Eva Ingerpuu-Rümmel

eva.ingerpuu-rummel@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ühiskonnateaduste instituut, interpersonaalse kommunikatsiooni lektor (1,00)
2014–2015    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ühiskonnateaduste instituut, Ajakirjanduse õppetool, kultuurikommunikatsiooni nooremteadur (1,00)
01.12.2013–31.12.2013    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut, kultuurikommunikatsiooni nooremteadur (0,75)
 
 
Haridustee
2009–...    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, doktoriõpe
2002–2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Germaani-romaani filoloogia, magistriõpe (teaduskraad)
2000–2002    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Õpetajakoolituse kutseaasta
1996–2000    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Prantsuse keel ja kirjandus, bakalaureuseõpe
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2009−...    Tartu Ülikooli multimodaalse suhtluse uurimise grupi (MUSU) liige
 
 
Loometöö
Calvino, I. (2012). Kui rändaja talvisel ööl. Tallinn: Koolibri. Itaalia keelest tõlkinud Eva Ingerpuu-Rümmel;
Ingerpuu, E. (2009). Väike eesti keele sõnaraamat. Väike prantsuse keele sõnaraamat. Tallinn: Ilo. Kakskeelne videosõnaraamat otsimisprogrammiga CD-l ja raamat paberkandjal;
Ingerpuu, E. (2007). Armoni lood: Mehis ja Ellil. Tallinn: Ilo.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H350 Keeleteadus
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.4.
2015
5.2.
2015
5.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2013
6.2.
2013
1.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
2.2.
2009
5.2.
2009
3.4.
2004

Eva Ingerpuu-Rümmel

eva.ingerpuu-rummel@ut.ee

Career

Institution and position
01.09.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Social Studies, Lecturer (1,00)
2014–2015    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Social Studies, x, kultuurikommunikatsiooni nooremteadur (1,00)
01.12.2013–31.12.2013    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, The Institute of Journalism, Communication and Information Studies, Junior Research Fellow of Cultural Communication (0,75)
 
 
Creative work
;
;
Ingerpuu, E. (2007). Armoni lood: Mehis ja Ellil. Tallinn: Ilo.;

Publications

Category
Year
Publication
 
3.4.
2015
5.2.
2015
5.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2013
6.2.
2013
1.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
2.2.
2009
5.2.
2009
3.4.
2004
  • Leitud 2 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF8008Multimodaalse suhtluse struktuur ja suhtlusstrateegiate valik01.01.200931.12.2012Silvi TenjesTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond47 121,20 EUR
ETFETF5519Žestide kommunikatiivsed ja sotsiokultuurilised aspektid01.01.200331.12.2006Silvi TenjesTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond10 428,89 EUR
  • Leitud 23 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Ingerpuu-Rümmel, Eva (2015). Teachers and learners constructing meaning for vocabulary items in a foreign language classroom. In: Kristiina Jokinen, Martin Vels (_EditorsAbbr). Proceedings of the 2nd European and the 5th Nordic Symposium on Multimodal Communication August 6-8, Tartu, Estonia (33−41). Linköping: Linköping University Electronic Press.3.4.
Ingerpuu-Rümmel, E., K. Jokinen (2015). Multimodal meaning construction in language learning. <i></i> Tartu Ülikooli Narva Kolledž, 56−57.5.2.
Ingerpuu-Rümmel, E. (2014). Teacher and learners constructing meaning for vocabulary items in foreign language class. <i>The 2nd European and the 5th Nordic Symposium on Multimodal Communication, Tartu, Eesti, 6-8 August 2014.</i> Tartu,.5.2.
Ingerpuu-Rümmel, Eva (2014). Multimodaalse diskursuse analüüs. Rootalu, V. Kalmus, A. Masso, T. Vihalemm (_EditorsAbbr). Sotsiaalse analüüsi meetodite ja metodoloogia õpibaas (12). Tartu: Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut.6.2.
Ingerpuu-Rümmel, Eva (2014). Vestlusanalüüs. K. Rootalu, V. Kalmus, A. Masso, T. Vihalemm (_EditorsAbbr). Sotsiaalse analüüsi meetodite ja metodoloogia õpibaas. (11). Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut.6.2.
Harro-Loit, H., Ingerpuu-Rümmel, E., Lõhmus, E., I. Kukk (2013). Õpetaja tagasiside ja väärtuskommunikatsioon. 1.6.2.
Harro-Loit, H., Ingerpuu-Rümmel, E., Lõhmus, E., Kukk, I. (2013). Õppemeetodid: seikluspedagoogika. 6.2.
Ingerpuu-Rümmel, Eva (2012). Teadmise esiletulemine võõrkeeletunni multimodaalses suhtluses / Displaying knowledge in the multimodal communication of a foreign language learning classroom. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 3, 9−30.1.2.
Ingerpuu-Rümmel, E. (2012). Learners Using Body Movements in the Discourse of Foreign Language Class. <i>International Conference on Applied Linguistics and Language Teaching (ALLT 2012): International Conference on Applied Linguistics and Language Teaching (ALLT 2012); Taiwan, Taipei; April 19–21, 2012.</i> Taiwan, 85.5.2.
Ingerpuu-Rümmel, Eva; Tenjes, Silvi (2012). Multimodal methods of presenting the meaning of a word in the classroom discourse. <i>“Book of abstracts”: The 5th Conference of the International Society for Gesture Studies (ISGS) “The Communicative Body in Development” (Lund, Sweden, July 24–27, 2012).</i> ICGS, University of Lund, 58.5.2.
Ingerpuu-Rümmel, E. (2012). Õpetaja või sõnaraamat: uute sõnade õppimine võõrkeeletunnis. <i>Konverents &quot;Mälu, suhtlus, kultuur&quot;, 11. mai, Tartu Ülikool.</i> Tartu Ülikool, 3.5.2.
Ingerpuu-Rümmel, E. (2011). Applying Turn-taking Norms and Expressing Stress in Foreign Language Learning Classroom. <i>Third Nordic Symposium on Multimodal Communication; Finland, University of Helsinki; 27-28 May 2011.</i> University of Helsinki,.5.2.
Ingerpuu-Rümmel, E. (2011). Body movements that construct meaning and the construction of meaning for body movements in foreign language learning classrooms. <i>Third New Zealand Discourse Conference. Engaging with Discourse: Third New Zealand Discourse Conference. Engaging with Discourse. Auckland, New Zealand, 5-7 December 2011.</i> Auckland, 32.5.2.
Ingerpuu-Rümmel, E. (2011). Foreign language teaching by using helping body movements: strategies and dangers in explaining the meaning of words. <i>AILA 2011, Conference Program Abstracts: AILA 2011, The 16th World congress of Applied Linguistics &quot;Harmony in Diversity: Language, Culture, Society&quot;, China, Beijing Foreign Studies University, 23-28 August 2011.</i> Beijing China: Beijing Foreign Studies University, 85.5.2.
Tenjes, S.; Lõbus, T.; Kubinyi, L.; Rummo, I.; Kulakov, D.; Ingerpuu-Rümmel, E. (2010). Multimodaalne suhtlus keeleõppe ja –kasutuse teenistuses. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 1, 21−40.1.2.
Ingerpuu-Rümmel, E. (2010). De l’étude des gestes emblématiques français et estoniens à la création d&#39;un dictionnaire bilingue sur CD. <i>Francontraste 2010. Premier Colloque Francophone International de l&#39;Université de Zagreb, Croatie, 2-4 décembre 2010. Recueil des contributions: Francontraste 2010. Premier Colloque Francophone International de l&#39;Université de Zagreb, Croatie, 2-4 décembre 2010.</i> Zagreb: Université de Zagreb, 17.5.2.
Ingerpuu-Rümmel, E. (2010). Estonian and French emblematic gestures: From a comparative research to a video dictionary of gestures. <i>Gesture - Evolution, Brain, and Linguistic Structures. Abstracts: 4th Conference of the International Society for Gesture Studies (ISGS) „Gesture - Evolution, Brain, and Linguistic Structures“; Frankfurt an der Oder, Germany; July 25–30, 2010.</i> Frankfurt an der Oder: Europa-Universität Viadrina, 192.5.2.
Ingerpuu-Rümmel, E. (2010). Formation of the meaning of words and expressions in the discourse of foreign language lesson. <i>NorDIsCo conference, Aalborg, 17-19th November 2010: NorDisCo 2010: Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction, Denmark, Aalborg, November 17-19, 2010.</i> Aalborg: Aalborg Universitet, 8.5.2.
Ingerpuu-Rümmel, Eva; Tenjes, Silvi (2010). Teadmise esiletulemine kommunikatiivsete tegevuste kaudu. <i>&quot;Teesid&quot;: &quot;Emakeel ja teised keeled&quot; VII; Tartu, Eesti; 2.–3. dets 2010.</i> Tartu: Tartu Ülikool, eesti keele võõrkeelena osakond, 5.5.2.
Ingerpuu-Rümmel, E. (2010). Tõlkimine ja tähenduste seletamine võõrkeeletunnis. <i>9. rakenduslingvistika kevadkonverents „Kommunikatsiooni moodused ja keeled / Modes and Languages of Communication“; Tallinn, Eesti; 22.-23. aprill 2010.</i> Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing, 9.5.2.
Ingerpuu, Eva (2009). Väike eesti keele žestiraamat. Väike prantsuse keele žestiraamat. Tallinn: Ilo.2.2.
Ingerpuu-Rümmel, E.; Kulakov, D. (2009). Keeleuurija kaameraga - filmimise ja intervjueerimise mõjust loomulikule suhtlusele. <i>Teesid: Teoreetiline keeleteadus Eestis III; Tartu, Eesti; 8.–9.12.2009.</i> Tartu Ülikool: keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, 9−10.5.2.
Ingerpuu-Rümmel, Eva (2004). Les gestes communicatifs des français et des estoniens : une approche comparative. Gallez, E.; Käsper, M.; Montes, S.; Monticelli, D.; Ollivry, J.-P.; Tamm, M.; Toulouze, E.; Treikeld. Studia Romanica Tartuensia III; L&#39;image en questions. Procédures de mise en texte (145−156). Tartu: TÜ Kirjastus.3.4.
  • Leitud 1 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Étude multimodale du traitement des erreurs dans le discours oral de la classe de français langue étrangèremagistrikraadEva Ingerpuu-Rümmel; Anu TreikelderKaitstud2012Tartu Ülikool