Thomas-Andreas Põder

3.01.1976
thomas-andreas.poder@ut.ee, thomas-andreas.poder@eelk.ee
https://eelk.academia.edu/ThomasAndreasP%C3%B5der

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...    EELK Usuteaduse Instituut, Usuteaduskond, süstemaatilise teoloogia professor (0,65)
01.09.2016–...    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, religioonifilosoofia lektor (0,50)
01.09.2015–31.08.2016    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, süstemaatilise teoloogia teadur (0,50)
01.09.2015–31.12.2016    EELK Usuteaduse Instituut, Usuteaduskond, Süstemaatilise teoloogia dotsent (0,75)
01.09.2005–31.08.2015    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, süstemaatilise teoloogia assistent (1,00)
 
 
Haridustee
2012–29.01.2015    Greifswaldi Ülikool, usuteaduskond, doktorant süstemaatilises teoloogias; juhendaja prof. Heinrich Assel; teoloogiadoktor (dr. theol.)
2001–2005    Tübingeni Ülikool, süvendatud teoloogia- ja filosoofiaõpingud, uurimistöö prof. Eberhard Jüngeli juhendamisel
2000–2001    EELK Usuteaduse Instituudi pastoraalseminar, õpetajaordinatsioon 2001
1999–2000    Tartu Ülikooli usuteaduskond (cum laude)
1997–1997    Sydney Katoliku Instituut
1997–1999    Tübingeni Ülikooli evangeelne usuteaduskond
1994–1996    Tartu Ülikooli usuteaduskond
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Süstemaatilise teoloogia õppetooli juhataja, Usuteaduskond, EELK Usuteaduse Instituut
2017−...    Usuteaduskonna nõukogu liige, EELK Usuteaduse Instituut
2016−...    Bensheimi Evangeelse Oikumeenia Instituudi (Saksamaa) teadusnõukogu külalisliige
2015−...    Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) hariduskomisjoni liige, kõrghariduse ja teaduse toimkonna esimees
2015−...    Rahvusvahelise Semiootika Uuringute Assotsiatsiooni liige
2015−...    Eesti Semiootika Seltsi liige
2015−...    Akadeemilise Teoloogia Seltsi (Eesti) liige
2007−2015    TÜ usuteaduskonna nõukogu liige
2006−2015    usuteaduse programmijuht TÜ usuteaduskonnas
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Muu erialane tegevus:
Eesti Kirikute Nõukogu teoloogiakomisjoni liige Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) esindajana (2016-...)
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku rahvusvaheliste oikumeeniliste suhete komisjoni nõunik (2015-...)
Osalemine Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) õpetuskõnelusel "Kirikuosadus" (EELK delegaadina) (2015-...), redaktsioonitoimkonna liige (2015-2018)
Populaarteadusliku kultuuriajakirja Kirik & Teoloogia (www.kjt.ee) kaasasutaja ja toimetuskolleegiumi liige (2011-...)
EKOE / Leuenbergi Kirikuosaduse nõukogu liige (2006-...)
---
Varasemalt:
EELK ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku dialoogikomisjoni liige (2006-2013)
EELK usutunnistuskirjade kolleegiumi liige (2006-2013)
EELK õiguskomisjoni liige (2009/2010)
EELK kirikukogu ja piiskopliku nõukogu liige vaimulike konverentsi esindajana (2008-2010)
EELK õpetuskomisjoni liige (2001-2010, sekretär 2006-2010)
Osalemine (vaheaegadega) Tartu analüütilise filosoofia seminari tegevuses (1994-2009)
---
Kursused EELK Usuteaduse Instituudis (2015-...):
Eetika
Eetika eriprobleemid
Religioonifilosoofia
Süstemaatilise teoloogia seminar
Süstemaatilise teoloogia eriseminar
Luterlikud usutunnistuskirjad
Kirikud ja teoloogia kolmanda aastatuhande alguses
---
Kursused Tartu Ülikoolis (2005-2015):
Teoloogia ajalugu A: 19. sajandi protestantliku teoloogia klassikalised positsioonid
Teoloogia ajalugu B: 20. sajandi evangeelne teoloogia
Teoloogia tänapäevased probleemid B: Teoloogia põhjendamine ehk küsimus sellest, mis on teoloogia
Õigeksmõistuõpetus: teo-loogika
Usutunnistuskirjade teoloogia A: usu grammatika
Kolmainuõpetus: Jumala kriitika
Süstemaatilise teoloogia sissejuhatus
Eetika filosoofias ja teoloogias (koos filosoof Jaan Kivistikuga)
Oikumeenika;
---
Stipendiumid:
2016-2019 uurimistoetus EELK Usuteaduse Instituudi TAL strateegilise kava raames
2013 Uurimistoetus (DAAD-doktorandide programm/Greifswaldi Ülikool)
2011-2012 Stipendium "Uuema evangeelse teoloogia põhitekstide" tõlkimiseks (prof. Wilfried Härle vahendusel)
2008 SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital stipendium
2004 uurimistoetus ETF-projekti "Eesti teoloogilise mõtte ajalugu" raames
2003/2004 LML Saksa rahvuskomitee stipendium
2001/2002-2003/2004 Luterliku Maailmaliidu (LML) stipendium
1998/1999 Tübingeni Ülikooli stipendium (Evangelisches Stift Tübingen)
1997/1998 Tiffernum stipendium (Evangelisches Stift Tübingen)
1996 Rotalia Fondi stipendium
1994-1996 Riiklik stipendium (Tartu Ülikooli);

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Thomas-Andreas Põder, Ajakirja "Akadeemia" hõbeauhind
2002, Thomas-Andreas Põder, Ajakirja "Akadeemia" hõbeauhind
2000, Thomas-Andreas Põder, I preemia Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde konkursil bakalaureusetöö eest "Usu keel ja metafoor. Fundamentaalteoloogiline traktaat" (juhendaja prof. dr. Alar Laats)
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; CERCS ERIALA: H160 Üldine, süstemaatiline ja praktiline kristlik teoloogia ; PÕHISUUND: fundamentaalteoloogia: teoloogia alused kõneluses fenomenoloogia ja hermeneutika, absoluudi-, transtsendentaal- ja subjektiivsusteooria, analüütilise filosoofia, semiootika, kultuuri- ja ühiskonnateooriaga
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; CERCS ERIALA: H160 Üldine, süstemaatiline ja praktiline kristlik teoloogia ; PÕHISUUND: oikumeenilise taotlusega dogmaatika: kristliku tegelikkusemõistmise kategoriaalne sisu: kolmainuõpetus, kristoloogia, eklesioloogia
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; CERCS ERIALA: H160 Üldine, süstemaatiline ja praktiline kristlik teoloogia ; PÕHISUUND: teoloogilise eetika alused kõneluses filosoofilise eetikaga
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; CERCS ERIALA: H160 Üldine, süstemaatiline ja praktiline kristlik teoloogia ; PÕHISUUND: valgustusjärgse (süstemaatilise) teoloogia ajalugu seoses vaimu- ja sotsiaallooliste dünaamikatega
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; CERCS ERIALA: H160 Üldine, süstemaatiline ja praktiline kristlik teoloogia ; PÕHISUUND: teoloogia ajalugu Eestis 19.-20. sajandil

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.3.
2017
2.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.7.
2016
1.1.
2015
1.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.7.
2015
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
3.2.
2013
4.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.6.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
6.1.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
1.2.
2008
1.3.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
3.5.
2008
4.2.
2008
6.1.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.7.
2008
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2006
1.3.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
3.2.
2005
6.4.
2005
1.3.
2004
1.3.
2002
1.3.
2002
3.5.
2002
1.3.
2000

Thomas-Andreas Põder

3.01.1976
thomas-andreas.poder@ut.ee, thomas-andreas.poder@eelk.ee
https://eelk.academia.edu/ThomasAndreasP%C3%B5der

Career

Institution and position
01.01.2017–...    Institute of Theology of the EELC, Faculty of Theology, Professor of Systematic Theology (0,65)
01.09.2016–...    University of Tartu, School of Theology and Religious Studies, Lecturer of Philosophy of Religion (0,50)
01.09.2015–31.08.2016    University of Tartu, Faculty of Theology, Research Fellow in Systematic Theology (0,50)
01.09.2015–31.12.2016    Institute of Theology of the EELC, Faculty of Theology, Associate Professor of Systematic Theology (0,75)
01.09.2005–31.08.2015    University of Tartu, Faculty of Theology, Assistant in Systematic Theology (1,00)
 
 
Education
2012–29.01.2015    University of Greifswald, Faculty of Theology, doctoral candidate in systematic theology, supervisor prof. Heinrich Assel; Dr. Theol.
2001–2005    University of Tübingen, advanced studies in theology and philosophy, research under supervision of prof. Eberhard Jüngel
2000–2001    Pastoral Seminary of the Theological Institute of the Estonian Evangelical Lutheran Church, ordination 2001
1999–2000    University of Tartu, Faculty of Theology
1997–1997    Catholic Institute of Sydney
1997–1999    University of Tübingen, Faculty of Protestant Theology
1994–1996    University of Tartu, Faculty of Theology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Head of the Chair of Systematic Theology, Faculty of Theology, Institute of Theology of the EELC
2017−...    member of the Council of the Faculty of Theology, Institute of Theology of the EELC
2016−...    guest member of the Scientific Advisory Board of the Protestant Institute for Ecumenical Studies in Bensheim (Germany)
2015−...    member of the EELC Education Commission, chairman of Higher Education and Research Working Group
2015−...    member of the International Association for Semiotic Studies
2015−...    member of the Estonian Semiotics Association
2015−...    member of the Academic Society of Theology (Estonia)
2007−2015    member of the Council of the Faculty of Theology (University of Tartu)
2006−2015    programme leader for BA and MA studies in theology (University of Tartu)
 
 
Additional career information
Other professional activities:
Member of the Theological Commission of the Estonian Council of Churches as a representative of the Estonian Evangelical Lutheran Church (EELC) (2016-...)
Adviser to the Commission of International Ecumenical Relations of the EELC (2015-...)
Participation in the Doctrinal Discussion "Church Fellowship" of the the Community of the Protestant Churches in Europe (CPCE) (as a representative of the EELC) (2015-...), member of the Editorial Group (2015-2018)
Co-founder and member of the editorial board of a semi-academic web journal Kirik & Teoloogia (Church & Theology), www.kjt.ee (2011-...)
Member of the Council of the CPCE / the Leuenberg Church Fellowship (2006-...)
---
In the past:
Member of the Dialogue Committee between the EELC and the Orthodox Church of Estonia (2006-2013)
Member of the EELC Editorial Board of the Confessional Writings (2006-2013)
Member of the EELC Law Commission (2009/2010)
Member of the General Synod and of the Episcopal Council of the EELC as a representative of the Clergy Conference (2008-2010)
Member of the EELC Doctrine Commission (2001-2010, 2006-2010 secretary of the Commission)
Participation in the Tartu Analytic Philosophy Seminar (1994-2009)
---
Courses at the Theological Institute of the EELC (2015-...):
Ethics
Special Issues in Ethics
Philosophy of ReligionSeminar in Systematic Theology
Advanced Seminar in Systematic Theology
Theology of the Lutheran Confessional Writings
Churches and Theology in the Beginning of the Third Millennium
---
Courses at the University of Tartu (2005-2015):
History of Theology A: Classical positions of Protestant Theology of the 19th Century
History of Theology B: Protestant Theology in the 20th Century
Contemporary Problems in Theology B: Grounding of Theology
The Doctrine of Justification: the Theo-Logic
Theology of the Confessional Writings A: a Grammar of Faith
The Doctrine of Trinity: A Critique of God
Introduction to Systematic Theology
Ethics in Philosophy and Theology (together with philosopher Jaan Kivistik)
Ecumenical Theology;
---
Scholarships:
2016-2019 Research Support in the framework of the Research & Development Strategic Plan of the Institute of Theology of the EELC
2013 Research Scholarship (DAAD-PhD-Programme/University of Greifswald)
2011-2012 Scholarship for Translating „Basic Texts of Modern Protestant Theology“ (via prof. Wilfried Härle)
2008 Scholarship of the Foundation „History of Estonian Thought“
2004 Research Support by the Project „History of Theological Thought in Estonia“ of the Estonian Science Foundation
2003/2004 Scholarship of the German National Committee of the LWF
2001/2002-2003/2004 Scholarship of the Lutheran World Federation (LWF)
1998/1999 Scholarship of the University of Tübingen (Evangelisches Stift Tübingen)
1997/1998 Tiffernum Scholarship (Evangelisches Stift Tübingen)
1996 Scholarship of the Rotalia Foundation
1994-1996 State scholarship (University of Tartu);

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Thomas-Andreas Põder, "Akadeemia" silver prize
2002, Thomas-Andreas Põder, "Akadeemia" silver prize
2000, Thomas-Andreas Põder, I Prize at the Competition for Student Reaseach Prizes of the Estonian Academy of Sciences for the Bachelor's thesis "Language of Religion and Metaphor. A Fundamental Theological Tractate" (Supervisor Prof. Dr. Alar Laats)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; CERCS SPECIALTY: H160 General, systematic and practical Christian theology ; SPECIALITY: fundamental theology: grounding of theology in discussion with phenomenology, hermeneutics, theory of the absolute, transcendental theory, theory of subjectivity, analytical philosophy, semiotics, cultural theory and theory of society
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; CERCS SPECIALTY: H160 General, systematic and practical Christian theology ; SPECIALITY: dogmatics with an ecumenical purpose: categorical content of the christian understanding of reality: doctrine of the Trinity, christology, ecclesiology
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; CERCS SPECIALTY: H160 General, systematic and practical Christian theology ; SPECIALITY: grounding of theological ethics in discussion with philosophical ethics
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; CERCS SPECIALTY: H160 General, systematic and practical Christian theology ; SPECIALITY: history of (systematic) theology in the Post-Enlightenment era in relation to cultural and social dynamics
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; CERCS SPECIALTY: H160 General, systematic and practical Christian theology ; SPECIALITY: history of theology in Estonia in the 19th and 20th century
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
6.3.
2017
2.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.7.
2016
1.1.
2015
1.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.7.
2015
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
3.2.
2013
4.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.6.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
6.1.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
1.2.
2008
1.3.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
3.5.
2008
4.2.
2008
6.1.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.7.
2008
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2006
1.3.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
3.2.
2005
6.4.
2005
1.3.
2004
1.3.
2002
1.3.
2002
3.5.
2002
1.3.
2000
  • Leitud 1 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUSUSUS07089Eesti oikumeenia lugu15.05.200731.12.2009Riho AltnurmeTartu Ülikool16 936,59 EUR
  • Leitud 106 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Põder, T.-A. (2017). Märksõna "arm" - entsüklopeediline lühiselgitus teoloogilisest perspektiivist. Kirik & Teoloogia, 267, [1−4].6.3.
Põder, T.-A. (2016). Solidarische Toleranz. Kreuzestheologie und Sozialethik bei Alexander von Oettingen. Göttingen; Bristol, CT, U.S.A.: Vandenhoeck & Ruprecht.2.1.
Põder, T.-A. (2016). "Brücken bauen". Erfahrungen und Überlegungen aus Estland. Theologische Fakultät, Ernst-Moritz-Universität Greifswald. Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis. Mit Denkanstoß: „'Brücken bauen'. Erfahrungen und Überlegungen aus Estland“ von Dr. Thomas-Andreas Põder (Tallinn/Estland). Sommersemester 2016 (83−88). Greifswald.3.2.
Põder, T.-A. (2016). Die evangelisch-lutherische Kirche Estlands in der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa. Willhelm Hüffmeier Michael Beyer, Klaus Fitschen, Elisabeth Parmentier, Enno Haaks. Die evangelische Diaspora. Die Verwirklichung der Leuenberger Konkordie in evangelischen Minderheitskirchen (102−113). Leipzig: Gustav-Adolf-Werk e.V.. (Jahrbuch des Gustav-Adolf-Werks e.V.; 85).3.2.
Põder, T.-A. (2016). "Vabaduse teetähised 2017-2018" saamisloost. Kirik & Teoloogia, 234, [1−2].6.3.
Põder, T.-A. (2016). Eessõna eestikeelsele väljaandele. Jeesuse Kristuse kirik. Reformatoorne panus oikumeenilisse dialoogi kirikute ühtsusest. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus. Kirik & Teoloogia, 233-235, [1−40].6.3.
Põder, T.-A. (2016). Elavad sõnad. Päevapalve kolmainupühaks. Kirik & Teoloogia, 232, [1].6.3.
EKOE, Täiskogu, CPCE, General Assembly (2016). Jeesuse Kristuse kirik. Reformatoorne panus oikumeenilisse diskussiooni kiriku ühtsusest. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus. Kirik & Teoloogia, 233-235, [1−40].6.3.
Põder, T.-A. (2016). Kristus keerukas maailmas. Kirik & Teoloogia, 255, [1−7].6.3.
Põder, T.-A. (2016). Milline on kristluse sotsiaalkuju homses Eestis? Ärgem raisakem haruldast võimalust! Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku õigusreformist. Kirik & Teoloogia, 253, [1−6].6.3.
Põder, T.-A. (2016). Süstemaatiline teoloogia ja selle roll teoloogilise pädevuse omandamisel. Venia legendi loeng. 236, [1−10].6.3.
Põder, T.-A. (2016). Elavad sõnad. Lebendige Worte. David, Adel; Arnold, Jochem (Toim.). Fröhlich in dir - Gemeinsam glauben und beten in Europe. Gebetbuch der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa - 500 Jahre Reformation (56−57). Wien: Evangelischer Presseverband in Österreich.6.7.
Põder, T.-A. (2015). Teoloogilise keele poeetilisus - mida see tähendab? Usuteaduslik Ajakiri, 68 (1), 35−52.1.1.
Põder, T.-A. (2015). Evangeeliumile keskenduv usupuhastus. Akadeemia, 10, 1844−1864.1.3.
Põder, T.-A. (2015). Eilert Hermsi valitud bibliograafia. Kirik & Teoloogia, 209/ 12.12.2015, [1−4].6.3.
Põder, T.-A. (2015). Inimene Jumala ees. Nädala hommikupalvused (1. osa). Kirik & Teoloogia, [1−11].6.3.
Põder, T.-A. (2015). Inimene Jumala ees. Nädala hommikupalvused (2. osa). Kirik & Teoloogia, [1−9].6.3.
Põder, T.-A. (2015). Jumalast lähtuva inimkonna sünnipäev. Kirik & Teoloogia, 210/18.12.2015, [1−3].6.3.
Liimets, Kätlin; Põder, T.-A. (2015). Kasvamine teoloogina. Intervjuu teoloogiadoktor Thomas-Andreas Põderiga. Kirik & Teoloogia, [1−6].6.3.
Põder, T.-A. (2015). Kõnelemine Jumalast ja Jumalaga. Jutlus EELK Usuteaduse Instituudi õppeaasta avajumalateenistusel. Kirik & Teoloogia, [1−6].6.3.
Põder, T.-A. (2015). Müstika, see paeluv ja kahtlane. (9−10).. 6.3.
Põder, T.-A. (2015). Sõnast lähtuv elu (Mt 7:24-27). Kirik & Teoloogia, 1−4.6.3.
Põder, T.-A. (2015). Süstemaatiline teoloog suure algustähega - Eilert Herms 75. Kirik & Teoloogia, 209/ 12.12.2015, [1−5].6.3.
Luther, Martin; Põder, T.-A. (2015). Väike õpetus sellest, mida evangeeliumites otsida ja oodata. Kirik & Teoloogia, [1−6].6.7.
Põder, T.-A., Lääs, K., Burghardt, A. (2014). Amet, ordinatsioon, <i>episkope</i>. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus. Kirik &amp; Teoloogia, 1−45.6.3.