28.01.1978
kairit.kaur@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–31.12.2019   
Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, kultuuriteaduste instituut, maailmakirjanduse teadur (0,50)
01.09.2016–...   
Tallinna Ülikool, Akadeemiline Raamatukogu, Teadur (0,50)
01.01.2016–31.12.2016   
Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, kultuuriteaduste instituut, maailmakirjanduse teadur (0,50)
01.01.2014–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, maailmakirjanduse teadur (0,50)
18.11.2013–31.08.2016   
Tallinna Ülikool, Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu; vanaraamatu spetsialist (0,50)
01.10.2013–31.03.2014   
Tallinna Ülikool, Balti regiooni saksa ajaloo ja kultuuri professuur; assistent (0,25)
01.06.2013–31.08.2013   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu, spetsialist (0,50)
01.01.2013–28.02.2013   
Tallinna Ülikool, Balti regiooni saksa ajaloo ja kultuuri professuur; assistent (1,00)
2004–2006   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu, spetsialist (0,50)
01.01.2002–31.12.2004   
SA Domus Dorpatensis, raamatukoguhoidja
 
 
Haridustee
2007–2008   
Läti Ülikool, Kristjan Jaagu stipendium
2006–2013   
Tartu Ülikool, maailmakirjandus, PhD
2003–2005   
Tartu Ülikool, kirjalik tõlge, magister
1998–1999   
Münsteri Ülikool, vahetusüliõpilane, talvesemester
1996–2003   
Tartu Ülikool, saksa filoloogia, BA
1985–1996   
Viljandi Maagümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2011−...   
Eesti Goethe-Selts, kirjatoimetaja
1999−2000   
TÜ germaani-romaani osakonna üliõpilaste esindaja filosoofiateaduskonna nõukogus
 
 
Loometöö
Olen avaldanud tõlkeid, retsensioone ja essee ajakirjades "Akadeemia", "Looming" ja "Vikerkaar"..
 
 
Lisainfo
Stipendiumid:
1.10.1998-28.02.1999 Saksa Akadeemiline Välisteenistus (DAAD), semestristipendium õpinguteks Münsteri ülikoolis (talvesemester 1998-1999)
õ/a 2000-2001 Müncheni korporatsiooni Fraternitas Dorpatensis sur place stipendium
1.09.2007-31.06.2008 SA Archimedes Kristjan Jaagu stipendium õpinguteks Läti Ülikoolis ja materjalikogumiseks Riia raamatukogudes ja arhiivides
1.06.-31.07.2009 Saksa Akadeemiline Välisteenistus, uurimisstipendium tööks Berliini raamatukogudes, vastuvõtja Humboldt Universität Berlin
1.07.2009-30.06.2011 Vladimir Admoni nim. doktorikool germanistika doktorantidele Balti riikidest
2014 Põhja-Reini ja Vestfaali liidumaa tööandjate ja TÜ Academica stipendium;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Kairit Kaur, Ajakirja Keel ja Kirjandus 2016. aasta parim kaastöö kultuuriloo ja folkloristika vallas ("Üks reis, kaks päevikut. Anna Sophie ja Gustav Adolf Stackelbergi Euroopa-reisist 1797-1799, KK 2016,10)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS KLASSIFIKAATOR: H390 Üldine ja võrdlev kirjandusteadus, kirjanduskriitika, kirjandusteooria ; TÄPSUSTUS: Baltisaksa kirjandus; naiskirjandus

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2018
1.2.
2018
1.2.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.2.
2018
1.1.
2016
1.3.
2015
6.7.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
6.7.
2014
6.8.
2014
1.2.
2013
2.3.
2013
1.1.
2012
1.2.
2011
3.1.
2011
1.2.
2009
24.04.2019
28.01.1978
kairit.kaur@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2017–31.12.2019   
University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Cultural Research, Research Fellow (0,50)
01.09.2016–...   
Tallinn University, Academic Library, Researcher (0,50)
01.01.2016–31.12.2016   
University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Cultural Research, Research Fellow in Comparative Literature (0,50)
01.01.2014–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Research Fellow in Comparative Literature (0,50)
18.11.2013–31.08.2016   
Tallinn University, Academic Library of Tallinn University; specialist for old books (0,50)
01.10.2013–31.03.2014   
Tallinn University, Endowed chair for German History and Culture of the Baltic region; assistant (0,25)
01.06.2013–31.08.2013   
University of Tartu, Tartu University Library, specialist (0,50)
01.01.2013–28.02.2013   
Tallinn University, Endowed chair for German History and Culture of the Baltic region; assistant (1,00)
2004–2006   
University of Tartu, Tartu University Library, spetsialist (0,50)
01.01.2002–31.12.2004   
SA Domus Dopatensis, librarian
 
 
Education
2007–2008   
University of Latvia, Kristjan Jaak scholarship
2006–2013   
Comparative Literature, PhD, University of Tartu
2003–2005   
Translation, master of translation, University of Tartu
1998–1999   
University of Münster, exchange student, winter semester
1996–2003   
German language and literature, BA, University of Tartu
1985–1996   
Viljandi Maagümnaasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2011−...   
Estonian Goethe-Society, secretary
 
 
Creative work
I have published translations, reviews and an essay in the journals "Akadeemia", "Looming" and "Vikerkaar"..
 
 
Additional information
Scholarships:
1.10.1998-28.02.1999 German Academic Exchange Service (DAAD), semester scholarship for studies at the University of Münster (winter semester 1998-1999)
AY 2000-2001 Sur place scholarship of the Baltic German fraternity Fraternitas Dorpatensis in Munich
1.09.2007-31.06.2008 Kristjan Jaak Scholarship of the Foundation Archimedes for studies at the University of Latvia and research at libraries and archives in Riga
1.06.-31.07.2009 German Academic Exchange Service, research scholarship for research at Berlin libraries (at Humboldt University Berlin)
1.07.2009-30.06.2011 Vladimir-Admoni-scholarship for PhD students of German studies in Baltic States
2014 Academica scholarship of the Employers Association of North Rhine-Westphalia and University of Tartu;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Kairit Kaur, The annual prize of the journal "Keel ja Kirjandus" for the best article in the field of cultural history and folkloristics in 2016 ("Üks reis, kaks päevikut. Anna Sophie ja Gustav Aldolf Stackelbergi Euroopa-reisist 1797-1799 [Eine Reise, zwei Tagebücher. Über die Europa-Reise Anna Sophie und Gustav von Stackelbergs in den Jahren 1797-1799], KK 2016, 10)
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS CLASSIFICATION: H390 General and comparative literature, literary criticism, literary theory ; SPECIFICATION: Baltic German literature; women's writing
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2018
1.2.
2018
1.2.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.2.
2018
1.1.
2016
1.3.
2015
6.7.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
6.7.
2014
6.8.
2014
1.2.
2013
2.3.
2013
1.1.
2012
1.2.
2011
3.1.
2011
1.2.
2009
24.04.2019