21.11.1951
+372 6204809
mari.ivask@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2018–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Tartu kolledž, Emeriitprofessor (1,00)
01.01.2017–31.08.2018   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Tartu kolledž, Professor (1,00)
01.09.2005–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Professor (1,00)
01.09.2005–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, õppetooli juhataja (1,00)
01.01.1998–31.12.2004   
Eesti Põllumajandusülikooli Keskkonnakaitse Instituut, õppedirektor
01.01.1995–31.12.2005   
Eesti Põllumajandusülikool, professor (keskkonnakaitse)
01.01.1993–31.12.1995   
Eesti Põllumajandusülikooli Keskkonnakaitse Instituut, vanemteadur
01.01.1989–31.12.1993   
TTK "Eesti Loomakasvatus" väikeettevõte "ELVI-Aqua", juhtiv teadur
01.01.1984–31.12.1988   
Tartu Ülikool, nooremteadur, vanemteadur
01.01.1975–31.12.1984   
ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituut, nooremteadur
 
 
Haridustee
1976–1981   
Eesti TA aspirantuur
1969–1974   
Tartu Ülikool, bioloogia
1966–1969   
Märjamaa Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...   
Ajakirja "Ecological Engineering" retsensent
2015−...   
COST teaduskoostöö võrgustiku projekti ES1406 juhtkomitee liige
2014−...   
Ajakirja "European Scientific Journal" toimetuskolleegiumi liige
2014−...   
Ajakirja "European Scientific Journal" retsensent
2013−...   
Ajakirjade "Estonian Journal of Ecology", "Journal of ecology and the natural environment", "Environmental Science and Pollution Research" retsensent
2013−...   
MTÜ Eesti vihmaussi kasvatajate & biohuumuse tootjate liit - juhatuse liige
2013−...   
Ajakirja "International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics" toimetuskolleegiumi liige
2012−...   
TTÜ maastikuarhitektuuri ja tööstusökoloogia erialade magistritööde kaitsmiskomisjoni esimees
2012−...   
Global Soil Biodiversity Initiative- liige
2011−...   
Ajakirja "Energy and Fuels" retsensent
2011−...   
Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnateaduste doktoritööde kaitsmise komisjon, külalisliige (2011 - I.M.Diaz Forero, 2013 - M.Portillo Estrada, 2014 - A.Liivamägi)
2010−...   
Ajakirja "Acta Agriculturae Scandinavica" retsensent
2010−...   
Eesti Teadusfond, projektitaotluste retsenseerimine
2010−...   
Ajakirja "Acta architecturae Naturalis" toimetuskolleegiumi liige
2003−...   
Ajakirja “Agronomy Research” toimetuskolleegiumi liige
2001−...   
Põhjamaade Põllumajandusteadlaste Selts (Nordic Association of Agricultural Scientists), liige
1996−...   
Maailma looduskaitseorganisatsiooni IUCN juures asuva Euroopa Säästva Kasutamise Grupi (European Sustainable Use Group by IUNC) põllumajanduse töögrupp, liige
1989−...   
Eesti Akadeemiline Põllumajandusteadlaste Selts, liige
1971−...   
Eesti Loodusuurijate Selts, liige
2011−2011   
Projekt "Jäätmete bioloogiline puhastamine ja kahjutustamine" (toetatud EAS poolt), ekspert
2010−2011   
IGI-Global kirjastuse väljaande "Agricultural and Environmental Informatics, Governance and Management: Emerging Research Applications" toimetuskollegiumi liige
2010−2010   
FP7 projekti TESS (Transactional Environmental Support System) konverentsi korralduskomitee esimees, Tallinn, oktoober 2010
2009−2009   
12. Põhjamaade Mullazooloogia Sympoosioni ja PhD-kursuse korralduskomitee esimees Tartus, august 2009
2007−2013   
Maailma looduskaitseorganisatsiooni IUCN juures asuva Euroopa Säästva Kasutamise Grupi (European Sustainable Use Group by IUNC), juhtkomitee liige
2003−2005   
Eesti Teadusfondi põllumajandusteaduste ekspertkomisjoni liige
2001−2005   
Eesti Põllumajandusülikooli nõukogu liige
1999−2005   
EPMÜ Keskkonnakaitse ja maastikuarhitektuuri erialade magistritööde kaitsmisnõukogu, sekretär
1998−2004   
EPMÜ Keskkonnakaitse Instituudi nõukogu liige
1996−2011   
Eesti Keskkonnaseire programm, Mulla bioloogiline seire, vastutav täitja
 
 
Loometöö
Loodusfotode näitus, Tartumaa Muuseum, 2008.
ÕPPEARENDUS
Esimeste Eestis käikuläinud keskkonnateaduste kraadiõppekavade (BSc; MSc ja PhD) väljatöötamine ja edukas käivitamine Eesti Põllumajandusülikoolis koos professor Koit Alekannu ja professor Lembit Nei'ga (al 1995); tööstusökoloogia bakalaureuse- ja magistriõppekavade koostamise ja käivitamise juhtiv professor Tallinna Tehnikaülikoolis..
KONVERENTSID ETTEKANDEGA
2014 – The First Global Soil Biodiversity Conference, Dijon
2013 – Vermicomposting and Vermiculture as basis of ecological landownership in XXI century – problems, outlooks, achievements, Minsk
2013 – Biohydrology2013, Landau
2013 – Conference: Protection of soil functions- challenges for the future. Puławy, Poland
2013 – Oil Shale Symposium, Tallinn
2012 – 3nd European Congress of Conservation Biology, Glasgow
2011 – 13th Symposium of Nordic Soil Zoologists, Lammi
2011 – Protection of agricultural soils against joint stress of natural and anthropogenic factors, Pulawy
2011 –Transactional Environmental Support System Conference, European Parliament, Brüssel
2010 – 9th International Symposium on Earthworm Ecology,Xalapa
2010 – Transactional Environmental Support System TESS, Tallinn
2010 – Eesti XI ökoloogiakonverents
2009- Problems of animals study and protection in the North,Sõktõvkar
2009 - 2nd European Congress of Conservation Biology, Praha
.
 
 
Lisainfo
Õppetegevus 2010-2014:

Doktoriõpe
Perioodil juhendasin 3 doktoranti (Tartu Kolledž ei vii läbi doktoriõpet, juhendatavad õpivad teiste teaduskondade õppekavade alusel).
Mart Meriste oli doktoriõppes 2006-2012. Käesolevaks ajaks on tal doktoriõpe läbitud, tööks vajalik materjal koos, artiklid (ETISe 1.1.- 5 artiklit) ilmunud või ilmumas (2). Eeldatav kaitsmise aeg 2015 aasta lõpp.
Jane Peda alustas doktoriõpingutega 2011. aastal, kaasjuhendaja dr. Aime Ruus.
Sander Kutti astus doktorantuuri 2011, alates 2013 aastast olen tema doktoritöö juhendaja, kaasjuhendaja on dr. Inna Kamenev. Mõlema doktorandi töö on kulgenud plaanipäraselt ja eeldatav kaitsmise aeg on 2016.aasta. Praeguseks on neil õppetöö valdavalt läbitud, mõlemal on ilmunud ka rida artikleid (ETISe 1.1 ja 1.2).

Magistriõpe
Perioodil 2010-2014 olen juhendanud 12 edukalt kaitstud magistritööd, kaks on juhendamisel. Kõigi juhendatud tööde kohta on informatsioon ETISes.
Bakalaureuseõpe
Perioodil 2010-2014 olen juhendanud seitse edukalt kaitstud bakalaureusetööd.
Täiendusõpe.
Olen välja töötanud ja 2014 käivitanud täiendusõppekursuse“ Vermikompostimise-alane täiendkoolitus“ koostöös Eesti Vihmaussi Kasvatajate & Biohuumuse Tootjate Liiduga
Loengukursused
1. NTK 0410 Elusloodus – materjalid Moodle keskkonnas (alates 2012 vastutav õppejõud lektor M.Meriste).
2. NTK 0470 Arengumudelid – aine toimus 2012.aastal.
3. NTK 0440 Termodünaamika ökosüsteemides – aine vastutav õppejõud kuni 2013 oli lektor Tiit Lepasaar. Aine on jagatud kaheks: 1) termodünaamika üldised seadused (T.Lepasaar) ja 2) termodünaamika looduses (M.Ivask); mina viin läbi ka laboratoorsed tööd. Alates 2014 olen aine vastutav õppejõud.
4. NTK 0130 Biogeokeemilised tsüklid ja mullakaitse. Aine vastutav õppejõud lektor Sander Kutti, kursuse raames loen Eesti mullastikuga seotud osa.
5. NTK 1040 Keskkonnaseire. Aine vastutav õppejõud Marek Maasikmets, kursuse raames loen Eesti keskkonnaseire programmi liikide ja kooslustega seotud teemat.
6. Loengud Eesti Maaülikoolis külalisõppejõuna: Mulla bioloogiline mitmekesisus (ainekursus Bioloogiline mitmekesisus), Agroökosüsteemid (ainekursus Eesti biotoobid).


Vastutan tööstusökoloogia eriala bakalaureuse- ja magistriastme lõputööde tegemise eest: koordineerin teemade ja juhendajate valikut. Korraldan regulaarselt lõputööde-alaseid seminare ja nõustan üliõpilasi töö käigus tekkivate probleemide lahendamisel

Õppearendus
Õppekavade NAEB06 Tööstusökoloogia ja NAEM06 Tööstusökoloogia uute versioonide väljatöötamise koordineerimine ja juhtimine, kavade uued versioonid on kinnitatud TTÜ nõukogus 18.11 2014 ja käivituvad 2015 vastuvõtust.

Üliõpilaste hinnangud
Perioodi üldine keskmine: 4.69
2009 S - 4.82; 2010 S - 4.54; 2011 S - 4.75; 2012 S - 5.0

Enesetäiendamine:
Osalemine täiendusõppe kursustel: CPX0220 Õpiobjekti loomise vahendid, TTÜ 2011, Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse täiendusõppeprogramm "Õige ja ilus ametikeel" 2012.
Osalemine rahvusvahelistel konverentsidel: 2nd European Congress of Conservation Biology, 2009, Prague;The 9th International Symposium on Earthworm Ecology, 2010, Xalapa; Transactional Environmental Support System TESS, Brussels, 2011; 3nd European Congress of Conservation Biology, 2012, Glasgow; 3rd Biohydrology Conference. Water for Life. Landau in der Pfalz, 2013; Vermicomposting and Vermiculture as basis of ecological landownership in XXI century – problems, outlooks, achievements, Minsk 2013.


;
1996 - Lähetus Exeteri Ülikooli (1 kuu, TEMPUS)
1998 - Lähetus Hohenheimi Ülikooli (1 kuu, TEMPUS)
2008 - Maailma 4.Looduskaitsekongressi Foorum, IUCN, Barcelona (ESF projekt nr 1.0101.06-0480 „Eesti ülikoolide akadeemilise personali enesetäiendussüsteemi loomine”) ;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2005, Mari Ivask, Valgetähe 4. klassi teenetemärk
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; TÄPSUSTUS: Pedobioloogia, bioindikatsioon
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: B280 Loomaökoloogia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: T270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll
 
 
Lisainfo
Läbitud kursus "e-õppe keskkond Moodle" 7 ak tundi, TTÜ
Läbitud täienduskoolitusprogramm "Statistikapakett STATISTICA kasutamine", 12 tundi, TÜ

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
1.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.5.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.5.
2006
3.5.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
1.1.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.5.
2005
1.2.
2004
3.2.
2004
3.5.
2003
5.2.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
6.3.
2001
1.2.
2000
1.3.
2000
3.1.
2000
3.4.
2000
5.2.
2000
1.2.
1999
1.2.
1999
1.3.
1999
6.3.
1999
1.1.
1998
3.1.
1998
3.4.
1998
3.4.
1998
3.5.
1998
3.3.
1997
3.4.
1997
1.1.
1995
1.1.
1995
3.4.
1995
3.1.
1991
3.5.
1991
1.3.
1988
1.3.
1987
3.5.
1987
1.3.
1984
1.3.
1983
16.09.2019
21.11.1951
+372 6204809
mari.ivask@ttu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2018–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Tartu College, Professor emeritus (1,00)
01.01.2017–31.08.2018   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Tartu College, Professor (1,00)
01.09.2005–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Tartu College of TUT, Professor (1,00)
01.09.2005–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Tartu College of TUT, Head of the Chair (1,00)
01.01.1998–31.12.2004   
1998-2004 – Tutorial director, Environmental Protection Institute of Estonian Agricultural University
01.01.1995–31.12.2005   
1995 –2005 Professor (environmental protection) in Estonian Agricultural University
01.01.1993–31.12.1995   
1993-1998 – Senior research associate in Environmental Protection Institute of EAU
01.01.1989–31.12.1993   
1989-1993 – Research associate in Environmental Research and Engineering Company ELVI AQUA
01.01.1984–31.12.1988   
1984-1988 - Research associate in University of Tartu
01.01.1975–31.12.1984   
1974-1983 - Research associate in Institute of Zoology and Botany, Estonian Academy of Sciences
 
 
Education
1976–1981   
Postgraduate studies, Estonian Academy of Sciences
1969–1974   
University of Tartu, biology (zoology)
1966–1969   
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
Journal "Ecological Engineering" referee
2015−...   
COST Action ES1406, Management Committee member
2014−...   
Member of editorial board of journal "European Scientific journal"
2014−...   
Journal "European Scientific Journal" - referee
2013−...   
Journals "Estonian Journal of Ecology", "Journal of ecology and the natural environment", "Environmental Science and Pollution Research" - referee
2013−...   
The Estonian Union of Earthworm Farmers & Manufacturers of Biohumus, board member
2013−...   
Member of editorial board of journal "International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics"
2012−...   
Council for Industrial Ecology and Landscape Architecture MSc theses defences, Tallinn University of Technology, chairman
2012−...   
Global Soil Biodiversity Initiative - member
2011−...   
Journal "Energy and Fuels" - referee
2011−...   
The Doctoral Committee of Agricultural and Natural Sciences of the Estonian University of Life Sciences, the visiting member (2011 - I.M.Diaz Forero, 2013 - M.Portillo Estrada, 2014 - A.Liivamägi)
2010−...   
Journal "Acta Agriculturae Scandinavica" - referee
2010−...   
Estonian Science Foundation, referee
2010−...   
Member of editorial board of journal "Acta Architecturae Naturalis"
2003−...   
Member of editorial board of "Agronomy Research"
2001−...   
Member of Nordic Association of Agricultural Scientists
1996−...   
Member of European Sustainable Use Specialists Group by IUCN
1971−...   
Member of Estonian Society of Nature Researcher
2011−2011   
Project "Biological Treatment and Disposal of Waste" (supported by EAS, Enterprice Estonia). expert
2010−2011   
Member of Editorial Advisory Board of the edited book "Agricultural and Environmental Informatics, Governance and Management: Emerging Research Applications" of IGI-Global
2010−2010   
Chairman of organizing committee of FP7 project TESS (Transactional Environmental Support System) conference, Tallinn, october 2010, Estonia
2009−2009   
Chairman of organizing committee of 12th Nordic Soil Zoology Symposium and PhD course, Tartu Estonia
2007−2013   
Member of Committee of European Sustainable Use Specialists Group by IUCN
2003−2005   
Member of expert group of agricultural sciences, Estonian Science Fund
2001−2005   
Member of the Council of Estonian Agricultural University
1999−2005   
Member (secretary) of the council of defending master degrees in environmental protection and landscape architecture in EAU
1998−2004   
Member of the Council of Environmental Protection Institute of EAU
1996−2011   
Estonian environmental Monitoring Program, Soil biological monitoring, principal investigator
 
 
Creative work
Nature Photographs Exhibition, Tartu County Museum, 2008.
CURRICULA DEVELOPMENT
Together with professors Lembit Nei and Koit Alekand I conducted and secured the first academic Environmental Science (BSc, MSc and PhD) study programs in Estonia (Estonian Agricultural University). I was involved as the chairman of committee in the development of Industrial Ecology BSc and MSc curricula (Tallinn University of Technology). .
PRESENTATIONS
2014 – The First Global Soil Biodiversity Conference, Dijon
2013 – Vermicomposting and Vermiculture as basis of ecological landownership in XXI century – problems, outlooks, achievements, Minsk
2013 – Biohydrology2013, Landau
2013 – Conference: Protection of soil functions- challenges for the future. Puławy, Poland
2013 – Oil Shale Symposium, Tallinn
2012 – 3nd European Congress of Conservation Biology, Glasgow
2011 – 13th Symposium of Nordic Soil Zoologists, Lammi
2011 – Protection of agricultural soils against joint stress of natural and anthropogenic factors, Pulawy
2011 –Transactional Environmental Support System Conference, European Parliament, Brüssel
2010 – 9th International Symposium on Earthworm Ecology,Xalapa
2010 – Transactional Environmental Support System TESS, Tallinn
2010 – Eesti XI ökoloogiakonverents
2009- Problems of animals study and protection in the North,Sõktõvkar
2009 - 2nd European Congress of Conservation Biology, Praha

.
 
 
Additional information
Teaching 2010-2014

Position and load: Professor of Environmental Protection, 1,0, 2010-2014

Supervision of PhD students: there is no PhD curricula in Industrial Ecology. I am supervising the PhD students of other faculties of TUT.
Mart Meriste, was student 2006-2012 (Faculty of Civil Engineering). He completed the studies, 5 articles published in peer-reviewed journals + 2 in press or submitted, the materials for thesis completed. Expected time of defence - December 2015.
Jane Peda, a student since 2011, supervised by M.Ivask and A.Ruus (Faculty of Civil Engineering). Expected time of defence - 2016.
Sander Kutti, a student since 2011, supervised by M.Ivask and I.Kamenev (Faculty of Chemical and Materials Technology). Expected time of defence – 2016.

MSc studies:
supervisor of 12 successfully defended MSc thesis, information in ETIS
Bachelor and continuing studies:
supervisor of 7 successfully defended BSc thesis. Starting and managing of continuing education course „Vermicomposting Technologies“ (22 participants).
Lectures:
1. NTK 0410 Living nature
2. NTK 0470 Development models (2012)
3. NTK 0440 Thermodynamics in ecosystems – the course consists of two parts: 1) general thermodynamics (T.Lepasaar) and 2) thermodynamics in ecosystems (M.Ivask). Since 2014 - the responsible teacher of course.
4. NTK 0130 Biogeochemical cycles and soil protection – lectures on soil.
5. NTK 1040 Environmental Monitoring – lectures on Monitoring of species and ecosystems in Estonian Programm of Environmental Monitoring.
6. Lectures in Estonian University of Life Sciences: Soil biodiversity (course Biological diversity), Agroecosystems (course Estonian biotops).

I am responsible for the MSc- and BSc-theses of Industrial Ecology: selection of topics, appointment of supervisors, organizing the seminars, advising the students
Curricula development
Development of new versions of Industrial Ecology curricula (bachelor and master level), the new versions are accepted by council of TUT (18.11 2014) and will start in 2015.

Students' assessment
Period 2010-2013: 4.69 (from 5.00)
2009 S-4.82; 2010 S-4.54; 2011 S-4.75; 2012 S- 5.0


Self-perfection
Courses organized by TUT
Participation in Intenational Conferences: 2nd European Congress of Conservation Biology, 2009, Prague;The 9th International Symposium on Earthworm Ecology, 2010, Xalapa; Transactional Environmental Support System TESS, Brussels, 2011; 3nd European Congress of Conservation Biology, 2012, Glasgow; 3rd Biohydrology Conference. Water for Life. Landau in der Pfalz, 2013; Vermicomposting and Vermiculture as basis of ecological landownership in XXI century – problems, outlooks, achievements, Minsk 2013


;
1996 - Visit to University of Exeter (1 month, TEMPUS)
1998 - Visit to University of Hohenheim (1 month, TEMPUS)
2008 - World Conservation Forum, IUCN, Barcelona (ESF projeCt No 1.0101.06-0480 "Self-perfection of teaching staff of Estonian Universities");

Qualifications

 
 
Honours & awards
2005, Mari Ivask, The Order of the White Star, 4. class
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS CLASSIFICATION: B280 Animal ecology
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; CERCS CLASSIFICATION: T270 Environmental technology, pollution control
 
 
Additional information

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
1.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.5.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.5.
2006
3.5.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
1.1.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.5.
2005
1.2.
2004
3.2.
2004
3.5.
2003
5.2.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
6.3.
2001
1.2.
2000
1.3.
2000
3.1.
2000
3.4.
2000
5.2.
2000
1.2.
1999
1.2.
1999
1.3.
1999
6.3.
1999
1.1.
1998
3.1.
1998
3.4.
1998
3.4.
1998
3.5.
1998
3.3.
1997
3.4.
1997
1.1.
1995
1.1.
1995
3.4.
1995
3.1.
1991
3.5.
1991
1.3.
1988
1.3.
1987
3.5.
1987
1.3.
1984
1.3.
1983
16.09.2019
  • Leitud 37 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
1.2.5.8-2/T7130PKPKA Long-term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network of Excellence (ALTER_Net), Work Package R423.04.200431.03.2009Mart KülvikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut7 814,03 EUR
MUUKIK9088Energiasisalduse analüüsi süsteemi moderniseerimine01.10.200830.09.2009Mari IvaskTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž35 687,56 EUR
MUUBF131Fütomassi kui probleemse jäätme lagunemisprotsessi ja lagundajakoosluste uurimine09.11.200931.12.2010Mari IvaskTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž26 203,78 EUR
SFSF0411767s01Haruldaste, ohustatud ja probleemsete liikide ning koosluste, elupaikade ja maastike struktuur, seisund ja dünaamika ning looduskaitselised valikud01.01.200131.12.2005Aivar LeitoEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut146 102,04 EUR
MUU641LIndikaator Vihmaussid (arvukus ja liigiline mitmekesisus) ning mulla mikroobikoosluse biomass, hingamise aktiivsus ja hüdrolüütiline aktiivsus Kuusiku Katsekeskuse mahepõllumajanduse komplekskatse mullas03.10.200624.11.2006Mari IvaskTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž3 642,96 EUR
MUULep8037Indikaator Vihmaussid (arvukus ja liikide mitmekesisus) ning mulla mikroobikoosluse biomassi aktiivsus02.05.200801.12.2008Mari IvaskTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž4 793,37 EUR
MUULep9051Jäätmete lauskompostimine (nõuded, abinõud, rakendused)13.05.200929.05.2009Mari IvaskTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž139,26 EUR
MUUVFP397Keskkonnaotsustuste tugisüsteem TESS01.10.200830.04.2011Mari IvaskTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Keskkonnakaitse õppetool 147 851,61 EUR
ETFETF9258Mesofauna mõju läbi lagunemisprotsesside mulla kvaliteedile, nende olulisus toiduahelas ja suktsessioon inimese poolt mõjutatud piirkondades01.01.201231.12.2016Annely KuuTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž46 440,00 EUR
MUULep16100Muldade bioloogilise mitmekesisuse (indikaatoriks hooghännaliste (collembolate) ja vihmausside arvukus ja liigiline koosseis mullas)01.09.201501.12.2016Mari IvaskTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž2 300,00 EUR
MUULep12147Muldade bioloogilise mitmekesisuse (indikaatoriks hooghännaliste (collembolate) ja vihmausside arvukus ja liigiline koostis mullas) hindamine12.09.201201.12.2012Mari IvaskTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Keskkonnakaitse õppetool 2 237,00 EUR
MUULep13130Muldade bioloogilise mitmekesisuse (indikaatoriks hooghännaliste Collembola ja vihmausside arvukus ja liigiline koostis mullas) hindamine06.09.201301.12.2013Mari IvaskTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Keskkonnakaitse õppetool 2 237,00 EUR
MUULEP15100Muldade bioloogilise mitmekesisuse (indikaatoriks hooghännaliste ja vihmausside arvukus ja liigiline koosseis mullas03.09.201501.12.2015Mari IvaskTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Keskkonnakaitse õppetool 2 300,00 EUR
MUULep10086Muldade bioloogilise mitmekesisuse seiremetoodika täpsustamine10.08.201001.12.2010Mari IvaskTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž3 834,70 EUR
MUULep11068Mulla bioloogilise mitmekesisuse hindamine otsekülvitehnoloogiaga või tavaharimisega põldudel25.08.201101.12.2011Mari IvaskTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Keskkonnakaitse õppetool 2 237,00 EUR
MUULep9061Mulla biomitmekesisuse (indikaator Collembola) seiremetoodika väljatöötamine25.05.200901.12.2009Mari IvaskTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž2 708,13 EUR
MUULep7062Mullabioloogia labori kaasajastamine01.03.200730.10.2007Mari IvaskTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž58 463,31 EUR
ETFETF9145Mullaelustiku ruumiline jaotus ja koosluste üleujutusejärgne taastumine Matsalu Rahvuspargi lammi- ja rannaniitudel 01.01.201231.12.2015Mari IvaskTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž48 000,00 EUR
MUUB02Mullaelustiku uuringud inimese poolt mõjutatud piirkondades- mudelid, mõjutused, toiduahelad01.05.201131.12.2013Annely KuuTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Keskkonnakaitse õppetool 25 000,00 EUR
MUU575LMullaelustikukoosluste (mikroobikooslus, vihmaussid) bioindikatiivsed näitajad ja nende analüüs Kuusiku Katsekeskuse mahepõllumajanduse komplekskatse mullas19.09.200501.12.2005Mari IvaskTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž1 917,35 EUR
MUUVEU16054Mullafauna - mulla orgaanilise aine dünaamika ja modelleerimise võti (KEYSOM)16.03.201515.03.2019Mari IvaskTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Keskkonnakaitse õppetool 0,00 EUR
MUUKIK12169Märgala üleujutuse ulatuse, sageduse, kestvuse ja soolsuse mõõtmiseks vajalike seadmete hankimine01.06.201230.11.2012Mari IvaskTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Keskkonnakaitse õppetool 15 293,88 EUR
MUUKIK11045Pinnase ja materjalide omaduste määramise moderniseerimine31.05.201130.09.2011Mari IvaskTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Keskkonnakaitse õppetool 54 364,00 EUR
ETFETF6739Pärandkoosluste mullaelustiku mitmekesisus ja talitlemine01.01.200631.12.2009Mari IvaskTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž46 418,90 EUR
MUULep695Põllumajandusliku keskkonnatoetuse seire ja hindamise indikaatori - Vihmaussid (arvukus ja liigiline mitmekesisus)ning mulla mikroobikoosluse hüdrolüütiline aktiivsus - seireandmete kogumine03.10.200624.11.2006Mari IvaskTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž2 545,60 EUR