Jüri Roosaare

4.02.1953
737 5827
juri.roosaare@ut.ee
http://www.geo.ut.ee/roosaare/roosaarecv.html

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.01.2020    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, geoinformaatika dotsent (1,00)
01.01.1995–31.01.2020    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool, Dotsent (1,00)
01.02.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, geoinformaatika dotsent (1,00)
01.01.2013–31.12.2015    Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, külalisprofessor, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, külalisprofessor (0,00)
01.02.2010–31.01.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, geoinformaatika dotsent (1,00)
01.01.2008–31.01.2010    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, geoinformaatika dotsent (1,00)
01.08.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , geoinformaatika dotsent (1,00)
01.02.2005–31.07.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut, geoinformaatika dotsent (1,00)
01.02.2000–31.01.2005    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut, geoinformaatika dotsent (1,00)
06.01.1995–05.03.1995    USA, Connecticuti Ülikool, geograafiaosakond, külalisprofessor (1,00)
01.10.1994–10.12.1994    Rootsi, Uppsala Ülikool, Balti Ülikooli programm, Külalisteadur (1,00)
01.01.1993–31.12.1994    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia Instituut, professori kohatäitja; (1,00)
01.02.1990–31.12.1992    Tartu Ülikooli Geoinformaatika labor, juhataja; (1,00)
01.06.1986–31.08.1986    NSVL TA Vulkanoloogia Instituut, Külalisteadur (1,00)
01.01.1986–31.01.1990    TRÜ Rakendusmatemaatika labor, senior researcher (1,00)
01.01.1985–31.12.1985    TRÜ Füüsilise geograafia kateeder, Vanemteadur (1,00)
01.01.1982–31.12.1984    TRÜ Füüsilise geograafia kateeder, nooremteadur (1,00)
01.09.1979–31.12.1979    Московский Государственный Университет, Геофак, Комплексная Восточная Экспедиция, Teadur (0,50)
01.09.1976–30.09.1978    TRÜ Füüsilise geograafia kateeder, stažöör-uurija; (1,00)
 
 
Haridustee
Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaosakond, 1976, diplomeeritud geograaf, 1976;
Moskva Riikliku Ülikooli geograafiateaduskond, aspirantuur, 1981;
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2006−...    Rahvusvaheliste konverentside organiseerimine. Programmikomitee liige: AGIT GI_Forum - Salzburg 2007-...; International Symposiums on Spatial Data Handling (Viin, 2006; Montpelier, 2008; Hong Kong, 2010; Bonn, 2012; Toronto 2014; Beijing 2016); ICSDM (Fuzhou 2011, 2015)
2004−...    Rahvusvahelise Geograafiauniooni Geoinformaatikakomisjoni orgkomitee liige
1999−...    Eesti esindaja projektides 56593-CP-2-1999-1-AT-ODL-ODL, 29320-IC-2-1-AT-ERASMUS-CDA-1, 103700 - CP -1-2002-1- UK- ERASMUS - TN, 510010-LLP-1-2010-1-AT-COMENIUS-CNW
ETF grantide 698 ja 3115 hoidja.
Ad hoc kaitsmisnõukogude liige, dissertatsioonide, artiklite, granditaotluste retsensent.
2009−2013    COST ekspert (FORMAN, MC Substitute Member, 2009-2011; Terrabites, MC Member, 2011-2013)
2003−2004    Rahvusvaheliste konverentside organiseerimine: Europeanisation of Geographical Education Curriculum and Policy (Tartu, 2004) peakorraldaja
1993−1994    õppetooli juhatamine
1990−1992    Geoinformaatika labori juhatamine
 
 
Loometöö
Publitsistlikud artiklid ajakirjanduses, reisikirjanduse klassika tõlge (sarjas "Maailm ja Mõnda"), e-õppe vahend koolidele, geoinformaatikat tutvustavad õppetükid geograafiaõpikutes; TÜ geograafia õppejõude tutvustavate raamatute koostamine;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Õppeaine "Ruumilisi otsustusi toetavad süsteemid" (1997-2016)
Õppeaine "Andmebaaside loomine ja kasutamine" (1999-2016)
Õppeaine "Ruumiandmete analüüs" (1998-2016)
Õppeaine "Geoinformaatika II" (2001-2016)
Õppeaine "Geoinformaatika I" (1997-2003)
Õppeaine "Geoinformaatika eriseminar" (2005-2016)
Õppeaine "Doktoriseminar geoinformaatikas" (2011-2012)
Õppeaine "IDRISI algkursus" (2011-2016)
Õppeaine "Doktorikursus geoinformaatikas" (2002-2016)
Õppeaine "Rakendusprogrammeerimine geoinformaatikas" (2005, 2007, 2009)
Õppeaine "Magistriseminar" (2010-2012)
Õppeaine "Geograafiateaduse ajalugu ja metodoloogia" (2000-2002)
Õppeaine "Rahvusvaheline UGIS-e arvutivõrgu kasutaja kursus" (1996-1997; 2000-2001)
Õppeaine "Geoinformaatika erialapraktikum" (2000-2008)
Õppeaine "Ülevaade geoinfosüsteemidest" (1995-2000)
Õppeaine "Rakendustarkvara: IDRISI" (2002-2008)
Õppeaine "Geograafilise info töötlemine" (2000)
Õppeaine "Geograafiliste andmete hõive" (2000)
Õppeaine "Geoinformaatika loodusteaduste õpetajatele" (1998-2004);

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
1991, Jüri Roosaare, Eesti Vabariigi teaduspreemia (monograafia "Süsteemi "Valgala - jõgi - laht" imitatsioonmodelleerimine" eest koos V.Krõsanova, A.Lauri, H.Luige, A.Meineri ja A.Vassiljeviga).
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.10. Geograafia ja regionaaluuringud; PÕHISUUND: geoinformaatika, ruumiandmete analüüs
 
 
Lisainfo
geograafiakandidaat
(eriala 11.00.01– maastikuteadus, maastike geokeemia ja geofüüsika).
Moskva Riiklik Ülikool
1982.a.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.3.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.5.
2014
1.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
3.1.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
4.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
3.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
1.3.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
6.2.
2004
1.1.
2003
1.3.
2003
6.2.
2003
3.4.
2002
3.2.
2001
4.2.
2001
1.2.
2000
3.1.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
3.2.
1999
3.4.
1999
4.2.
1999
3.1.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.3.
1996
1.2.
1995
3.2.
1995
1.1.
1994
3.2.
1994
3.2.
1994
3.4.
1994
5.2.
1994
3.2.
1993
1.1.
1991
3.2.
1991
3.4.
1990
1.1.
1989
2.2.
1989
3.1.
1989
6.3.
1985
1.3.
1984
1.3.
1982
6.7.
1982

Jüri Roosaare

4.02.1953
737 5827
juri.roosaare@ut.ee
http://www.geo.ut.ee/roosaare/roosaarecv.html

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.01.2020    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Associate Professor in Geoinformatics (1,00)
01.01.1995–31.01.2020    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Chair of Geoinformatics and Cartography, Associate Professor (1,00)
01.02.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Associate Professor in Geoinformatics (1,00)
01.01.2013–31.12.2015    Estonian National Defence College, Visiting Professor, Estonian National Defence College, Visiting Professor (0,00)
01.02.2010–31.01.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Associate Professor in Geoinformatics (1,00)
01.01.2008–31.01.2010    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Associate Professor (1,00)
01.08.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Associate Professor (1,00)
01.02.2005–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography, Associate Professor (1,00)
01.02.2000–31.01.2005    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography, Associate Professor (1,00)
06.01.1995–05.03.1995    USA, University of Connecticut, Department of Geography, research professor (1,00)
01.10.1994–10.12.1994    Sweden, Uppsala University, Baltic University Programme, Visiting Researcher (1,00)
01.01.1993–31.12.1994    Institute of Geography, University of Tartu;, acting professor (1,00)
01.02.1990–31.12.1992    University of Tartu, Laboratory of Geoinformatics, Head of the Laboratory (1,00)
01.06.1986–31.08.1986    USSR Academy of Sciences, Institute of Volcanology, Visiting Researcher (1,00)
01.01.1986–31.01.1990    Tartu State University, Laboratory of Applied Mathematics, Senior Researcher (1,00)
01.01.1985–31.12.1985    Tartu State University, Department of Physical Geography, senior researcher (1,00)
01.01.1982–31.12.1984    Tartu State University, Department of Physical Geography, junior researcher (1,00)
01.09.1979–31.12.1979    Moscow State University, Faculty of Geography, KVE, researcher (0,50)
01.09.1976–30.09.1978    Tartu State University, Department of Physical Geography, post graduate researcher (1,00)
 
 
Education
Tartu State University, Dipl. Physical Geographer (cum laude) 1976;
Moscow State University, PhD studies 1979-1981
 
 
R&D related managerial and administrative work
2006−...    Organization of international conferences. Member of Program Committee:AGIT GI_Forum - Salzburg 2007-...; International Symposiums on Spatial Data Handling (Viin, 2006; Montpelier, 2008; Hong Kong, 2010; Bonn, 2012; Toronto 2014; Beijing 2016); ICSDM (Fuzhou 2011, 2015)
2004−...    Member of the Steering Committee of the IGU Commission on Geographical Information Science
1999−...    Representative of Estonia in the projects 56593-CP-2-1999-1-AT-ODL-ODL, 29320-IC-2-1-AT-ERASMUS-CDA-1, 103700 - CP -1-2002-1- UK- ERASMUS - TN, 510010-LLP-1-2010-1-AT-COMENIUS-CNW
Holder of ESF grants 698 and 3115.
Ad hoc reviewer of research articles, grant applications, MSc theses; ad hoc member of faculty’s academic council for theses’ defences.
2009−2013    COST expert (FORMAN, MC Substitute Member, 2009-2011; Terrabites, MC Member, 2011-2013)
2003−2004    Organization of international conferences: main executive of Europeanisation of Geographical Education Curriculum and Policy (Tartu, 2004)
1993−1994    Head of the Chair of Geoinformatics and Cartography
1990−1992    Head of the Laboratory of Geoinformatics
 
 
Creative work
Publicistical periodical papers, translation a classic travelogue book into Estonian, creation e-learning tools for schools, compiling geoinformatics-related chapters for school textbooks, compiling books on famous Estonian geographers;
 
 
Additional career information
Course "Spatial Decision Support Systems" (1997-2016)
Course "Data Base Applications" (1999-2016)
Course "Spatial Data Analysis" (1998-2016)
Course "Geoinformatics II" (2001-2016)
Course "Seminar on Geoinformatics" (2005-2016)
Course "Doctoral Seminar in Geoinformatics" (2011-2012)
Course "IDRISI: Primary Course" (2011-2016)
Course "Doctoral Course in Geoinformatics" (2002-2016)
Course "Applied Programming in Geoinformatic" (2005, 2007,2009)
Course "Master's Seminar" (2010-2012)
Course "History and Methodology of Geography" (2000-2002)
Course "UGIS Network User Course" (1996-1997; 2000-2001)
Course "Practical Training in Geoinformatics" (2000-2008)
Course "Introduction to GIS" (1995-2000)
Course "Application Software: IDRISI" (2002-2008)
Course "Territorial Data Processing" (2000)
Course "Geographic Data Acquisition" (2000)
Course "Geoinformatics for science teachers" (1998-2004);

Qualifications

 
 
Honours & awards
1991, Jüri Roosaare, The Science prize of Republic of Estonia in 1991 (together with V.Krõsanova, A.Laur, H.Luik, A.Meiner and A.Vassiljev) for the monograph "Simulation modelling of the system: catchment basin - river - sea bay" (Valgus, Tallinn, 1989. 428 pp.).
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.10. Geography and Regional Studies; SPECIALITY: geoinformatics, spatial data analysis
 
 
Additional information
Candidate of Geographical Sciences (landscape geophysics)
Moscow State University
1982

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.3.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.5.
2014
1.2.
2013
6.2.
2013
3.1.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
4.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
3.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.2.
2004
3.4.
2004
1.1.
2003
1.3.
2003
3.4.
2002
3.2.
2001
1.2.
2000
3.1.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
6.2.
2000
3.2.
1999
3.4.
1999
3.1.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.3.
1996
1.2.
1995
3.2.
1995
1.1.
1994
3.2.
1994
3.2.
1994
3.4.
1994
5.2.
1994
3.2.
1993
1.1.
1991
3.2.
1991
3.4.
1990
1.1.
1989
2.2.
1989
3.1.
1989
6.3.
1985
1.3.
1984
1.3.
1982
6.7.
1982
  • Leitud 8 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
HLKHLK05-7Eesti kartograafiline pärandkogu01.01.200531.12.2008Tõnu OjaTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond18 732,50 EUR
MUUMLOOM11083IESPONTrain - Establishment of a transnational ESPON training programme to stimulate interest to ESPON2013 knowledge15.11.201030.04.2013Antti RooseTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut40 000,00 EUR
TKTK131Globaalmuutuste ökoloogia looduslikes ja põllumajanduskooslustes01.01.201601.03.2023Martin ZobelTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut3 198 027,47 EUR
IUTIUT2-16Globaalne soojenemine ja maastike aineringe. Maastike struktuuri ja funktsioonide muutused seoses globaalse kliima soojenemise ja inimtegevusega ning aineringe modelleerimine ja ökotehnoloogiline reguleerimine01.01.201331.12.2018Ülo ManderTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut2 100 000,00 EUR
TKF11100PKTF (TK107)Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskus01.01.201131.12.2015Ülo NiinemetsEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut3 054 552,95 EUR
SFSF0180127s08Maastike aineringe muutuvates kliima- ja maakasutuse tingimustes ning selle ökotehnoloogiline reguleerimine01.01.200831.12.2012Ülo ManderTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut1 058 012,44 EUR
SFSF0181788s01Ruumilisi otsustusi toetavad süsteemid maastikuväärtuste ja elukeskkonna regionaalse arengu analüüsil ning planeerimisel01.01.200131.12.2005Tõnu OjaTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond165 019,88 EUR
MUUMBGGG06062Summer School - Full Integration of Geodata in GIS01.10.200530.09.2006Jüri RoosaareTartu Ülikool1 999,99 EUR
  • Leitud 82 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Liiber, Ülle; Roosaare, Jüri (2014). TVT (tieto- ja viestintätekniikka) Viron peruskoulun valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa ja maantieto- oppiaineessa. Natura, 51 (1), 22−23.1.3.
Roosaare, Jüri; Liiber, Ülle; Mõisja, Kiira (2014). Implementing a Geoinformatics Course for Secondary Schools: First Lessons to be Learned. GI_Forum Journal, 254−260.10.1553/giscience2014s254.3.1.
Liiber, Ülle; Roosaare, Jüri; Rootsma, Vaike (2014). Learning World Agriculture with Google Earth and FAOSTAT. In: Thomas Jekel, Eric Sanchez, Inga Gryl, Caroline Juneau-Sion and John Lyon (Ed.). Learning and Teaching with Geomedia (70−79).. Cambridge Scholars Publishing.3.1.
Liiber, Ülle; Roosaare, Jri; Sepp, Edgar; Uuemaa, Evelyn (2014). Geograafiaolümpiaad keskeas - rõõmud ja mured. E. Tammiksaar, T. Pae, Ü. Mander. Uurimusi eestikeelse geograafia 95. aastapäeval (72−90).. Tartu Ülikooli Kirjastus. (PUBLICATIONES INSTITUTI GEOGRAPHICI UNIVERSITATIS TARTUENSIS; 111).3.2.
Sagris, Valentina; Roosaare, Jüri; Dišlis, T. (2014). CORINE Land Cover'i projekt - kakskümmend aastat kaugseirepõhilist maakatte kaardistamist Eestis. Aan, Anne; Kirke Narusk (Toim.). Kaugseire Eestis 2014. Artiklikogumik (84−93).. Keskkonnaagentuur.3.5.
Roosaare, Jüri; Liiber, Ülle (2013). GIS in school education in Estonia – looking for an holistic approach. Journal of Research and Didactics in Geography (J-READING), 2 (1), 47−56.10.4458/0900-05.1.2.
Ainsaar, M; Jauhiainen, J.S.; Liiber, Ü.; Müristaja, H.; Raagmaa, G.; Roosaare, J. (2013). Geograafia gümnaasiumile I kursus. Rahvastik ja majandus. . Tartu.6.2.
Ainsaar, M.; Jauhiainen, J; Liiber, Ü., Müristaja, H.; Raagmaa, G.; Roosaare, J. (2013). Geograafia gümnaasiumile. I kursus. . Loodusfoto.6.2.
Sepp, Edgar; Roosaare, Jüri (2012). Using GIS and spatial modelling to support school network planning in Estonia. In: Stimson R.J.; Haynes K.E. (Ed.). Studies in Applied Geography and Spatial Analysis. Addressing Real World Issues (95−108).. Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.3.1.
Lode, Elve; Roosaare, Jüri; Glimskär, Anders; Lundin, Lars. (2012). Using of Conventional Orthophoto and LiDAR Data to Monitor the semi-natural Forest Expansion on the Boreal Peatlands. Abstract book: 2nd TERRABITES SYMPOSIUM, 6-8 Februray 2012, ESA_ESRIN, Frascati (Rome), Italy. Italy, 75−76.5.2.
Uuemaa, E.; Roosaare, J.; Oja, T.; Mander, Ü. (2011). Analyzing the spatial structure of the Estonian landscapes: which landscape metrics are more suitable for comparing different landscapes? Estonian Journal of Ecology, 60 (1), 70−80.10.3176/eco.2011.1.06.1.1.
Lode, E.; Langensiepen, M.; Roosaare, J.; Schueler, G.; Koivusalo, H. (2011). Chapter 19: Forest Management an the Water Cycle: An Integrated Introduction to Scaling. In: Bredemeier, M., Cohen, S., Godbold, D.L., Lode, E., Pichler, V., Schleppi, P. (Ed.). Forest Management and the Water Cycle. An Ecosystem-Based Approach (335−350).. Springer. (Ecological Studies; Vol. 212).10.1007/978-90-481-9834-4.3.1.
Lode, Elve; Roosaare, Jüri; Pensa, Margus (2011). Chapter 26: Typological Up-Scaling of Wooded Peatlands. In: Bredemeier, M., Cohen, S., Godbold, D.L., Lode, E., Pichler, V., Schleppi, P. (Ed.). Forest Managemnt and the Water Cycle. An Ecosystem-Based Approach. (471−496).. Springer. (Ecological Studies; Vol. 212).10.1007/978-90-481-9834-4.3.1.
Roosaare, Jüri (2011). Eesti kartograafia järjepidevuse kandja, Pater geographiae Lev Vassiljev. Kusmin, T.; Meikar, T. (Toim.). Metsa kõrvalkasutus Eestis (158−162).. Tartu: Eesti Metsaselts. (Akadeemilise Metsaseltsi Toimetised; XXV).3.2.
Roosaare, J.; Aunap, R.; Liiber, Ü.; Mõisja, K.; Oja, T. (2011). Designing a Geoinformatics Course for Secondary Schools – A Conceptual Framework. In: Jekel T.; Koller A.; Donert K.; Vogler R. (Ed.). Learning with GI 2011: Implementing Digital Earth in Education (138−143).. Wichmann Verlag .3.4.
Mander, Ü.; Uuemaa, E.; Roosaare, J.; Aunap, R.; Antrop, M. (2010). Coherence and fragmentation of landscape patterns as characterized by correlograms: A case study of Estonia. Landscape and Urban Planning, 94 (1), 31−37.10.1016/j.landurbplan.2009.07.015.1.1.
Uuemaa, E.; Antrop, M.; Roosaare, J.; Marja, R.; Mander, Ü. (2009). Landscape Metrics and Indices: An Overview of Their Use in Landscape Research. Living Reviews in Landscape Research, 3 (1), 1−28.1.1.
Uuemaa, E.; Roosaare, J.; Kanal, A.; Mander, Ü. (2008). Spatial correlograms of soil cover as an indicator of landscape heterogeneity. Ecological Indicators, 8 (6), 783−794.101016/j.ecolind.2006.12.002.1.1.
Mander, Ü.; Uuemaa, E.; Roosaare, J.; Aunap, R.; Antrop, M. (2008). Maastikumustri koherentsus ja fragmentatsioon kirjeldatuna korrelogrammide ja maastikuindeksite abil. Pae, T.; Mander, Ü. (Toim.). Kodumaa tundmine: [pühendatud Jaan Eilarti 75. sünniaastapäevale] (67−85).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis; 105).3.2.
Ahas, R.; Roosaare, J.; Uusküla, A.; Silm, S. (2008). Seasonal variability of human reproduction in Estonia. In: Roosaare, J.; Mander, Ü. (Ed.). Estonia. Geographical Studies (19−41).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis; 107).3.2.
Uuemaa, E.; Roosaare, J.; Mander, Ü. (2008). The use of landscape metrics in landscape studies in Estonia. In: Roosaare, J.; Mander, Ü. (Ed.). Estonia. Geographical Studies (133−141).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis; 107).3.2.
Roosaare, J.; Aunap, R.; Oja, T. (2008). Future Challenges for GIS: to retain its leadership in Geography or to turn it into second-rate prospects. Future Porspects in Geography. HERODOT Conference Proceedings. 4-7 September 2008: HERODOT Conference; Liverpool, UK; 4-7 September 2008. Ed. Donert, K.; Wall, G. Liverpool: Liverpool Hope University, 411−415. (Geography in European higher Education; 7).3.4.
Roosaare, J.; Mander, Ü. (Eds.) (2008). ESTONIA. Geographical Studies. Tartu Ülikooli Kirjastus.4.1.
Liiber, Ü.; Roosaare, J. (2007). Geography Olympiads in Estonia. International Research in Geographical and Environmental Education, 13 (3), 293−298.10.2167/irgee211D.0.1.1.
Uuemaa, E.; Roosaare, J.; Mander, Ü. (2007). Landscape metrics as indicators of river water quality at catchment scale. Nordic Hydrology, 38 (2), 125−138.1.1.
  • Leitud 23 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Eesti geoloogilise kaardistamise kolmemõõtmeline keskkondPruulmann, Ottmagistrikraad (teaduskraad)Jüri RoosaareKaitstud2007Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut
Geoinformaatika ja kaugseire integreeritud kasutamine geograafilise objekti uurimisel : (Läänemaa Suursoo näitel)Sagris, Valentinamagistrikraad (teaduskraad)Mati Ilomets; Jüri RoosaareKaitstud1999Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut
Geoinfosüsteemide rakendamise võimalusi väikefirmas ajakirjanduse laialikande planeerimise näitelAltrov, Andrusmagistrikraad (teaduskraad)Jüri RoosaareKaitstud1999Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
GIS Euroopa ülikoolide õppekavadesMasik, KreetmagistrikraadJüri RoosaareKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Hiiumaa laidude (Hanikatsi ja Saarnaki) taimekoosluste ökoloogiline analüüsÖöpik, Merlemagistrikraad (teaduskraad)Elle Roosaluste; Jüri RoosaareKaitstud1997Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Taimeökoloogia õppetool
Indicatory Value of Landscape Metrics for River Water Quality and Landscape PatternUuemaa, EvelyndoktorikraadJüri Roosaare; Ülo ManderKaitstud2007Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Inimtegevuse dünaamika ja –mõju Läänemere kirdepiirkonna ökosüsteemideleLooring, MerledoktorikraadJüri RoosaareJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Joonobjektide trassi asukohavaliku modelleerimine vähima takistusega raja meetodil Ida-Virumaa veekanali näitelTapo, MeelismagistrikraadAntti Roose; Jüri Jagomägi; Jüri RoosaareKaitstud2011Tartu Ülikool
Kaardilehtede keerukuse ja põhikaardi välikaardistuse kvaliteedinäitajate omavaheline seos Eesti põhikaardi 1:10 000 näitelSpuul, GerdamagistrikraadKiira Mõisja; Jüri RoosaareKaitstud2011Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Külmumata mulla liiklusvaheditega ületatavuse määramisest Eestis (Waterways Experiment Station metoodikaga)Vennik, Kerstimagistrikraad (teaduskraad)Jüri RoosaareKaitstud2007Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut
Land Parcel Identification System conceptual model: development of geoinfo community conceptual model Sagris, ValentinadoktorikraadJüri RoosaareKaitstud2013Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Lähenemissuundade automaattuvastus sõjaväelise maastikuanalüüsi kontekstisMänna, MihkelmagistrikraadJüri RoosaareKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Maakasutuse muutused Eestis aastatel 1900-2000 ja prognoos aastaks 2050Sisas, EvelimagistrikraadEvelyn Uuemaa; Jüri RoosaareKaitstud2008Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Maastikuindeksite sõltuvus lähteandmete ruumilisest lahutusest ning indikatsiooniväärtus valglatest toitainete ja orgaaniliste ainete väljakandesUuemaa, Evelynmagistrikraad (teaduskraad)Ülo Mander; Jüri RoosaareKaitstud2004Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut
Mapping of the socio-spatial organization of coastal areas of Hiiumaa and LäänemaaLindroos, Karinmagistrikraad (teaduskraad)Jüri Roosaare; Ott KursKaitstud2000Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut
Pärast-jääaegsete rannajoonte modelleerimine nüüdisaegse kõrgusmudeli põhjal : (Edela-Eesti näitel)Teiter, Kristianmagistrikraad (teaduskraad)Jüri RoosaareKaitstud2000Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Rasterpõhine äravoolu modelleerimine Audru jõe valgla näitelElken, RainmagistrikraadJüri RoosaareKaitstud2008Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Ruumilisi otsustusi toetav süsteem kui keskkond Eesti üldhariduskoolide võrgu planeerimiselSepp, Edgarmagistrikraad (teaduskraad)Jüri RoosaareKaitstud2007Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Selisoo rabapuistu parameetrite hindamine kaugseire andmete aluselHaas, KätlinmagistrikraadJüri Roosaare; Elve LodeKaitstud2012Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Sõidukite parkimisvajaduse arvestamine Tartu linna planeeringutesMargus, Peepmagistrikraad (teaduskraad)Jüri Roosaare; Dago AntovKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
The applicability of GIS data to detect and represent changes in landscape: three cases of EstoniaAunap, RaivodoktorikraadTõnu Oja; Jüri Roosaare; Urmas PetersonKaitstud2007Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , Geograafia osakond
Visuaalsete geoandmete ja lahenduste kasutamine ruumilisi otsustusi toetavates süsteemidesSepp, EdgardoktorikraadJüri RoosaareJuhendamisel
Välgulöökide ajalis-ruumiline jaotus Eesti piirkonnas 2005-2008 ja NORDLIS andmete võrdlus kliimajaamade vaatlustegaEnno, Sven-ErikmagistrikraadJaak Jaagus; Jüri RoosaareKaitstud2009Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
  • Leitud 1 kirjet
NimetusAsutusVastutav isik
Eesti kartograafiline pärandkoguTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituutTõnu Oja