21.09.1959
737 6265
524 6156 (6265)
edgar.karofeld@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.07.2020–...   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, rakendusökoloogia vanemteadur (0,30)
01.01.2020–30.06.2020   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, rakendusökoloogia vanemteadur (0,50)
01.07.2018–...   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, applied ecology (0,30)
Muu ...
TPÜ (Tallinna Ülikooli) geoökoloogia õ.t. assistent 1993-1994, dotsent (0,5 k) 1994-2005.
01.12.2019–31.12.2019   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, rakendusökoloogia vanemteadur (0,80)
01.10.2019–30.11.2019   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, rakendusökoloogia vanemteadur (1,00)
01.09.2019–30.09.2019   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, rakendusökoloogia vanemteadur (0,80)
01.04.2019–31.08.2019   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, rakendusökoloogia vanemteadur (0,30)
01.01.2019–31.03.2019   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, rakendusökoloogia vanemteadur (0,50)
01.07.2018–31.12.2018   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, rakendusökoloogia vanemteadur (0,30)
01.01.2017–30.06.2018   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, rakendusökoloogia vanemteadur (0,50)
01.04.2016–31.12.2016   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, rakendusökoloogia vanemteadur (0,80)
01.01.2016–31.03.2016   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, rakendusökoloogia vanemteadur (1,00)
01.01.2016–30.06.2018   
Tartu Ülikool, rakendusökoloogia (0,50)
01.07.2013–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, tegevjuht
01.07.2013–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, rakendusökoloogia vanemteadur
01.07.2013–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, rakendusökoloogia vanemteadur (1,00)
01.12.2008–30.06.2013   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, tegevjuht
01.12.2008–30.06.2013   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, rakendusökoloogia vanemteadur
01.07.2008–30.06.2013   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, rakendusökoloogia vanemteadur (1,00)
07.06.2008–31.08.2015   
Tartu Ülikool, Bioloogilise mitmekesisuse teaduse tippkeskuse FIBIR tegevjuht (1,00)
01.01.2008–30.06.2008   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, rakendusökoloogia erakorraline vanemteadur (1,00)
01.01.2008–30.06.2008   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, doktorikooli tegevjuht
01.08.2007–31.12.2007   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , rakendusökoloogia erakorraline vanemteadur (1,00)
01.09.2005–31.12.2007   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Bioloogia-geograafiateaduskonna dekanaat, tegevjuht
01.07.2005–31.07.2007   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut, rakendusökoloogia erakorraline vanemteadur (1,00)
2005–2008   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut, TÜ ökoloogia ja keskkonnateaduste doktorikooli tegevjuht (1,00)
01.01.2005–31.12.2008   
TÜ BÖI vanemteadur, ökoloogia ja keskkonnateaduste doktorikooli tegevjuht
2005–01.07.2008   
Tartu Ülikool, vanemteadur (1,00)
2002–2005   
Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut, Vanemteadur (1,00)
1992–2002   
Institute of Ecology, Tallinn Pedagogical University, (Eesti TA) TPÜ Ökoloogia Instituut, teadussekretär 1992-2000. a. Teadur 2000-2002, vanemteadur 2002 -. (1,00)
1990–1992   
Institute of Ecology and Marine Research, Estonian Academy of Sciences, Eesti TA Ökoloogia ja Mereuuringute Instituut, teadussekretär 1990-1992. a. (1,00)
1987–1990   
Institute of Thermo- and Electrophysics, Estonan SSR Academy of Sciences, (ENSV) TA Termo- ja Elektrofüüsika Inst., nooremteadur 1987-1990. a. (1,00)
1983–1987   
Institute of Geology, Estonian SSR Academy of Sciences, ENSV TA Geoloogia Instituut, nooremteadur 1983-1987. a. (1,00)
 
 
Haridustee
1978–1983   
kõrgem, Tartu Riiklik Ülikool, bioloogia-geograafiateaduskonna biloogia osakond 1983. a.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2007−2015   
Rakendusökoloogia vanemteadur ja Biloogilise mitmekesisuse tippkeskuse FIBIR tegevjuht, Tartu Ülikool
2005−2007   
Rakendusökoloogia vanemteadur ja Ökoloogia ja maateaduste doktorikooli tegevjuht, Tartu Ülikool
1992−2000   
(Eesti TA) Tallinna Pedagoogikaülikooli Ökoloogia Instituudi teadussekretär ja TN liige
1990−1992   
Eesti TA Ökoloogia ja Mereuuringute Instituudi teadussekretär ja TN liige.
 
 
Loometöö
E. Karofeld, T. Eikholm & L. Velmre foto- ja keraamikanäitus "Veemuusika" Eesti Meremuuseumis Tallinnas, detsember 2008.
E. Karofeld, D. Pärn & S. Kuuse fotonäitus "Juhuhelenduslaigud" TÜ Botaanikaaias, jaanuar 2009, Aura veekeskuses aprill- mai ja Kuressaare raamatukogus oktoobris..
 
 
Lisainfo
Olen Rahvusvahelise Turbaühingu International Peatland Society,Rahvusvahelise soode kaitse grupi IMCG ja MTÜ Eesti märgalade ühing liigi, 2006-2009 üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi komisioni liige. Olen retsenseerinud mitmetele ajakirjadele esitatud teadusartiklite käsikirju, sh.: Applied Vegetation Science, Biogeosciences, Ecological Indicators, Folia Geobotanica, Forestry Studies, The Holocene, Land Degradation & Development, Mires and Peat, Proceedings Estonian Acad. of Sci., Biology/Ecology, Restoration Ecology, Wetlands, Wetlands Ecology and Management.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Edgar Karofeld, Tartu Ülikooli aumärk
2004, Edgar Karofeld, Tallinna Ülikooli aasta parim bio-, geoteaduse ja keemiaalane teadusartikkel
2004, Edgar Karofeld, TLÜ aukiri üliõpilaste teadustööde eduka juhendamise eest
2000, Edgar Karofeld, TPÜ aasta parim bio-, geoteaduse ja keemiaalane teadusartikkel
1995, Edgar Karofeld, Eesti Vabariigi riiklik teaduspreemia geo-, bio- ja põllumajandusteaduste erialal.
0, Edgar Karofeld, Eesti Vabariigi riiklik teadus-preemia bio-, geo- ja põllumajandusteaduste alal 1995. a. Parim bio-, geoteaduse ja keemiaalane teadusartikkel TPÜ-s 2000. a. ja TLÜ-s 2004. a.
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; TÄPSUSTUS: Mikrotopograafia teke ja talitlus rabades ning seda mõjutavad tegurid; soode paleoökoloogia ja süsinikuringe; turbasammalde ökoloogia; inimmõju, sh õhusaaste mõju rabade taimestikule ning talitlusele; jääksoode spontaanne taimestumine ja nende korrastamine ning seda mõjutavad tegurid;
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: B270 Taimeökoloogia
 
 
Lisainfo
PhD
Tallinna Pedagoogikaülikool, 1999.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.6.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.2.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
5.2.
2017
6.8.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
2.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.5.
2007
5.2.
2007
5.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
3.4.
2004
3.4.
2003
5.2.
2003
1.2.
2002
1.2.
2001
1.1.
2000
1.2.
1999
2.3.
1999
3.2.
1999
1.1.
1998
1.2.
1998
3.2.
1998
6.2.
1998
3.4.
1997
1.2.
1996
3.2.
1995
3.4.
1994
3.2.
1992
6.3.
1989
17.02.2020
21.09.1959
737 6265
524 6156 (6265)
edgar.karofeld@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.07.2020–...   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow in Applied Ecology (0,30)
01.01.2020–30.06.2020   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow in Applied Ecology (0,50)
01.07.2018–...   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Senior Researcher (0,30)
Inst. of Ecology at TPU, research associate 2000-2002, senior research associate - since 2002.
TPU Tallinn University) Chair of Geoecology, assistant - 1993-1994, docent (0,5) 1994-2005.
01.12.2019–31.12.2019   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow in Applied Ecology (0,80)
01.10.2019–30.11.2019   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow in Applied Ecology (1,00)
01.09.2019–30.09.2019   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow in Applied Ecology (0,80)
01.04.2019–31.08.2019   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow in Applied Ecology (0,30)
01.01.2019–31.03.2019   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow in Applied Ecology (0,50)
01.07.2018–31.12.2018   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow in Applied Ecology (0,30)
01.01.2017–30.06.2018   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow in Applied Ecology (0,50)
01.04.2016–31.12.2016   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow in Applied Ecology (0,80)
01.01.2016–31.03.2016   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow in Applied Ecology (1,00)
01.01.2016–30.06.2018   
University of Tartu, Senior Researcher (0,50)
01.07.2013–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Manager
01.07.2013–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Senior Research Fellow in Applied Ecology
01.07.2013–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Senior Research Fellow in Applied Ecology (1,00)
01.12.2008–30.06.2013   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Executive Manager
01.12.2008–30.06.2013   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Senior Research Fellow in Applied Ecology
01.07.2008–30.06.2013   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Senior Research Fellow in Applied Ecology (1,00)
07.06.2008–31.08.2015   
University of Tartu, Managing director of the Centre of excellence Frontiers in biodiversity research FIBIR (1,00)
01.01.2008–30.06.2008   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Senior Research Fellow extraordinarius (1,00)
01.01.2008–30.06.2008   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Manager
01.08.2007–31.12.2007   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow extraordinarius (1,00)
01.09.2005–31.12.2007   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Dean's Office, Manager
01.07.2005–31.07.2007   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Botany and Ecology, Senior Research Fellow extraordinarius (1,00)
2005–2008   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Botany and Ecology, Managing director, Docroral school of ecology and environmental sciences (1,00)
01.01.2005–31.12.2008   
Inst. of Bot. and Ecol, UT, senior researcher and director of doctoral school of ecology and environmental sciences
2005–01.07.2008   
University of Tartu, University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Botany and Ecology; Managing director, Doctoral school of ecology and environmental sciences (1.00) (1,00)
2002–2005   
Tallinn University, Institute of Ecology, Senior Researcher (1,00)
1992–2002   
Institute of Ecology, Tallinn Pedagogical University, Inst. of Ecology and Marine Research Estonian Acad. of Sci., scientific secretary - 1990-1992. (1,00)
1990–1992   
Institute of Ecology and Marine Research, Estonian Academy of Sciences, Inst. of Ecology (Estonian Acad. of Sci.) at TPU, scientific secretary - 1992-2000. (1,00)
1987–1990   
Institute of Thermo- and Electrophysics, Estonan SSR Academy of Sciences, Inst. of Thermo- and Electrophysics Estonian Acad. of Sci., jr. researcher - 1987-1990. (1,00)
1983–1987   
Institute of Geology, Estonian SSR Academy of Sciences, Inst. of Geology Acad. of Sci, of Estonian SSR, senior engineer and junior researcher - 1983-1987. (1,00)
 
 
Education
1978–1983   
Tartu State University, Faculty of biology and geography, biologist in 1983.
 
 
R&D related managerial and administrative work
2007−2015   
Senior researcher and managing director of the Center of Excellence Frontiers in Biodiversity Research (FIBIR), University of Tartu
2005−2007   
Senior researcher and managing Director of the Doctoral School of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu
1992−2000   
Scientific secretary and council member of the Institute of Ecology (Estonian Academy of Sciences) Tallinn Pedagogical University
1990−1992   
Scientific secretary and member of Scientific Council of the Institute of Ecology and Marine Researchientific Council of the Institute of Ecology at TPU 1992-2000, member of the TPU Council and Scientific Commision 1998-2000. Member of the International Peat Society. Director of doctoral school in ecology and environmental sciences. Member of the state evaluation commision of student,s scientific studies.
 
 
Creative work
E. Karofeld, T. Eikholm & L. Velmre photo and ceramics exhibition "Veemuusika" in Estonian Maritime Museum, Tallinn, December 2008.
E. Karofeld, D. Pärn & S. Kuuse photo exhibition "Juhuhelenduslaigud" in the Botanical Garden, University of Tartu, in Aura water center in April and in Kuressaare Library in October..
 
 
Additional information
I,m a member of International Peatland Society, International Mire Conservation Group and NGO Estonian Wetlands Society, 2006-2009 member of the national evaluation committee of the student,s scientific projects. I have reviewed scientific papers manuscripts submitted to the several journals, including Applied Vegetation Science, Biogeosciences, Ecological Indicators, Folia Geobotanica, Forestry Studies, The Holocene, Land Degradation & Development, Mires and Peat, Proceedings Estonian Acad. of Sci., Biology/Ecology, Restoration Ecology, Wetlands, Wetlands Ecology and Management etc.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Edgar Karofeld, Badge of Honor of the University of Tartu
2004, Edgar Karofeld, Best scientific publication in Tallinn University in bio-geo sciences and chemistry
2004, Edgar Karofeld, Certificate of honor of Tallinn University for successful supervision of students
2000, Edgar Karofeld, Best scientific publication in Tallinn Pedagogical University in bio-geo sciences and chemistry
1995, Edgar Karofeld, Science award of the Republic of Estonia in bio-, geo- and agricultural sciences
0, Edgar Karofeld, Science award of the Republic of Estonia in bio-, geo- and agricultural sciences in 1995.Best scientific paper in bio--geocsiences and chemistry in TPU in 2000 and in TLU 2004.
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; SPECIFICATION: Development and functioning of bog microtopography and it,s influencing factors; peatlands paleoecology and carbon cycling; ecology of Sphagnum mosses; human impact, including air pollution, on bog,s vegetation and functioning; spontaneous re-vegetation of extracted peatlands, their restoration and influencing factors
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS CLASSIFICATION: B270 Plant ecology
 
 
Additional information
PhD
Tallinn Pedagogical University, 1999.

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
6.6.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.2.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
5.2.
2017
6.8.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
2.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.5.
2007
5.2.
2007
5.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
3.4.
2004
3.4.
2003
5.2.
2003
1.2.
2002
1.2.
2001
1.1.
2000
1.2.
1999
2.3.
1999
3.2.
1999
1.1.
1998
1.2.
1998
3.2.
1998
6.2.
1998
3.4.
1997
1.2.
1996
3.2.
1995
3.4.
1994
3.2.
1992
6.3.
1989
17.02.2020