Toomas Parve

22.03.1949
620 2150
6202160
parveto@elin.ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2000–31.03.2013    Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Rakenduselektroonika õppetool, Vanemteadur (1,00)
1994–2000    Tallinna Tehnikaülikool, Süsteemitehnika teaduskond, Elektroonikainstituut, Teadur (1,00)
01.01.1994–31.12.1994    Darmstadti Tehnikaülikool, külalisteadlane (3 kuud)
1991–1992    Tallinna Tehnikaülikool, Automaatika teaduskond, elektroonika kateeder/instituut, vanemôpetaja (1,00)
1990–1991    Tallinna Tehnikaülikool, (TTÜ) Automaatika teaduskond, mõõtesusteemide laboratoorium, teadur (1,00)
1984–1990    Tallinna Tehnikaülikool, (TTÜ, kuni 1986.a. TPI ), Elektroautomaatika teaduskond, automaatikavahendite laboratoorium, teadur (1,00)
1973–1984    Tallinna Tehnikaülikool, (siis Tall. Polütehn. Inst. - TPI), Elektrotehnika teadusk., automaatika kat., insener ja vanemins. (1,00)
 
 
Haridustee
1993–1993    Darmstadti Tehnikaülikool, järeldoktor (3 kuud)
1992–1994    Tallinna Tehnikaülikool, doktorantuur
1992–1992    Tallinna Tehnikaülikool, magistrantuur, tehnikateaduste magistri kraad 1992.a. magistritöö eest teemal "Mõõtetehnilised lülitirezhiimsed sünkroonmuundid";
1984–1987    TPI/TTÜ, aspirantuur (mittestatsionaarne), teema elektroonsed môôtmised (väitekiri jäi kaitsmata)
1968–1973    TPI/TTÜ kôrgkoolikursus, elektriinseneri diplom
1964–1968    Tallinna Polütehnikum, keskeriharidus, tehnikudiplom automaatika erialal
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2003−...    Eesti Transplantoloogia ja Implantoloogia Seltsi liige
1994−...    Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Seltsi liige.
1974−...    Eesti Elektroonikaühingu (EEÜ, kuni 1991 endise NSVLiidu Raadiotehnika, Elektroonika ja Side Teaduslik-Tehnilise Ühingu Eesti organisatsiooni) liige, biomeditsiinielektroonika sektsiooni juhataja.
2008−2013    Rakenduselektroonika (kuni 2011 Mõõte-elektroonika) õppetooli hoidja.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
1993, Toomas Parve, Eesti Vabariigi iga-aastane teaduspreemia tehnika alal (grupis prof. M.Min’i juhtimisel)
1986, Toomas Parve, Eesti NSV Ministrite Nõukogu Teadus- ja tehnika preemia (grupis koos Mart Min'i ja teistega)
1984, Toomas Parve, Endise NSVL Rahvamajanduse Saavutuste Näituse hõbemedal
1983, Toomas Parve, Endise NSVL Rahvamajnduse Saavutuste Näituse kuldmedl
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.8. Elektrotehnika ja elektroonika; PÕHISUUND: Elektroonne môôtetehnika, eriti uuringud signaalide sünkroontöötluse meetodite alal ja nende rakendamise osas elektrilise impedantsi môôtmisel.
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.9. Meditsiinitehnika; PÕHISUUND: Uuringud signaalide sünkroontöötluse meetodite ja nende rakendamise alal elektrilise impedantsi môôtmisel põhineva monitooringu ja diagnostika jaoks.

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2009
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
1.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
1.2.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
1.3.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.4.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
1.1.
2002
3.1.
2002
3.1.
2002
3.1.
2002
3.1.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
1.3.
2001
5.1.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
1.1.
2000
1.1.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
5.2.
1999
3.1.
1997
3.1.
1997
1.1.
1996
3.4.
1996
5.2.
1996
1.3.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
1.1.
1992
5.1.
1991

Tööstusomand

Tööstusomand

Toomas Parve

22.03.1949
620 2150
6202160
parveto@elin.ttu.ee

Career

Institution and position
2000–31.03.2013    Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Chair of Applied Electronics, Senior Researcher (1,00)
1994–2000    Tallinn University of Technology , (then the TTU), Faculty of Systems Engineering, the Institute of Electronics, researcher (1,00)
01.01.1994–31.12.1994    Technical University of Darmstadt, Germany, visiting scientist (for 3 months)
1991–1992    Tallinn University of Technology , (then the TTU), Fac. of Autom., Dept. of Electronics, since 1991 the Inst. of Electr., sen. lecturer (1,00)
1990–1991    Tallinn University of Technology , (then the TTU), Fac. of Automation, Laboratory of Measurement Systems, researcher (1,00)
1984–1990    Tallinn University of Technology , (then the TTU), Faculty of Electroautomatics, Laboratory of Automation, researcher (1,00)
1973–1984    Tallinn University of Technology , (then Tallinn Technical Univ. - TTU), Fac. of Elec. Eng-ing, Dept. of Automation, eng. and sen.eng. (1,00)
 
 
Education
1993–1993    - post-doctoral studies at Darmstadt Technical University, Germany (for 3 months)
1992–1994    - PhD studies at Tallinn Technical University
1992–1992    - master studies at Tallinn Technical University, MSc thesis on lock-in measurements defended in 1992;
1984–1987    - postgraduate study (candidate) correspondent course at Tallinn Technical University (thesis not completed)
1968–1973    - diploma engineer studies at Tallinn Technical University
1964–1968    - technician studies in automation at Tallinn Polytechnicum
 
 
R&D related managerial and administrative work
2003−...    Member of Estonian Society for Transplantation and Implantation
1994−...    Member of Estonian Society of Biomedical Engineering and Medical Physics.
1974−...    Member of Estonian Electronics Society (the EES, since 1991 Estonian Organisation of the Scientific and Technical Society of Radio-engineering, Electronics & Communication of the former USSR), leader of the interest group of biomedical electronics.
2008−2013    Holder of the Chair of Applied Electronics (until 2011 the Chair of Electronic Measurements).

Qualifications

 
 
Honours & awards
1993, Toomas Parve, Annual award of the Republic of Estonia in technical sciences, 1993 (as a member of the research group with M.Min)
1986, Toomas Parve, Award of the Government of Soviet Estonia in Science and Engineering (in the group with Mart Min, et al.)
1984, Toomas Parve, Silver medal of the Exhibition of Achievements of National Economy of the former USSR
1983, Toomas Parve, Gold medal of the Exhibition of Achievements of National Economy of the former USSR
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.8. Electrical Engineering and Electronics; SPECIALITY: Electronic measurement techniques, especially research in the field of methods of lock-in signal processing with applications in electrical impedance measurement.
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.9. Medical Engineering; SPECIALITY: Research in the field of methods of lock-in signal processing and application of these in monitoring and diagnosis on the basis of electrical impedance measurement.
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2009
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
1.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
1.2.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
1.3.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.4.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
1.1.
2002
3.1.
2002
3.1.
2002
3.1.
2002
3.1.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
1.3.
2001
5.1.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
1.1.
2000
6.7.
2000
1.1.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
5.2.
1999
3.1.
1997
3.1.
1997
1.1.
1996
3.4.
1996
5.2.
1996
1.3.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
1.1.
1992
5.1.
1991

Industrial property

Industrial property
  • Leitud 18 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUG4859 (ETF4859)Bioimpedantsi mõõtmise mikroelektroonsete vahendite ja algoritmide uurimine ja arendamine südame ning siirdorganite monitooringu jaoks01.01.200131.12.2003Toomas ParveTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Rakenduselektroonika õppetool19 173,49 EUR
MUUF6006Elektriliste bioimpedantsete diagnostikameetodite väljatöötamine transplanteeritud kudede seisundi analüüsiks23.10.200601.06.2007Mart MinTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tehnomeedikum12 782,33 EUR
ETFETF9394Elektriliste kudede diagnostikameetodite arendamine veresoonkonna dünaamilisi mõjutusi arvestades01.01.201231.12.2014Rauno GordonTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond34 830,00 EUR
SFSF0140061s12Energiasäästlikud elektroonikasüsteemid01.01.201231.12.2013Mart MinTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond468 120,00 EUR
MUUV309Euroopa biomeditsiinitehnoloogia virtuaalne campus01.01.200631.12.2007Kalju MeigasTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tehnomeedikum, Biomeditsiinitehnika instituut, Biomeditsiinitehnika õppetool20 771,29 EUR
MUUILOFY09039KFoucault kardiograafi väljaarendamine (eeluuring)01.03.200930.06.2009Jüri VedruTartu Ülikool14 110,93 EUR
MUUF9028FouKG eeluuring01.03.200930.06.2009Olev MärtensTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Sensorsignaalitöötluse õppetool19 134,06 EUR
ETFETF5897Impedants-spektromeetriliste mõõtmiste meetodite uurimine ja rakendamine organite monitooringu vahendite väljaarendmiseks01.01.200431.12.2006Toomas ParveTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond14 833,51 EUR
IUTIUT19-11Impedants-spektroskoopia põhine objektide identifitseerimine ja juhtimine: signaalid, algoritmid, energiasäästlikud lahendused01.01.201431.12.2019Toomas RangTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut964 000,00 EUR
TKTAR8077IEIntegreeritud elektroonikasüsteemide ja biomeditsiinitehnika tippkeskus CEBE01.02.200831.08.2015Mart MinTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Rakenduselektroonika õppetool1 584 369,77 EUR
MUUVFP463Mikrovedelike kiip01.04.201030.09.2012Athanasios GiannitsisTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Rakenduselektroonika õppetool37 499,97 EUR
SFSF0142737s06Missioonikriitiliste sardsüsteemide elektroonsed komponendid ja alamsüsteemid01.01.200631.12.2011Mart MinTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond1 187 937,80 EUR
ETFETF7243Mitmekomponendiliste ja mitme kandjaga mõõtesignaalide süntees ja analüüs: signaalide sünkroon- ja adaptiivtöötluse meetodite ja vahendite arendus 01.01.200731.12.2009Ants RonkTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond33 257,58 EUR
MUU5020LRakenduselektroonika õppetooli ümberprofileerimine sensorsignaalide töötlemisele orienteeritud õppetooliks01.10.200531.12.2008Olev MärtensTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Sensorsignaalitöötluse õppetool175 757,03 EUR
SFSF0141754s01Seire- ja andmehõivesüsteemid: elektroonsed komponendid, tehnoloogia, lülitused; mudelid, algoritmid, süsteemi-integratsiooni meetodid.01.01.200131.12.2005Mart MinTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond387 847,83 EUR
ETFETF5892Südame isheemia ja reperfusiooni elektrilise bioimpedantsdiagnostika meetodite uurimine ja arendamine01.01.200431.12.2006Mart MinTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond39 929,29 EUR
ETFETF7212Südame täitumismahuga seostuv energiatarve01.01.200731.12.2009Mart MinTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond36 889,80 EUR
MUUAR9087Uus kompleksne magistriõppekava ''Integrated Electronics Systems (Communicative electronics)'' - INTELS01.10.200930.09.2011Toomas RangTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Elektroonikadisaini õppetool319 536,64 EUR
  • Leitud 74 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Metshein, M.; Parve, T.; Annus, P.; Rist, M.; Min, M. (2017). Realization and evaluation of the device for measuring the impedance of human body for detecting the respiratory and heart rate. Elektronika ir Elektrotechnika, 23 (3), 36−42.<a href='http://dx.doi.org/10.5755/j01.eie.23.3.18330' target='_blank'>10.5755/j01.eie.23.3.18330</a>.1.1.
Metshein, Margus; Parve, Toomas (2015). Electrical Bioimpedance Based Monitoring of Cardiac and Respiratory Activity: Positioning of Capacitive Electrodes for Wearable Human Monitoring Device. International Journal of Bioelectromagnetism, 17 (2), 64−74.1.2.
Rist, Marek; Reidla, Marko; Land, Raul; Parve, Toomas; Märtens, Olev; Annus, Paul; Ojarand, Jaan; Min, Mart (2014). Modular System for Spectral Analysis of Time-Variant Impedances. <i>858 IFMBE Proceedings 45, 45: 6th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering (MBEC 2014), Dubrovnik, 7-11 September, 2014.</i> Ed. I. Lacković and D. Vasić. Heidelberg: Springer Heidelberg, 858−861.3.1.
Annus, Paul; Samieipour, Ali; Rist, Marek; Ruiso, Indrek; Krivoshei, Andrei; Land, Raul; Parve, Toomas; Min, Mart (2013). Wearable data acquisition system of multimodal physiological signals for personal health care. <i></i> 3.5.
Min, Mart; Ojarand, Jaan; Märtens, Olev; Paavle, Toivo; Land, Raul; Annus, Paul; Rist, Marek; Reidla, Marko; Parve, Toomas (2012). Binary Signals in Impedance Spectroscopy. In: Proceedings of the 2012 34th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 2012) (1−4).. New Jersey: IEEE Conference Publications.3.1.
Gordon, Rauno; Min, Mart; Parve, Toomas. (2012). Developing e-learning functionalities on electrical bioimpedance for the biomedical electronics course. <i>Proceedings of the 13th Biennial Baltic Electronics Conference: 2012 13th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC2012), Tallinn, Estonia, October 3-5, 2012.</i> Tallinn, Estonia, 327−330.3.1.
Min, M.; Parve, T.; Land, R.; Annus, P. (2012). Scalable Impedance Spectroscopy: comparative study of sinusoidal and rectangular chirp excitations. In: Olfa Kanoun (Ed.). Lecture Notes on Impedance Spectroscopy: Measurement, Modeling and Applications (33−38).. London: Taylor &amp; Francis.3.1.
Rist, M.; Reidla, M.; Min, M.; Parve, T.; Martens, O.; Land, R. (2012). TMS320F28069-based impedance spectroscopy with binary excitation. <i>EDERC 2012 Proceedings of the 5th European DSP in Education &amp; Research Conference: EDERC 2012, 5th European DSP in Education &amp; Research Conference , 13-14 September 2012 Amsterdam, The Netherlands.</i> Ed. J.J. Soraghan, S. Weiss, D. Marinkovic, I. Bannov, and N. Llin. Amsterdam: IEEE, 217−220.3.1.
Paavle, Toivo; Min, Mart; Parve, Toomas (2012). Aspects of Using Chirp Excitation for Estimation of Bioimpedance Spectrum. In: Salih Mohammed Salih (Ed.). Fourier Transform - Signal Processing (237−256).. Rijeka, Croatia: InTech - Open Access Publisher .<a href='http://dx.doi.org/10.5772/37315' target='_blank'>10.5772/37315</a>.3.2.
Rist, M.; Reidla, M.; Märtens, O.; Min, M.; Annus, P.; Land, R.; Parve, T. (2012). QUADRA Impedance Spectroscopy Devices for Dynamic Measurements of Bio-Objects. <i>Abstract Book of 34th Annular IEEE Engineering in Medicine &amp; Biology Society: EMBC 2012, 34th Annual International Conference of the IEEE EMBS, 28.08.2012.</i> San Diego: IEEE, 557.5.2.
Min, M.; Land, R.; Paavle, T.; Parve, T.; Annus, P.; Trebbels, D. (2011). Broadband spectroscopy of dynamic impedances with short chirp pulses. Physiological Measurement, 32 (7), 945−958.<a href='http://dx.doi.org/10.1088/0967-3334/32/7/S16' target='_blank'>10.1088/0967-3334/32/7/S16</a>.1.1.
Giannitsis, A.T.; Parve, T.; Min, M. (2011). Integration of Biosensors and Associated Electronics on Lab-on-Chip Devices. Electronics and Electrical Engineering, 110 (4), 61−66.1.1.
Land, R.; Cahill, B.P.; Parve, T.; Annus, P.; Min, M. (2011). Improvements in Design of Spectra of Multisine and Binary Excitation Signals for Multi-frequency Bioimpedance Measurement. <i>33rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC ’11), Boston, USA, Aug. 30 - Sept. 3.</i> IEEE, 4038−4041.3.1.
Annus, P.; Min, M.; Ojarand, J.; Paavle, T.; Land, R.; Ellervee, P.; Parve, T. (2011). Multisine and Binary Multifrequency Waveforms in Impedance Spectrum Measurement - A Comparative Study. <i>5th European IFMBE MBEC 2011, Budapest, 14-18 Sept.</i> 1265−1268.3.1.
Min, M.; Land, R.; Paavle, T.; Parve, T.; Annus, P. (2010). Broadband spectroscopy of a dynamic impedance. <i>IOP Journal of Physics: Conference Series 224 (2010): International Conference on Electrical Bioimpedance, Gainesville, FL, USA, Apr. 4-8, 2010.</i> IOP Publishing Ltd, 1−4.<a href='http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/224/1/012109' target='_blank'>10.1088/1742-6596/224/1/012109</a>.1.1.
Ojarand, J.; Annus, P.; Land, R.; Parve, T.; Min, M. (2010). Nonlinear Chirp Pulse Excitation for the Fast Impedance Spectroscopy. Electronics and Electrical Engineering, 4, 73−76.1.1.
Paavle, Toivo; Min, Mart; Ojarand, Jaan; Parve, Toomas (2010). Short-time chirp excitation for using in wideband characterization of objects:an overview. <i>Proceedings of the 12th Biennial Baltic Electronics Conference BEC2010: Baltic Electronics Conference (BEC 2010), Tallinn, Estonia, October 4-6, 2010.</i> Ed. Rang, Toomas; Ellervee, Peeter; Min, Mart. IEEE Operations Center, 253−256.3.1.
Paavle, Toivo; Min, Mart; Annus, Paul; Birjukov, Andrei; Land, Raul; Parve, Toomas (2009). Wideband Object Identification with Rectangular Wave Chirp Excitation. <i>Proc. of European Conference on Circuit Theory and Design 2009 (ECCTD&#39;09): ECCTD&#39;09 European Conference on Circuit Theory and Design 2009, Antalya, Turkey, August 23-27, 2009.</i> IEEE, 421−424.3.1.
Parve, T., Gordon, R., Min, M. (2008). Development of the Biomedical Electronics Course for e-Learning. <i>14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics: 14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC2008), Riga, Latvia, 16–20 June 2008.</i> Ed. Alexei Katashev, Yuri Dekhtyar and Janis Spigulis. Springer, 425−428. (IFMBE Proceedings; 20).<a href='http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-69367-3' target='_blank'>10.1007/978-3-540-69367-3</a>.3.1.
Paavle, Toivo; Min, Mart; Parve, Toomas (2008). Using of Chirp Ecxitation for Bioimpedance Estimation: Theoretical Aspects and Modeling. <i>Proceedings of the 11th Biennial Baltic Electronics Conference: Baltic Electronics Conference (BEC2008), Tallinn, Estonia, October 6-8, 2008.</i> IEEE Operations Center, 325−328.3.1.
Min, Mart; Parve, Toomas. (2007). Improvement of Lock-in Electrical Bio-Impedance Analyzer for Implantable Medical Devices. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 56 (3), 968−974.<a href='http://dx.doi.org/10.1109/TIM.2007.899684' target='_blank'>10.1109/TIM.2007.899684</a>.1.1.
Min, M.; Parve, T.; Ronk, A.; Annus, P.; Paavle, T. (2007). Synchronous Sampling and Demodulation in an Instrument for Multifrequency Bioimpedance Measurement. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 56 (4), 1365−1372.1.1.
Annus, P.; Kuusik, A.; Land, R.; Haldre, E.; Min, M.; Parve, T.; Poola, G. (2007). An energy efficient wearable tissue monitor. <i>IFMBE Proceedings ICEBI 2007 &quot;13th International Conference on Electrical Bioimpedance and the 8th Conference on Electrical Impedance Tomography&quot;, Vol. 17, 2007, Graz, Austria: 13th International Conference on Electrical Bioimpedance and the 8th Conference on Electrical Impedance Tomography, Graz, Austria, August 29th - September 2nd 2007.</i> Ed. Hermann Scharfetter; Robert Merwa. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 240−243. (IFMBE Proceedings; 17).3.1.
Birjukov, A.; Krivoshei, A.; Parve, T. (2007). Digitally Controlled Reference Impedance Device for Test and Calibration of the Bio-Impedance Measurement System (BIMS) in a Networked Environment. <i>ICEBI 2007 13th International Conference on Electrical Bioimpedance and the 8th Conference on Electrical Impedance Tomographyr: 13th International Conference on Electrical Bioimpedance and the 8th Conference on Electrical Impedance Tomography, Graz, Austria, August 29th - September 2nd 2007.</i> Ed. Scharfetter, H.; Merwa, R. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 276−279. (IFMBE Proceedings; 17).3.1.
Ronk, A.; Min, M.; Parve, T. (2007). Simultaneous multi-frequency bio-impedance measurement applying synchronised uniform or non-uniform sampling. <i>IFMBE Proceedings ICEBI 2007 &quot;13th International Conference on Electrical Bioimpedance and the 8th Conference on Electrical Impedance Tomography&quot;, Vol. 17, 2007, Graz, Austria: 13th International Conference on Electrical Bioimpedance and the 8th Conference on Electrical Impedance Tomography 2007, ICEBI 2007, Graz, Austria, August 29th - September 2nd 2007.</i> Ed. Hermann Scharfetter; Robert Merwa. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 185−189. (IFMB Proceedings; 17).3.1.
  • Leitud 13 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Aktigraafiline seade ambulatoorsete uneuuringute jaoksmagistrikraad (teaduskraad)Toomas Parve; Marlit VeldiKaitstud2008Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Rakenduselektroonika õppetool
Bioimpedants-meetod südametöö analüüsi vahendina - magistrikraadToomas ParveKaitstud2002Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Rakenduselektroonika õppetool
Bioimpedantsi mõõturi (EBI-chip'i) testimine - magistrikraadToomas ParveKaitstud2002Tallinna Tehnikaülikool
Device for measurement of impedance of lithium-ion batteries - magistrikraad (teaduskraad)Toomas ParveKaitstud2007Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut
Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) for the analysis of immunoglobulin G glycolysation in patients with cancer - magistrikraad (teaduskraad)Toomas Parve; Oleg KurtenkovJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut
Elektrilise bioimpedantsi dünaamika modelleerimine ja analüüs - doktorikraadToomas Parve; Mart MinKaitstud2007Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut
Elektrilise bioimpedantsi mõõtmise ja analüüsi meetodite ja vahendite täiustamine. - doktorikraadToomas Parve; Ants RonkJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut
Elektrilise bioimpedantsi mõõtmiste juures kasutatavad elektroodid. ÜlevaadeMargus MetsheinmagistrikraadToomas ParveKaitstud2010Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Rakenduselektroonika õppetool
Measurement and Analysis of Electrical Parameters of Soil - doktorikraadMart Min; Toomas ParveJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut
Methods for Design of Tissue Monitors - doktorikraadMart Min; Toomas ParveJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut
Multichannel Bioimpedance Spectroscopy: Instrumentation Methods and Design Principles - doktorikraadMart Min; Toomas ParveKaitstud2010Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut
Smart Electro-Pneumatic SystemsdoktorikraadToomas ParveJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut
Võimsusväljundite tester - magistrikraad (teaduskraad)Toomas ParveKaitstud2007Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Rakenduselektroonika õppetool
  • Leitud 33 kirjet
TüüpPrioriteedi numberPrioriteedi kuupäevPrioriteedi klassifikaatorPealkiriAutoridFailAsutused
Patentne leiutis32452513.02.1981Rahvusvaheline (IPC)A device for separating quadrature components of signalsMart Min; Toomas ParveTallinna Tehnikaülikool
Patentne leiutis277494926.06.1979Rahvusvaheline (IPC)A device for synchronous detectingMart Min; Toomas ParveTallinna Tehnikaülikool
Patentne leiutis23803001.07.1976Rahvusvaheline (IPC)A device for synchronous detectionMart Min; Toomas Parve; Härmo HärmTallinna Tehnikaülikool
Patentne leiutisSE9901195-931.03.1999Rahvusvaheline (IPC)Adaptiivne südamestimulaatorMart Min; Andres Kink; Toomas ParvePacesetter AB
Patentne leiutisSE9901194-231.03.1999Rahvusvaheline (IPC)Adaptiivne südamestimulaatorMart Min; Andres Kink; Toomas ParvePacesetter AB
Patentne leiutisSU1979275965417.05.1979Rahvusvaheline (IPC)DC voltage sourceMart Min; Toom Pungas; Toomas ParveMart Min;
Toom Pungas;
Toomas Parve
Patentne leiutisUS60/82396530.08.2006Rahvusvaheline (IPC)Device and method for monitoring cardiac pacing rateMart Min; Toomas Parve; Andres Kink; Indrek RätsepSmartImplant OÜ
Patentne leiutisSU1979277494826.06.1979Rahvusvaheline (IPC)Device for analog signal functional conversionMart Min; Toomas Parve; Toom PungasMart Min;
Toomas Parve;
Toom Pungas
Patentne leiutisSU1979284555111.12.1979Rahvusvaheline (IPC)Device for forming quadrature harmonic oscillationsMart Min; Toomas Parve; Härmo Härm; Toom PungasMart Min;
Toomas Parve;
Härmo Härm;
Toom Pungas
Patentne leiutisSU1975214908624.06.1975Rahvusvaheline (IPC)Device for shaping quadrature harmonic oscillationsMart Min; Toomas ParveTallinna Tehnikaülikool
Patentne leiutisSE1982000184523.03.1982Rahvusvaheline (IPC)Electric signal step-controlled converter - has two variable gain loops connected to control signal generatorMart Min; Toomas Parve; Toom PungasMart Min;
Toomas Parve;
Toom Pungas
Patentne leiutisFR1980001848926.08.1980Rahvusvaheline (IPC)Electrical signal converter with step variable gainMart Min; Toomas Parve; Toom PungasMart Min;
Toomas Parve;
Toom Pungas
Kasulik mudelU20130007529.08.2013Rahvusvaheline (IPC)Elektrilise impedantsi modulaarne mõõtesüsteemMarek Rist; Mart Min; Paul Annus; Raul Land; Toomas Parve; Marko ReidlaTallinna Tehnikaülikool;
ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ
Patentne leiutisFI1980000236428.07.1980Rahvusvaheline (IPC)Elektrisk signalomvandlare med stegvist varierbar foerstaerkningMart Min; Toomas Parve; Toom PungasMart Min;
Toomas Parve;
Toom Pungas
Patentne leiutisHU1980000295510.12.1980Rahvusvaheline (IPC)Frequency transformer of quadrature stepMart Min; Toomas Parve; Härmo Härm; Toom PungasMart Min;
Toomas Parve;
Härmo Härm;
Toom Pungas
Patentne leiutisUS61/1030616.10.2008Rahvusvaheline (IPC)Laiaribaline impedantsi analüsaatorMart Min; Toivo Paavle; Raul Land; Paul Annus; Toomas ParveTallinna Tehnikaülikool;
ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ
Patentne leiutisUS60/58083118.06.2004Rahvusvaheline (IPC)Materjalide üheaegne analüüs diskreetses ajasMart Min; Raul Land; Toomas Parve; Olev Märtens; Ants RonkTallinna Tehnikaülikool
Patentne leiutisP2002006776.12.2002Rahvusvaheline (IPC)Meetod ja seade elektrilise bioimpedantsi mõõtmiseksMart Min; Raul Land; Toomas Parve; Andres KinkTallinna Tehnikaülikool
Patentne leiutisUS60/58129818.06.2004Rahvusvaheline (IPC)Meetod ja seade rakusisese ja rakuvälise vedeliku suhtelise hulga määramiseks elavkoesAndres Kink; Mart Min; Toomas Parve; Indrek RätsepTallinna Tehnikaülikool;
Andres Kink;
Indrek Rätsep
Patentne leiutisEP0901340423.10.2009Rahvusvaheline (IPC)Meetod ja seade sageduskarakteristikute mõõtmiseks lühikeste skaleeritavate siristussignaalidegaMart Min; Toivo Paavle; Raul Land; Paul Annus; Toomas ParveTallinna Tehnikaülikool;
ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ
Patentne leiutisUS60/74548824.04.2006Rahvusvaheline (IPC)Method and device for multichannel multifrequency analysis of an objectMart Min; Paul Annus; Antti Haapalainen; Alar Kuusik; Raul Land; Toomas Parve; Ants RonkELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ
Patentne leiutisSU1979277494726.06.1979Rahvusvaheline (IPC)Oscillation sourceMart Min; Toomas Parve; Toom Pungas; Raul-Vello RebaneMart Min;
Toomas Parve;
Toom Pungas;
Raul-Vello Rebane
Patentne leiutisSU1978259040427.04.1978Rahvusvaheline (IPC)Reference voltage sourceMart Min; Toom Pungas; Toomas ParveMart Min;
Toom Pungas;
Toomas Parve
Patentne leiutisSU1978259040427.04.1978Rahvusvaheline (IPC)Reference voltage sourceToomas Parve; Toom Pungas; Mart MinMart Min;
Toomas Parve;
Toom Pungas
Patentne leiutisSU1979275965517.05.1979Rahvusvaheline (IPC)Reference voltage source with output symmetric relative to common BUS-BARMart Min; Toom Pungas; Toomas ParveMart Min;
Toom Pungas;
Toomas Parve