See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
2.04.1941
+3726202209
+37256200829
risto.tanner@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
- 1972: Nooremteadur Zooloogia ja Botaanika Instituudis
- 1973-1975 Nooremteadur Läänemere Kalamajanduse Teadusliku Uurimise Instituudi (LKTUI) Tallinna osakonnas
- 1975-1980: Vanemteadur LKTUI Tallinna osakonnas
- 1980-1992: Biokeemia laboratooriumi juhataja LKTUI Tallinna osakonnas
- 1993: Vanemteadur TA Keemia Instituudis
01.09.2014–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tehnomeedikum, Biomeditsiinitehnika instituut, Meditsiinifüüsika õppetool, Vanemteadur (0,50)
01.01.2013–31.12.2013   
Teadur Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis
2008–31.08.2014   
Tallinna Tehnikaülikool, Erakorraline vanemteadur (0,50)
01.01.1993–31.12.2012   
Vanemteadur Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis
 
 
Haridustee
Kôrgem:
- Eesti Pôllumajanduse Akadeemia Agronoomiateaduskond 1959-1962
- Tartu Riikliku Ülikooli Bioloogia-Geograafiateaduskond 1962-1968
- Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna aspirantuur 1969-1971
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2011−...   
Eesti Akrediteerimiskeskuse Keemiaanalüüside Tehnilise Komitee esimees
1994−...   
Keemilise analüüsi tulemuste usaldatavuse ja laboratooriumide kvaliteedisüsteemide hindamine.
- 1980-1992: Biokeemia laboratooriumi juhataja Läänemere Kalamajanduse Teadusliku Uurimise Instituudi Tallinna osakonnas;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Õppetöö aruanne 2014-2016
Olen teinud loomingulist koostööd TTÜ hemodialüüsi uurimisgrupiga alates 2005 aastast, alul asutustevahelise lepingu alusel KBFI töötajana, alates septembrist 2008 TTÜ erakorralise vanemteadurina 0,5 koormusega. Viimati olin valitud seda tööd jätkama 2014. aastal. Samal aastal kaitses edukalt bakalaureusetööd minu juhendatud üliõpilane Mari-Liis Kasemets, kellega koos katsetasime uue immuunokeemilise analüüsimeetodi sobivust neerugrupis käsil olevates uuringutes rakendamiseks. Edukalt kaitses 2015.a. oma ülikoolis (National Institute of Technology, Warangal, Andhra Pradesh, India) meil tehtud tööga bakalaureusekraadi ka minu siin juhendatud välisüliõpilane Aditi Agarwal (Spectral characterization of spent dialysate concerning optical online monitoring of dialysis.) Jätkunud on koostöö meie kahe doktorandiga. Jürgen Arund on oma tööga n.ö. lõpusirgel ja kaitsmine on määratud 06. juunile k.a., Sigrid Kallel on ärasaatmiseks valmis esimene doktoritöö tõsine publikatsioon (4-Pyridoxic Acid in the Spent Dialysate: Contribution to Fluorescence and Optical Monitoring). Sama teemaga on ta edukalt esinenud teaduskonverentsil (16th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering). Teine Sigridi publikatsioon on ka juba vormistamisel (Beta-2-microglobulin in hemodialysis patients’ spent dialysate). Koostöö arendamise perspektiiviga andsin 2015 suvel 2-nädalase praktika fluorestsentsspektroskoopia ja massispektromeetria-vedelikkromatograafia alal ka USA Florida Ülikooli meditsiinitehnika eriala üliõpilasele Anna Gams’ viimase palvel. Anna oli meie praktikasertifikaadiga edukas ka meile huvi pakkuva uurimisteema saamisel oma koduülikoolis. Momendil on käsil veel töö kahe magistrandiga. Vladislav Bolmatov loodab oma töö „Search of additional markers for water purity assessment used for dialysis treatment in Estonian hospitals“ kaitsta eeloleval kevadel. See otsene rakenduslik teema on magistrandi enda valik tema töökoha probleemide hulgast haiglas ja tõotab huvitavat arenguperspektiivi seoses hiljutise uudse suunaga neeruhaigete dialüüsravi kõrvalmõjude põhjuste uurimisel. See on dialüüsraviga kaasnev süvenev oksüdatiivne stress kui patsientide kardiovaskulaarsete tüsistuste peamine põhjustaja. See suund pakub edaspidiseks mitut uut doktori- ja magistritöö teemat, eeldused selle suuna arendamiseks on TTÜ neerugrupil head ja mulle pakuks suurt huvi selles suunas koostööd TTÜ magistrantide-doktorantidega ka edaspidi jätkata.
Viimasel kahel aastal oleme minu osalusega nii juhendamises kui praktilises töös avaldanud uuringutulemusi 4-l rahvusvahelisel teaduskonverentsil.
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
0, Risto Tanner, - ei ole tunnustusi
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.9. Keskkonnaohtlikke aineid käsitlevad uuringud; PÕHISUUND: Füüsikalised meetodid meditsiinilises, keskkonna- ja toidukeemias: kõrgsurve vedelik- ja kõrglahutusega gaasikromatograafia, massspektromeetria, spektrofotomeetria, florimeetria, amperomeetria, elektroforees jmt.
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; CERCS ERIALA: P300 Analüütiline keemia ; PÕHISUUND: Orgaanilise instrumentaalanalüüsi metodoloogia ja rakendused
 
 
Lisainfo
Bioloogiakandidaat, Tartu Riiklik Ülikool 1975, juhendaja Lembit Tähepõld
Välisüliõpilase bakalaurusetöö juhendamine 2014: Aditi Agarwal. Kulunud dialüüsivedeliku spektraalne iseloomustus dialüüsiprotsessi jooksva optilise seire eesmärgil. Riiklik Tehnoloogiainstituut, Warangal, India
Välisüliõpilase praktika juhendamine uurimistöö teemavalikuks 2015: Anna Gams, Biomeditsiinitehnika osakond, Florida Ülikool, Ameerika Ühendriigid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
5.2.
2015
3.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
5.1.
2012
1.2.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
3.1.
2009
3.5.
2009
5.1.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2006
3.5.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
5.2.
2005
3.5.
2003
3.5.
2003
3.5.
2003
1.3.
1996
1.3.
1995
1.3.
1994
1.3.
1993
3.2.
1993
6.3.
1991
1.1.
1989
6.7.
1989
6.3.
1987
1.3.
1985
6.2.
1985
3.5.
1983
3.2.
1979
3.2.
1979
20.04.2019
2.04.1941
+3726202209
+37256200829
risto.tanner@ttu.ee

Career

Institution and occupation
- 1972: Junior research fellow, Institute of Zoology and Botany, Estonian Academy of Sciences,
- 1973-1975: Junior research fellow, Tallinn dept. of the Baltic Research Institute of Fishery (BRIF).
- 1975-1980: Senior research fellow in the Tallinn dept. of BRIF.
- 1980-1992: Head of the laboratory of biochemistry in the Tallinn dept. of BRIF.
- 1993 Senior research fellow in the Institute of Chemistry of the Estonian Academy of Sciences.
01.09.2014–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Technomedicum of TUT, Department of Biomedical Engineering, Chair of Medical Physics, Senior Researcher (0,50)
01.01.2013–31.12.2013   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics; Researcher (1.00)
2008–31.08.2014   
Tallinn University of Technology , Extraordinary Senior Researcher (0,50)
01.01.1993–31.12.2012   
Senior research scientist in the Institute of Chemical Physics and Biophysics
 
 
Education
High:
- Estonian Academy of Agriculture, Faculty of Agronomy 1959-1962
- Tartu State University, Faculty of Biology-Geography 1962-1968
- Tartu State University, Faculty of Medicine, postgraduate 1969-1971
 
 
R&D related managerial and administrative work
2011−...   
Chairman of the Technical Committee of Chemical Analyses, Estonian Centre of Accreditation
1994−...   
Assessment of reliability of analytical results and quality systems of analytical laboratories.
- 1980-1992: Head of the laboratory of biochemistry in the Tallinn dept. of the Baltic Research Institute of Fishery;
 
 
Additional career information
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
0, Risto Tanner, - no acknowledgements
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.9. Research into Substances Hazardous to the Environment
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; CERCS SPECIALTY: P300 Analytical chemistry ; SPECIALITY: Methodology and applications of organic instruental analyses
 
 
Additional information
PhD. Tartu State University 1975, supervisor Lembit Tähepõld
Bachelor’s thesis supervision 2014: Aditi Agarwal. Spectral characterization of spent dialysate concerning optical online monitoring of dialysis. National Institute of Technology, Warangal, India
Supervision of the training for selection of the subject of research 2015: Anna Gams, Department of Biomedical Engineering, University of Florida, USA

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
5.2.
2015
3.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
5.1.
2012
1.2.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
3.1.
2009
3.5.
2009
5.1.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2006
3.5.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
5.2.
2005
3.5.
2003
3.5.
2003
3.5.
2003
1.3.
1996
1.3.
1995
1.3.
1994
1.3.
1993
3.2.
1993
6.3.
1991
1.1.
1989
6.7.
1989
6.3.
1987
1.3.
1985
6.2.
1985
3.5.
1983
3.2.
1979
3.2.
1979
20.04.2019
  • Leitud 10 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
IUTIUT19-2Biooptilised ja bioelektrilised signaalid meditsiinitehnikas01.01.201431.12.2019Ivo FridolinTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tehnomeedikum, Biomeditsiinitehnika instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Tervisetehnoloogiate instituut528 000,00 EUR
TKTAR16013DB (2014.2020.4.01.15-0018)Eesti Infotehnoloogia Tippkeskus01.01.201601.03.2023Ivo FridolinTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tehnomeedikum177 736,00 EUR
TKTAR8077DBIntegreeritud elektroonikaüsteemide ja biomeditsiinitehnika tippkeskus07.07.200831.08.2015Ivo FridolinTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tehnomeedikum, Biomeditsiinitehnika instituut1 125 100,66 EUR
SFSF0690021s09Keemiline energiatehnoloogia01.01.200931.12.2013Aleksander TrummalKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut506 933,04 EUR
SFSF0222598s03KEEMILINE SPEKTRAALFÜÜSIKA01.01.200331.12.2007Tõnis PehkKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut1 734 191,45 EUR
ETFETF6847Rekombinantsete valkude in-vivo isotoopmärgistamise on-line optimeerimine.01.01.200631.12.2009Kalju VanataluTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond30 978,24 EUR
1.1.5.2.1.4.F17129Targa ühistoote prototüübi võimaluste analüüs ja piloteerimine Protex OÜ näitel01.03.201731.10.2017Ivo FridolinTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Tervisetehnoloogiate instituut45 500,00 EUR
ETFETF8621Uudne optiline meetod ureemiliste toksiinide - alatoitumuse ja kroonilise põletiku ning SVH riski potentsiaalsete markerite, monitooringuks01.01.201131.12.2014Ivo FridolinTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tehnomeedikum54 240,00 EUR
ETFETF6936Uudne optiline multikomponent monitor neerupuudulikkusega patsientide ravi kvaliteedi hindamiseks01.01.200731.12.2010Ivo FridolinTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tehnomeedikum44 043,82 EUR
MUU50401019Vähetuntud toksiine tekitavate hallitusseente nomenklatuuri täpsustamine, toksiinide tekkimise tingimuste ja riskide vältimise selgitamine odral01.01.201231.12.2014Heino LõivekeEesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut95 865,00 EUR