Jaan Ginter

14.09.1956
737 5391
jaan.ginter@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.01.2017    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, kriminoloogia professor (1,00)
01.09.2012–31.12.2015    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Õigusteaduskonna dekanaat, dekaan
01.02.2012–31.08.2012    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Õigusteaduskonna dekanaat, dekaan
01.02.2012–31.12.2015    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, kriminoloogia professor (1,00)
01.09.2009–31.01.2012    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Õigusteaduskonna dekanaat, dekaan
01.02.2007–31.01.2012    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, kriminoloogia professor (1,00)
01.02.2007–31.08.2009    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Õigusteaduskonna dekanaat, teadus- ja arendustöö prodekaan
01.09.2006–31.01.2007    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, kriminoloogia dotsent (1,00)
01.09.2006–31.01.2007    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Õigusteaduskonna dekanaat, teadus- ja arendustöö prodekaan
01.07.2004–30.09.2005    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, õppetooli hoidja
01.01.2003–30.06.2006    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Õigusteaduskonna dekanaat, teadus- ja arendustöö prodekaan
01.09.2001–31.08.2006    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, kriminalistika ja kriminoloogia dotsent (1,00)
1991–2006    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, Kriminoloogia õppetool, Dotsent (1,00)
1986–1991    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Vanemõpetaja (1,00)
1979–1986    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Teadur (1,00)
 
 
Haridustee
Tartu Riiklik Ülikool, õigusteaduskond, diplom cum laude, 1979;
Kriminoloogia Instituut Moskvas, õigusteaduse kandidaat, 1986;
Columbia Ülikool New Yorgis, LL.M, 1993
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...    TÜ Socialia valdkonna nõukogu juhataja
2009−...    TÜ Õigusteaduskonna dekaan
2009−...    TÜ valitsuse liige
1993−...    TÜ õigusteaduskonna nõukogu liige
2009−2012    TÜ Nõukogu liige
2004−2004    TÜ arengukava (A2008) koostamise komisjoni liige
2000−2009    TÜ õigusteaduskonna prodekaan
1998−2000    TÜ valitsuse liige
1998−2000    TÜ õigusteaduskonna dekaan
1998−2000    TÜ nõukogu liige
1993−1998    TÜ õigusteaduskonna prodekaan

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
0, Jaan Ginter, Justiitsministri tänukirjad osalemise eest Kriminaalpreventsiooni Nõukogu ja Õigusterminoloogia komisjoni töös
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; PÕHISUUND: alaealiste õiguserikkujate tüpoloogia, uurimuse tulemuseks oli alaealiste õiguserikkujate isikut, perekonda ning käitumisest iseloomustavate tunnuste alusel originaalse tüpoloogia väljatöötamine klaster-analüüsi meetodeid kasutades
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; PÕHISUUND: kuritegevuse ja sotsiaalse keskkonna parameetrite seos, uurimuse tulemuseks oli Eesti erinevate piirkondade kuritegevuse ja sotsiaalsete tingimuste iseärasuste vaheliste seoste väljaselgitamine
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; PÕHISUUND: kriminoloogiliste teooriate kohaldatavus Eesti kuritegevuse dünaamika selgitamisel, uurimuse tulemuseks on Eesti kuritegevuse dünaamika teoreetiliste aluste väljatöötamine
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; PÕHISUUND: Eesti kohtusüsteemi ülesehitus, suutlikkus ja sõltumatuse garantiid, uurimuse tulemuseks on ettepanekud Eesti kohtusüsteemi ülesehituse ning sõltumatuse tagamise vahendite osas
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; PÕHISUUND: Eesti kriminaalõiguse ja kriminaalmenetlusõiguse vastavus Euroopa Liidu finantshuvide kaitse vajadusele, uurimuse tulemuseks on ettepanekud Eesti kriminaalõiguse ja kriminaalmenetluse õiguse vastavusse viimiseks Euroopa Liidu finantshuvide kaitse vajadustega
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS ERIALA: S149 Kriminaalõigus ja -protsess
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS ERIALA: S160 Kriminoloogia

Juhendamisel väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2015
6.7.
2014
3.1.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
1.2.
2010
3.2.
2010
1.2.
2009
3.1.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
1.2.
2007
3.3.
2007
3.2.
2005
3.2.
2005
2.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
2.2.
2003
3.2.
2003
3.3.
2003
1.2.
2002
2.2.
2002
2.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
1.2.
2000
1.2.
1999
1.3.
1999
3.2.
1999
1.2.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
3.5.
1998
1.2.
1997
6.2.
1997
1.2.
1996
1.2.
1993

Jaan Ginter

14.09.1956
737 5391
jaan.ginter@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.01.2017    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Professor (1,00)
01.09.2012–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Law, Dean's Office, Dean
01.02.2012–31.08.2012    University of Tartu, Faculty of Law, Dean's Office, Dean
01.02.2012–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Professor (1,00)
01.09.2009–31.01.2012    University of Tartu, Faculty of Law, Dean's Office, Dean
01.02.2007–31.01.2012    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Professor of Criminology (1,00)
01.02.2007–31.08.2009    University of Tartu, Faculty of Law, Dean's Office, Vice Dean
01.09.2006–31.01.2007    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Associate Professor (1,00)
01.09.2006–31.01.2007    University of Tartu, Faculty of Law, Dean's Office, Vice Dean
01.07.2004–30.09.2005    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Holder of Chair
01.01.2003–30.06.2006    University of Tartu, Faculty of Law, Dean's Office, Vice Dean
01.09.2001–31.08.2006    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Associate Professor (1,00)
1991–2006    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Chair of Criminology, Associate Professor (1,00)
1986–1991    University of Tartu, Faculty of Law, Senior Teacher (1,00)
1979–1986    University of Tartu, Faculty of Law, Researcher (1,00)
 
 
Education
Faculty of Law, Tartu State University, diploma cum laude, 1979;
Institute of Criminology (Moscow), PhD, 1986;
Columbia University in the City of New York, LL.M, 1993
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...    Chairman of the Council of the Socilia area of teaching and research
2009−...    Dean of the Faculty of Law, University of Tartu
2009−...    Member of the University Board
1993−...    Member of the Council of the Faculty of Law
2009−2012    Member of the Council of the University of Tartu
2004−2004    Member of the Commission drafting the Development Plan of the University of Tartu A2008
2000−2009    Vice Dean, Faculty of Law, University of Tartu
1998−2000    Member of the University Board
1998−2000    Dean of the Faculty of Law, University of Tartu
1998−2000    Member of the Council of the University of Tartu
1993−1998    Vice Dean, Faculty of Law, University of Tartu

Qualifications

 
 
Honours & awards
0, Jaan Ginter, Letters of Honor issued by Minister of Justice for work in the Crime Prevention Board and Commission for Legal Terminology
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law; SPECIALITY: Typology of teenage delinquents, the result of the research was elaboration of innovative typology of teenage delinquents on the basis of cluster analysis of data about their personality, family and behaviour , Interplay of characteristics of criminality and social environment, the result of the research was detection of associations between different characteristics of crime and social environment in different regions of Estonia, Application of different theories of crime in explaining the dynamics of Estonian criminality, the result of the research is elaboration of theoretical basis for dynamics of Estonian criminality, The structure, capacity and independence of the Estonian judicial system, the result of the research is a list of propositions for improvement of capacity and independence of the Estonian judicial system, Compatibility of the Estonian Criminal Law and Criminal Procedure for the needs of protection of the financial interests of the European Union, the results of the research is a list of propositions to make the Estonian Criminal Law and Criminal Procedure more compatible for the needs of protection of the financial interests of the European Union
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS SPECIALTY: S149 Criminal law, criminal proceedings
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS SPECIALTY: S160 Criminology
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2015
6.7.
2014
3.1.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
1.2.
2010
3.2.
2010
1.2.
2009
3.1.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
1.2.
2007
3.3.
2007
3.2.
2005
3.2.
2005
2.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
2.2.
2003
3.2.
2003
3.3.
2003
1.2.
2002
2.2.
2002
2.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
1.2.
2000
1.2.
1999
1.3.
1999
3.2.
1999
1.2.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
3.5.
1998
1.2.
1997
6.2.
1997
1.2.
1996
1.2.
1993