Inga Jüriado

7.05.1975
+3725168846
inga.juriado@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
15.06.2015–14.06.2017    University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Department of Biosciences, Teadur (1,00)
2004–31.08.2016    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond, Teadur (1,00)
01.01.2004–31.12.2004    Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (Birmensdorf, Shveits), külalisteadur
01.01.2003–31.12.2003    OÜ Metsahoiu Sihtasutus, lihhenoloog
01.01.1998–31.12.1999    OÜ Eesti Metsakeskus, lihhenoloog
1993–1998    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut, Assistent (0,50)
 
 
Haridustee
2000–2007    Tartu Ülikool, PhD, botaanika ja mükoloogia
1998–2000    Tartu Ülikool , MSc, botaanika ja mükoloogia
1993–1998    Tartu Ülikool, BSc, botaanika ja ökoloogia (cum laude)
1990–1993    Hugo Treffneri Gümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2011−...    Rahvusvahelise Taimkatteteaduse Assotsiatsiooni liige
2009−...    Põhjamaade Lihhenoloogia Ühingu liige
2008−...    Rahvusvahelise Lihhenoloogia Assotsatsiooni liige
2007−...    Refereerinud teadusartikleid ajakirjadele The Lichenologist, Biological Conservation, Plant Ecology and Diversity, Ecography, Applied Vegetation Science, Forest Ecology and Management, Folia Cryptogamica Estonica, Bibliotheca Lichenologica.
2003−...    Pärandkoosluste Kaitse Ühingu liige
1999−...    Eesti Loodusuurijate Seltsi liige (botaanika ja mükoloogia sektsioon)
2004−2004    “Lichens in Focus” The 5th IAL Symposium. – 5. Rahvusvahelise Lihhenoloogia Assotsiatsiooni ülemaailmse konverentsi korralduskomitee liige, 16.-21. august 2004, Tartu
2003−2004    Identifying Important Plant Areas. Plantlife. Eesti ekspertkomisjoni liige (lihhenoloogina)

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Inga Jüriado, Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship, grant agreement number 659070 within the EU Framework Programme for Research and Innovation Horizon 2020
1998, Inga Jüriado, II preemia üliõpilaste teadus- ja loometööde üleriigilisel konkursil
1997, Inga Jüriado, III preemia Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilaste üleriigilisel konkursil
1996, Inga Jüriado, I preemia üliõpilaste teadus- ja loometööde üleriigilisel konkursil
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B270 Taimeökoloogia ; PÕHISUUND: Eesti metsade ja poollooduslikke koosluste (loopealsed, puisniidud ja pargid) lihhenofloora floristiline ja ökoloogiline uurimine
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B290 Süstemaatiline botaanika, taksonoomia, morfoloogia, fütogeograafia, kemotaksonoomia, mittesoontaimede füsioloogia ; PÕHISUUND: Tsüanosamblike sümbiootiliste partneri Nostoc genotüüpiline mitmekesisus ja spetsiifilisus
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B290 Süstemaatiline botaanika, taksonoomia, morfoloogia, fütogeograafia, kemotaksonoomia, mittesoontaimede füsioloogia ; PÕHISUUND: Hariliku kopsusambliku (Lobaria pulmonaria) levik, ökoloogia ja geneetiline mitmekesisus Eestis
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B290 Süstemaatiline botaanika, taksonoomia, morfoloogia, fütogeograafia, kemotaksonoomia, mittesoontaimede füsioloogia ; PÕHISUUND: Eesti lihhenofloora koosseis, haruldased ja kaitset vajavad liigid

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
5.2.
2014
1.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.7.
2011
1.2.
2010
1.3.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.3.
2009
5.2.
2009
6.8.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
4.2.
2008
5.2.
2008
1.2.
2007
2.3.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
1.1.
2006
3.3.
2006
1.1.
2005
1.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
3.4.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
6.2.
2004
1.1.
2003
3.3.
2003
1.3.
2002
3.3.
2002
3.3.
2002
5.2.
2002
1.3.
2001
1.3.
2000
1.3.
1999
4.2.
1999
1.3.
1998
1.3.
1997
5.2.
1996

Inga Jüriado

7.05.1975
+3725168846
inga.juriado@ut.ee

Career

Institution and occupation
15.06.2015–14.06.2017    University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Department of Biosciences, researcher (1,00)
2004–31.08.2016    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Department of Botany, Researcher (1,00)
01.01.2004–31.12.2004    Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (Birmensdorf, Switzerland), guest researcher, 07.02.-06.04.2004
01.01.2003–31.12.2003    Metsahoiu Sihtasutus, expert in lichenology
01.01.1998–31.12.1999    Eesti Metsakeskus, expert in lichenology
1993–1998    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Botany and Ecology, Assistant (0,50)
 
 
Education
2000–2007    University of Tartu, PhD in botany and mycology
1998–2000    University of Tartu, MSc in botany and mycology
1993–1998    University of Tartu, BSc in botany and ecology (cum laude)
1990–1993    Hugo Treffner Gymnasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2011−...    International Association for Vegetation Science
2009−...    Nordic Lichen Society
2008−...    The member of the International Association for Lichenology
2007−...    Referee in The Lichenologist, Biological Conservation, Plant Ecology and Diversity, Ecography, Applied Vegetation Science, Forest Ecology and Management, Folia Cryptogamica Estonica, Bibliotheca Lichenologica.
2003−...    The member of the Estonian Seminatural Community Conservartion Association
1999−...    The member of the Estonian Naturalists’ Society
2004−2004    The member of the organising commitee: “Lichens in Focus” The 5th IAL (International Association for Lichenology) Symposium. 16.-21. august 2004, Tartu
2003−2004    Identifying Important Plant Areas. Plantlife. Expert in lichenology.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Inga Jüriado, Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship, grant agreement number 659070 within the EU Framework Programme for Research and Innovation Horizon 2020
1998, Inga Jüriado, II prize from the Ministry of Education on the competition of scientific papers of students
1997, Inga Jüriado, III prize from the Academy of Sciences on the competion of scientific papers of students
1996, Inga Jüriado, I prize from the Ministry of Education on the competition of scientific papers of students
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B270 Plant ecology ; SPECIALITY: Floristical and ecological research of lichen flora in Estonian forests and semi-natural communities (alvars, wooded meadows and parks)
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B290 Systematic botany, taxonomy, morphology, phytogeography, chemotaxonomy, Physiology of nonvascular plants ; SPECIALITY: Genotype diversity and specificity of Nostoc symbiont in cyanolichens
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B290 Systematic botany, taxonomy, morphology, phytogeography, chemotaxonomy, Physiology of nonvascular plants ; SPECIALITY: The distribution and habitat ecology of lung lichen (Lobaria pulmonaria) in Estonia
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B290 Systematic botany, taxonomy, morphology, phytogeography, chemotaxonomy, Physiology of nonvascular plants ; SPECIALITY: The composition of lichen flora of Estonia, rare and threatened species
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
5.2.
2014
1.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.7.
2011
1.2.
2010
1.3.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.3.
2009
5.2.
2009
6.8.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
4.2.
2008
5.2.
2008
1.2.
2007
2.3.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
1.1.
2006
3.3.
2006
1.1.
2005
1.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
3.4.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
6.2.
2004
1.1.
2003
3.3.
2003
1.3.
2002
3.3.
2002
3.3.
2002
5.2.
2002
1.3.
2001
1.3.
2000
1.3.
1999
4.2.
1999
1.3.
1998
1.3.
1997
5.2.
1996
  • Leitud 12 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF5494Eesti lammi- ja sürjametsade liigiline ning tüpoloogiline mitmekesisus, seda tingivad tegurid01.01.200331.12.2006Jaanus PaalTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond35 270,81 EUR
SFSF0182639s04Eesti metsade liigiline ja koosluseline mitmekesisus, seda mõjutavad tegurid01.01.200431.12.2008Jaanus PaalTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond300 768,23 EUR
EMPEMP9Epifüütsete suursamblike potentsiaalne indikatsiooniline väärtus metsade vanuse ja kaitsevajaduse hindamisel01.04.200831.12.2010Tiina RandlaneTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut52 780,79 EUR
MUUSLOOM08052Lahemaa samblike inventuur.28.03.200801.12.2008Inga JüriadoTartu Ülikool7 677,32 EUR
ETFETF5505Liikidevahelised fülogeneetilised seosed mõnedes lihheniseerunud ja lihhenikoolsete seente rühmades01.01.200331.12.2006Tiina RandlaneTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond44 330,32 EUR
ETFETF7878Metsakoosluste kujunemist mõjutavad ökoloogilised ja antropogeensed tegurid põllumajandusmaastikus01.01.200931.12.2012Jaan LiiraTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond47 121,20 EUR
SFSF0180153s08Mükoriisat ja samblikke moodustavate seente ökoloogia, taksonoomia ning biogeograafia spetsiifilised ja integreeritud küsimused.01.01.200831.12.2013Urmas KõljalgTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut681 835,04 EUR
ETFETF5823Samblike levikumustrid Eesti lihhenofloora biogeograafilise analüüsi näitel01.01.200431.12.2007Andres SaagTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond24 191,69 EUR
ETFETF7816Samblike liigirikkust ja koosseisu mõjutavad tegurid Eesti loopealsetel01.01.200931.10.2014Inga JüriadoTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond71 346,32 EUR
HLKHLK04-10Tartu Ülikooli samblike herbaariumi renoveerimise ja andmebaasistamise II etapp01.01.200431.12.2008Andres SaagTartu Ülikool, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Tartu Ülikooli Muuseumid85 902,89 EUR
MOBTPMOBTP66Tsüanosamblike taksonite piiritlemine, ökoloogilised nõudlused ja sümbiootiliste partnerite spetsiifilus01.09.201731.08.2019Inga JüriadoTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut75 800,00 EUR
MUUSLOOM15005Vähetuntud elurikkus – soontaimede, sammalde ja samblike kaitsealused, ohustatud ja tunnusliigid II etapp01.03.201531.08.2016Tiina RandlaneTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut67 695,75 EUR
  • Leitud 68 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Marmor, L.; Randlane, T.; Jüriado, I.; Saag, A. (2017). Host tree preferences of red-listed epiphytic lichens in Estonia. Baltic Forestry, 23 (2), 364−373.dx.doi.org/ [ilmumas].1.1.
Jüriado, Inga; Kaasalainen, Ulla; Rikkinen, Jouko (2017). Specialist taxa restricted to threatened habitats contribute significantly to the regional diversity of Peltigera (Lecanorales, Ascomycota) in Estonia. Fungal Ecology [ilmumas].1.1.
Jüriado, Inga; Kämärä, Marja-Liisa; Oja, Ede (2016). Environmental factors and ground disturbance affecting the composition of species and functional traits of ground layer lichens on grey dunes and dune heaths of Estonia. Nordic Journal of Botany, 34 (2), 244−255.10.1111/njb.00936.1.1.
Jüriado, Inga; Oja, Ede; Kämärä, Marja-Liisa (2016). Composition of species and functional traits of ground layer lichens on calcified and decalcified dunes of Estonia. Lichens in deep time. The 8th IAL symposium abstract book. University of Helsinki, 191.5.2.
Jüriado, I.; Kaasalainen, U.; Rikkinen, J. (2016). Diversity and habitat preferences of the Peltigera canina species complex in Estonia. Lichens in deep time. The 8th IAL symposium abstract book: The 8th IAL Symposium Lichens in Deep Time August 1–5, 2016. Helsinki, Finland.. Helsingi: Helsinki University, 151.5.2.
Oja, Ede; Jüriado, Inga (2016). Loopealsete samblike kirju-mirju maailm. Samblikud Eesti poollooduslikes kooslustes II. Eesti Loodus, 9 (67), 20−24.6.3.
Oja, Ede; Jüriado, Inga (2016). Puisniidusamblikud vajavad valgust. Samblikud Eesti poollooduslikes kooslustes I. Eesti Loodus, 6-7 (67), 24−27.6.3.
Jüriado, Inga; Leppik, Ede; Lõhmus, Piret; Randlane, Tiina; Liira, Jaan (2015). Epiphytic lichens on Juniperus communis – an unexplored component of biodiversity in threatened alvar grassland. Nordic Journal of Botany, 33 (2), 128−139.10.1111/njb.00650.1.1.
Leppik, E., Jüriado, I., Suija, A. and Liira, J. (2015). Functional ecology of rare and common epigeic lichens in alvar grasslands. Fungal Ecology, 13, 66−76.10.1016/j.funeco.2014.08.003.1.1.
Kämärä, M.-L.; Leppik, O.; Jüriado, I. (2014). Terricolous lichen species diversity in sand dunes influenced by disturbances and environmental factors. XIX Symposium of the Baltic Mycologists and Lichenologists. Programme and Abstracts.: XIX Symposium of the Baltic Mycologists and Lichenologists.22-26 September, 2014. Skede, Talsi region, Latvia. Latvian Mycological Society, 17.5.2.
Leppik, E.; Jüriado, I.; Suija, A.; Liira, J. (2013). The conservation of ground layer lichen communities in alvar grasslands and the relevance of substitution habitats. Biodiversity and Conservation, 22 (3), 591−614.10.1007/s10531-012-0430-z.1.1.
Jüriado, I.; Leppik, E.; Suija, A.; Liira, J. (2013). The maintenance of the diversity of ground-layer lichens in alvar grasslands and alvar-like habitats. Vegetation patterns & their underlying processes. Abstracts.: 56th IAVS Symposium. 26-30 June 2013, Taru, Estonia. Ed. Püssa, K.; Kalamees, R.; Hallop, K. Tartu, 100.5.2.
Jüriado, Inga; Karu, Leelia; Liira, Jaan (2012). Habitat conditions and host tree properties affect the occurrence, abundance and fertility of the endangered lichen Lobaria pulmonaria in wooded meadows of Estonia. The Lichenologist, 44 (2), 263−276.10.1017/S0024282911000727.1.1.
Liira, Jaan; Lõhmus, Kertu; Kalda, Rauno; Suija, Ave; Jüriado, Inga; Jürjendal, Iti (2012). Biodiversity in Estonian manor parks. Devepark final conference, Alatskivi, Eesti, 29.07.2012. 5.2.
Leppik, E., Jüriado, I., Suija, A., Liira, J. (2012). Changes in epigeic lichen communities in calcareous grasslands (alvars) due to the cessation of traditional land use. Abstracts. The 7th IAL Symposium. Lichens: from genome to ecosystems in a changing world: The 7th International Association for Lichenology Symposium 2012, Chaophya Park Hotel, Bangkok, Thailand, 9th-13th January 2012. Bankok, Thailand: Ramkhamhaeng University Press, 59.5.2.
Leppik, E.; Jüriado, I.; Liira, J. (2011). Changes in stand structure due to the cessation of traditional land use in wooded meadows impoverishes epiphytic lichen communities. The Lichenologist, 43, 257−274.1.1.
Jüriado, I.; Liira, J.; Csencsics, D.; Widmer, I.; Adolf, C.; Kohv, K.; Scheidegger, C. (2011). Dispersal ecology of the endangered woodland lichen Lobaria pulmonaria in managed hemiboreal forest landscape. Biodiversity and Conservation, 20 (8), 1803−1819.DOI10.1007/s10531-011-0062-8.1.1.
Suija, A.; Leppik, E.; Jüriado, I.; Lõhmus, P.; Marmor, L.; Saag, L. (2011). New Estonian records and amendments: Lichenized, lichenicolous and allied fungi. Folia Cryptogamica Estonica, 48, 154−158.1.2.
Jüriado, I., Leppik, E.; Liira, J.; Suija, A. (2011). Factors controlling the diversity of ground-layer lichens on alvars of western Estonian islands. 54th Symposium of the International Association for Vegetation Science. Vegetation in and around water: patterns, processes and threats.: 54th Symposium of the International Association for Vegetation Science, June 20 - 24, 2011, Lyon, France. Ed. Bornette, G.; Puijalon, S. Universite Claude Bernard. Lyon 1, 161.5.2.
Jüriado, I.; Suija, A. (2011). Samblike erakordne liigirikkus. Eesti Loodus, 5, 32−33.6.3.
Jüriado, I.; Suija, A. (2011). IMC9 Excursion, Kintail (Scotland), 24-31 July 2010. In: (20−21).. (43).6.7.
Jüriado, I.; Liira, J. (2010). Threatened forest lichen Lobaria pulmonaria – its past, present and future in Estonia. Metsanduslikud uurimused = Forestry studies, 53, 15−24.10.2478/v10132-011-0086-6.1.2.
Suija, A.; Piin-Aaspõllu, T.; Ahti, T.; Marmor, L.; Jüriado, I.; Kannukene, L.; Lõhmus, P. (2010). New Estonian records: Lichenized and lichenicolous fungi. Folia Cryptogamica Estonica, 47, 105−107.1.3.
Jüriado, I.; Liira, J. (2010). Distribution and habitat ecology of the threatened forest lichen Lobaria pulmonaria in Estonia. Proceedings of the Conference Nature Conservation Beyond 2010: Nature Conservation Beyond 2010; Tallinn, Estonia; May 27-29, 2010. Tallinn, 37−38.5.2.
Jüriado, I.; Liira, J.; Karu, L. (2010). Endangered epiphytic lichen Lobaria pulmonaria along a gradient of different light conditions in semi-natural woodlands. Changing Gradients in Vegetation and the Environment. Abstracts.: International Association for Vegetation Science. 53th International Symposium. Ensenada, Baja California, Mexico, 18-23 April 2010. 43.5.2.