Avo Karus

+3727313740
avo.karus@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2006–31.01.2017    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Professor (1,00)
2002–2006    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Erakorraline professor (1,00)
01.01.1997–31.12.2002    Eesti Põllumajandusülikool LKI, professor, osakonnajuhataja,
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...    Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi nõukogu liige
2014−...    HORISONT 2020 ekspert: Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus ja metsandus, mere-, merendus- ja sisevee- uuringud ning biomajandus
New Yorgi TA tegevliige a-st 1986;
2010−2014    COST FA1002 Farm Animal Proteomics juhtkomitee liige
2007−2014    7 RP: toit, põllumajandus ja biotehnoloogia ekspert
2006−2014    COST toidu ja põllumajanduse domeenikomitee liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.1. Biokeemia; PÕHISUUND: Ensümoloogia, geeniekspressioon
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; PÕHISUUND: loomabiokeemia
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.7. Toiduteadused; PÕHISUUND: toidu biokeemia
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.16. Biotehnoloogia (loodusteadused ja tehnika); PÕHISUUND: keemiline bioloogia
 
 
Lisainfo
Põllumajandusdoktor, EPMÜ 1995;
bioloogiakandidaat, MVA 1990

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2014
1.1.
2014
3.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2012
1.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2006
1.1.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
1.3.
2004
3.1.
2003
1.2.
2002
1.3.
2002
6.2.
2002
1.3.
2001
3.5.
2001
1.1.
2000
3.4.
2000
3.5.
2000
6.2.
1995
1.1.
1994

Avo Karus

+3727313740
avo.karus@emu.ee

Career

Institution and position
2006–31.01.2017    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Professor (1,00)
2002–2006    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Professor extraordinarius (1,00)
01.01.1997–31.12.2002    Estonian Agricultural University, IAS, professor, head of dept,
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...    A member of the Council of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences of EULS
2014−...    HORIZON 2020 expert: Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research, and the bioeconomy
active member of New York Academy of Sciences since 1986;
2010−2014    Member on Management Committee of COST Action FA1002 Farm Animal Proteomics
2007−2014    Expert 7th FP: Food, agriculture, biotechnology
2006−2014    Member of domain committee F&A of COST

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.1. Biochemistry; SPECIALITY: enzymology, gene-expression
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences; SPECIALITY: animal biochemistry
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.7. Food Sciences; SPECIALITY: food biochemistry
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.16. Biotechnology relating to Natural Sciences and Engineering; SPECIALITY: chemical biology
 
 
Additional information
D.Agr., Estonian Agricultural University, 1995;
PhD biology, Moscow Veterinary Academy, 1990

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2014
1.1.
2014
3.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2012
1.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2006
1.1.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
1.3.
2004
3.1.
2003
1.2.
2002
1.3.
2002
6.2.
2002
1.3.
2001
3.5.
2001
1.1.
2000
3.4.
2000
3.5.
2000
6.2.
1995
1.1.
1994
  • Leitud 8 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUU8-2/T13154VLTDInfovoldiku "Polüaromaatsete süsivesinike vähendamise ja vältimise võimalused" käsikirja koostamine02.12.201310.01.2014Avo KarusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut1 312,50 EUR
ETFETF5734Kasvufaktorite ja kasvufaktorite retseptorite ekspressioon ja modulatsioonivõimalused põllumajandusloomadel01.01.200431.12.2007Avo KarusEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut25 661,35 EUR
MUU8-2/T13004VLTDLihateaduse ja lihatehnoloogia alase kompetentsi arendamine01.01.201331.12.2015Lembit LepasaluEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond226 000,00 EUR
MUU8-2/T10127VLVL (FA1002)Põllumajandusloomade proteoomika25.05.201024.05.2014Avo KarusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut0,00 EUR
MUU8-2/T9077VLVLqPCR-meetodi optimiseerimine12.06.200930.09.2009Avo KarusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut3 336,19 EUR
MUU8T160070PKML (RITA2/009)Riskide hindamine tervisele ning keskkonnale väetistes sisalduvatest raskmetallidest 01.01.201620.11.2016Tõnu TõnutareEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut20 000,00 EUR
MUU8-2/T10063VLVLSharing molecular techniques for food-borne pathogen detection01.05.201030.10.2011Avo KarusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut68 000,01 EUR
MUU8-2/T8194VLVLVeterinaarmeditsiini alaste uuringute läbiviimine14.11.200819.12.2008Avo KarusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut7 013,66 EUR
  • Leitud 35 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Karus, Avo; Ceciliani, Fabrizio; Bonastre, Armand Sances; Karus, Virge (2017). <p>Development of simple multiplex real-time PCR</p> <p>assays for foodborne pathogens detection and identification on LightCycler.</p> . Macedonian Veterinary Review, 40 (1), 53−58, 10.1515/macvetrev-2017-0010.1.1.
Pisponen, Anna; Mootse, Hannes; Poikalainen, Väino; Kaart, Tanel; Maran, Uko; Karus, Avo (2016). Effects of temperature and concentration on particle size in a lactose solution using dynamic light scattering analysis. International Dairy Journal, 61, 205−210, doi:10.1016/j.idairyj.2016.06.006.1.1.
Yurchenko, S.; Sats, A.; Poikalainen, V.; Karus, A. (2016). Method for determination of fatty acids in bovine colostrum using GC-FID. Food Chemistry, 212, 117−122, 10.1016/j.foodchem.2016.05.103.1.1.
Karus, Avo; Karus, Virge (2016). Simple multiplex PCR assay for foodborne pathogen testing using LightCycler. <i>FOOD quality and safety, health and nutrition: Nutricon 2016: NUTRICON 2016, 1-2 December, 2016 Skopje, Macedonia.</i> Ed. Kakurinov V. Skopje: Consulting and training center - Key, 35−35.5.2.
Cremonesi, Paola ; Pisani, Laura Francesca; Lecchi, Cristina; Ceciliani, Fabrizio; Martino, Pieranna; Bonastre, Armand Sanchez; Karus, Avo; Balzaretti, Claudia; Castiglioni, Bianca (2014). Development of 23 individual TaqMan® real-time PCR assays for identifying common foodborne pathogens using a single set of amplification conditions. Food Microbiology, 43, 35−40, 10.1016/j.fm.2014.04.007.1.1.
Pisponen, Anna; Pajumägi, Sirje; Mootse, Hannes; Sats, Andres; Poikalainen, Väino; Karus, Avo (2014). Effect of cooling rates and low crystallization temperatures on morphology of lactose crystals obtained from Ricotta cheese whey. Agronomy Research, 12 (3), 787−792.1.1.
Karus, Virge; Karus, Avo; Tikk, Harald; Lember, Aleksander; Roasto, Mati (2014). Comparison of quail and chicken broiler circulating IGF-1. In: Andrè de Almeida, Fabrizio Ceciliani, David Eckersall, Ingrid Miller, Jenny Renaut, Paola Roncada, R (Ed.). Farm animal proteomics 2014 (162−165). The Netherlands: Wageningen Academic Publishers.3.2.
Pisponen, Anna; Pajumägi, Sirje; Mootse, Hannes; Karus, Avo; Poikalainen, Väino (2013). The lactose from Ricotta cheese whey: the effect of pH and concentration on size and morphology of lactose crystals. Dairy Science and Technology, 1−10, 10.1007/s13594-013-0120-y.1.1.
Sannik, U.; Reede, T.; Lepasalu, L.; Olt, J.; Karus, A.; Põldvere, A.; Soidla, R.; Veri, K.; Poikalainen, V. (2013). <B>Utilization of animal by-products and waste generated in Estonia</B>. Agronomy Research, 11 (1), 255−260.1.1.
Soosaar, Priit; Karus, Avo; Rei, Meili; Karus, Virge (2013). Protein exudation from salted meat in processing by cold tumbling. <i>Farm animal Proteomics 2013: Košice, Slovakia - 25-26 April 2013.</i> Ed. Almeida, A.; Eckersall, D.; Bencurova, E.; Dolinska, S.; Mlynarcik, P.; Vincova, M.; Bhide, M. Wageningen, Netherlands: Wageningen Academic Publishers, 287−289.3.2.
Писпонен, А.; Паюмяги, С.; Моотсе, Х.; Карус, А.; Пойкалайнен, В. (2013). Измерение размеров частиц в водном растворе лактозы методом динамического светорассеяния. <i>VI Международная научно-техническая конференция «Низко-температурные и пищевые технологии в XXI веке» (13–15 ноября 2013 г.): Материалы конференции: VI Международная научно-техническая конференция «Низко-температурные и пищевые технологии в XXI веке» Cанкт-Петербург 2013.</i> Cанкт-Петербург: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 466−468.3.2.
Karus, Avo; Tikk, Harald; Lember, Aleksander; Karus, Virge; Roasto, Mati (2012). IGF-1 free circulating protein and its geneexpression in linseed-rich diet quail. In: Pedro Rodrigues, David Eckersall and André de Almeida (Ed.). Farm animal proteomics (141−144). Wageningen Academic Publishers.3.2.
Meremäe, Kadrin; Elias, Priit; Tamme, Terje; Kramarenko, Toomas; Lillenberg, Merike; Karus, Avo; Hänninen, Marja-Liisa; Roasto, Mati (2010). The occurrence of Campylobacter spp. in Estonian broiler chicken production in 2002 – 2007. Food Control, 21 (3), 272−275, 10.1016/j.foodcont.2009.05.016.1.1.
Ceciliani, Fabrizio; Bonastre, Armand Sanchez; Karus, Avo; Lecchi, Cristina; Pisani, Laura Francesca; Castiglioni, Bianca (2010). PRESENTATION OF THE PROJECT “SHARING MOLECULAR TECHNIQUES FOR FOOD BORNE PATHOGEN DETECTION” (FoBoS). In: (59−59). AIPVet, ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PATOLOGIA VETERINARIA .5.2.
Saprõkina, Zinaida; Karus, Avo; Kuusik, Sirje; Tikk, Harald; Järv, Peeter; Soidla, Riina; Lember, Aleksander; Kaldmäe, Helgi; Karus, Virge; Roasto, Mati (2009). Effect of dietary linseed supplements on ω-3 PUFA content and on IGF-1 expression in broiler tissues. Agricultural and Food Science , 18 (1), 35−44.1.1.
Tikk, Harald; Lember, Aleksander; Karus, Avo; Tikk, Viive; Piirsalu, Matti (2009). Eestis kasvatatud vutibroilerite lihajõudlus ja liha keemiline koostis = Meat performance and meat chemical composition of quail broilers in Estonia. Agraarteadus : journal of agricultural science : Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi väljaanne, XX (2), 47−59.1.2.
Karus, Avo; Saprõkina, Zinaida; Tikk, Harald; Järv, Peeter; Soidla, Riina; Lember, Aleksander; Kuusik, Sirje; Karus, Virge; Kaldmäe, Helgi; Roasto, Mati; Rei, Meili (2007). Effect of Dietary Linseed on Insulin-Like Growth Factor-1 and Tissue Fat Composition in Quails. Archiv für Geflügelkunde / European Poultry Science, 71 (2), 81−87.1.1.
Roasto, Mati; Juhkam, Kadrin; Tamme, Terje; Hörman, Ari; Häkkinen, Liidia; Reinik, Mari; Karus, Avo; Hänninen, Marja-Liisa (2007). High Level of Antimicrobial Resistance in Campylobacter jejuni Isolated from Broiler Chickens in Estonia in 2005 and 2006. Journal of food protection, 70 (8), 1940−1944.1.1.
Lember, Aleksander; Tikk, Harald; Tikk, Viive; Tamm, K.; Karus, Avo; Kuusik, Sirje; Rei, Meili (2006). The use of Linseed Oil in Enriching the Lipids of Hen Broiler, Quail and Rabbit Meat with omega-3 Fatty Acids = Linaõli kasutamine kanabroileri- vuti- ja küülikuliha lipiidide rikastamiseks omega-3-rasvhapetega. Agraarteadus, XVII (1), 23−67.1.2.
Kolk, K; Leis, L (2005). Analüütilise ja orgaanilise keemia laboritööd. Tartu: Eesti Põllumajandusülikool.6.2.
Voronkov, MG., Pavel, YG.; Karus, AL.; Kumar, YA.; Shattshneider, TK.; Myuirsepp, EY.; Pavel, KY.; Poverina, E.; Rasulov, MM. (2004). Effect of trekrezan on immunogenesis under experimental conditions. Bulletin of Experimental Biology and Medicine, 138 (2), 172−173.1.1.
Smolkina, Zinaida; Karus, Avo (2004). Bovine GAPDH expression using real-time RT-PCR. Veterinary Medicine and Zootechnics, 27 (49), 94−100.1.2.
Voronkov, M. G.; Pavel, J. G.; Karus, A. L.; Kumar, J. A.; Shattshneider, T.K.; Mjuursepp, E.; Pavel, K. J.; Poverina, E.; Rasulov, M. M. (2004). Deistvie Trekrezana na Immunogenez v eksperimente. Biulleten eksperimental&#39;noi biologii i meditsiny, 138 (8), 196−198.1.2.
Smolkina, Z.; Karus, A. (2004). IGF-1 and some housekeeping gene candidates for real-time RT-PCR expression studies in cattle. Agraarteadus, XV (1), 38−46.1.3.
Karus, Avo; Karus, Virge (2003). IGF-1 and thyroid markers as prognostic tool for development. <i>15th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine EUROMEDLAB 2003: 15th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine EUROMEDLAB 2003.</i> Barcelona: Monduzzi Editore, 513−516.3.1.
  • Leitud 7 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Housekeeping geeni valik loomade tsütokiinide uurimisel - magistrikraadAvo KarusKaitstud2004Eesti Maaülikool
Investigation of lactose crystallization and the influence microstructure of crystals to technological processes and quality of milk products - doktorikraadAvo Karus; Väino PoikalainenJuhendamisel
Mineraalained piimas ja nende sisaldust mõjutavatest teguritest - magistrikraad (teaduskraad)Olav Kärt; Avo KarusKaitstud2002Eesti Maaülikool
Mineraalained piimas ja nende sisaldust mõjutavatest teguritestIvi Kübarseppmagistrikraad (teaduskraad)Avo KarusKaitstud2002Eesti Põllumajandusülikool
Mõningate uute lihasaaduste tootmistehnoloogiate kohandamine Eesti oludes ja perspektiivsuse prognoosmagistrikraad (teaduskraad)Avo Karus; Meili ReiKaitstud1996Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Ternespiima töötlemise võimalikkusest EestisTea MeymagistrikraadAvo Karus; Väino PoikalainenKaitstud2010Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Use of thermal processing for making whey albumin products and investigation of its influence to the structure of albumin products - doktorikraadAvo Karus; Väino PoikalainenJuhendamisel