24.06.1984
+37255604106
peeppitk@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2014–31.05.2014   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Projektijuht (0,25)
01.01.2011–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, projektijuht/nooremteadur (0,50)
01.01.2011–01.06.2016   
Eesti Biogaasi Assotsatsioon, Juhatuse liige (1,00)
01.01.2010–31.12.2010   
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, insener (0,25)
01.01.2009–31.12.2009   
Institute for Bioprocessing and Analytical Measurement Techniques (iba) e.V.
2006–2012   
AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus, Teadur (0,50)
 
 
Haridustee
2009–2014   
Tallinna Tehnikaülikool Keemia ja geenitehnoloogia doktor
2007–2009   
Tallinna Tehnikaülikool Keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia magister
2004–2007   
Tallinna Tehnikaülikool Keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia bakalaureus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−2015   
COST Action Water2020 Eesti esindaja

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Peep Pitk, I Preemia bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes. Eesti üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss 2014
2013, Peep Pitk, Kristjan Jaak stipendium
2011, Peep Pitk, Jaan Poska stipendium
2010, Peep Pitk, "DoRa 3" stipendium koostöös Torma POÜ
2009, Peep Pitk, Kristjan Jaak stipendium, Sihtasutus Archimedes
2008, Peep Pitk, Pärnu Linnavalitsuse stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: T490 Biotehnoloogia ; TÄPSUSTUS: Anaeroobse kääritamise protsessi efektiivne juhtimine, Loomsete jäätmete käitlemise võimalused anaeroobse kääritamise tehnoloogiaga: optimaalsed kooskääritamise tingimused ja protsessi efektiivsuse uuringud., Anaeroobne kääritamine, anaeroobne fermentatsioon, biolagunevate jäätmete käitlemine ja ressursi taaskasutus, biomassi bioloogiline töötlemine ja käitlemine
 
 
Lisainfo
2011- UNESCO-IHE kursus- "Biological Wastewater Treatment: Principles , Modelling and Design"
2012- Osalemine Delft ja Leiden ülikoolide ühiskursusel "Advanced Course on Environmental Biotechnology"
2009- Eesti Biogaasi Assotsatiooni asutajaliige
2010 Kursus "Environmental Technology for Treatment and Management of Bio-Waste", University of Southern Denmark
2008- BOVA magistri kiirkursus „Energy crops and biogas production“
2010- IWA 7th Leading-Edge Conference on Water and Wastewater Technologies
2010- International Workshop on Anaerobic Digestion of Slaughterhouse Waste
2010- Osalemine ArcGis programmi baaskrsusel

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
1.1.
2014
1.1.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
3.5.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
24.04.2019
24.06.1984
+37255604106
peeppitk@gmail.com

Career

Institutions and positions
01.01.2014–31.05.2014   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Project manager (0,25)
01.01.2011–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Chemistry, Junior Researcher (0,50)
01.01.2011–01.06.2016   
Estonian Biogas Associtaion, Member of the Board (1,00)
01.01.2010–31.12.2010   
Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Chemistry, Other staff (0,25)
01.01.2009–31.12.2009   
Institute for Bioprocessing and Analytical Measurement Techniques (iba) e.V.
2006–2012   
Center of Food and Fermentation Technologies, Researcher (0,50)
 
 
Education
2009–2014   
Tallinn University of Technology, Faculty of Science, Chemistry and Gene Technology Phd
2007–2009   
Tallinn University of Technology, Faculty of Chemical and Materials Technology,Chemical and Environmental Technology Master
2004–2007   
Tallinn University of Technology, Faculty of Chemical and Materials Technology,Chemical and Environmental Technology Bachelor
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−2015   
COST Action Water 2020 Estonian representative

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Peep Pitk, 1st prize in Bio- and Environmental Sciences (on PhD level), Estonian National Students Contest of Research, Estonian Ministry of Education and Research
2013, Peep Pitk, Kristjan Jaak scholarship
2011, Peep Pitk, Jaan Poska scholarship
2010, Peep Pitk, "Dora 3" scholarship
2009, Peep Pitk, Kristjan Jaak Scholarship
2008, Peep Pitk, City of Pärnu Scholarship
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.12. Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Economic and Technological Research relating to Bio- and Environmental Sciences; CERCS CLASSIFICATION: T490 Biotechnology ; SPECIFICATION: , Animal by products utilization possibilities via anaerobic digestion process: optimal cofermentation conditions and process efficiency, Anaerobic digestion, anaerobic fermentation processes, biowaste biological treatment and resource recovery, biomass bioconversion
 
 
Additional information
2011- UNESCO-IHE course- "Biological Wastewater Treatment: Principles , Modelling and Design"
2012- Biotechnology studies Delft Leiden course"Advanced Course on Environmental Biotechnology"
2009- Estonian Biogas Association founding member
2010 Course "Environmental Technology for Treatment and Management of Bio-Waste", University of Southern Denmark
2008- BOVA masters short course „Energy crops and biogas production“
2010- IWA 7th Leading-Edge Conference on Water and Wastewater Technologies
2010- International Workshop on Anaerobic Digestion of Slaughterhouse Waste

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
1.1.
2014
1.1.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
3.5.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
24.04.2019