See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus

Erika Lorents (end.Matsak)

https://www.etis.ee/CV/Erika_Matsak/est
19.04.1972
+37256656537
+3726409355
erikamatsak@gmail.com
Avalik loeng> https://www.youtube.com/watch?v=OtG-TiJy8SI&feature=youtu.be
Matsak, Erika (2017). Credit Scoring and the Creation of a Generic Predictive Model Using Countries’ Similarities Based on European Values Study

2017, may. International expert. Curriculum accreditation "Kazakhstan engineering technological university " Almaty


2015, aprill. Ekspert. Õppekava akrediteerimine "Kazah Academy of Transport and Communications named after M. Tynyshpayev" Almaty

Ülikoolides õpetatavad/õpetatud ained (www.tlu.ee/~matsak) :
2006 - 2010. TTÜ:
Informaatika I (bakalaureuseõpe)
Informaatika II (bakalaureuseõpe)
Andmebaasi võrguliidesed (JDeveloper, Oracle: magistriõpe)
2006-2010 TLÜ:
Arvuti töövahendina (bakalaureuseõpe, vene keeles ning eesti keeles)
Programmeerimine II (bakalaureuseõpe)
Programmeerimise põhikursus (Java, bakalaureuseõpe)

2010-2015 TLÜ:
Programmeerimise põhikursus (Java, bakalaureuseõpe)
Andmebaasi võrguliidesed (JDeveloper, Oracle: bakalaureuseõpe )
Krüptoloogia meetodid andmeturbes (bakalaureuseõpe)
Intelligentsed süsteemid (bakalaureuseõpe)
Computer Skills and Programming Update (magistriõpe)


NÄIDISLOENG "PROTOKOLLID SSH, SSL ja TLS": www.youtube.com/watch?v=XrTyhtyX7lI

2015 TTÜ:
Special Course in Digital Forensics

Teadustöö senised põhivaldkonnad:
I. Situatsioonide kirjeldamise ning manageerimise (sh otsustusprotsessiks vajalike) vahendite loomiseks vajalikud teoreetilised uuringud ning (mitte enam kui prototüüpide tasemeni) teostatud realisatsioonid.Sh:
- Dialoogsüsteem (DST) loomuliku keele tekstide transformeerimiseks loogika valemiteks
- Forward Chainig otsustusprotsessis vajalike väidete tõepärasuse tuvastamiseks ning mitteteadaoleva tõeväärtusega väidete tegelike tõeväärtuste väljaselgitamiseks
II. Keeletehnoloogia alased rakendusuuringud ning arendustööd. Sh:
- Keele konstruktsioonide arvutipõhine analüüs
- Keele reeglite „väljakaevamine“ (sisuliselt teatavat liiki data mining).
- Õppijakeele mudelite loomine

Juhendatudl bakalaureusetööde preemiad:
III koht, TLÜ teadustöödekonkurss 2011. Probleemsed osalaused tekstide esitamisel lausearvutusvalemite abil. 27.05.2011 Indrek Ruubel

III koht, TLÜ teadustöödekonkurss 2012. Eestikeelsetes tekstides asesõnade asendamise algoritm. 28.05.2012 Stanislav Gaistruk

Muud kaitstud tööd bakalaureuseõppes:


Uurimus internetipõhistest interaktiivsetest tehisintellekti rakendustest 20.03.2015 Elar Huik Seminaritöö

Statistikapõhise tarkvara loomine morfoloogiliste kollokatsioonide eraldamiseks eesti keele tekstidest. 28.05.2012 Sander Ots Bakalaureusetöö


Kõrghariduskeele korpuse loomine 09.12.2011. Kristo Kiis Seminaritöö

Nutitelefonide turvalisus. Õppevahend. 27.05.2011 Mari Randmäe Bakalaureusetöö

Kõnesalvestuste transkribeerimine laste kõne korpuse näitel 27.05.2011 Ethel Maarits Bakalaureusetöö

Vidinate tehnoloogia Windows keskkonnas tudengi ajaplaneerimise näitel. 27.05.2011 Alexey Gudz Bakalaureusetöö

Eesti vahekeele korpuse märgendusliidese arendamine ja võimalikud rakendused 25.01.2012. Marko Sultsing BakalaureusetööSPUM- moodul dialoogisüsteemile DST asesõnade ja sünonüümide töötlemiseks. 28.01.2011 Stanislav Gaistruk Seminaritöö

Wifi turvalisus 28.01.2011. Ethel Maarits Seminaritöö


Tarkvara statistiliste kollokatsioonide eraldamiseks ning selle rakendus morfosüntaktilises analüüsis 09.12.2011 Sander Ots Seminaritöö

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
november 1996 - september 1998
arvutifirma ERIMEX (Master Distributor Acer, CLR, jne. www.erimex.ru) Sankt-Peterburg. Reklaam, marketing.
november 1998 -2002 Kuressaare Gümnaasium. Informaatika õpetaja. IT suuna juht.
+ Koolituskeskus OSILIA (arvutikursused)
+ Tiigrihüppe raames "Arvuti tütarlaste käsitööõpetuses"
märts 2002 - 2004 Kuressaare Ametikool. Arvutiõpetaja
2002 - 2004 TPÜ Avatud Ülikooli Täiendõppekeskus. "Ainetunnid arvutiklassis"
märts 2002 - märts 2005 Saaremaa Ühisgümnaasium. Arvutiõpetaja
Muu ...
Muu ...
Muu ...
01.08.2017–01.07.2018   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, IT Kolledž, Dotsent (1,00)
01.07.2017–31.07.2017   
Eesti Infotehnoloogia Kolledž, Dotsent (1,00)
01.09.2016–01.06.2017   
Eesti Infotehnoloogia Kolledž, Külalislektor (1,00)
05.10.2015–2016   
Creditstar Group AS, Head of Data Analytics (1,00)
2010–31.08.2015   
Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut, Dotsent (1,00)
2009–2010   
Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut, Lektor (1,00)
2008–2009   
Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut, Lektor (0,75)
2006–2006   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Informaatika osakond, Haridustehnoloogia keskus, Teadur
2006–2009   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Informaatika osakond, Haridustehnoloogia keskus, Teadur
2005–2006   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Teadus, Teadur
 
 
Haridustee
1994 kursused inglise keele õpetaja lastele (Sankt-Peterburg)
1997 a. lõpetatud Sankt-Peterburgi Tehnoloogia Instituut (Tehnika Ülikool) inseneri-küberneetika osakond
2000 a. majandusarvestus (Tallinna Kõrgem Kommertskool)
2000a NT administreerimine (Microsoft Certified Technical Education Center)
2000a "Õpetaja põhifunktsioonid" (Merlecons), "Klassijuhataja koostöö kolleegide, õpilaste ja lapsevanematega", "Õpetaja kui õppeprotsessi juht"
2002 a. "Toimetulek õpetaja rolliga pidevalt muutuvas keskkonnas"
2005 a. Informaatika magister. (TPÜ "Informaatika (multimeedium ja õpisüsteemid)")
Department of Engineering and Cybernetics
pupils and parents", "Teacher in Lead of Learning Process"
01.09.2005–10.01.2010   
2005 a. - 2010 TTÜ doktorant (Info- ja kommunikatsionitehnoloogia)
 
 
Loometöö
-.
 
 
Lisainfo
2006 Member of International Institute of Informatics and Systemics (IIIS)
2010 Member of Program Committee: First International Conference on Integrated Intelligent Computing (IEEE )
2010 Member of Program Committee, Session Chair: Fifth International Conference on Digital Information Management (IEEE)
2011 Member of Program Committee: Internet Technologies & Society Conference (IADIS)

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2019
3.1.
2018
1.2.
2017
3.1.
2017
3.1.
2015
3.1.
2013
3.1.
2012
3.2.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
2.2.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
2.3.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2007
3.1.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
3.1.
2005
6.6.
2005
3.5.
2001
12.09.2021

Erika Lorents (end.Matsak)

https://www.etis.ee/CV/Erika_Matsak/eng
19.04.1972
+37256656537
+3726409355
erikamatsak@gmail.com

Career

Institutions and positions
November 1996 - September 1998
Computer company ERIMEX (Master Distributor Acer, CLR, etc. www.erimex.ru)
November 1998 -2002 Kuressaare Gümnaasium. Teacher of Informatics. Head of ICT.
+ Training Center OSILIA (computer courses)
+ Tiger's Leap "Computers in manual training of girls."
March 2002 - 2004 Kuressaare Trade School. Computer teacher
2002 - 2004 TPÜ Open University In-service Training "Teaching Subjects in the
March 2002 - March 2005 Saaremaa Ühisgümnaasium (Co-ed.Gymnasium of Saaremaa).
St. Petersburg. Advertising, marketing.
Computer Class"
Computer teacher
01.08.2017–01.07.2018   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, IT College, Associate Professor (1,00)
01.07.2017–31.07.2017   
The Estonian Information Technology College, Associate Professor (1,00)
01.09.2016–01.06.2017   
The Estonian Information Technology College, Visiting Lecturer (1,00)
05.10.2015–2016   
Creditstar Group AS, Head of Data Analytics (1,00)
2010–31.08.2015   
Tallinn University, Institute of Informatics, Associate Professor (1,00)
2009–2010   
Tallinn University, Institute of Informatics, Lecturer (1,00)
2008–2009   
Tallinn University, Institute of Informatics, Lecturer (0,75)
2006–2006   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Informatics, Haridustehnoloogia keskus, Researcher
2006–2009   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Informatics, Haridustehnoloogia keskus, Researcher
2005–2006   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Teadus, Researcher
 
 
Education
1994 An English Language Course (St. Petersburg)
1997 a. Gradated from St. Petersburg Technology Institute (Technical University)
2000 a. Economic Accounting (Tallinn Higher School of Commerce)
2000a NT administration (Microsoft Certified Technical Education Center)
2000a "Teachers' Functions" (Merlecons), "Tutoring, Cooperation with Colleagues,
2002 a. "Teacher Management in Changing Environment"
2005 a. Master’s Degree (TPÜ "Informatics (Multimedia and learning systems")
Department of Engineering and Cybernetics
pupils and parents", "Teacher in Lead of Learning Process"
01.09.2005–10.01.2010   
2005 a. - 2010 TTÜ Post-Graduate (Information and Communication Technology)
 
 
Creative work
.
 
 
Additional information
2006 Member of International Institute of Informatics and Systemics (IIIS)
2010 Member of Program Commitee: First International Conference on Integrated Intelligent Computing (IEEE )
2010 Member of Program Commitee, Session Chair: Fifth International Conference on Digital Information Management (IEEE)
2011 Member of Program Commitee: Internet Technologies & Society Conference (IADIS)

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.6. Computer Sciences; CERCS RESEARCH FIELD: P176 Artificial intelligence
ETIS RESEARCH FIELD: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.6. Computer Sciences; CERCS RESEARCH FIELD: P170 Computer science, numerical analysis, systems, control
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2019
3.1.
2018
1.2.
2017
3.1.
2017
3.1.
2015
3.1.
2013
3.1.
2012
3.2.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
2.2.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
2.3.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2007
3.1.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
3.1.
2005
6.6.
2005
3.5.
2001
12.09.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 10 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
SFSF0142508s03Digitaalsüsteemide disain ja test01.01.200331.12.2007Raimund UbarTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond658 321,94 EUR
MUUF/2613 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 18.11.2013)Eesti vahekeele korpuse teise põlvkonna arendamine: üleminekuetapp 01.01.201415.05.2016Pille EslonTallinna Ülikool, Informaatika Instituut4 000,00 EUR
MUURU/4811 (LEPING NR 30.3 – 10/382)ePortfoolioga õpiväljundite saavutamise ja hindamise tugisüsteem e-õppes - ePoAbi01.04.201131.12.2012Kai Pata; Kairit TammetsTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut9 500,00 EUR
MUURU26208 (No 1304-3)Krihvel01.01.200831.12.2008Erika Lorents (end.Matsak)Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut10 737,16 EUR
MUUTRU3013 (3.2.1201.13-0030)LEARNMIX, Järgmise põlvkonna e-õpikud kui erinevate digitaalsete seadmete abil loetavad remiksid õpikukirjastuste, õpetajate ja õpilaste loodud digitaalsest sisust01.01.201331.08.2015David Ribeiro LamasTallinna Ülikool, Informaatika Instituut242 801,06 EUR
MUUTA/5810 (Nr 10-03-02-06)Osalemine 4 konverentsil, USA ja Kanada18.06.201017.07.2010Erika Lorents (end.Matsak)Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut1 597,79 EUR
MUUTA/1712Osalemine konverentsil "IEEE Conference on Cognitive Methods in Situation Awareness and Decision Support 2012; New Orleans"CogSima03.03.201211.03.2012Erika Lorents (end.Matsak)Tallinna Ülikool1 714,30 EUR
MUUTA/4211 (nr 11-03-02-03)Osalemine konverentsil WORLDCOMP`1107.07.201123.07.2011Erika Lorents (end.Matsak)Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut2 549,15 EUR
SFSF0140041s08Töökindlate sardsüsteemide disain01.01.200831.12.2013Raimund UbarTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond1 504 530,37 EUR
EKKTTEKKTT08-26VAKO - Eesti vahekeele korpuse keeletarkvara ja keeletehnoloogilise ressursi arendamineDevelopment of language software and language technology resources fot the Estonian interlanguage corpus01.01.200831.12.2010Pille EslonTallinna Ülikool79 507,69 EUR