3.11.1935
5147778
ingrid@vpk.ee
Rahvusvahelise teadusajakirja "Finnougorskij mir" toimetuskolleegiumi liige (Saransk, 2008).

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2008–2011   
Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, ETF grandi põhitäitja (0,30)
2002–2010   
Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemteadur (1,00)
2000–2002   
Eesti Kirjandusmuuseum, etnomusikoloogia osakonna juhataja (1,00)
1977–1999   
Eesti Keele Instituut, rahvamuusika sektori juhataja (1,00)
1967–1977   
Eesti Kirjandusmuuseum, teadussekretär, osakonnajuhataja (1,00)
1963–1967   
Eesti Keele Instituut, aspirant (1,00)
1959–1963   
Eesti Kirjandusmuuseum, Teadur (1,00)
1959–1959   
Tartu Ülikool, kirjastusgrupi ülem (1,00)
 
 
Haridustee
kõrgem (Tartu Ülikool 1959)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
asutanud 1978 rahvamuusika sektori (TA Keele ja Kirjanduse Instituudis, hiljem Eesti Kirjandusmuuseumis) ja juhtinud seda kuni 2002; organiseerinud rahvusvahelisi teaduskonverentse

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2007, Ingrid Rüütel, Eesti Vabariigi III järgu Punase Risti autasu; Jakob Hurda preemia; Eesti Vabariigi I järgu Valge Risti autasu
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.5. Kunstiteadus; CERCS ERIALA: H320 Musikoloogia ; PÕHISUUND: pärimusmuusika tänapäevakultuuris; soorollid pärimusmuusikas; arhailiste rahvaviiside tüpoloogia
 
 
Lisainfo
habiliteeritud dr. humanitaarteadustes
Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituut 1996

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2017
2.1.
2017
6.7.
2017
2.2.
2013
6.2.
2013
6.7.
2013
2.2.
2012
6.6.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
6.6.
2011
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
6.1.
2010
6.7.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.3.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
2.2.
2006
3.2.
2006
6.3.
2006
1.3.
2005
2.2.
2005
1.1.
2004
3.2.
2004
3.5.
2004
3.2.
2003
3.4.
2003
4.2.
2003
1.1.
2002
4.2.
2002
1.3.
2001
3.2.
2001
23.04.2019
3.11.1935
5147778
ingrid@vpk.ee
Member of the editorial board of the international scientific journal "Finnougorskij mir" (Saransk, 2008).

Career

Institution(s) and position(s)
2008–2011   
Tallinn University, Institute of Fine Arts, Senior Researcher (0,30)
2002–2010   
Estonian Literary Museum, Senior Researcher (1,00)
2000–2002   
Estonian Literary Museum, head of the department of ethnomusicology (1,00)
1977–1999   
Institute of the Estonian Language, head of the department of folk music (1,00)
1967–1977   
Estonian Literary Museum, earned secretary, head of department (1,00)
1963–1967   
Institute of the Estonian Language, postgraduate student (1,00)
1959–1963   
Estonian Literary Museum, Researcher (1,00)
1959–1959   
University of Tartu, head of the Publishing Group (1,00)
 
 
Education
Universisy of Tartu 1959
 
 
R&D related managerial and administrative work
founded the dep. of Ethnomusicology (Institute of Estonian Language and Literature at the Academy of Sciences, later in the Estonian Literery Museum) and headed it until 2002

Qualifications

 
 
Honours & awards
2007, Ingrid Rüütel, The Red Cross Orden of Estonian Republic; the Jakob Hurt's prize; The White Cross Orden of Estonian Republic
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.5. Aesthetics and Arts Research; CERCS SPECIALITY: H320 Musicology ; SPECIALITY: traditional music in modern culture; gender roles in traditional music; typology of archaic folk tunes
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2017
2.1.
2017
6.7.
2017
2.2.
2013
6.2.
2013
6.7.
2013
2.2.
2012
6.6.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
6.6.
2011
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
6.1.
2010
6.7.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.3.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
2.2.
2006
3.2.
2006
6.3.
2006
1.3.
2005
2.2.
2005
1.1.
2004
3.2.
2004
3.5.
2004
3.2.
2003
3.4.
2003
4.2.
2003
1.1.
2002
4.2.
2002
1.3.
2001
3.2.
2001
23.04.2019