7313354
kristi.kerner@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2016–...   
Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Assistent (1,00)
 
 
Haridustee
2018–...   
Kaunas University of Technology, doktorant
2007–2009   
Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, lihatehnoloogia, magistriõpe
2004–2007   
Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, liha- ja piimatehnoloogia
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...   
Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut VL.1098 Magistritöö. Liha-ja piimatehnoloogia õppekava (455) kaitsmiskomisjoni liige
2017−...   
Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut VL.1217 Bakalaureuseeksam. Toiduainete tehnoloogia õppekava (100984) kaitsmiskomisjoni liige
2011−...   
Eesti Toiduainete Tehnoloogia Selts
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Toidu analüütika alane kursus "Advanced Food Analysis", 04.02-08.02.2019 Wageningen (VLAG), Holland;
Läbiviidav õppetöö:

VL.1220 Toitumise ja kulinaaria alused
VL.1230 Uurimistöö lihatehnoloogias
VL.1244 Lihatehnoloogia füüsikalis-keemilised ja biokeemilised alused
VL.1219 Toidu tooteahel
VL.1206 Toiduainete valmistamise põhiprotsessid
VL.1128 Lihatehnoloogia erialapraktika
VL.1127 Kursuseprojekt lihatehnoloogias
VL.0414 Toiduainete sensoorse hindamise alused;
NOVA PhD kursus „Sustainable Nordic and Baltic Food – Technologies, Quality and Health Aspects“ (5 ECTS), 28. aprill - 01. mai 2019, Jelgava Põllumajandusülikool;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Kristi Kerner, Dorothy Sidley nimeline stipendium (UK)
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.7. Toiduteadused; CERCS ERIALA: T430 Toiduainete ja jookide tehnoloogia
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.16. Biotehnoloogia (loodusteadused ja tehnika); CERCS ERIALA: T490 Biotehnoloogia

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
3.5.
2019
1.1.
2018
3.5.
2018
3.4.
2017
3.5.
2012
3.5.
2011
3.2.
2010
3.5.
2010
1.3.
2009
13.09.2019
kristi.kerner@emu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
2016–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, assistant (1,00)
 
 
Education
2018–...   
Kaunas University of Technology, PhD student
2007–2009   
Estonian University of Life Sciences, meat technology, Master studies
2004–2007   
Estonian University of Life Sciences, Bachelor studies
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Science. Member of Master theses (VL.1098) defence committee. Curriculum Meat and dairy technology (455)
2017−...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Science. Member of Bachelor exam (VL.1217) committee. Curriculum Food Technology (100984)
2011−...   
Estonian Society for Food Technology
 
 
Additional career information
VLAG International Course "Advanced Food Analysis", 04.02-08.02.2019 Wageningen, The Netherlands;
Course listing:

VL.1220 Basics of nutrition and culinary art
VL.1230 Research in meat technology
VL.1244 Physicochemical and biochemical fundamentals in meat technology
VL.1219 Food production chain
VL.1206 Basic processes of the food preparation
VL.1128 Practical training in meat technology
VL.1127 Design of the meat plant
VL.0414 Basics of sensory analysis of food products;
NOVA PhD course „Sustainable Nordic and Baltic Food – Technologies, Quality and Health Aspects“ (5 ECTS), April 28 - May 01, Latvia University of Life Sciences and Technologies;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2012, Kristi Kerner, Humane Slaughter Association, Dorothy Sidley Memorial Scholarship (UK)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.7. Food Sciences; CERCS SPECIALITY: T430 Food and drink technology
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.16. Biotechnology relating to Natural Sciences and Engineering; CERCS SPECIALITY: T490 Biotechnology
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
3.5.
2019
1.1.
2018
3.5.
2018
3.4.
2017
3.5.
2012
3.5.
2011
3.2.
2010
3.5.
2010
1.3.
2009
13.09.2019