Pille Gerhold

pille.gerhold@ut.ee
http://botany.ut.ee/et/teadustoo/fulogeneetilise-okoloogia-troopikabioloogia-tooruhm-p-gerhold
Fülogeneetilise ökoloogia ja troopikabioloogia töörühm

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.12.2019    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, ökoloogia vanemteadur (1,00)
2011–2013    Radboud´i Ülikool, Holland, külalisteadur (1,00)
2009–2015    Tartu Ülikool, Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, teadur (1,00)
2006–2009    Tartu Ülikool, Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, järeldoktor (1,00)
2002–2004    Pernambuco Ülikool (UFPE), Brasiilia, erinevad teadusprojektid (1,00)
2001–2005    Kaiserslautern'i Ülikool (Technische Universität Kaiserslautern), Saksamaa, teadur (1,00)
1999–1999    Sveitsi Riiklik Tehnikaülikool (ETH Zürich), assistent (1,00)
1998–1998    Sveitsi Riiklik Tehnikaülikool (ETH Zürich), assistent (1,00)
 
 
Haridustee
2001–2005    Dr.rer.nat., Kaiserslautern'i Ülikool (Technische Universität Kaiserslautern), Saksamaa
2000–2001    Stipendiaat, Sveitsi Riiklik Tehnikaülikool (ETH Zürich)
1999–2001    MSc (taimeökoloogia ja ökofüsioloogia), Tartu Ülikool
1995–1999    BSc (bioloogia), Tartu Ülikool
1984–1995    Miina Härma Gümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2007−...    ERASMUS koordinaator, Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Tartu Ülikool
2016−2016    Kutsutud keynote esineja IAVS 59. aastakonverentsil
2015−2015    Noorteadlase auhinna kohtunik IAVS 58. aastakonverentsil
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
2017-2018 Eesti-Prantsuse teadus- ja tehnoloogiaalase koostööprogrammi PARROT grandi "Evolutionary effects of trophic levels on phylogenetic diversity of plant communities" hoidja;
2015-... Loengukursuse Troopikabioloogia vastutav õppejõud, Tartu Ülikool;
Retsensent >20 teadusajakirjale: Acta Oecol, Agr Ecosyst Environ, Ann Bot, Appl Veg Sci, Divers Distrib, Ecography, Ecology, Ecol Lett, Evol Ecol, Folia Geobot, Front Biogeogr, Glob Ecol Biogeogr, J Appl Ecol, J Environ Manage, J Veg Sci, NeoBiota, New Phytol, Oecologia, Oikos, PPEES, PLOS ONE, Preslia, Proceedings B, Scientific Reports;
Retsensent teadusfondidele: National Science Foundation (NSF); Estonian Science Foundation; the Rufford Foundation;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Pille Gerhold, IAVS reisistipendium 58. aastakonverentsil osalemiseks
2005, Pille Gerhold, Maailma teadlaste föderatsiooni (WFS) stipendium
2004, Pille Gerhold, I koht postri eest, Society for Tropical Ecology (GTÖ), Bayreuth, Saksamaa
2003, Pille Gerhold, I koht ettekande eest, Society for Tropical Ecology (GTÖ), Rostock, Saksamaa
1999, Pille Gerhold, III koht üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil, Eesti Haridus- ja Teadusministeerium
1998, Pille Gerhold, Diplom üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil, Eesti Haridus- ja Teadusministeerium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B270 Taimeökoloogia ; PÕHISUUND: Taimekoosluste fülogeneetilise ja funktsionaalse mitmekesisuse mustrid ja mehhanismid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.4.
2017
3.4.
2017
3.4.
2016
3.4.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
2.3.
2004
5.2.
2004
5.2.
2003
1.1.
2000
1.1.
2000

Pille Gerhold

pille.gerhold@ut.ee
http://botany.ut.ee/et/teadustoo/fulogeneetilise-okoloogia-troopikabioloogia-tooruhm-p-gerhold
Workgroup of Phylogenetic Ecology and Tropical Biology

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.12.2019    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow (1,00)
2011–2013    Radboud University, the Netherlands, Guest researcher (1,00)
2009–2015    University of Tartu, Institute of Ecology and Earth Sciences, Researcher (1,00)
2006–2009    University of Tartu, Institute of Ecology and Earth Sciences, Post-doc (1,00)
2002–2004    Federal University of Pernambuco (UFPE), Brazil, various scientific projects (1,00)
2001–2005    University of Kaiserslautern, Germany, Research assistent (1,00)
1999–1999    Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zürich), Research assistent (1,00)
1998–1998    Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zürich), Research assistent (1,00)
 
 
Education
2001–2005    Dr.rer.nat., University of Kaiserslautern, Germany
2000–2001    Scholarship holder. Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zürich)
1999–2001    MSc (Plant Ecology and Ecophysiology), University of Tartu, Estonia
1995–1999    BSc (Biology), University of Tartu, Estonia
1984–1995    Miina Härma Gymnasium, Tartu, Estonia
 
 
R&D related managerial and administrative work
2007−...    ERASMUS co-ordinator, Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu
2016−2016    Invited keynote speaker at the 59th annual symposium of IAVS
2015−2015    Judge of the young scientist award at the 58th annual symposium of IAVS
 
 
Additional career information
2017-2018 PI in grant "Evolutionary effects of trophic levels on phylogenetic diversity of plant communities", funded by Estonian-French science and technology cooperation program PARROT;
2015-... Teaching: Tropical Biology, graduate lecture course, University of Tartu;
Referee for >20 scientific journals: Acta Oecol, Agr Ecosyst Environ, Ann Bot, Appl Veg Sci, Divers Distrib, Ecography, Ecology, Ecol Lett, Evol Ecol, Folia Geobot, Front Biogeogr, Glob Ecol Biogeogr, J Appl Ecol, J Environ Manage, J Veg Sci, NeoBiota, New Phytol, Oecologia, Oikos, PPEES, PLOS ONE, Preslia, Proceedings B, Scientific Reports;
Referee for science foundations: National Science Foundation (NSF); Estonian Science Foundation; the Rufford Foundation;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Pille Gerhold, IAVS travel grant to participate at the 58th annual symposium
2005, Pille Gerhold, Scholarship of the World Federation of Scientists (WFS)
2004, Pille Gerhold, 1st price in poster presentation, Society for Tropical Ecology (GTÖ), Bayreuth, Germany
2003, Pille Gerhold, 1st price in oral presentation. Society for Tropical Ecology (GTÖ). Rostock, Germany
1999, Pille Gerhold, 3rd price in contest of students' research studies, Ministry of Education and Research of Estonia
1998, Pille Gerhold, Diploma in contest of students' research studies, Ministry of Education and Research of Estonia
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B270 Plant ecology ; SPECIALITY: Phylogenetic and functional diversity in ecological communities: patterns and processes
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
3.4.
2017
3.4.
2017
3.4.
2016
3.4.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
2.3.
2004
5.2.
2004
5.2.
2003
1.1.
2000
1.1.
2000
  • Leitud 8 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF7610Bioloogilise mitmekesisuse kadu fragmenteerunud taimekooslustes01.01.200831.12.2011Aveliina HelmTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond56 835,44 EUR
ETFETF8613Dünaamiliste taimekoosluste fülogeneetilise mitmekesisuse muutused suurel ja väikesel skaalal01.01.201131.12.2014Pille GerholdTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut40 800,00 EUR
PUT; PUT_OPPUT1006Koosluste fülogeneetilise ja funktsionaalse mitmekesisuse makroökoloogilised ja evolutsioonilised mõjutajad01.01.201631.12.2019Pille GerholdTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut121 200,00 EUR
MUULLOOM15083Nutikas elurikkuse kaitse Eesti loodus- ja majandusmetsades: ökoinformaatika lahendused Eesti lõunaosa näitel01.09.201531.08.2018Meelis PärtelTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut146 250,00 EUR
SFSF0180095s08Taimede bioloogilise mitmekesisuse komponendid: seosed suure- ja väikeseskaalaliste protsessidega01.01.200831.12.2013Meelis PärtelTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut923 465,28 EUR
SFSF0182551s03Taimede evolutsioon, mitmekesisus ja levik ning funktsioon ökosüsteemides01.01.200331.12.2007Meelis PärtelTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond376 439,61 EUR
IUTIUT20-29Tume elurikkus: taksonoomiline, fülogeneetiline, funktsionaalne ja geneetiline mitmekesisus dünaamilistes taimekooslustes01.01.201431.12.2019Meelis PärtelTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut758 800,00 EUR
ETFETF9223Väljasuremisvõlg ja sisserändekrediit: vastandlikud nähtused muutuvates maastikes01.01.201231.12.2015Aveliina HelmTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut48 000,00 EUR
  • Leitud 35 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Massante, J.C.; Götzenberger, L.; Takkis, K.; Hallikma, T.; Laanisto, L.; Gerhold, P. (2017). Latitudinal phylogenetic diversity gradient differs for woody and herb communities. 60th Annual Symposium of the IAVS. Palermo, Italy. International Association of Vegetation Science, p. 92.3.4.
Reitalu, T.; Birks, J.H.B.; Bjune, A.E.; Blaus, A.; Gerhold, P.; Giesecke, T.; Helm, A.; Massante, J.C.; Matthias, I.; Salonen, J.S.; Seppä, H.; Väli, V. (2017). Patterns of pollen diversity as a proxy for large-scale plant diversity across Europe. 60th Annual Symposium of the IAVS. Palermo, Italy. International Association of Vegetation Science, p.288.3.4.
Sarapuu, J.; Ribeiro, E.; Santos, B.A.; Tabarelli, M.; Wirth, R.; Leal, I.R.; Gerhold, P. (2016). Cut evolution in cut forests? Changes in phylogenetic structure of tropical rainforests due to ecological release of leaf-cutting ants. 59th Annual Symposium of the IAVS: Conservation of plant communities: From environmental drivers to ecosystem services.. Pirenópolis, Brazil: International Association of Vegetation Science, 156.3.4.
Gerhold, P. (2016). Don´t put all your eggs in one basket: Measuring phylogenetic diversity in ecosystems. 59th Annual Symposium of the IAVS: Conservation of plant communities: From environmental drivers to ecosystem services.. Pirenópolis, Brazil: International Association of Vegetation Science, 8.3.4.
Riibak, Kersti; Reitalu, Triin; Tamme, Riin; Helm, Aveliina; Gerhold, Pille; Znamenskiy, Sergey; Bengtsson, Karin; Rosén, Ejvind; Prentice, Honor; Pärtel, Meelis (2015). Dark diversity in dry calcareous grasslands is determined by dispersal ability and stress-tolerance. Ecography, 38, 713−721.10.1111/ecog.01312.1.1.
Reitalu, Triin; Gerhold, Pille; Poska, Anneli; Pärtel, Meelis; Väli, Vivika; Veski, Siim (2015). Novel insights into post-glacial vegetation change: functional and phylogenetic diversity in pollen records. Journal of Vegetation Science, 26, 911−922.10.1111/jvs.12300.1.1.
Gerhold, P.; Cahill, J.; Winter, M.; Bartish, I.; Prinzing, A. (2015). Phylogenetic patterns are not proxies of community assembly mechanisms (they are far better). Functional Ecology, 29 (5), 600−614.10.1111/1365-2435.12425.1.1.
Gerhold, P.; Pärtel, M. (2015). Broad-scale patterns and determinants of phylogenetic community structure. 58 th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science: Understanding broad-scale vegetation patterns. Toim. Chytrý, M; Zelený, D.; Hettenbergerová, E. Brno, Czech Republic, 130.5.2.
Fischer, F.M.; Gerhold, P.; Pärtel, M.; Camiz, S.; Pillar, V.D. (2015). Estimating dark diversity by functional traits. 58 th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science: Understanding broad-scale vegetation patterns. Toim. Chytrý, M; Zelený, D.; Hettenbergerová, E. Brno, Czech Republic, 114.5.2.
Reitalu, Triin; Helm, Aveliina; Pärtel, Meelis; Bengtsson, Karin; Gerhold, Pille; Rosén, Ejvind; Takkis, Krista; Znamenskiy, Sergey; Prentice, Honor C. (2014). Determinants of fine-scale plant diversity in dry calcareous grasslands within the Baltic Sea region. Agriculture Ecosystems & Environment, 182, 59−68.10.1016/j.agee.2012.11.005.1.1.
Hiiesalu, I.; Pärtel, M.; Davison, J.; Gerhold, P.; Metsis, M.; Moora, M.; Öpik, M.; Vasar, M.; Zobel, M.; Wilson, S.D. (2014). Species richness of arbuscular mycorrhizal fungi: associations with grassland plant richness and biomass. New Phytologist, 203 (1), 233−244.10.1111/nph.12765.1.1.
Riibak, K.; Reitalu, T.; Tamme, R.; Helm, A.; Gerhold, P.; Bengtsson, K.; Rosén, E.; Znamenskiy, S.; Prentice, H.C.; Pärtel, M. (2014). Dark diversity in dry calcareous grasslands is determined by dispersal limitation and stress-tolerance. 57th Annual Symposium of the IAVS, Biodiversity and Vegetation: Pattern, Processes, Conservation; Perth (Australia). 5.2.
Reitalu, Triin; Gerhold, Pille; Väli, Vivika; Poska, Anneli; Pärtel, Meelis, Veski, Siim (2014). Palynological richness, evenness, phylogenetic and functional diversity over the entire post-glacial period in NE Europe. Abstract book: 9th European Palaeobotany - Palynology Conference, 26-31 August 2014. Padova, Italy, 225−226.5.2.
Davis, Robert B.; Õunap, Erki; Javoiš, Juhan; Gerhold, Pille; Tammaru, Toomas (2013). Degree of specialization is related to body size in herbivorous insects: a phylogenetic confirmation. Evolution, 67 (2), 583−589.10.1111/j.1558-5646.2012.01776.x.1.1.
Gerhold, P.; Price, J.N.; Püssa, K.; Kalamees, R.; Aher, K.; Kaasik, A.; Pärtel, M. (2013). Functional and phylogenetic community assembly linked to changes in species diversity in a long-term resource manipulation experiment. Journal of Vegetation Science, 24 (5), 843−852.10.1111/jvs.12052.1.1.
Gerhold, P.; Price, J.N.; Hiiesalu, I.; Pärtel, M. (2013). Community assembly rules above- and belowground in a natural grassland: functional and phylogenetic insights. 56th IAVS Symposium. Vegetation Patterns and their Underlying Processes. Abstracts. Ed. Püssa, K.; Kalamees, R.; Hallop, K. 71.5.2.
Reitalu, Triin; Gerhold, Pille; Väli, Vivika; Pärtel, Meelis; Veski, Siim (2013). Diversity components of 14000-year palynological record: richness, evenness and phylogenetic diversity. 56th IAVS Symposium Vegetation Patterns & Their Underlying Processes. Abstracts. Toim. Püssa, K.; Kalamees, R.; Hallop, K. 202.5.2.
Reitalu, Triin; Gerhold, Pille; Väli, Vivika; Pärtel, Meelis; Veski, Siim (2013). Diversity components of 14000-year palynological record: richness, evenness, phylogenetic and functional diversity. Toim. Kuneš, P.; Abraham, V.; Robek, P.; Svobodová-Svitavská, H. 45−46.5.2.
de Bello, F.; Price, J.N.; Münkemüller, T.; Liira, J.; Zobel, M.; Thuiller, W.; Gerhold, P.; Götzenberger, L.; Lavergne, S.; Leps, J.; Zobel, K.; Pärtel, M. (2012). Functional species pool framework to test for biotic effects on community assembly. Ecology, 93 (10), 2263−2273.10.1890/11-1394.1.1.1.
Price, Jodi; Hiiesalu, Inga; Gerhold, Pille; Pärtel, Meelis (2012). Small-scale grassland assembly patterns differ above and below the soil surface. Ecology, 93 (6), 1290−1296.10.1890/11-1942.1.1.1.
Reitalu, T.; Helm, A.; Znamenskiy, S.; Prentice, H.; Takkis, K.; Gerhold, P.; Bengtsson, K.; Rosen, E.; Pärtel, M. (2012). Determinants of small-scale plant diversity in calcareous semi-natural grasslands of the Baltic Sea region. Climate change and vegetation science: 55th Symposium of the International Association for Vegetation Science. Mokpo, Korea. July 23-28. Toim. Lee, E.J. et al. p.186.5.2.
Gerhold, P.; Pärtel, M.; Tackenberg, O.; Hennekens, S.M.; Bartish, I.; Schaminee, J.H.J.; Fergus, A.J.F.; Ozinga, W.A.; Prinzing, A. (2011). Phylogenetically poor plant communities receive more alien species, which more easily coexist with natives. American Naturalist, 177 (5), 668−680.10.1086/659059.1.1.
Gerhold, P.; Pärtel, M.; Tackenberg, O.; Hennekens, S.M.; Bartish, I.; Schaminée, J.H.J.; Fergus, A.J.F.; Ozinga, W.; Prinzing, A. (2011). Phylogenetically poor plant communities receive more alien species, which more easily coexist with natives. Vegetation in and around water: patterns, processes and threats: 54th Symposium of the International Association for Vegetation Science. Lyon, France. June 20-24. Toim. Bornette, G.; Puijalon, S. p.43.5.2.
de Bello, F.; Lavorel, S.; Gerhold, P.; Reier, Ü.; Pärtel, M. (2010). A biodiversity monitoring framework for practical conservation of grasslands and shrublands. Biological Conservation, 143 (1), 9−17.10.1016/j.biocon.2009.04.022.1.1.
Gerhold, P.; Pärtel, M.; Hennekens, S.; Bartish, I.; Schaminée, J.; Prinzing, A. (2009). Fewer lineages, more aliens: Phylogenetically clustered plant communities are more open to alien species. 94th ESA Annual Meeting. Albuquerque, USA. August 2-7. 5.2.
  • Leitud 8 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Diversidade funcional do estrato arbustivo-arbóreo do cerrado rupestre no Brasil CentralVicente ArceladoktorikraadJohn Du Vall Hay; Pille GerholdJuhendamiselUniversidade de Brasília, Brasiilia
Do good neighbours compensate for bad climate? The effect of evolutionary neighbourhood of trees on their vulnerability to enemies and climatic stressPihain, Mickaël MathieudoktorikraadPille Gerhold; Andreas PrinzingJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut
Ecologia e Evolução em Cactaceae: da escala biogeográfica à localElisa Viana SalenguedoktorikraadLeandro da Silva Duarte; Pille GerholdJuhendamiselUniversidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasiilia
Fülogeneetiline mitmekesisus Kanaari saarte taimestikusJärlov, EglemagistrikraadPille GerholdKaitstud2011Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Macroecological and Evolutionary Determinants of Phylogenetic and Functional Diversity of Plant CommunitiesCapichoni Massante, JhonnydoktorikraadPille GerholdJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut
Muutused niidukoosluse fülogeneetilises struktuuris liikide lisandumisel ja kadumiselAher, KaiamagistrikraadPille GerholdKaitstud2011Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Puude kasutamise mõju neotroopiliste metsade fülogeneetilisele mitmekesisuseleOlvet, RiinmagistrikraadPille GerholdKaitstud2017Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut
Soontaimede fülogeneetiline mitmekesisus paekivikarjääridesSakermaa, TriinmagistrikraadPille GerholdKaitstud2011Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond