4.09.1946
+37256244707
+3726454356
viktor.leppikson@liewenthal.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1992–...   
OÜ Liewenthal Electronics, Tarkvarainsener (1,00)
01.09.2016–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Arvutitehnika instituut, Süsteemitarkvara õppetool, Lektor (0,75)
30.08.1993–31.08.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Arvutitehnika instituut, Süsteemitarkvara õppetool, Dotsent (0,75)
1977–1993   
Tallinna Tehnikaülikool, assistendist kuni dotsendini (1,00)
1970–1972   
Tallinna Tehnikaülikool, insener (1,00)
 
 
Haridustee
1973–1976   
Budapesti Tehnikaülikool, aspirant automatiseerimise kateedis
1965–1970   
Tallinna Polütehniline Instituut, automaatika
 
 
Lisainfo
Õppeained:
IAG0090 “Algoritmid ja andmestruktuurid", bakalaureuseõpe, eesti keeles, 5.0EAP, üliõpilaste arv keskmiselt 70 ringis, omatehtud õppematerjale umbes 25MB + õpik "Programmeerimine C-keeles".
IAG0010 “Programmeerimise erikursus I", magistriõpe, inglise keeles, 5.0EAP, üliõpilaste arv keskmiselt 50 ringis, omatehtud õppematerjale umbes 860MB
Keelteoskus: eesti keel emakeel, ungari keel vabalt, inglise ja vene keel korralikult, soome keelest saan põhiliselt aru kuid ei räägi, hispaania keeles suudan kommunikeeruda turistile vajalikus ulatuses;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: T180 Telekommunikatsioonitehnoloogia ; TÄPSUSTUS: Mobiilsidetehnika arendamise ja testimise eriaparatuur: riist-ja tarkvara;toetaja ja tellija on Microsoft Corporation
 
 
Lisainfo
Teisi projekte:
Audio-ja videotehnika seadmete takvara
Kõrgpingetehnika kontrollseadmete tarkvara

Juhendatud väitekirjad

8.05.2018
4.09.1946
+37256244707
+3726454356
viktor.leppikson@liewenthal.ee

Career

Institutions and positions
1992–...   
Liewenthal Electronics Ltd., Software engineer (1,00)
01.09.2016–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Computer Engineering , Chair of Systems Programming, Lecturer (0,75)
30.08.1993–31.08.2016   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Computer Engineering , Chair of Systems Programming, Associate Professor (0,75)
1977–1993   
Tallinn University of Technology , from teaching assistant until associate professor (1,00)
1970–1972   
Tallinn University of Technology , engineer (1,00)
 
 
Education
1973–1976   
1965–1970   
 
 
Additional information
;

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.7. Telecommunications; CERCS CLASSIFICATION: T180 Telecommunication engineering ; SPECIFICATION: Hardware and software for special equipment used for research and development in telecommunication techniques, supported by Microsoft Corporation
 
 
Additional information
Additional projects:
Software for audio- and video techniques
Software for high voltage energy control systemas

Supervised dissertations

8.05.2018