Ivika Ostonen-Märtin

25.02.1973
737 5231
ivika.ostonen@ut.ee
G-9874-2015
0000-0001-9043-6083
akadeemilises kasutuses nimi: Ivika Ostonen

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–28.02.2019    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, maastikuökoloogia vanemteadur (1,00)
1996-1998 Tartu Ülikool, põhitäitja ETF grantiprojektides: nr 2487 "Hariliku kuuse peente juurte dünaamika sõltuvus mullatingimustest ja nende osatähtsus kuusikute netoproduktsioonis";
1997-1998 nr 2726 "Peamiste variselagundajate koosluste struktuur ja aktiivsus Eesti kuusikutes";
1999-2000 nr 3977 "Risosfääriprotsesside mõju mineraaltoitainete kättesaadavusele erinevatel muldadel kasvavates okas- ja lehtpuumetsades";
1999-2001 Eesti Metsakaitsealade Võrgustik, botaanik
2001-2003 Tartu Ülikool, põhitäitja ETF grantiprojektis nr 4895 "Puuliigi mõju risosfääriprotsessidele erinevates mullatingimustes kasvavatel okaspuu- ja lehtpuuseemikutel".
2002 Tartu Ülikool, Geograafi Instituut, ökoloogia spetsialist SNS projektis nr 82 "Role of fine roots in carbon dynamics of forest soils"ja Soome Metsauuringute Instituudi Vantaa urimiskeskuse ja TÜGI ühisprojektis "The effect of ash+sludge application on tree mycorrhizas in forested mineral soil”
2003 – 2004 Tartu Ülikool, geograafia instituut, erakorraline teadur
2004 - 2006 Tartu Ülikool, geograafia instituut, järeldoktorantuuris erakorraline teadur.
01.03.2014–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, maastikuökoloogia vanemteadur (1,00)
01.03.2009–28.02.2014    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, maastikuökoloogia vanemteadur (1,00)
01.01.2008–28.02.2009    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, maastikuökoloogia erakorraline vanemteadur (1,00)
01.08.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , maastikuökoloogia erakorraline vanemteadur (1,00)
01.03.2006–31.07.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut, maastikuökoloogia erakorraline vanemteadur (1,00)
01.03.2004–28.02.2006    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut, järeldoktorantuuris erakorraline teadur (1,00)
 
 
Haridustee
2003 PhD taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal, Tartu Ülikool
1997 MSc taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal, Tartu Ülikool
1995 BSc botaanika ja ökoloogia erialal, Tartu Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...    Eesti uurimisrühma juht projektis FORHOT (Natural soil warming in natural grasslands and a Sitka spruce forest in Iceland)
1995−...    Rahvusvahelise Juureühingu liige (ISSR); ELUS liige;
2014−2018    FPS COST Action FP1305 "Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests (BioLink)" asejuht
2011−2011    Rahvusvahelise doktorikooli "Belowground Carbon Turnover in Forests" peakorraldaja, mis toimus koostöös COST FP0803 ja Tartu Ülikooli Maateaduste ja ökoloogia doktorikooliga.
2009−2013    COST FP0803 "Belowground carbon turnover in European Forests" esimese töögrupi (WG1)"Fine root turnover" juht.
2008−2011    Osalemine Soome Akadeemia rahvusvahelise projekti "Age of tree root and understorey rhizome carbon across ecological gradients in boreal forests - radiocarbon isotope approach" Eesti töörühmas.
2008−2008    Osalemine SNS võrgustikus "How much do roots contribute to the C budget of forest soils? Nordic network on role of roots in the carbon budget of forest soils"
2004−2008    COST E38 "Woody Root Processes" esimese töörühma "Roots as indicators of environmental change" liige.
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Õpetamine:
alates 2010/2011 - ... "Ökoloogia rakendused"
alates 2012/2013 - ... "Maastikuökoloogia"
alates 2005/2006 - ... "Loodusgeograafia komplekspraktika";

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Ivika Ostonen-Märtin, Eesti Vabariigi Teaduspreemia põllumajandusteaduste alal, uurimuste tsükkel "Juurtoitumise strateegiad metsade jätkusuutlikkusetagamisel muutuvates kliima- ja maakasutuse tingimustes" (Koos Krista Lõhmusega)
1997, Ivika Ostonen-Märtin, Esimene preemia Eesti üliõpilaste teadustööde 1997. a. riiklikul konkursil, geo- ja bioteaduste valdkonnas
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B270 Taimeökoloogia ; PÕHISUUND: Juureökoloogia. Ökosüsteemide maa-aluse osa funktsionaalsus ja kohanemismehhanismid muutuvates keskkonnatingimustes looduslikel ja tehnogeensetel muldadel. Juurtoitumise strateegiad. Peenjuurte roll - produktsioon, eluiga, lagunemine ökosüsteemide aineringes. Juurestike kohanemismehhanismid organisatoorsetel tasemetel - risosfääriprotsessidest ja juuresümbioosidest metsaökosüsteemideni.
 
 
Lisainfo
PhD, taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal
Tartu Ülikool, 2003

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
2.5.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2003
1.2.
2000
1.1.
1999
1.2.
1999

Ivika Ostonen-Märtin

25.02.1973
737 5231
ivika.ostonen@ut.ee
G-9874-2015
0000-0001-9043-6083
Academic name: Ivika Ostonen

Career

Institution and occupation
01.01.2016–28.02.2019    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow in Landscape Ecology (1,00)
1996-1998: Tartu University, senior research assistant at the projects of Estonian Science Foundation No 2487 (Fine root dynamics of Norway spruce depending on soil conditions and the proportion of fine roots in net primary production of spruce stands);
1997-1998: No 2726 (Structure and activity of the communities of the main decomposers of litter in Estonian forests);
1999-2000: No 3977 (Rhizosphere process and their influence on nutrient availability in coniferous and deciduous forest ecosystems in different soils);
1999-2001: Estonian Forest Conservation Area Network, botanist.
2001-2003: No 4895 (Effect of tree species on rhizospere processes in coniferous and deciduous seedlings in different soil conditions.
2002-2003: Tartu University, Institute of Geography, specialist of ecology on the SNS project nr 82 "Role of fine roots in carbon dynamics of forest soils"
2003-2004: Tartu University, Institute of Geography, extraordinary research fellow
2004-2006: Tartu University, Institute of Geography, postdoc. research fellow.
01.03.2014–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Senior Research Fellow in Landscape Ecology (1,00)
01.03.2009–28.02.2014    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Senior Research Fellow in Landscape Ecology (1,00)
01.01.2008–28.02.2009    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Senior Research Fellow extraordinarius (1,00)
01.08.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow extraordinarius (1,00)
01.03.2006–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography, Senior Research Fellow extraordinarius (1,00)
01.03.2004–28.02.2006    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography, Research Fellow extraordinarius (1,00)
 
 
Education
2003 PhD. in plant ecology and ecophysiology , Tartu University
1997 MSc. in plant ecology and ecophysiology, Tartu University
1995 BSc. in botany and ecology, Tartu University
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...    Leader of Estonian research group in FORHOT (Natural soil warming in natural grasslands and a Sitka spruce forest in Iceland) project.
1995−...    The member of International Society of Root Research and Estonian Naturalists´ Society;
2014−2018    Vice Chair of FPS COST Action FP1305 "Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests (BioLink)"
2011−2011    The organizer of training school "Belowground Carbon Turnover in Forests" in frame of COST FP0803 and doctoral School of Earth Sciences and Ecology of University of Tartu
2009−2013    Leader of WG 1 (Fine root turnover) in COST FP0803 project "Belowground carbon turnover in European Forests"
2008−2011    Participation in international project "Age of tree root and understorey rhizome carbon across ecological gradients in boreal forests - radiocarbon isotope approach"
2008−2008    Participation in SNS project "How much do roots contribute to the C budget of forest soils? Nordic network on role of roots in the carbon budget of forest soils"
2004−2008    Member of working group 1 "Roots as indicators of environmental change" in project COST E38 "Woody Root Processes".
 
 
Additional career information
Teaching:
since 2010/2011 - ... "Ecological Applications"
since 2012/2013 - ... "Landscape Ecology"
since 2005/2006 - ... "Complex Practical Fieldwork in Physical Geography";

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Ivika Ostonen-Märtin, The National Science Award for the research cycle "Root Foraging Strategies for the Sustainability of Forests in the Changing Conditions of Climate and Land Use" in the field of agricultural science (together with Krista Lõhmus)
1997, Ivika Ostonen-Märtin, First prize in realm of bio-geo science from national contest for student research 1997
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B270 Plant ecology ; SPECIALITY: Root Ecology. Functionality and adaptation mechanisms of root systems in global change in natural and antropogenic soils. Fine root foraging strategies. The role of root production, turnover rate and decomposition in nutrient cycle of ecosystems. Root adaptation at different organisational levels-from rhizosphere and symbiotic networks to ecosystem level.
 
 
Additional information
PhD. in plant ecology and ecophysiology
University of Tartu, 2003

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
2.5.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2003
1.2.
2000
1.1.
1999
1.2.
1999