Merili Metsvahi

24.07.1973
737 6256
7457262
merili.metsvahi@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.01.2018    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, eesti ja võrdleva rahvaluule vanemteadur (1,00)
01.02.2013–31.12.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, eesti ja võrdleva rahvaluule vanemteadur (1,00)
01.02.2010–31.01.2013    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, eesti ja võrdleva rahvaluule teadur (1,00)
01.02.2010–31.01.2013    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, eesti ja võrdleva rahvaluule teadur (1,00)
01.08.2009–31.01.2010    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, eesti ja võrdleva rahvaluule teadur (1,00)
15.06.2009–31.07.2009    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, eesti ja võrdleva rahvaluule teadur (0,10)
2009–2009    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, eesti ja võrdleva rahvaluule teadur (0,10)
2009–2010    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, eesti ja võrdleva rahvaluule teadur (1,00)
29.05.2007–14.06.2009    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, eesti ja võrdleva rahvaluule teadur (1,00)
01.02.2007–28.05.2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, eesti ja võrdleva rahvaluule teadur (1,00)
2007–2010    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Teadur (1,00)
01.02.2004–31.01.2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, eesti ja võrdleva rahvaluule teadur (1,00)
2001–2004    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, Teadur (1,00)
 
 
Haridustee
2002–2003    Helsingi Ülikool: folkloristika
1999–2000    Göttingeni Georg Augusti Ülikool: folkloristika
1998–2000    Tartu Ülikool: eesti ja võrdleva rahvaluule magistriõpe
1998–2000    2000 MA eesti ja võrdleva rahvaluule erialal
1995–1996    Eötvös Lorandi Ülikool Budapestis: ungari keel ja rahvaluule
1992–1998    Tartu Ülikool, eesti ja võrdlev rahvaluule (peaaine), ungari keel ja kultuur, eesti keel (kõrvalained)

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Merili Metsvahi, Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu rahvaluule kogumispreemia Tartu ülikooli tudengite folkloristlike välitöökursuste juhendamise ja korrastatud materjalide arhiivi üleandmise eest aastatel 2001–2016
2016, Merili Metsvahi, ajakirja Keel ja Kirjandus aastapreemia 2015 - parim artikkel rahvaluule-teemaliste artiklite kategoorias ajakirjas nr 8-9 ilmunud artikli "Venna ja õe abielu tagajärjel tekkinud järve muistend. Perekonnaajaloolisi tõlgendusi" eest
2006, Merili Metsvahi, Eesti teaduse populariseerimise auhind, teine koht käsiraamatust, teksti- ja heliantoloogiast koosneva kogumiku “Regivärsist netinaljadeni" eest (käsiraamatu koostajad: Merili Metsvahi, Ülo Valk, antoloogia koostajad: Risto Järv, Taive Särg; esimene trükk - Tallinn: Koolibri 2005)
2006, Merili Metsvahi, DAAD stipendium Göttingeni ülikooli juures töötamiseks (2 kuud)
1999, Merili Metsvahi, DAAD stipendium Göttingeni ülikoolis õppimiseks 1999/2000. õa-l
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud
 
 
Lisainfo
M.A.
Tartu Ülikool, 2000

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
4.1.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
3.2.
2016
3.3.
2016
5.2.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
1.3.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
3.2.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.6.
2011
1.2.
2010
4.2.
2010
6.7.
2010
5.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2007
2.3.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
6.6.
2007
2.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
5.2.
2005
1.2.
2004
1.3.
2003
3.2.
2003
6.6.
2003
6.6.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
6.3.
2001
6.6.
2001
3.2.
2000
3.2.
1999

Merili Metsvahi

24.07.1973
737 6256
7457262
merili.metsvahi@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.01.2018    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Cultural Research and Arts, Senior Research Fellow in Estonian and Comparative Folklore (1,00)
01.02.2013–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Senior Research Fellow in Estonian and Comparative Folklore (1,00)
01.02.2010–31.01.2013    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Research Fellow in Estonian and Comparative Folklore (1,00)
01.02.2010–31.01.2013    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Researcher (1,00)
01.08.2009–31.01.2010    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Research Fellow (1,00)
15.06.2009–31.07.2009    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Research Fellow (0,10)
2009–2009    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Department of Estonian and Comparative Folklore, eesti ja võrdleva rahvaluule teadur (0,10)
2009–2010    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Department of Estonian and Comparative Folklore, eesti ja võrdleva rahvaluule teadur (1,00)
29.05.2007–14.06.2009    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Research Fellow (1,00)
01.02.2007–28.05.2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Research Fellow (1,00)
2007–2010    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Researcher (1,00)
01.02.2004–31.01.2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Research Fellow (1,00)
2001–2004    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Department of Estonian and Comparative Folklore, Researcher (1,00)
 
 
Education
higher
2002–2003    University of Helsinki: Folklore Studies
1999–2000    Georg-August-University of Göttingen: Folklore Studies
1998–2000    University of Tartu, MA studies in Estonian and Comparative Folklore
1998–2000    2000 MA in Estonian and comparative folklore
1995–1996    Eötvös Lorand University in Budapest: Hungarian Language and Folklore
1992–1998    University of Tartu: Estonian and Comparative Folklore (main subject), Hungerian Language and Culture, Estonian Language

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Merili Metsvahi, the Folklore Collection Award of the President’s Cultural Foundation for supervising courses of folkloristic fieldwork at the University of Tartu and giving the collected materials to the Estonian Folklore Archives in the years 2001-2016
2016, Merili Metsvahi, best folkloristic article of the year 2015 for the article "Venna ja õe abielu tagajärjel tekkinud järve muistend. Perekonnaajaloolisi tõlgendusi" ('The lake that has been created as the consequence of the marriage between the brother and sister')
2006, Merili Metsvahi, The prize for Popularization of Estonian science, second prize for the publication "Regivärsist netinaljadeni" ('From Runo Songs to Internet Jokes') that consists of handbook, text and sound anthology (editors of the handbook: Merili Metsvahi, Ülo Valk; editors of the anthology: Risto Järv, Taive Särg; the second edition - Tallinn: Koolibri 2005)
2006, Merili Metsvahi, scholarship of Deutsche Akademische Austauschdienst for working ant the University of Göttingen (2 months)
1999, Merili Metsvahi, scholarship of DAAD for studying at the University of Göttingen in 1999/2000 (two semesters)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research
 
 
Additional information
M.A.
University of Tartu, 2000

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
4.1.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
3.2.
2016
3.3.
2016
5.2.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
1.3.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
3.2.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.6.
2011
1.2.
2010
4.2.
2010
6.7.
2010
5.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2007
2.3.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
6.6.
2007
2.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
5.2.
2005
1.2.
2004
1.3.
2003
3.2.
2003
6.6.
2003
6.6.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
6.3.
2001
6.6.
2001
3.2.
2000
3.2.
1999
  • Leitud 8 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF9190Alternatiivsed usundilised diskursused: folkloristlik vaade01.01.201231.12.2012Ülo ValkTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond10 200,00 EUR
SFSF0182553s03Argikultuuri diskursus ja kultuuride dialoog01.01.200331.12.2007Ülo ValkTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond243 912,43 EUR
ETFETF6518Etnilised folkloorižanrid ja kirjakultuur01.01.200531.12.2007Ülo ValkTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond34 286,73 EUR
SFSF0180139s08Folkloor ja ühiskond: pärimusmälu, loovus, rakendused01.01.200831.12.2012Ülo ValkTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond258 706,97 EUR
EKKMEKKM09-159Monumenta Antiquae muistendi- ja loitsuköited01.01.200931.12.2013Mare KõivaEesti Kirjandusmuuseum102 345,78 EUR
EKKMEKKM14-389Müüdilise pärimuse monumentaal-väljaanded01.01.201431.12.2018Mare KõivaEesti Kirjandusmuuseum62 000,00 EUR
ETFETF7516Rahvausund, žanrid ja sotsiaalne tähendusruum01.01.200831.12.2011Ülo ValkTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond85 161,33 EUR
IUTIUT2-43Traditsioon, loovus ja ühiskond: vähemused ja alternatiivsed diskursused01.01.201331.12.2018Ülo ValkTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut532 500,00 EUR
  • Leitud 72 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Metsvahi, Merili (2017). Reet Hiiemäe doktoriväitekiri ja selle lugemisest sündinud mõtted. Mäetagused, 66, 171−174.MT2017.66.1.2.
Metsvahi, Merili (2017). Alustuseks: sissevaade õpikusse ja folkloristi uued väljakutsed. Kästik, Helen; Metsvahi, Merili (Toim.). Folkloristlikud välitööd (7−11). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.3.2.
Järv, Risto; Metsvahi, Merili (2017). Ettevalmistused välitöödeks. Kästik, Helen; Metsvahi, Merili (Toim.). Folkloristlikud välitööd (62−74). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.3.2.
Metsvahi, Merili (2017). Intervjuu. Kästik, Helen; Metsvahi, Merili (Toim.). Folkloristlikud välitööd (79−103). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.3.2.
Arukask, Madis; Jaago, Tiiu; Järv, Risto; Metsvahi, Merili; Pilt, Maili; Seljamaa, Elo-Hanna; Siim, Pihla Maria; Västrik, Ergo-Hart (2017). Folkloristlikud välitööd. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.4.1.
Metsvahi, Merili (2017). 18. sajandil hämmastas eestlaste uurijat see, et vallasemasid ära ei põlatud. Postimees.6.3.
Metsvahi, Merili (2016). Description of the Peasants’ Sexual Behaviour in August Wilhelm Hupel’s Topographical Messages in the Context of the History of the Estonian Family. Journal of Baltic Studies, 301−323.10.1080/01629778.2015.1127266.1.1.
Laur, Mati; Metsvahi, Merili (2016). Talutüdruk valgustuse paistel. Lisandusi August Wilhelm Hupeli artiklile. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 4, 7−13.1.1.
Metsvahi, Merili (2016). Sugudevahelise suhtlemise ja kosimise teema Ksenia Müürsepaga tehtud intervjuudes. Helen Kästik, Eva Saar (Toim.). Setumaa kogumik 7 (93−117). Tartu Ülikooli Kirjastus. (Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat; XV-XVI).3.2.
Hupel, August Wilhelm (2016). Neitsilikkuse väärtusest eestlaste ja lätlaste hulgas. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 4, 2−6.3.3.
Metsvahi, Merili (2016). Folklore about the Lake Kaali and the Lake Valgjärv in Estonia. In: Sacralization of Landscape and Sacred Places. Book of Abstracts (52−53).3th International Confrence of Medieval Archaeology, Zagreb, 2-3 June 2016. Zagreb.5.2.
Metsvahi, Merili (2016). Eesti naine, tubli ja kange naine. Õpetajate Leht (16). (23. september).6.6.
Metsvahi, Merili (2016). Vägivalla mitmeplaanilisusest ehk Naised pildile. Postimees.6.6.
Metsvahi, Merili (2015). Venna ja õe abielu tagajärjel tekkinud järve muistend. Perekonnaajaloolisi tõlgendusi. Keel ja Kirjandus, 573−588.1.1.
Metsvahi, Merili (2015). "Tüdrukut poisi käte vahelt magamast leida pole nende seas häbiasi." August Wilhelm Hupeli avaldatud talupoegade seksuaalelu kirjeldused eesti perekonna ajaloo kontekstis. Ariadne Lõng: nais- ja meesuuringute ajakiri, 1/2, 104−127.1.2.
Metsvahi, Merili (2015). Estonian Werewolf History. In: Willem de Blecourt (Ed.). Werewolf Histories (206−227).. London: Palgrave Macmillan.3.1.
Metsvahi, Merili (2015). Estonian Werewolf Legends Collected from the Island Saaremaa. In: Priest, Hannah (Ed.). She-Wolf: A Cultural History of Female Werewolves (24−40). Manchester: Manchester University Press.3.1.
Metsvahi, Merili (2015). Észt farkasember-mondák Saaremaa szigetéröl. Pócs, Éva. Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció. Vallásetnoloógiai fogalmak tudományközi megközelítésben (344−367). Budapest: Balassi Kiadó. (Tanulmányok a transzcendensröl; 8).3.2.
Metsvahi, Merili (2015). Eesti talupoegade seksuaalelu kirjeldused teoses „Topograafilised teated Liivi- ja Eestimaalt“. Kristel Kivari, Ergo-Hart Västrik (Toim.). Folkloristide X talvekonverents „Mälu. Meenutamine. Muistend“ Pühendatud Aino Laaguse 70. sünniaastapäevale. (22−22).Mälu, meenutamine, muistend. Taevaskoja Puhkekeskus, 26.-27. veebruar. Tartu: Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond.5.2.
Metsvahi, Merili (2015). Female werewolves in Estonian vernacular beliefs. In: Abstract Book. XXI Quinquennial World Congress of the International Association for the History of Religions (IAHR) (203).Dynamics of Religion. Past and Present. Erfurt, 23-29 August 2015. Erfurt.5.2.
Kikas, Katre; Metsvahi, Merili (2015). Akadeemilise Rahvaluule Seltsi konverents "Kehalisus ja tunded välitööde kontekstis". Keel ja Kirjandus, 2, 141−143.6.3.
Metsvahi, Merili (2015). Intervjuu kui välitöömeetod. Rahvaluuleolümpiaadi "Loitsudest laikideni: folkloor sidus ja seob" järelmõtteid ja -soovitusi. (4).. 6.3.
Metsvahi, Merili (2014). Varasem perekondlik korraldus ja õe-venna intsesti teema rahvaluules. Vikerkaar, 123−137.1.3.
Metsvahi, Merili; Kikas, Katre (2014). Kehalisus ja tunded välitööde kontekstis. Ettekannete teesid. Eesti Kirjandusmuuseum, 23.10.14. Tartu.5.2.
Metsvahi, Merili (2014). Place Legend about the Origin of a Lake and the Changes in Estonian Kinship Structures. In: Symposium Indigenous Ontologies: Reassessing Human and Non-Human Relations. Abstracts (25).University of Tartu, Estonia, July 29-30, 2014. TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool.5.2.