Ivika Ostonen-Märtin

25.02.1973
737 5231
ivika.ostonen@ut.ee
G-9874-2015
0000-0001-9043-6083
akadeemilises kasutuses nimi: Ivika Ostonen

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–28.02.2019    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, maastikuökoloogia vanemteadur (1,00)
1996-1998 Tartu Ülikool, põhitäitja ETF grantiprojektides: nr 2487 "Hariliku kuuse peente juurte dünaamika sõltuvus mullatingimustest ja nende osatähtsus kuusikute netoproduktsioonis";
1997-1998 nr 2726 "Peamiste variselagundajate koosluste struktuur ja aktiivsus Eesti kuusikutes";
1999-2000 nr 3977 "Risosfääriprotsesside mõju mineraaltoitainete kättesaadavusele erinevatel muldadel kasvavates okas- ja lehtpuumetsades";
1999-2001 Eesti Metsakaitsealade Võrgustik, botaanik
2001-2003 Tartu Ülikool, põhitäitja ETF grantiprojektis nr 4895 "Puuliigi mõju risosfääriprotsessidele erinevates mullatingimustes kasvavatel okaspuu- ja lehtpuuseemikutel".
2002 Tartu Ülikool, Geograafi Instituut, ökoloogia spetsialist SNS projektis nr 82 "Role of fine roots in carbon dynamics of forest soils"ja Soome Metsauuringute Instituudi Vantaa urimiskeskuse ja TÜGI ühisprojektis "The effect of ash+sludge application on tree mycorrhizas in forested mineral soil”
2003 – 2004 Tartu Ülikool, geograafia instituut, erakorraline teadur
2004 - 2006 Tartu Ülikool, geograafia instituut, järeldoktorantuuris erakorraline teadur.
01.03.2014–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, maastikuökoloogia vanemteadur (1,00)
01.03.2009–28.02.2014    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, maastikuökoloogia vanemteadur (1,00)
01.01.2008–28.02.2009    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, maastikuökoloogia erakorraline vanemteadur (1,00)
01.08.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , maastikuökoloogia erakorraline vanemteadur (1,00)
01.03.2006–31.07.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut, maastikuökoloogia erakorraline vanemteadur (1,00)
01.03.2004–28.02.2006    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut, järeldoktorantuuris erakorraline teadur (1,00)
 
 
Haridustee
2003 PhD taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal, Tartu Ülikool
1997 MSc taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal, Tartu Ülikool
1995 BSc botaanika ja ökoloogia erialal, Tartu Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...    Eesti uurimisrühma juht projektis FORHOT (Natural soil warming in natural grasslands and a Sitka spruce forest in Iceland)
1995−...    Rahvusvahelise Juureühingu liige (ISSR); ELUS liige;
2014−2018    FPS COST Action FP1305 "Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests (BioLink)" asejuht
2011−2011    Rahvusvahelise doktorikooli "Belowground Carbon Turnover in Forests" peakorraldaja, mis toimus koostöös COST FP0803 ja Tartu Ülikooli Maateaduste ja ökoloogia doktorikooliga.
2009−2013    COST FP0803 "Belowground carbon turnover in European Forests" esimese töögrupi (WG1)"Fine root turnover" juht.
2008−2011    Osalemine Soome Akadeemia rahvusvahelise projekti "Age of tree root and understorey rhizome carbon across ecological gradients in boreal forests - radiocarbon isotope approach" Eesti töörühmas.
2008−2008    Osalemine SNS võrgustikus "How much do roots contribute to the C budget of forest soils? Nordic network on role of roots in the carbon budget of forest soils"
2004−2008    COST E38 "Woody Root Processes" esimese töörühma "Roots as indicators of environmental change" liige.
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Õpetamine:
alates 2010/2011 - ... "Ökoloogia rakendused"
alates 2012/2013 - ... "Maastikuökoloogia"
alates 2005/2006 - ... "Loodusgeograafia komplekspraktika";

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Ivika Ostonen-Märtin, Eesti Vabariigi Teaduspreemia põllumajandusteaduste alal, uurimuste tsükkel "Juurtoitumise strateegiad metsade jätkusuutlikkusetagamisel muutuvates kliima- ja maakasutuse tingimustes" (Koos Krista Lõhmusega)
1997, Ivika Ostonen-Märtin, Esimene preemia Eesti üliõpilaste teadustööde 1997. a. riiklikul konkursil, geo- ja bioteaduste valdkonnas
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B270 Taimeökoloogia ; PÕHISUUND: Juureökoloogia. Ökosüsteemide maa-aluse osa funktsionaalsus ja kohanemismehhanismid muutuvates keskkonnatingimustes looduslikel ja tehnogeensetel muldadel. Juurtoitumise strateegiad. Peenjuurte roll - produktsioon, eluiga, lagunemine ökosüsteemide aineringes. Juurestike kohanemismehhanismid organisatoorsetel tasemetel - risosfääriprotsessidest ja juuresümbioosidest metsaökosüsteemideni.
 
 
Lisainfo
PhD, taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal
Tartu Ülikool, 2003

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
2.5.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2003
1.2.
2000
1.1.
1999
1.2.
1999

Ivika Ostonen-Märtin

25.02.1973
737 5231
ivika.ostonen@ut.ee
G-9874-2015
0000-0001-9043-6083
Academic name: Ivika Ostonen

Career

Institution and occupation
01.01.2016–28.02.2019    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow in Landscape Ecology (1,00)
1996-1998: Tartu University, senior research assistant at the projects of Estonian Science Foundation No 2487 (Fine root dynamics of Norway spruce depending on soil conditions and the proportion of fine roots in net primary production of spruce stands);
1997-1998: No 2726 (Structure and activity of the communities of the main decomposers of litter in Estonian forests);
1999-2000: No 3977 (Rhizosphere process and their influence on nutrient availability in coniferous and deciduous forest ecosystems in different soils);
1999-2001: Estonian Forest Conservation Area Network, botanist.
2001-2003: No 4895 (Effect of tree species on rhizospere processes in coniferous and deciduous seedlings in different soil conditions.
2002-2003: Tartu University, Institute of Geography, specialist of ecology on the SNS project nr 82 "Role of fine roots in carbon dynamics of forest soils"
2003-2004: Tartu University, Institute of Geography, extraordinary research fellow
2004-2006: Tartu University, Institute of Geography, postdoc. research fellow.
01.03.2014–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Senior Research Fellow in Landscape Ecology (1,00)
01.03.2009–28.02.2014    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Senior Research Fellow in Landscape Ecology (1,00)
01.01.2008–28.02.2009    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Senior Research Fellow extraordinarius (1,00)
01.08.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow extraordinarius (1,00)
01.03.2006–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography, Senior Research Fellow extraordinarius (1,00)
01.03.2004–28.02.2006    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography, Research Fellow extraordinarius (1,00)
 
 
Education
2003 PhD. in plant ecology and ecophysiology , Tartu University
1997 MSc. in plant ecology and ecophysiology, Tartu University
1995 BSc. in botany and ecology, Tartu University
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...    Leader of Estonian research group in FORHOT (Natural soil warming in natural grasslands and a Sitka spruce forest in Iceland) project.
1995−...    The member of International Society of Root Research and Estonian Naturalists´ Society;
2014−2018    Vice Chair of FPS COST Action FP1305 "Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests (BioLink)"
2011−2011    The organizer of training school "Belowground Carbon Turnover in Forests" in frame of COST FP0803 and doctoral School of Earth Sciences and Ecology of University of Tartu
2009−2013    Leader of WG 1 (Fine root turnover) in COST FP0803 project "Belowground carbon turnover in European Forests"
2008−2011    Participation in international project "Age of tree root and understorey rhizome carbon across ecological gradients in boreal forests - radiocarbon isotope approach"
2008−2008    Participation in SNS project "How much do roots contribute to the C budget of forest soils? Nordic network on role of roots in the carbon budget of forest soils"
2004−2008    Member of working group 1 "Roots as indicators of environmental change" in project COST E38 "Woody Root Processes".
 
 
Additional career information
Teaching:
since 2010/2011 - ... "Ecological Applications"
since 2012/2013 - ... "Landscape Ecology"
since 2005/2006 - ... "Complex Practical Fieldwork in Physical Geography";

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Ivika Ostonen-Märtin, The National Science Award for the research cycle "Root Foraging Strategies for the Sustainability of Forests in the Changing Conditions of Climate and Land Use" in the field of agricultural science (together with Krista Lõhmus)
1997, Ivika Ostonen-Märtin, First prize in realm of bio-geo science from national contest for student research 1997
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B270 Plant ecology ; SPECIALITY: Root Ecology. Functionality and adaptation mechanisms of root systems in global change in natural and antropogenic soils. Fine root foraging strategies. The role of root production, turnover rate and decomposition in nutrient cycle of ecosystems. Root adaptation at different organisational levels-from rhizosphere and symbiotic networks to ecosystem level.
 
 
Additional information
PhD. in plant ecology and ecophysiology
University of Tartu, 2003

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
2.5.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2003
1.2.
2000
1.1.
1999
1.2.
1999
  • Leitud 12 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF6472Eesti peamiste puuliikide imijuurte ökomorfoloogiline varieeruvus erinevates metsakasvukohatüüpides01.01.200531.12.2007Ivika Ostonen-MärtinTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond22 857,82 EUR
TKTK131Globaalmuutuste ökoloogia looduslikes ja põllumajanduskooslustes01.01.201601.03.2023Martin ZobelTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut3 198 027,47 EUR
IUTIUT2-16Globaalne soojenemine ja maastike aineringe. Maastike struktuuri ja funktsioonide muutused seoses globaalse kliima soojenemise ja inimtegevusega ning aineringe modelleerimine ja ökotehnoloogiline reguleerimine01.01.201331.12.2018Ülo ManderTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut2 100 000,00 EUR
TKF11100PKTF (TK107)Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskus01.01.201131.12.2015Ülo NiinemetsEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut3 054 552,95 EUR
SFSF0180127s08Maastike aineringe muutuvates kliima- ja maakasutuse tingimustes ning selle ökotehnoloogiline reguleerimine01.01.200831.12.2012Ülo ManderTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut1 058 012,44 EUR
SFSF0182534s03Maastiku aineringe dünaamika analüüs ja modelleerimine muutuvates klimaatilistes ja sotsiaal-majanduslikes tingimustes ning optimeerimine ökotehnoloogia võtete abil01.01.200331.12.2007Ülo ManderTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond628 762,79 EUR
MUULLOOM12057Peenjuurte bio-ja nekromass ning aastane produktsioon kuusikutes ja männikutes ICP Forests ja Integrated Monitoring aladel (6 ala)24.08.201220.04.2013Ivika Ostonen-MärtinTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut20 000,00 EUR
MUULLOOM13140Peenjuurte bio-ja nekromass ning aastane produktsioon kuusikutes ja männikutes ICP Forests ja Integrated Monitoring aladel (8 ala)26.08.201320.05.2014Ivika Ostonen-MärtinTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut16 980,00 EUR
ETFETF7452Peente juurte adapteerumisstrateegiad Euroopa okas- ja lehtpuumetsades põhja-lõuna gradiendil.01.01.200831.12.2011Ivika Ostonen-MärtinTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond83 618,15 EUR
MUULLOOM15092Raiete mõju metsade süsinikuringele01.07.201530.06.2018Krista LõhmusTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut76 500,00 EUR
ETFETF7792Risosfääriprotsessid muudetud õhuniiskusega lehtmetsaökosüsteemide aineringes01.01.200931.12.2012Krista LõhmusTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond47 121,20 EUR
ETFETF6011Risosfääriprotsesside mõju metsaökosüsteemi kujunemisele erineva liigilise koosseisuga puistutes põlevkivikarjääride puistangutel01.01.200431.12.2007Krista LõhmusTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond59 593,92 EUR
  • Leitud 75 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Ostonen, Ivika; Truu, Marika; Helmisaari, Heljä-Sisko; Lukac, Martin; Vanguelova, Elena; Godbold, Douglas L; Lõhmus, Krista; Zang, Ulrich, Tedersoo, Leho; Preem, Jens-Konrad; Rosenvald, Katrin; Aosaar, Jürgen; Armolaitis, Kestutis; Frey, Jane; Kabral, Naima; Kukumägi, Mai; Leppälammi-Kujansuu, Jaana; Lindroos, Antti-Jussi; Merilä, Päivi; Napa, Ülle; Nöjd, Pekka ... Truu, Jaak (2017). Adaptive root foraging strategies along a boreal-temperate forest gradient. New Phytologist, 0 [ilmumas].1.1.
Uri, Veiko; Kukumägi, Mai; Aosaar, Jürgen; Varik, Mats; Becker, Hardo; Soosaar, Kaido; Morozov, Gunnar; Ligi, Karli; Padari, Allar; Ostonen, Ivika; Karoles, Kalle (2017). Carbon budgets in fertile grey alder (Alnus incana (L.) Moench.) stands of different ages. Forest Ecology and Management, 396, 55−67.10.1016/foreco.2017.04.004.1.1.
Truu, M., Ostonen, I., Preem, J.K., Lõhmus, K., Nõlvak, H., Ligi, T., Rosenvald, K., Parts, K., Kupper, P., Truu, J. (2017). Elevated air humidity changes soil bacterial community structure in the silver birch stand. Frontiers in Microbiology, 8, 1−15.10.3389/fmicb.2017.00557.1.1.
Kupper, P.; Rohula, G.; Inno, L.; Ostonen, I.; Sellin, A.; Sõber, A. (2017). Impact of high daytime air humidity on nutrient uptake and night-time water flux in silver birch, a boreal forest tree species. Regional Environmental Change, 17 (7), 2149−2157.10.1007/s10113-016-1092-2.1.1.
Hernández, L.; Lehtonen, A.; Moreno-Fernandez, D.; Marin, G.; Alberdi, I.; Cañellas, I.; Ostonen, I.; Kriiska, K.; Didion, M.; Varik, M.; Jandl, R.; Adermann, V.; Blujdea, V. (2017). Towards complete and harmonized assessment of soil carbon stocks and balance in forests: the ability of the Yasso07 model across a wide gradient of climatic and forest conditions in Europe. Science of the total environment, 599-600, 1171−1180.10.1016/j.scitotenv.2017.03.298.1.1.
Kukumägi, Mai; Ostonen, Ivika; Uri, Veiko; Helmisaari, Heljä-Sisko; Kanal, Arno; Kull, Olevi; Lõhmus, Krista (2017). Variation of soil respiration and its components in hemiboreal Norway spruce stands of different ages. Plant and Soil, 414, 265−280.10.1007/s11104-016-3133-5.1.1.
Kukumägi, Mai; Uri, Veiko; Ostonen, Ivika; Kupper, Priit; Lõhmus, Krista (2017). Factors affecting soil respiration in hemiboreal forest ecosystems. In: Kriiska, K.; Rosenvald, K.; Meitern, A.; Ostonen, I. (Ed.). Abstract book of the 7th International Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants (103).7th International Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants, Tartu, June 26-29, 2017. Tartu.5.2.
Kukumägi, Mai; Uri, Veiko; Ostonen, Ivika; Kupper, Priit; Lõhmus, Krista (2017). Factors affecting soil respiration in hemiboreal forest ecosystems. Book of Abstracts: Biogeomon, The 9th International Symposium on Ecosystem Behavior: BIOGEOMON, Litomyšl, Czech Republic, 20.-24.08.2017. Ed. Martin Novák, Pavel Krám, Markéta Štěpánová. Czech Geological Survey, 83−84.5.2.
Sigurdsson, Bjarni D; Leblans, Niki IW; Dauwe,Steven; Guðmundsdóttir, Elín; Gundersen, Per; Gunnarsdóttir, Gunnhildur E; Holmstrup, Martin; Ilieva-Makulec, Krassimira; Kätterer, Thomas; Marteinsdóttir, Bryndís; Maljanen Marja, Oddsdóttir, Edda S., Ostonen, Ivika; Peñuelas, Josep; Poeplau, Christopher; Richter, Andreas; Sigurðsson, Páll; Van Bodegom, Peter; Wallander, Håkan; Weedon, James; Janssens, Ivan. (2016). Geothermal ecosystems as natural climate change experiments: The ForHot research site in Iceland as a case study. Icelandic Agricultural Sciences, 29, 53−71.10.16886/IAS.2016.05.1.1.
K. Soosaar, K. Repp, K. Lõhmus, V. Uri, K. Rannik, A. Krasnova, I. Ostonen, M. Kukumägi, M. Maddison, Ü. Mander (2016). Carbon balance of an old hemi-boreal pineforest in Southern Estonia determined by different methods. In: Geophysical Research Abstracts.European Geosciences Union General Assembly 2016 Vienna, Austria, 17-22 April. (EGU2016-18229).5.2.
Varik, Mats; Kukumägi, Mai; Aosaar, Jürgen; Becker, Hardo; Ostonen, Ivika; Lõhmus, Krista; Uri, Veiko (2015). Carbon budgets in fertile silver birch (Betula pendula Roth) chronosequence stands. Ecological Engineering, 77, 284−296.1.1.
Sellin, A.; Rosenvald, K.; Õunapuu-Pikas, E.; Tullus, A.; Ostonen, I.; Lõhmus, K. (2015). Elevated air humidity affects hydraulic traits and tree size but not biomass allocation in young silver birches (Betula pendula). Frontiers in Plant Science, 6, 860.10.3389/fpls.2015.00860.1.1.
Kriiska, Kaie; Frey, Jane; Napa, Ülle; Kabral, Naima; Ostonen, Ivika (2015). Forest belowground carbon cycle in Estonia – Vilsandi case-study. A Doctoral Students Conference: "Challenges for Earth system science in the Baltic Sea region: From measurements to models": Challenges for Earth system science in the Baltic Sea region: From measurements to models, University of Tartu and Vilsandi Island, Estonia, 10 - 14 August 2015. Germany: International Baltic Earth Secretariat Publication, 26−27. (5).3.4.
Kriiska, K.; Frey, J.; Napa, Ü.; Kabral, N.; Ostonen, I. (2015). Forest belowground carbon cyclelinkages between soil respiration, fine root and litter production and decomposition rates in varying stand fertility and moisture conditions in Estonia. IUFRO Landscape Ecology Working Group Conference, 2015: Abstracts. Ed. Lillemaa, Tiia; Peterson, Urmas; Perera, Ajith; Kallis, Krista. Tartu: IUFROLE WG Conference, 188−188.3.4.
Kupper, Priit; Tullus, Arvo; Ostonen-Märtin, Ivika; Miilvee, Igor; Sõber, Jaak; Lubenets, Kristina; Rohula, Gristin; Alber, Meeli; Sõber, Anu; Sellin, Arne; Lõhmus, Krista (2015). Does elevated air humidity affect tree's nitrogen uptake in a free air humidity manipulation (FAHM) experiment? Nutrients in terrestrial ecosystems and their role in climate change feedbacks: 2nd annual ClimMani COST action meeting; Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland; 28-30 September 2015. Poznan University of Life Sciences, 51−51.5.2.
Kupper, P.; Tullus, A.; Ostonen, I.; Rosenvald, K.; Alber, M.; Parts, K.; Lubenets, K.; Rohula, G.; Sõber, J.; Kukumägi, M.; Lutter, R.; Niglas, A.; Hansen, R.; Kukk, M.; Tulva, I.; Mänd, P.; Uri, V.; Sõber, A.; Sellin, A.; Lõhmus, K. (2015). Does elevated air humidity affect tree's nitrogen uptake in a Free Air Humidity Manipulation (FAHM) experiment? In: Ostonen, I.; Kurvits, T. (Ed.). Environmental Adaptation: from Molecules to the Planet. The Estonian Centre of Excellence in Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Abstract Book. (41).The Estonian Centre of Excellence of Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Tartu, October 1-3, 2015. Tartu.5.2.
Lõhmus, K.; Ostonen, I.; Rosenvald, K.; Kukumägi, M.; Tullus, A.; Hansen, R.; Kupper, P.; Sõber, J.; Uri, V.; Aosaar, J.; Varik, M.; Truu, M.; Soosaar, K.; Mander, Ü.; Sellin, A.; Sõber, A. (2015). Elevated atmospheric humidity changes deciduous forest carbon and nutrient cycling. In: Ostonen, I.; Kurvits, T. (Ed.). Environmental Adaptation: from Molecules to the Planet. The Estonian Centre of Excellence in Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Abstract Book. (30).The Estonian Centre of Excellence of Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Tartu, October 1-3, 2015. Tartu.5.2.
Kriiska, K.; Frey, J.; Napa, Ü.; Kabral, N.; Ostonen, I. (2015). Forest Belowground Carbon Cycle - linkages between soil respiration, fine root and litter production and decomposition in varying stand fertility and moisture conditions in Estonia. Environmental Adaptation: from Molecules to the Planet. The Estonian Centre of Excellence in Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Abstract Book: Environmental Adaptation: from Molecules to the Planet. The Estonian Center of Excellence in Environmental Adaptation ENVIRON Final Conference, Tartu, Estonia, October 1-3, 2015. Ed. Ivika Ostonen, Tiia Kurvits. Tartu: Eesti Maaülikool, 39−39.5.2.
Tullus, A.; Kupper, P.; Rosenvald, K.; Ostonen, I.; Sõber, A.; Lõhmus, K.; Sellin, A. (2015). Seed-originated silver birches acclimate differently to elevated air humidity than monoclonal hybrid aspen in the FAHM experiment. In: Ostonen, I.; Kurvits, T. (Ed.). Environmental Adaptation: from Molecules to the Planet. The Estonian Centre of Excellence in Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Abstract Book. (59).The Estonian Centre of Excellence of Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Tartu, October 1-3, 2015. Tartu.5.2.
Kuznetsova Tatjana, Lukjanova Aljona, Ots Katrin, Rosenvald Katrin, Ostonen Ivika, Lõhmus Krista (2014). Biomass allocation, leaf and fine root morphological adaptations in young black alder (Alnus glutinosa (l.) gaertn.), silver birch (Betula pendula roth.) and scots pine (Pinus sylvestris l.) plantations on reclaimed oil shale post-mining areas. Oil Shale, 31 (3), 289−303.10.3176/oil.2014.3.08.1.1.
Godbold, D.; Tullus, A.; Kupper, P.; Sõber, J.; Ostonen, I.; Godbold, J.A.; Lukac, M.; Ahmed, I.U.; Smith, A.R. (2014). Elevated atmospheric CO2 and humidity delay leaf fall in Betula pendula, but not in Alnus glutinosa or Populus tremula × tremuloides. Annals of Forest Science, 71 (8), 831−842.10.1007/s13595-014-0382-4.1.1.
Rosenvald, K.; Tullus, A.; Ostonen, I.; Uri, V.; Kupper, P.; Aosaar, J.; Varik, M.; Sõber, J.; Niglas, A.; Hansen, R.; Rohula, G.; Kukk, M.; Sõber, A.; Lõhmus, K. (2014). The effect of elevated air humidity on young silver birch and hybrid aspen biomass allocation and accumulation - Acclimation mechanisms and capacity. Forest Ecology and Management, 330, 252−260.10.1016/j.foreco.2014.07.016.1.1.
Kukumägi, M.; Ostonen, I.; Kupper, P.; Truu, M.; Tulva, I.; Varik, M.; Aosaar, J.; Sõber, J.; Lõhmus, K. (2014). The effects of elevated atmospheric humidity on soil respiration components in a young silver birch forest. Agricultural and Forest Meteorology, 194, 167−174.10.1016/j.agrformet.2014.04.003.1.1.
Soosaar, Kaido; Mander, Ülo; Lõhmus, Krista; Uri, Veiko; Rannik, Kaire; Ostonen, Ivika; Uuemaa, Evelyn; Järveoja, Järvi; Läänelaid, Alar; Maddison, Martin; Muhel, Mart; Teemusk, Alar (2014). Ökosüsteemi süsinikdioksiidi bilanss, mullahingamine ja netoprimaarproduktsioon Soontaga boreaalses männikus. Uurimusi eestikeelse geograafia 95. aastapäeval (352−362).. Tartu Ülikooli Kirjastus. (PUBLICATIONES INSTITUTI GEOGRAPHICI UNIVERSITATIS TARTUENSIS; 111).3.2.
Tullus, Arvo; Sellin, Arne; Ostonen-Märtin, Ivika; Kukumägi, Mai; Hansen, Raili; Lutter, Reimo; Tullus, Tea; Tullus, Hardi; Lõhmus, Krista; Sõber, Anu; Kupper, Priit (2014). Free air humidity manipulation (FAHM) experiment in Estonia provides new knowledge of climate change effects on northern forests. The International Forestry Review, 16: XXIV IUFRO World Congress, 5–11 October 2014, Salt Lake City, USA. Ed. Parrotta, J.A.; Moser, C.F.; Scherzer, A.J.; Koerth, N.E.; Lederle, D.R. 167−167. (The International Forestry Review; 5).5.1.
  • Leitud 7 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Carbon store and turnover in Estonian forest soilsKriiska, KaiedoktorikraadIvika Ostonen-Märtin; Jane FreyJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Effects of natural soil warming on the carbon cycle of an Icelandic forest ecosystemPáll SigurðssondoktorikraadBjarni D. Sigurðsson (Agricultural University of Iceland); Edda S. Oddsdóttir (Iceland Forest Research); Ivika Ostonen-MärtinJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Factors affecting ectomycorrhizal roots and rhizosphere in silver birch standsRosenvald, KatrindoktorikraadJaak Truu; Krista Lõhmus; Ivika Ostonen-MärtinKaitstud2011Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Factors affecting soil respiration and its components in silver birch and Norway spruce standsKukumägi, MaidoktorikraadKrista Lõhmus; Ivika Ostonen-MärtinKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Metsamulla orgaanilise süsiniku modelleerimine RothC mudeliga Saarejärve kompleksseirealalIdavain, Janemagistrikraad (teaduskraad)Ain Kull; Ivika Ostonen-MärtinKaitstud2010Tartu Ülikool
Niiskem õhk ja alustaimestu koosseis mõjutavad arukase ektomükoriisasid - FAHMi tulemusedParts, KaarinmagistrikraadIvika Ostonen-Märtin; Krista LõhmusKaitstud2013Tartu Ülikool
Peenjuurte ja ektomükoriisade adapteerumisstrateegiad leht- ja okaspuumetsades piki keskkonnagradienteKaarin PartsdoktorikraadIvika Ostonen-Märtin; Krista LõhmusJuhendamiselTartu Ülikool