22.03.1949
620 2150
6202160
toomas.parve@ttu.ee

Career

Institutions and positions
2000–31.03.2013   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Chair of Applied Electronics, Senior Researcher (1,00)
1994–2000   
Tallinn University of Technology , (then the TTU), Faculty of Systems Engineering, the Institute of Electronics, researcher (1,00)
01.01.1994–31.12.1994   
Technical University of Darmstadt, Germany, visiting scientist (for 3 months)
1991–1992   
Tallinn University of Technology , (then the TTU), Fac. of Autom., Dept. of Electronics, since 1991 the Inst. of Electr., sen. lecturer (1,00)
1990–1991   
Tallinn University of Technology , (then the TTU), Fac. of Automation, Laboratory of Measurement Systems, researcher (1,00)
1984–1990   
Tallinn University of Technology , (then the TTU), Faculty of Electroautomatics, Laboratory of Automation, researcher (1,00)
1973–1984   
Tallinn University of Technology , (then Tallinn Technical Univ. - TTU), Fac. of Elec. Eng-ing, Dept. of Automation, eng. and sen.eng. (1,00)
 
 
Education
1993–1993   
- post-doctoral studies at Darmstadt Technical University, Germany (for 3 months)
1992–1994   
- PhD studies at Tallinn Technical University
1992–1992   
- master studies at Tallinn Technical University, MSc thesis on lock-in measurements defended in 1992;
1984–1987   
- postgraduate study (candidate) correspondent course at Tallinn Technical University (thesis not completed)
1968–1973   
- diploma engineer studies at Tallinn Technical University
1964–1968   
- technician studies in automation at Tallinn Polytechnicum
 
 
R&D related managerial and administrative work
2003−...   
Member of Estonian Society for Transplantation and Implantation
1994−...   
Member of Estonian Society of Biomedical Engineering and Medical Physics.
1974−...   
Member of Estonian Electronics Society (the EES, since 1991 Estonian Organisation of the Scientific and Technical Society of Radio-engineering, Electronics & Communication of the former USSR), leader of the interest group of biomedical electronics.
2008−2013   
Holder of the Chair of Applied Electronics (until 2011 the Chair of Electronic Measurements).

Qualifications

 
 
Honours & awards
1993, Toomas Parve, Annual award of the Republic of Estonia in technical sciences, 1993 (as a member of the research group with M.Min)
1986, Toomas Parve, Award of the Government of Soviet Estonia in Science and Engineering (in the group with Mart Min, et al.)
1984, Toomas Parve, Silver medal of the Exhibition of Achievements of National Economy of the former USSR
1983, Toomas Parve, Gold medal of the Exhibition of Achievements of National Economy of the former USSR
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.8. Electrical Engineering and Electronics; SPECIFICATION: Electronic measurement techniques, especially research in the field of methods of lock-in signal processing with applications in electrical impedance measurement.
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.9. Medical Engineering; SPECIFICATION: Research in the field of methods of lock-in signal processing and application of these in monitoring and diagnosis on the basis of electrical impedance measurement.
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2009
3.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
1.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
1.2.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.4.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
1.1.
2002
3.1.
2002
3.1.
2002
3.1.
2002
3.1.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
1.3.
2001
5.1.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
1.1.
2000
6.7.
2000
1.1.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
5.2.
1999
3.1.
1997
3.1.
1997
1.1.
1996
3.4.
1996
5.2.
1996
1.3.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
1.1.
1992
5.1.
1991

Industrial property

17.12.2018
22.03.1949
620 2150
6202160
toomas.parve@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2000–31.03.2013   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Rakenduselektroonika õppetool, Vanemteadur (1,00)
1994–2000   
Tallinna Tehnikaülikool, Süsteemitehnika teaduskond, Elektroonikainstituut, Teadur (1,00)
01.01.1994–31.12.1994   
Darmstadti Tehnikaülikool, külalisteadlane (3 kuud)
1991–1992   
Tallinna Tehnikaülikool, Automaatika teaduskond, elektroonika kateeder/instituut, vanemôpetaja (1,00)
1990–1991   
Tallinna Tehnikaülikool, (TTÜ) Automaatika teaduskond, mõõtesusteemide laboratoorium, teadur (1,00)
1984–1990   
Tallinna Tehnikaülikool, (TTÜ, kuni 1986.a. TPI ), Elektroautomaatika teaduskond, automaatikavahendite laboratoorium, teadur (1,00)
1973–1984   
Tallinna Tehnikaülikool, (siis Tall. Polütehn. Inst. - TPI), Elektrotehnika teadusk., automaatika kat., insener ja vanemins. (1,00)
 
 
Haridustee
1993–1993   
Darmstadti Tehnikaülikool, järeldoktor (3 kuud)
1992–1994   
Tallinna Tehnikaülikool, doktorantuur
1992–1992   
Tallinna Tehnikaülikool, magistrantuur, tehnikateaduste magistri kraad 1992.a. magistritöö eest teemal "Mõõtetehnilised lülitirezhiimsed sünkroonmuundid";
1984–1987   
TPI/TTÜ, aspirantuur (mittestatsionaarne), teema elektroonsed môôtmised (väitekiri jäi kaitsmata)
1968–1973   
TPI/TTÜ kôrgkoolikursus, elektriinseneri diplom
1964–1968   
Tallinna Polütehnikum, keskeriharidus, tehnikudiplom automaatika erialal
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2003−...   
Eesti Transplantoloogia ja Implantoloogia Seltsi liige
1994−...   
Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Seltsi liige.
1974−...   
Eesti Elektroonikaühingu (EEÜ, kuni 1991 endise NSVLiidu Raadiotehnika, Elektroonika ja Side Teaduslik-Tehnilise Ühingu Eesti organisatsiooni) liige, biomeditsiinielektroonika sektsiooni juhataja.
2008−2013   
Rakenduselektroonika (kuni 2011 Mõõte-elektroonika) õppetooli hoidja.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
1993, Toomas Parve, Eesti Vabariigi iga-aastane teaduspreemia tehnika alal (grupis prof. M.Min’i juhtimisel)
1986, Toomas Parve, Eesti NSV Ministrite Nõukogu Teadus- ja tehnika preemia (grupis koos Mart Min'i ja teistega)
1984, Toomas Parve, Endise NSVL Rahvamajanduse Saavutuste Näituse hõbemedal
1983, Toomas Parve, Endise NSVL Rahvamajnduse Saavutuste Näituse kuldmedl
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.8. Elektrotehnika ja elektroonika; TÄPSUSTUS: Elektroonne môôtetehnika, eriti uuringud signaalide sünkroontöötluse meetodite alal ja nende rakendamise osas elektrilise impedantsi môôtmisel.
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.9. Meditsiinitehnika; TÄPSUSTUS: Uuringud signaalide sünkroontöötluse meetodite ja nende rakendamise alal elektrilise impedantsi môôtmisel põhineva monitooringu ja diagnostika jaoks.

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2009
3.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
1.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
1.2.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.4.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
1.1.
2002
3.1.
2002
3.1.
2002
3.1.
2002
3.1.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
1.3.
2001
5.1.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
1.1.
2000
1.1.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
5.2.
1999
3.1.
1997
3.1.
1997
1.1.
1996
3.4.
1996
5.2.
1996
1.3.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
1.1.
1992
5.1.
1991

Tööstusomand

17.12.2018
  • Found 18 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUUG4859 (ETF4859)Study and development of microelectronic means and algorithms for bioimpedance measurement intended for monitoring the heart and transplanted organs01.01.200131.12.2003Toomas ParveTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Chair of Applied Electronics19 173,49 EUR
MUUF6006Development of electrical bioimpedance based methods of diagnostics for analysis of transplanted tissue state23.10.200601.06.2007Mart MinTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Technomedicum of TUT12 782,33 EUR
ETFETF9394Advancing the electric tissue diagnostic methods by understanding the influence of vascular system dynamics 01.01.201231.12.2014Rauno GordonTallinn University of Technology , School of Information Technologies34 830,00 EUR
SFSF0140061s12Energy efficient electronic systems01.01.201231.12.2013Mart MinTallinn University of Technology , School of Information Technologies468 120,00 EUR
MUUV309European Virtual Campus for biomedical engineering01.01.200631.12.2007Kalju MeigasTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Technomedicum of TUT, Department of Biomedical Engineering, Chair of Biomedical Engineering20 771,29 EUR
MUUILOFY09039KFoucault kardiograafi väljaarendamine (eeluuring)01.03.200930.06.2009Jüri VedruUniversity of Tartu14 110,93 EUR
MUUF9028FouKG01.03.200930.06.2009Olev MärtensTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Chair of the Sensor Signal Processing19 134,06 EUR
ETFETF5897Research of Measurement Methods for Electrical Bioimpedance Spectroscopy and Application of them for Development of Means for Organ Monitoring01.01.200431.12.2006Toomas ParveTallinn University of Technology , School of Information Technologies14 833,51 EUR
IUTIUT19-11Impedance spectroscopy based identification and control of objects: signals, algorithms, energy efficient solutions01.01.201431.12.2019Toomas RangTallinn University of Technology , School of Information Technologies; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics1 446 000,00 EUR
TKTAR8077IECentre for Integrated Electronic Systems and Biomedical Engineering CEBE01.02.200831.08.2015Mart MinTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Chair of Applied Electronics1 584 369,77 EUR
MUUVFP463Microfluidic Chip (MicroFluChip)01.04.201030.09.2012Athanasios GiannitsisTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Chair of Applied Electronics37 499,97 EUR
SFSF0142737s06Electronic components and subsystems for mission critical embedded systems01.01.200631.12.2011Mart MinTallinn University of Technology , School of Information Technologies1 187 937,80 EUR
ETFETF7243Synthesis and analysis of multi-component and multi-carrier measurement signals: development of methods and means for synchronous and adaptive signal processing01.01.200731.12.2009Ants RonkTallinn University of Technology , School of Information Technologies33 257,58 EUR
MUU5020LReorganisation of the Chair of Applied Electronics to the Chair of processing of sensor signals01.10.200531.12.2008Olev MärtensTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Chair of the Sensor Signal Processing175 757,03 EUR
SFSF0141754s01Surveillance and data acquisition systems: electronic components, technology, circuits; models, algorithms, methods for systems integration01.01.200131.12.2005Mart MinTallinn University of Technology , School of Information Technologies387 847,83 EUR
ETFETF5892Bioimpedance Based Methods for Diagnosing of Heart Ischemia and Reperfusion: A Study and Further Developments01.01.200431.12.2006Mart MinTallinn University of Technology , School of Information Technologies39 929,29 EUR
ETFETF7212Cardiac volume related energy consumption01.01.200731.12.2009Mart MinTallinn University of Technology , School of Information Technologies36 889,80 EUR
MUUAR9087''Integrated Electronics Systems (Communicative electronics)'' - INTELS01.10.200930.09.2011Toomas RangTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Chair of Electronics Design319 536,64 EUR