Eva-Maria Asari

eva-maria.asari@sisekaitse.ee, evamaria.asari@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2012–05.06.2016    Sisekaitseakadeemia, Projektijuht (ränne, rahvusvaheline kaitse, lõimumine) (1,00)
01.01.2009–31.12.2011    Eesti koostöö kogu; rahvastiku programmi juht, Rahvuste ümarlaua koordinaator
01.01.2007–31.12.2009    Riigikantselei, (rahvastiku)ministri nõunik (integratsioon, kodakondsus)
 
 
Haridustee
2004–2005    Londoni Majanduskool, MSc Rahvuslus ja etnilisus
1999–2004    Tallinna Pedagoogikaülikool (Tallinna Ülikool) BA Sotsioloogia (cum laude), Euroopa õpingud, Mittetuldussektori juhtimine,
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    EL piirivalveagentuuri Frontex strateegilise piirihalduse Euroopa ühtse magistriõppe Euroopa piirijulgeoleku globaalse konteksi mooduli kuraator
2015−...    EL piirivalveagentuuri Frontex strateegilise piirihalduse Euroopa ühtse magistriõppe Põhiõiguste ja Eetika mooduli lektor
2016−2016    Rändefoorum VI „Rändekriisi õppetunnid“
2015−2015    Rändefoorum V „Ümberasustamise väljakutsed“
2014−2014    Rändefoorum IV „Talendijahi eripärad“
2014−2014    Rändefoorum III „Tänane sisserändaja – heaoluturist või maksumaksja?“
2013−2013    Rändefoorum II „Viisavabadus – vene rulett või jackpot?“
2013−2015    EL piirivalveagentuuri Frontexi strateegilise piirihalduse Euroopa ühtse magistriõppe õppekavade väljatöötamine
2012−2012    Rändefoorum I "Kas talendikeskne ränne vajab „sini-musta-valget kaarti“?
2012−2014    Loengukursus "Euroopa Liidu migratsioonipoliitika ja järelevalve" Sisejulgeoleku magistriõppes
2007−2009    Loengukursus „Rahvusvahelised organisatsioonid ja vähemuste õigused’ , Tallinna Ülikool
2005−2008    Juhatuse liige (uurimisvõrgustik ASEN)
 
 
Loometöö
Asari, Eva-Maria, Valdaru, Kert (2016). Toimetulek rändeajastul – rahvusvahelise kaitse valdkond ja kohalik tasand. Teabepäevade raport. Siseministeerium.;
Asari, Eva-Maria (2015) Saatjata alaealised Eestis.;
Asari, Eva-Maria (2014). Rände- ja varjupaigapoliitika Eesti aruanne 2013. ;
Asari, Eva-Maria, et al (2013). Comparative Analysis of Dialogue Platforms in Estonia, Latvia and Sweden. A Report;
Asari, Eva-Maria Mätlik, Tanel (2013) (Toim). Suunised lõimumise dialoogiplatvormide läbiviimiseks.;
Asari, Eva-Maria, Mätlik, Tanel. (2012) (Toim.) Kultuuri mõju lõimumisele : konverentsi toimetised.;
Asari, Eva-Maria (2009). Lõimumisega seotud hoiakud Eestis. K. Põder (Toim), Immigrantrahvastik Eestis. Statistikaamet;
Asari, Eva-Maria, Kaldur, Kristjan, Mätlik, Tanel (2013). Varjupaigataotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saanud isikutele pakutavate tugiteenuste hindamine. Uuringuaruanne. Siseministeerium;
Asari, Eva-Maria and Halikiopoulou, Daphne and Mock, Steven (2008) British national identity and the dilemmas of multiculturalism.Nationalism and ethnic politics, 14 (1). pp. 1-28. ISSN 1353-7113 ;
Asari, Eva-Maria ja Toomse, Mari (2004). Õpetajad statistika prisma läbi. Kogumikus Õpetajad: Kas maa sool või kraadiga spetsialistide ametigrupp Vöörmann, R.& Helemäe, J. (Toim.) 74-89, Tallinn: TPÜ kirjastus;
Asari, Eva-Maria (2002). Eesti keele oskuse ja kodakondsuse mõju mitte-eestlaste tööturuvõimalustele. Kogumikus Trepist all ja üles: edukad ja ebaedukad postsotsialistlikus Eestis. Saar, E. (Toim.) 210-239, Tallinn: TPÜ kirjastus;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Täiendkoolitus
OSCE ODIHR Sisserändajate õigused (Tallinn, 2016);
Eesti Sotsioloogide Liidu liige ;
Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN) liige;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS ERIALA: S210 Sotsioloogia ; PÕHISUUND: rahvussuhete sotsioloogia, rahvussuhted ja integratsioon, vähemuste kaasamise mudelid, mitmekultuurilisuse teooriad, interkulturalism, vähemuse kohanemise mudelid
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.13. Riigiteadused; CERCS ERIALA: S170 Poliitikateadused, administreerimine ; PÕHISUUND: Rahvusluse teooriad, vähemuste kaasamine otsuste tegemise protsessi, dialoogi tegevused integratsiooni valdkonnas

Eva-Maria Asari

eva-maria.asari@sisekaitse.ee, evamaria.asari@gmail.com

Career

Institution and occupation
2012–05.06.2016    Estonian Academy of Security Sciences, Project manager (migration, international protection, integration) (1,00)
01.01.2009–31.12.2011    Estonian Cooperation Assembly; head of the population programme, coordinator of Roundtable of Nationalities
01.01.2007–31.12.2009    State Chancellery, counsellor to Minister of Population and Ethnic Affairs (integration, citizenship)
 
 
Education
2004–2005    London Scholol of Economics and Political Science , MSc Nationalism and Ethnicity
1999–2004    Tallin Pedagogical University (Tallinn University) BA Sociology (cum laude), European Studies, NGO Management
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    Frontex European Joint Masters on Strategic Border Management Module Convener for The Global Context of European Border Security
2015−...    Frontex European Joint Masters on Strategic Border Management lecturer for Fundamental Rights and Ethics Module
2016−2016    Migration Forum VI “Migration Crisis – Lessons Learned”
2015−2015    Migration Forum V “Challenges to Resettlement“
2014−2014    Migration Forum IV “Competition for Talent: How to Attract Talent from Abroad “
2014−2014    Migration Forum III “Today’s Migrant – Welfare Tourist or a Taxpayer?“
2013−2013    Migration Forum II “Visa Freedom – Russian Roulette or Jackpot?“
2013−2015    National expert and development coordinator in Frontex European Joint Masters’ in Strategic Border Management module development
2012−2012    Migration Forum I Does Migration Open to Talent Require “a Blue-Black-White Card”?
2012−2014    Politics and Surveillance of Migration in EU
2007−2009    International Organisations and Minority Rights
2005−2008    Member of Executive Board (ASEN)
 
 
Creative work
Asari, Eva-Maria (2015) Unaccompanied Minors in Estonia.;
Asari, Eva-Maria (2014). Estonian National Report on Migration and Asylum Policy 2013. ;
Asari, Eva-Maria, et al (2013). Comparative Analysis of Dialogue Platforms in Estonia, Latvia and Sweden. A Report;
Asari, Eva-Maria Mätlik, Tanel (2013) (Eds.) Guidelines for integration dialogue platforms ;
Asari, Eva-Maria, Mätlik, Tanel. (2012) (Eds.). Impact of Culture on Integration: Conference Proceedings. Tallinn
;
Asari, Eva-Maria (2009). Attitudes towards Integration in Estonia. K. Põder (Ed.), Immigrant Population in Estonia. Statistics Estonia;
Asari, Eva-Maria, Kaldur, Kristjan, Mätlik, Tanel (2013). Evalution of Support Services to Asylum Seekers and Beneficiaries of International Protection. A Report. Ministry of the Interior (in Estonian);
Asari, Eva-Maria and Halikiopoulou, Daphne and Mock, Steven (2008) British national identity and the dilemmas of multiculturalism.Nationalism and ethnic politics, 14 (1). pp. 1-28. ISSN 1353-7113 ;
Asari, Eva-Maria ja Toomse, Mari (2004). Õpetajad statistika prisma läbi. Kogumikus Õpetajad: Kas maa sool või kraadiga spetsialistide ametigrupp Vöörmann, R.& Helemäe, J. (Toim.) 74-89, Tallinn: TPÜ kirjastus;
Asari, Eva-Maria (2002). Eesti keele oskuse ja kodakondsuse mõju mitte-eestlaste tööturuvõimalustele. Kogumikus Trepist all ja üles: edukad ja ebaedukad postsotsialistlikus Eestis. Saar, E. (Toim.) 210-239, Tallinn: TPÜ kirjastus;
 
 
Additional career information
OSCE ODIHR Rights of Migrants (Tallinn, 2016);
Estonian Association of Sociologist, member ;
Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN), member;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS SPECIALTY: S210 Sociology ; SPECIALITY: sociology of ethnic relations, ethnic relations and integration, models of minority incorporation, theories of multiculturalism, interculturalism, models and minority adaptation
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.13. Political Science and Administration; CERCS SPECIALTY: S170 Political and administrative sciences ; SPECIALITY: Theories of nationalism, nation-building theories, involving minorities in decision-making, dialogue activities in the area of integration
 
 
  • Leitud 2 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0402739s06Demokraatia kinnistumine mitmekultuurilises ühiskonnas01.01.200631.12.2011Raivo VetikTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut431 366,50 EUR
MUU7-3.1/14/160 (HOME/2014/AMIF/AG/EMNS/07/EE)Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt01.01.201431.12.2014Kert ValdaruSisekaitseakadeemia197 500,00 EUR
  • Leitud 7 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Valdaru, Kert; Asari, Eva-Maria (2016). Rändekriisi karid. Vikerkaar, 4-5, 48−54.1.3.
Asari, E-M., Luik, E., Maasing, H. (2015). Rakendusuuring: Eestisse seaduslikult sisserännanud välismaalaste profiilide kaardistamine ning nende vastavus Eesti tööjõuturu vajadustele. 63−63.6.7.
Asari, E.-M.; Luik, E.; Maasing, H. (2015). Rakendusuuring: Rahvusvahelise kaitse saajate ümberasustamise ja –paigutamise programmides osalemise võimalikud riskid Eesti sisejulgeolekule. 37−37.6.7.
Asari, Eva-Maria (2013). Kõrgelt kvalifitseeritud kolmandate riikide kodanike rände soodustamine Euroopa Liidus ja Eestis. Tallinn: Sisekaitseakadeemia.6.7.
Asari, E.-M.; Maasing, H. (2012). Rände- ja varjupaigapoliitika aruanne 2011 - olulised arengusuunad Eestis ja teistes EL liikmesriikides. Tallinn: Sisekaitseakadeemia.2.5.
Asari, Eva-Maria; Kaska, Veronika (2012). Perekonna taasühinemise õiguse kuritarvitamine: fiktiivabielud ja põlvnemise kohta valeandmete esitamine Euroopa Liidus ja Eestis. . Tallinn: Sisekaitseakadeemia. (Sisekaitseakadeemia Euroopa Rändevõrgustik).6.7.
Asari, Eva-Maria; Maasing, Helina (2012). Rände- ja varjupaigapoliitika aruanne 2011 - Olulised arengusuunad Eestis ja teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. 6.7.