Mikhail Fiadotau

24.05.1990
fiadotau@tlu.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2017–...    Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, Centre of Excellence in Media Innovation and Digital Culture, Junior Research Fellow (1,00)
2014–...    Tallinn University, School of Humanities, PhD student (1,00)
01.06.2016–31.12.2016    Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, Centre of Excellence in Media Innovation and Digital Culture, Junior Research Fellow (0,50)
2015–2016    Minsk State Linguistics University, Department of Oriental Languages, Teacher (0,50)
2012–2015    Minsk State Linguistics University, Department of Oriental Languages, Teacher (1,00)
01.04.2011–01.07.2011    AZ Books LLC, intern (1,00)
2008–2010    Altoros Systems LLC, technical writer (0,50)
 
 
Education
2014–...    Tallinn University; doctoral studies
20.02.2017–12.03.2017    Kogakkan University, visiting graduate student (program in Shinto and Ise studies)
11.06.2017–28.06.2017    Ritsumeikan University, Center for Game Studies, DoRa Plus 1.1 mobility grant
2013–2013    Japan Foundation Kansai Japanese Language Institute, visiting researcher
2012–2013    Minsk State Linguistics University; Master's degree in Linguistics
2007–2012    Minsk State Linguistics University; Undergraduate degree in Translation (Japanese and English)
 
 
Additional career information
My PhD dissertation explores indie and hobbyist videogame development practices, focusing on the use of game creation tools and cultural diversity found therein. My work for MEDIT primarily concerns the micro-contexts of digital media creation (particularly videogames) and the emergence of innovation in such contexts. I also teach in the Digital Learning Games Master's curriculum. Previously, I have worked as a technical writer, interpreter, and instructor of Japanese. I am also an aspiring videogame developer.;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS SPECIALTY: S220 Cultural anthropology, ethnology

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2016
6.8.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
6.8.
2013
5.2.
2012

Mikhail Fiadotau

24.05.1990
fiadotau@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...    Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskus, Nooremteadur (1,00)
2014–...    Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Doktorant (1,00)
01.06.2016–31.12.2016    Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskus, Nooremteadur (0,50)
2015–2016    Minski Riiklik Lingvistikaülikool, Idamaade filoloogia osakond, Õpetaja (0,50)
2012–2015    Minski Riiklik Lingvistikaülikool, Idamaade filoloogia osakond, Õpetaja (1,00)
01.04.2011–01.07.2011    AZ Books LLC, intern (1,00)
2008–2010    Altoros Systems LLC, tehniline kirjanik (0,50)
 
 
Haridustee
2014–...    Tallinna Ülikool; doktoriõpe
20.02.2017–12.03.2017    Kogakkan Ülikool, külalisüliõpilane
11.06.2017–28.06.2017    Ritsumeikan Ülikool, Dora Pluss 1.1 lühiajalise õpirände
2013–2013    Jaapani Fondi Kansai Jaapani Keele Instituut, külalisuurija
2012–2013    Minski Riiklik Lingvistikaülikool; magistriõppe (lingvistika)
2007–2012    Minski Riiklik Lingvistikaülikool; inglise keele ja jaapani keele tõlge
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
My PhD dissertation explores indie and hobbyist videogame development practices, focusing on the use of game creation tools and cultural diversity found therein. My work for MEDIT primarily concerns the micro-contexts of digital media creation (particularly videogames) and the emergence of innovation in such contexts. I also teach in the Digital Learning Games Master's curriculum. Previously, I have worked as a technical writer, interpreter, and instructor of Japanese. I am also an aspiring videogame developer.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS ERIALA: S220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2016
6.8.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
6.8.
2013
5.2.
2012