriseminar geoinformaatikas" (2011-2012)
Õppeaine "IDRISI algkursus" (2011-2016)
Õppeaine "Doktorikursus geoinformaatikas" (2002-2016)
Õppeaine "Rakendusprogrammeerimine geoinformaatikas" (2005, 2007, 2009)
Õppeaine "Magistriseminar" (2010-2012)
Õppeaine "Geograafiateaduse ajalugu ja metodoloogia" (2000-2002)
Õppeaine "Rahvusvaheline UGIS-e arvutivõrgu kasutaja kursus" (1996-1997; 2000-2001)
Õppeaine "Geoinformaatika erialapraktikum" (2000-2008)
Õppeaine "Ülevaade geoinfosüsteemidest" (1995-2000)
Õppeaine "Rakendustarkvara: IDRISI" (2002-2008)
Õppeaine "Geograafilise info töötlemine" (2000)
Õppeaine "Geograafiliste andmete hõive" (2000)
Õppeaine "Geoinformaatika loodusteaduste õpetajatele" (1998-2004);

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
1991, Jüri Roosaare, Eesti Vabariigi teaduspreemia (monograafia "Süsteemi "Valgala - jõgi - laht" imitatsioonmodelleerimine" eest koos V.Krõsanova, A.Lauri, H.Luige, A.Meineri ja A.Vassiljeviga).
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.10. Geograafia ja regionaaluuringud; PÕHISUUND: geoinformaatika, ruumiandmete analüüs
 
 
Lisainfo
geograafiakandidaat
(eriala 11.00.01– maastikuteadus, maastike geokeemia ja geofüüsika).
Moskva Riiklik Ülikool
1982.a.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.3.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.5.
2014
1.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
3.1.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
4.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
3.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
1.3.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
6.2.
2004
1.1.
2003
1.3.
2003
6.2.
2003
3.4.
2002
3.2.
2001
4.2.
2001
1.2.
2000
3.1.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
3.2.
1999
3.4.
1999
4.2.
1999
3.1.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.3.
1996
1.2.
1995
3.2.
1995
1.1.
1994
3.2.
1994
3.2.
1994
3.4.
1994
5.2.
1994
3.2.
1993
1.1.
1991
3.2.
1991
3.4.
1990
1.1.
1989
2.2.
1989
3.1.
1989
6.3.
1985
1.3.
1984
1.3.
1982
6.7.
1982

Jüri Roosaare

4.02.1953
737 5827
juri.roosaare@ut.ee
http://www.geo.ut.ee/roosaare/roosaarecv.html

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.01.2020    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Associate Professor in Geoinformatics (1,00)
01.01.1995–31.01.2020    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Chair of Geoinformatics and Cartography, Associate Professor (1,00)
01.02.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Associate Professor in Geoinformatics (1,00)
01.01.2013–31.12.2015    Estonian National Defence College, Visiting Professor, Estonian National Defence College, Visiting Professor (0,00)
01.02.2010–31.01.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Associate Professor in Geoinformatics (1,00)
01.01.2008–31.01.2010    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Associate Professor (1,00)
01.08.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Associate Professor (1,00)
01.02.2005–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography, Associate Professor (1,00)
01.02.2000–31.01.2005    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography, Associate Professor (1,00)
06.01.1995–05.03.1995    USA, University of Connecticut, Department of Geography, research professor (1,00)
01.10.1994–10.12.1994    Sweden, Uppsala University, Baltic University Programme, Visiting Researcher (1,00)
01.01.1993–31.12.1994    Institute of Geography, University of Tartu;, acting professor (1,00)
01.02.1990–31.12.1992    University of Tartu, Laboratory of Geoinformatics, Head of the Laboratory (1,00)
01.06.1986–31.08.1986    USSR Academy of Sciences, Institute of Volcanology, Visiting Researcher (1,00)
01.01.1986–31.01.1990    Tartu State University, Laboratory of Applied Mathematics, Senior Researcher (1,00)
01.01.1985–31.12.1985    Tartu State University, Department of Physical Geography, senior researcher (1,00)
01.01.1982–31.12.1984    Tartu State University, Department of Physical Geography, junior researcher (1,00)
01.09.1979–31.12.1979    Moscow State University, Faculty of Geography, KVE, researcher (0,50)
01.09.1976–30.09.1978    Tartu State University, Department of Physical Geography, post graduate researcher (1,00)
 
 
Education
Tartu State University, Dipl. Physical Geographer (cum laude) 1976;
Moscow State University, PhD studies 1979-1981
 
 
R&D related managerial and administrative work
2006−...    Organization of international conferences. Member of Program Committee:AGIT GI_Forum - Salzburg 2007-...; International Symposiums on Spatial Data Handling (Viin, 2006; Montpelier, 2008; Hong Kong, 2010; Bonn, 2012; Toronto 2014; Beijing 2016); ICSDM (Fuzhou 2011, 2015)
2004−...    Member of the Steering Committee of the IGU Commission on Geographical Information Science
1999−...    Representative of Estonia in the projects 56593-CP-2-1999-1-AT-ODL-ODL, 29320-IC-2-1-AT-ERASMUS-CDA-1, 103700 - CP -1-2002-1- UK- ERASMUS - TN, 510010-LLP-1-2010-1-AT-COMENIUS-CNW
Holder of ESF grants 698 and 3115.
Ad hoc reviewer of research articles, grant applications, MSc theses; ad hoc member of faculty’s academic council for theses’ defences.
2009−2013    COST expert (FORMAN, MC Substitute Member, 2009-2011; Terrabites, MC Member, 2011-2013)
2003−2004    Organization of international conferences: main executive of Europeanisation of Geographical Education Curriculum and Policy (Tartu, 2004)
1993−1994    Head of the Chair of Geoinformatics and Cartography
1990−1992    Head of the Laboratory of Geoinformatics
 
 
Creative work
Publicistical periodical papers, translation a classic travelogue book into Estonian, creation e-learning tools for schools, compiling geoinformatics-related chapters for school textbooks, compiling books on famous Estonian geographers;
 
 
Additional career information
Course "Spatial Decision Support Systems" (1997-2016)
Course "Data Base Applications" (1999-2016)
Course "Spatial Data Analysis" (1998-2016)
Course "Geoinformatics II" (2001-2016)
Course "Seminar on Geoinformatics" (2005-2016)
Course "Doctoral Seminar in Geoinformatics" (2011-2012)
Course "IDRISI: Primary Course" (2011-2016)
Course "Doctoral Course in Geoinformatics" (2002-2016)
Course "Applied Programming in Geoinformatic" (2005, 2007,2009)
Course "Master's Seminar" (2010-2012)
Course "History and Methodology of Geography" (2000-2002)
Course "UGIS Network User Course" (1996-1997; 2000-2001)
Course "Practical Training in Geoinformatics" (2000-2008)
Course "Introduction to GIS" (1995-2000)
Course "Application Software: IDRISI" (2002-2008)
Course "Territorial Data Processing" (2000)
Course "Geographic Data Acquisition" (2000)
Course "Geoinformatics for science teachers" (1998-2004);

Qualifications

 
 
Honours & awards
1991, Jüri Roosaare, The Science prize of Republic of Estonia in 1991 (together with V.Krõsanova, A.Laur, H.Luik, A.Meiner and A.Vassiljev) for the monograph "Simulation modelling of the system: catchment basin - river - sea bay" (Valgus, Tallinn, 1989. 428 pp.).
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.10. Geography and Regional Studies; SPECIALITY: geoinformatics, spatial data analysis
 
 
Additional information
Candidate of Geographical Sciences (landscape geophysics)
Moscow State University
1982

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.3.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.5.
2014
1.2.
2013
6.2.
2013
3.1.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
4.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
3.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.2.
2004
3.4.
2004
1.1.
2003
1.3.
2003
3.4.
2002
3.2.
2001
1.2.
2000
3.1.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
6.2.
2000
3.2.
1999
3.4.
1999
3.1.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.3.
1996
1.2.
1995
3.2.
1995
1.1.
1994
3.2.
1994
3.2.
1994
3.4.
1994
5.2.
1994
3.2.
1993
1.1.
1991
3.2.
1991
3.4.
1990
1.1.
1989
2.2.
1989
3.1.
1989
6.3.
1985
1.3.
1984
1.3.
1982
6.7.
1982