Argo Moor

18.07.1966
7313019
argo.moor@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2004–...    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, Dotsent (1,00)
2004- … EPMÜ Majandus- ja sotsiaalinstituut, dotsent
2001- 2004 EPMÜ Maasotsioloogia ja ühistegevuse instituut, lektor
1996- 2001 EPMÜ Filosoofia ja maasotsioloogia instituut, lektor
1989- 1996 EPMÜ Filosoofia ja maasotsioloogia instituut, assistent
 
 
Haridustee
1998–2003    PhD
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
EPMÜ Majandus- ja sotsiaalinstituudi nõukogu liige.
EPMÜ Majandus- ja sotsiaalteaduste magistritööde kaitsmiskomisjoni liige.
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Loengud Eesti Maaülikoolis: Maasotsioloogia üldkursus, Maasotsioloogia põhikursus, Maailma rahvaste usundid, Eetika, Teadustöö alused. Inimene ja surm, Eesti vana usk
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2001, Argo Moor, 2001.a. Eesti Raamatu Aasta käigus läbiviidud küsitluse tulemuste põhjal valiti monograafia "Nimetu" 100 Eesti elu enam mõjutanud raamatu hulka.
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; PÕHISUUND: Eesti maaühiskond, maa- ja linnakultuuri võrdlev analüüs. Väärtusregulatsioon, uskumuste ja väärtuste seosed. Traditsiooniliste uskumuste ja tavade psühholoogilised mõjumehhanismid. Suhtetüübid ja nende kaasnevused eri kultuurides. Maasotsioloogia, kultuurantropoloogia, eetika.
 
 
Lisainfo
Koolitused, loengud mujal:
2009 EPKK koolituskeskuse koolitus põllumajanduskonsulentidele Vaides. 5. mai 2009. Ettekanne maaelu minevikust ja tulevikuväljavaadetest.
2008. Tartu Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu Koolituskeskuse Pärimuskultuuri kursus. Loeng „Pärimuskultuur linnarahva elujõu toetajana“. 12. detsember, ettekandja.
2008. Rahvusvaheline rahvaravitsejate seminar Mõnistes, 13. juuli 2008. Ettekanne „Rahvaravi teoreetiline taustsüsteem“
2008. Koolitus Riikliku Looduskaitsekeskuse tellimusel Palmses. 15. mai 2008. Ettekanne „Loodusrahvaste mõtlemise eripära“
2008. Eesti rahvusliku Folkloorinõukogu Koolituskeskuse kultuuritöötajate koolitus Tallinnas. Märts 2008. Ettekanne „Eesti pärimuskultuur“
2007. Arendusseminar Tõraveres. 15. sept. 2007. Ettekanne „Kuidas me struktureerime kosmost- mõtteid minevikust ja kaasajast“
2007. Kagu-Eesti kultuurikonverents, 17. mai, ettekanne „Käesoleva kultuurisituatsioon“.
2007. Projekt „Hiiu mälu“ 10.- 11. mai 2007 Hiiumaal. Nõustamine eksperdina, loengud Hiiumaa Ühisgümnaasiumis.
2007. Avaettekanne rahvusvahelises kultuuribiennaalil Tallinnas KUMUs (26 riigi kunstnike osavõtul), märts 2007. Ettekanne avaldatud ajalehes „Sirp“.
2006. Viljandis Sakala Metsaühistus, 26. aprill 2006. Loeng „Loodusrahvaste maailmavaade“.
2005. Loeng Von Grahli teatris, juuni 2005.“Mikro- ja makrokosmose ühtsus“.
2004. Rahvusvaheline projekt „Rahvakultuurid kohtuvad“, Kuressaare kokkusaamine, 16. aprill 2004. Loeng „Elamise müüdid“.
2004. Viis Raadio Ööülikooli loengut (Eesti Raadios, Pereraadios, Raadio Elmaris olnud korduvalt eetris) Jaan Tootseni poolt tehtava Ööülikooli raames.
2004. Ettekanne pärimuskultuuri konverentsil “Ilmapuu”, Tallinn, aprill 2004.
2004. Rahvusvaheline projekt „Rahvakultuurid kohtuvad“, kokkusaamine Soomes Somero linnas. Loeng „Suhe minevikku- hirmutav vari või loomejõu ja inimväärikuse allikas“
2004. Rahvusvaheline koolitus ja arenduskeskus, täiendõpe kultuuritöötajatele, 5. veebruar Tallinnas. „Rituaalide psühholoogilised mõjumehhanismid, mõju isiksusele ja suhetele“.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
6.3.
2013
3.1.
2012
1.3.
2011
1.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2006
6.3.
2006
1.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
4.1.
2004
6.3.
2004
2.2.
2003
1.2.
2002
3.5.
2002
6.7.
2001
2.2.
2000
6.3.
2000
3.1.
1999
6.3.
1999
2.2.
1998
3.5.
1997

Argo Moor

18.07.1966
7313019
argo.moor@emu.ee

Career

Institution and occupation
2004–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Associate Professor (1,00)
2004- … Estonian Agricultural University, Institute of Economics and Social Sciences, assistant professor
2001- 2004 Estonian Agricultural University, Institute of Rural Sociology and Cooperation, lecturer
1996- 2001 Estonian Agricultural University, Institute of Philosophy and Rural Sociology, lecturer
1989- 1996 Estonian Agricultural University, Institute of Philosophy and Rural Sociology, assistant
 
 
Education
1998–2003    PhD
 
 
R&D related managerial and administrative work
Board member of the Institute of Economics and Social Sciences in Estonian Agricultural University.
Board member of the council for defending Master thesis in the Institute of Economic and Social Sciences.
 
 
Additional career information
Current lectures in Estonian University of Life-Sciences: General course in rural sociology, Main course in rural sociology, World religions, Ethics, Fundamentals of scientific research, Man and death, Estonian folk heritage;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; SPECIALITY: Estonian rural community, rural and urban culture. Value mechanisms, relationship between values and beliefs. Psychological aspects of traditional beliefs and customs. Types of relationships in different cultures. Rural sociology, cultural anthropology, ethics.
 
 
Additional information

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
6.3.
2013
3.1.
2012
1.3.
2011
1.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2006
6.3.
2006
1.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
4.1.
2004
6.3.
2004
2.2.
2003
1.2.
2002
3.5.
2002
6.7.
2001
2.2.
2000
6.3.
2000
3.1.
1999
6.3.
1999
2.2.
1998
3.5.
1997
  • Leitud 5 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUU8-2/T6076PKPK06Kontrollitud atmosfääriga hoidlate rakendamine Eestis aiasaaduste kvaliteedi ja säilivuse parandamise eesmärgil01.08.200631.12.2006Ulvi MoorEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut9 105,49 EUR
MUU8-2/T10159MSMSKüsitlusankeedi metoodika väljatöötamine projektile "Uma mekk"15.09.2012Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut639,12 EUR
MUU8-2/T11042MSDSMaaelu arengu indeksi väljatöötamine ja ülevaate koostamine maapiirkondadele iseloomulikest majandus-, keskkonna- ja sotsiaalprobleemidest ning arengusuundumustest03.03.201131.10.2011Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut31 956,00 EUR
MUU8-2/T8024MSMSPõllumajandustootjate valmisolek muutusteks ökoloogilise teadlikkuse, väärtushoiakute ja erinevate praktikate kaudu24.01.200805.12.2008Argo MoorEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut22 591,75 EUR
MUUP170057MSDSTeadusteema „Eesti põllumajandussektori jätkusuutlikkus ja uued väljakutsed muutuvates turu- ja keskkonnatingimustes“01.01.201731.12.2018Ants-Hannes ViiraEesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut80 000,00 EUR
  • Leitud 29 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Luks, Leo; Moor, Argo (2016). Family Resemblances Between Contemporary Post-Subjectivist Philosophy and Animistic Religions. Problemos, 89, 48−61.1.1.
Moor, Argo; Luks, Leo (2015). Networks and Hierarchies: Two Ways of Thinking. Problemos, 88, 114−129.1.1.
Moor, U.; Moor, A.; Põldma, P.; Heinmaa, L. (2014). Consumer preferences of apples in Estonia and changes in attitudes over five years. Agricultural and Food Science , 23 (2), 135−145.1.1.
Moor, Ulvi; Põldma, Priit; Tõnutare, Tõnu; Moor, Argo; Starast, Marge (2014). Effect of modified atmosphere storage on postharvest quality of raspberry ‘Polka’. Agronomy Research, 12 (3), 745−752.1.1.
Moor, Ulvi; Põldma, Priit; Keert, Kati; Moor, Argo (2013). Muutused Eesti tarbija õunaeelistustes viie aasta jooksul. Olevsoo, Vevo (Toim.). Aiandusfoorum 2013 (14−17).. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.6.3.
Põder, Anne; Moor, Argo; Luks, Leo (2012). Estonian farmers’ opinions on their environmentally friendly behaviour and knowledge. In: Andra Zvirbule-Berzina (Ed.). Economic Science for Rural Development, Proceedings of the International Scientific Conference. Integrated and Rural Development. (184−189).. Latvia University of Agriculture.3.1.
Värnik, Rando; Moor, Argo; Sepp, Veiko; Põder, Anne; Prits, Maret; Leetsar, Jaan (2011). Maa, maalisus ja maapiirkonnad. Värnik, Rando (Toim.). Maaelu arengu aruanne 2011 (11−38).. Tartu: EMÜ Majandus- ja sotsiaalinstituut.1.3.
Värnik, Rando; Tamm, Raimond; Leetsar, Jaan; Krusealle, Jüri; Moor, Argo (2009). Põllumajanduspoliitika võimalused maamajandusliku ühistegevuse arendamiseks. Agraarteadus : journal of agricultural science : Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi väljaanne, XX (1), 48−59.1.2.
Moor, Argo; Põder, Anne; Luks, Leo (2009). Some economic and social impacts of Estonian rural reforms in the 20th and in the beginning of 21st century. NJF report, 5: NJF conference No. 425 „Economic Systems Research in Agriculture and Rural Development. Dedicated for 40th anniversary of Institute of Economics and Social Sciences at Estonian University of Life Sciences“ Tartu (Estonia) 29. September-1. October 2009. Ed. Viira, Ants-Hannes; Põder, Anne. Tartu: Nordic Association of Agricultural Scientists, 10−10. (5; 5).5.2.
Moor, A (2006). Erinevad maailmavaated ja nendel põhinev ravi. Medica III. Võõras muutub omaks.: Interdistisplinaarne meditsiiniantroploogia konverents 10. ja 11. mai 2006, Tartu. Tartu: Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus, 26−27.5.2.
Moor, Argo (2006). Uus ja vana, ideede taaskasutus. Sirp : Eesti kultuurileht.. 6.3.
Moor, A. (2004). About Attitudes towards Death in the Light of Psychology. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 27, 159−180.1.2.
Moor, A (2004). Eesti-Soome ühisprojekt Rahvakultuurid kohtuvad- mis see on? Läänemere Piirkonna Koostöö Programm : Phare CBC 2001 : Interreg III A : Rahvakultuurid kohtuvad : Eesti-Soome ühisprojekt 2003-2004 = Kansankulttuurit kohtaavat : Viron ja Suomen yhteishanke = Folk cultures are meeting : Estonian - Finnish joint project. (3−4).. Tallinn: Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu.3.2.
Moor, A. (2004). Joint Estonian-Finnish Project Folk Cultures are Meeting- What Is it? In: Läänemere Piirkonna Koostöö Programm : Phare CBC 2001 : Interreg III A : Rahvakultuurid kohtuvad : Eesti-Soome ühisprojekt 2003-2004 = Kansankulttuurit kohtaavat : Viron ja Suomen yhteishanke = Folk cultures are meeting : Estonian - Finnish joint project. (6−7).. Tallinn: Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu.3.2.
Moor, A (2004). Joint Estonian-Finnish Project Folk Cultures are Meeting- What Is it? In: Läänemere Piirkonna Koostöö Programm : Phare CBC 2001 : Interreg III A : Rahvakultuurid kohtuvad : Eesti-Soome ühisprojekt 2003-2004 = Kansankulttuurit kohtaavat : Viron ja Suomen yhteishanke = Folk cultures are meeting : Estonian - Finnish joint project. (6−7).. Tallinn: Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu.3.2.
Moor, A. (2004). Suhe minevikku – hirmutav vari või loomejõu ja inimväärikuse allikas. I. Rüütel (Toim.). Pärimusmuusika muutuvas ühiskonnas II. Töid etnomuusika alalt (149−154).. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.3.2.
Moor, A. (2004). Viron-Suomi yhteisprojekti "Kansankulttuurit kohtaavat"- mikä tämä on? Läänemere Piirkonna Koostöö Programm : Phare CBC 2001 : Interreg III A : Rahvakultuurid kohtuvad : Eesti-Soome ühisprojekt 2003-2004 = Kansankulttuurit kohtaavat : Viron ja Suomen yhteishanke = Folk cultures are meeting : Estonian - Finnish joint project. (4−5).. Tallinn: Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu.3.2.
Targama, Ivo; Raudoja, Alar (2004). Läänemere Piirkonna Koostöö Programm : Phare CBC 2001 : Interreg III A : Rahvakultuurid kohtuvad : Eesti-Soome ühisprojekt 2003-2004 = Kansankulttuurit kohtaavat : Viron ja Suomen yhteishanke = Folk cultures are meeting : Estonian - Finnish joint project. Tallinn: Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu.4.1.
Moor, Argo (2004). Mis on puu? (6).. 6.3.
Moor, Argo (2003). Dialoog surmaga - seosed uskumuste, suhtumiste ja moraali vahel. [Tartu]: Elmatar.2.2.
Moor, A. (2002). Awareness of Death: A Controllable Process or a Traumatic Experience? Folklore. Electronic Journal of Folklore, 22, 92−114.1.2.
Moor, Argo (2002). Surmateadlikkus : kas juhitav protsess või traumeeriv kogemus? Dialoog privaatse ja avaliku elu vahel: Dialoog privaatse ja avaliku elu vahel : inimese ja keskkonna suhete peegeldus pärimuses, elektrooniline konverents(2002 :Tartu). 74−85.3.5.
Moor, Argo; Tüli, Külli (2001). Narkootilised ained traditsionaalkultuurides [Helisalvestis]. Tootsen, Jaan (Toim.). .. Tallinn: Eesti Raadio. (Raadio Ööülikool.).6.7.
Moor, Argo (2000). Nimetu. Tartu: Elmatar.2.2.
Moor, Argo (2000). Pihlakas on nõiapuu. Eesti Loodus, 51 (3), 3.6.3.
  • Leitud 2 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Kodumajanduse mõned perekondlikud ja riiklikud aspektidAru, Annemagistrikraad (teaduskraad)Argo Moor; Malle KärnerKaitstud2007Eesti Maaülikool
Liikmete lojaalsud ühistule piimatoodangut vahendavates Eesti tulundusühistustesMaris VardjamagistrikraadArgo Moor; Viia PartsKaitstud2015Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut