• Leitud 2 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF8008Multimodaalse suhtluse struktuur ja suhtlusstrateegiate valik01.01.200931.12.2012Silvi TenjesTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond47 121,20 EUR
ETFETF5519Žestide kommunikatiivsed ja sotsiokultuurilised aspektid01.01.200331.12.2006Silvi TenjesTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond10 428,89 EUR
  • Leitud 23 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Ingerpuu-Rümmel, Eva (2015). Teachers and learners constructing meaning for vocabulary items in a foreign language classroom. In: Kristiina Jokinen, Martin Vels (Ed.). Proceedings of the 2nd European and the 5th Nordic Symposium on Multimodal Communication August 6-8, Tartu, Estonia (33−41).. Linköping: Linköping University Electronic Press.3.4.
Ingerpuu-Rümmel, E., K. Jokinen (2015). Multimodal meaning construction in language learning. Tartu Ülikooli Narva Kolledž, 56−57.5.2.
Ingerpuu-Rümmel, E. (2014). Teacher and learners constructing meaning for vocabulary items in foreign language class. The 2nd European and the 5th Nordic Symposium on Multimodal Communication, Tartu, Eesti, 6-8 August 2014. Tartu,.5.2.
Ingerpuu-Rümmel, Eva (2014). Multimodaalse diskursuse analüüs. Rootalu, V. Kalmus, A. Masso, T. Vihalemm (Toim.). Sotsiaalse analüüsi meetodite ja metodoloogia õpibaas (12).. Tartu: Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut.6.2.
Ingerpuu-Rümmel, Eva (2014). Vestlusanalüüs. K. Rootalu, V. Kalmus, A. Masso, T. Vihalemm (Toim.). Sotsiaalse analüüsi meetodite ja metodoloogia õpibaas. (11).. Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut.6.2.
Harro-Loit, H., Ingerpuu-Rümmel, E., Lõhmus, E., I. Kukk (2013). Õpetaja tagasiside ja väärtuskommunikatsioon. 1.6.2.
Harro-Loit, H., Ingerpuu-Rümmel, E., Lõhmus, E., Kukk, I. (2013). Õppemeetodid: seikluspedagoogika. 6.2.
Ingerpuu-Rümmel, Eva (2012). Teadmise esiletulemine võõrkeeletunni multimodaalses suhtluses / Displaying knowledge in the multimodal communication of a foreign language learning classroom. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 3, 9−30.1.2.
Ingerpuu-Rümmel, E. (2012). Learners Using Body Movements in the Discourse of Foreign Language Class. International Conference on Applied Linguistics and Language Teaching (ALLT 2012): International Conference on Applied Linguistics and Language Teaching (ALLT 2012); Taiwan, Taipei; April 19–21, 2012. Taiwan, 85.5.2.
Ingerpuu-Rümmel, Eva; Tenjes, Silvi (2012). Multimodal methods of presenting the meaning of a word in the classroom discourse. “Book of abstracts”: The 5th Conference of the International Society for Gesture Studies (ISGS) “The Communicative Body in Development” (Lund, Sweden, July 24–27, 2012). ICGS, University of Lund, 58.5.2.
Ingerpuu-Rümmel, E. (2012). Õpetaja või sõnaraamat: uute sõnade õppimine võõrkeeletunnis. Konverents "Mälu, suhtlus, kultuur", 11. mai, Tartu Ülikool. Tartu Ülikool, 3.5.2.
Ingerpuu-Rümmel, E. (2011). Applying Turn-taking Norms and Expressing Stress in Foreign Language Learning Classroom. Third Nordic Symposium on Multimodal Communication; Finland, University of Helsinki; 27-28 May 2011. University of Helsinki,.5.2.
Ingerpuu-Rümmel, E. (2011). Body movements that construct meaning and the construction of meaning for body movements in foreign language learning classrooms. Third New Zealand Discourse Conference. Engaging with Discourse: Third New Zealand Discourse Conference. Engaging with Discourse. Auckland, New Zealand, 5-7 December 2011. Auckland, 32.5.2.
Ingerpuu-Rümmel, E. (2011). Foreign language teaching by using helping body movements: strategies and dangers in explaining the meaning of words. AILA 2011, Conference Program Abstracts: AILA 2011, The 16th World congress of Applied Linguistics "Harmony in Diversity: Language, Culture, Society", China, Beijing Foreign Studies University, 23-28 August 2011. Beijing China: Beijing Foreign Studies University, 85.5.2.
Tenjes, S.; Lõbus, T.; Kubinyi, L.; Rummo, I.; Kulakov, D.; Ingerpuu-Rümmel, E. (2010). Multimodaalne suhtlus keeleõppe ja –kasutuse teenistuses. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 1, 21−40.1.2.
Ingerpuu-Rümmel, E. (2010). De l’étude des gestes emblématiques français et estoniens à la création d'un dictionnaire bilingue sur CD. Francontraste 2010. Premier Colloque Francophone International de l'Université de Zagreb, Croatie, 2-4 décembre 2010. Recueil des contributions: Francontraste 2010. Premier Colloque Francophone International de l'Université de Zagreb, Croatie, 2-4 décembre 2010. Zagreb: Université de Zagreb, 17.5.2.
Ingerpuu-Rümmel, E. (2010). Estonian and French emblematic gestures: From a comparative research to a video dictionary of gestures. Gesture - Evolution, Brain, and Linguistic Structures. Abstracts: 4th Conference of the International Society for Gesture Studies (ISGS) „Gesture - Evolution, Brain, and Linguistic Structures“; Frankfurt an der Oder, Germany; July 25–30, 2010. Frankfurt an der Oder: Europa-Universität Viadrina, 192.5.2.
Ingerpuu-Rümmel, E. (2010). Formation of the meaning of words and expressions in the discourse of foreign language lesson. NorDIsCo conference, Aalborg, 17-19th November 2010: NorDisCo 2010: Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction, Denmark, Aalborg, November 17-19, 2010. Aalborg: Aalborg Universitet, 8.5.2.
Ingerpuu-Rümmel, Eva; Tenjes, Silvi (2010). Teadmise esiletulemine kommunikatiivsete tegevuste kaudu. "Teesid": "Emakeel ja teised keeled" VII; Tartu, Eesti; 2.–3. dets 2010. Tartu: Tartu Ülikool, eesti keele võõrkeelena osakond, 5.5.2.
Ingerpuu-Rümmel, E. (2010). Tõlkimine ja tähenduste seletamine võõrkeeletunnis. 9. rakenduslingvistika kevadkonverents „Kommunikatsiooni moodused ja keeled / Modes and Languages of Communication“; Tallinn, Eesti; 22.-23. aprill 2010. Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing, 9.5.2.
Ingerpuu, Eva (2009). Väike eesti keele žestiraamat. Väike prantsuse keele žestiraamat. Tallinn: Ilo.2.2.
Ingerpuu-Rümmel, E.; Kulakov, D. (2009). Keeleuurija kaameraga - filmimise ja intervjueerimise mõjust loomulikule suhtlusele. Teesid: Teoreetiline keeleteadus Eestis III; Tartu, Eesti; 8.–9.12.2009. Tartu Ülikool: keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, 9−10.5.2.
Ingerpuu-Rümmel, Eva (2004). Les gestes communicatifs des français et des estoniens : une approche comparative. Gallez, E.; Käsper, M.; Montes, S.; Monticelli, D.; Ollivry, J.-P.; Tamm, M.; Toulouze, E.; Treikeld. Studia Romanica Tartuensia III; L'image en questions. Procédures de mise en texte (145−156).. Tartu: TÜ Kirjastus.3.4.
  • Leitud 1 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Étude multimodale du traitement des erreurs dans le discours oral de la classe de français langue étrangèreMikkelsaar, MaimagistrikraadEva Ingerpuu-Rümmel; Anu TreikelderKaitstud2012Tartu Ülikool